logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
28550   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
9610   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4985   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4389   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3530   Struktura organizacyjna
3294   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3211  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3199   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3067   Za艣wiadczenie o dochodach
3049   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
3033   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2696   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2693   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2632  
2625   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2582   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2419   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2407   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2362   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2306   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2158   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2157   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2097   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2086   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2080   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2069   Regulamin organizacyjny
2022   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2021   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
2005   Za艂atwianie spraw
2001   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1986   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1984   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1967   Informacje niepublikowane
1965   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1895  
1874   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1873   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1870   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1870   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1857   Rejestry, ewidencje i archiwa
1854   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1848   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1841   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1838   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1825   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1810   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1809   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1800   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1796   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1791   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1790   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1789   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1781   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1752   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1744   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1741   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1741   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1738   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1736   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1735   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1732   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1724   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1714   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1711   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1709   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1701   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1695   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1694   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1692   2002-2006
1691   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1689   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1689  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1686   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1686   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1684   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1682   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1676   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1657  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1644   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1640   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1640  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1634   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1633  
Szanowni Pa艅stwo!
1624   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1623   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1620   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1616   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1613   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1606   Uchwa艂y 2002-2006
1603   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1602   PODATKI I OP艁ATY
1601   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1594   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1584   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1584   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1579   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1567   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1567   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1551   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1550   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1548   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1547   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1547   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1543   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1532   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1529   Decyzja 艣rodowiskowa
1528  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1526   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1526   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1519   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1517   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1515   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1511   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1506   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1502   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1496  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1494   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1493   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1485   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1484   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1481   Kierownictwo
1480   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1478   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1477   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1469   KARTY INFORMACYJNE:
1466   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1466   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1465  
INFORMACJA
1462   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1456   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1454   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1454   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1450   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1443   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1443  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1442   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1442   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1437   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1436   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1433   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1426   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1421   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1417   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1416   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1407   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1405   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1403   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1400   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1397   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1397   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1396   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1396   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1395   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1395   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1391   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1391   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1391   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1387   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1377   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1377   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1376   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1376   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1375   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1375   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1374   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1374   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1374   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1372  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1371   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1369   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1369   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1369   KARTY INFORMACYJNE:
1368   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1367   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1366   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1364   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1363   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1362   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1361   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1360   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1360   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1357   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1357   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1357   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1355   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1354   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1354   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1353   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1351   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1350   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1349   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1346   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1341   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1341   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1339   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1338   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1335   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1335   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1334   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1334   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1334   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1332   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1331   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1326   OG艁OSZENIE
1325   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1323   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1323   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1321   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1320   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1320   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1319   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1319   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1319   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1318   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1317   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1315   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1315   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1315   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1314   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1314   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1308   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1308   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1308   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1308   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1308   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1307   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1307   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1307   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1307   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1306   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1305   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1303   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1300   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1298   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1296   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1295   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1293   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1293   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1292   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1288   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1287   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1286   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1285   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1285   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1285   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1284   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1284   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1282   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1279   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1277   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1276   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1276   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1275   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1273   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1273   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1271   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1270   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1267   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1266   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1266   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1265   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1263   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1263   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1262   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1260   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1260   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1260   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1260   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1259   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1258   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1258   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1257   Wyniki wybor贸w do Senatu
1257   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1257   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1254   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1253   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1253   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1252   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1252  
INFORMACJA
1250   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1250   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1250   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1250   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1249   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1248   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1246   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1246  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1244   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1244   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1243  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1243  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1238   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1237   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1236   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1236   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1236   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1235  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1235   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1234   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1231   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1230   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1230   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1228   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1228   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1226   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1226   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1225   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1223   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1222   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1221   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1219   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1219   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1219   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1218   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1216   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1216   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1215   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1214   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1214   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1214   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1213  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1210   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1209   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1209   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1209   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1208   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1208   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1208   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1206   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1206   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1206   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1204   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1204   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1204   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1203   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1200   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1200   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1200   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1199   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1198   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1198   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1198   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1196   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1195   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1195   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1193   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1192   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1189   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1188   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1187   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1185   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1185   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1183   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1183   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1182   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1181   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1181   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1181   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1181   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1180   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1178   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1175   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1175   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1174  
INFORMACJA
1173   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1172   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1171   Dot. stypendi贸w socjalnych
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1168   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1167   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1165   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1165   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1165  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1164   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1164  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1163   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1162   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1162   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1160   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1160   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1158   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1158   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1156   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1156   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1155   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1154   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1154   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1153   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1153   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1151   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1151   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1151   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1151   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1149   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1149   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1148   6 lutego Dniem Wolontariusza
1148   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1148   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1147   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1146   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1146   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1143   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1142   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1142   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1141   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1139   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1137   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1136   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1136   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1135   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1135   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1135   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1134   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1134   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1132   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1132   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1131   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1131   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1128   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1128  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1127  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1126   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1126  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1124   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1124   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1123   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1122   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1122   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1121   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1121   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1121   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1121   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1121   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1120   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1120   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1119   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1115   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1114   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1113  
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1111   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1109   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1108   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1107   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1106   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1106   ZAWIADOMIENIE
1106   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1106   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1103   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1102   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1102   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1101   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1101   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1101  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1098   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1098   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1098   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1097   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1096   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1096   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1095   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1095   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1094   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1094   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1092   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1091   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1091   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1090   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1090   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1089  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1089   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1087   Dot. Dowod贸w Osobistych
1087   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1087   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1086   Op艂aty za wod臋
1086   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1085   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1084   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1082   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1082   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1081   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1080   UWAGA
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1080   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1078  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1077   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1076   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1075   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1074   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1074   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1074   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1073   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1072   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1071   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1071   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1071   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1070   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1069   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1068   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1068   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1068  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1067   UWAGA !!!
1067   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1066   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1066   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1065   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1065   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1063   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1063   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1063   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1062   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1061   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1060   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1060   INFORMACJA
1060   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1059   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1058   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1058   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1056   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1056   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1054   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1053   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1053   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1052   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1052  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1051   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1051   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1048  
1048   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1047   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1047   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1046   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1045   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1045   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1044   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1042   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1042   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1042   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1040   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1040   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1039   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1039   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1038   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1038   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1038   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1037   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1037  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1037  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1036   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1036   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1036   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1035   OG艁OSZENIE
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1033   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1033   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1031   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1030   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1030   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1028   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1028   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1028   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1028   Sk艂ad osobowy Rady
1027   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1026   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1026   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1026   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1025   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1025   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1025   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1025   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
1024   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1024   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1023   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1023   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1023   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1022   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1021   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1021   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1020   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1020   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1015   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1014   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1014   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1014   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1013   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1012   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
1011   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
1010   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1008   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1008   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1007   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1006   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1003   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1003   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
1002  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
1001   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
1000   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1000   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1000  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
999   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
999   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
998   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
997   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
996   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
996   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
996   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
994   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
994   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
994   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
993  
Og艂oszenie

992   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
992  
UWAGA ROLNICY
991   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
990   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
988   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
988   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
986   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
984   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
984   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
983   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
982   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
981   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
981  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
980   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
980   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
979   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
977   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
976   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
976   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
975   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
973   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
972   OG艁OSZENIE
972   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
972   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
972   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
972   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
972   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
971   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
970   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
969   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
968   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
968   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
968   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
968   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
967   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
966   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
965   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
965   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
964   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
964   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
964   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
963  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
963   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
963   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
962   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
962   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
962   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
961   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
960   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
959   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
959   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
958   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
956   OG艁OSZENIE
956   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
956   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
956   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
954   OG艁OSZENIE
954   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
952   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
950   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
950   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
949   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
949   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
949   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
948   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
947   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
946   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
946   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
945   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
945   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
944   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
944   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
944   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
944   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
944  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
943   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
943   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
943   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
943   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
943  
Informacja
942   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
941   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
941   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
941  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
940   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
940   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
938   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
938   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
938   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
936   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
936   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
935   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
935   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
934   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
934   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
933   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
932   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
931   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
931   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
930   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
930   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
930   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
929   KOMUNIKAT
929   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
928   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
926   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
926   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
926   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
925   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
924   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
924   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
924   DECYZJA Nr 1/2014
923   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
923   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
923  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
922   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
922   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
921   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
919   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
918   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
917   Zawiadomienie o zawarciu umowy
917   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
915   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
913   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
913  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
911   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
911   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
911  
910   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
910   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
910   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
909   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
909   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
909   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
908   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
908   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
907   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
907   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
907   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
906   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
906   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
905   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
905   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
905   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
904   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
904   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
904   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
903   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
901   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
901   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
901   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
900   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
899   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
898   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
898   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
897   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
897   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
897   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
896   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
896   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
896   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
895  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
895   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
894   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
893   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
893   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
893   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
893   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
893   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
893   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
892   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
892   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
892   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
892   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
891   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
890   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
890   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
889   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
889   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
888   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
887   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
886  
OBWIESZCZENIE
886   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
886   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
885   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
884   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
884   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
883   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
882   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
882   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
882   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
881   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
881   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
881   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
881   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
880   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
880   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
880   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
876   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
875   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
875   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
874   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
874   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
874   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
873   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
873   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
872   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
872   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
871  
INFORMACJA
871   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
871   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
870   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
869   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
869   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
869   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
868   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
868   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
867  
OBWIESZCZENIE

867   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
866   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
865   Op艂ata administracyjna
865   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
865   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
865   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
864   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
864   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
863   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
863   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
862   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
862   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
861   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
861   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
861   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
860   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
860   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
860   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
859   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
859   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
859   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
859   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
858   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
857   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
855   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
854   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
854   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
853   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
853   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
853   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
853   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
852   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
852   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
852   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
851   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
851   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
850   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
850   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
850   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
850   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
849   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
849   Op艂ata targowa
848   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
848   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
848   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
848   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
847   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
847   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
846   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
846   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
845   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
845   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
844   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
844   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
844   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
844   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
843   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
842   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
840   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
840   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
840   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
840   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
838   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
837   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
837   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
836  
836   Stawka podatku od posiadania ps贸w
836   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
836   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
835   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
835   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
835   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
834   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
834   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
833   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
833   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
832   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
832   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
832   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
832   Jednostki podleg艂e
831   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
831   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
831   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
830   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
830   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
829   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
829   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
829   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
829   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
828   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
828   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
828   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
828   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
827   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
827   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
826   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
826   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
825   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
825   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
825   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
824   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
824   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
824  
Informacja
823   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
823   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
822   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
822   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
821   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
820   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
820   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
820   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
820   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
820  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
819   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
819  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
818   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
817   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
817   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
816   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
816   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
815   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
815   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
815   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
815   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
814   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
814   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
813   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
813   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
813   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
813   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
813   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
812   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
812   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
811   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
810   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
809   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
809   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
808   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
808   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
808   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
808   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
808   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
806   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
806   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
805   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
805   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
804   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
804   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
803   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
803   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
803   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
803   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
803   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
803   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
802   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
802   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
802   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
802   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
802   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
801   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
801   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
801   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
801   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
801   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
801   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
800   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
800   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
800   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
799   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
799   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
798   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
798   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
798   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
797   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
797   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
796   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
796   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
796   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
796   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
796   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
795   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
795   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
794   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
794   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
794   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
794   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
793   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
793   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
792   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
792   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
792   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
790   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
789   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
789   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
789   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
788   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
788   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
787   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
787   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
786   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
786   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
785   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
785  
Informacja
784   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
784   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
784   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
783   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
783   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
783   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
782   OG艁OSZENIE
782   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
782   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
782   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
781   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
781   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
781   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
779   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
779   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
779   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
779   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
779   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
778   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
778   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
776   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
776   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
776   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
776   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
776   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
775   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
775   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
775   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
775   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
774   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
774   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
774   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
774   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
773   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
773   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
773   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
773   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
773   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
772   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
772   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
771   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
771   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
771   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
770   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
770  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
769   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
768   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
768   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
767   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
767   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
767   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
767   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
767   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
766   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
766   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
765   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
765  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
765   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
764  
OG艁OSZENIE
764   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
764   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
764   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
764  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
763   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
763   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
762   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
762   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
762   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
762   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
762   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
762  
INFORMACJA
762   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
761   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
761   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
761   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
760   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
760   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
760   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
759   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
759   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
758   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
757   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
757   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
757   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
756   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
756   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
755  
Uwaga - silne opady deszczu
754   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
754   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
754   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
754   OBWIESZCZENIE
753   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
752   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
751   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
751   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
751   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
751   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
751   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
750  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
750   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
749   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
749   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
748   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
748   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
747   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
747   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
746  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
746   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
746   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
746   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
746   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
745   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
745   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
744   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
744   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
743   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
743   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
743   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
743   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
742   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
741   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
741   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
740   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
740   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
740   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
740   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
739   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
739   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
739   Gminny O艣rodek Kultury
738   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
737   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
737   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
737   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
737   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
737  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
736   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
736   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
735  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
735   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
735   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
735   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
734  
Powszechny Spis Rolny
734   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
734   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
734   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
734   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
733   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
733   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
733   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
732   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
731   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
731   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
731   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
731   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
731   ZAWIADOMIENIE
729   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
729   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
729   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
728   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
728   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
728   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
728   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
728   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
728   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
727   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
727   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
726   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
726   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
726   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
725   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
725   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
725   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
724   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
724   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
723   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
719   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
719   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
719   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
718   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
718  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
717   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
715   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
715   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
715   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
715   OBWIESZCZENIE
714   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
714   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
713   OG艁OSZENIE
713   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
713   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
712   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
712   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
712   OBWIESZCZENIE
711   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
711   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
710   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
710   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
709   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
709   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
709   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
708   OBWIESZCZENIE
707   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
707   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
707   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
707  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
706   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
705   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
705   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
705   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
705  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
704   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
704   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
702   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
702   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
702   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
702   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
702   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
702  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
701   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
701   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
701   OBWIESZCZENIE
700   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
700   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
700   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
700   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
699   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
699   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
699   OBWIESZCZENIE
698   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
698   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
697   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
697   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
697   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
697   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
697   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
696   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
696   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
696  
Informacja
695   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
694   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
694   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
694   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
693   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
693   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
693   OBWIESZCZENIE
692   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
692   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
692   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
691   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
691   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
691   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
691   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
691   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
690   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
690   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
689  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
689   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
689   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
689   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
689   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
689   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
689   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
687   Op艂aty za wod臋
687   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
687   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
686   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
686   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
686   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
686   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
686   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
685   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
685   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
685   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
684   OG艁OSZENIE
684   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
684   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
684   OBWIESZCZENIE
683   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
683   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
683   OBWIESZCZENIE
682   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
681  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
681   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
681   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
681   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
680   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
680   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
680   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
679   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
678   Og艂oszenie
678   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
678   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
678   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
678   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
677   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
677   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
677   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
677   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
676   OBWIESZCZENIE
675   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
675   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
675   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
674   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
673  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
673   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
671   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
671   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
671   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
671   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
670   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
670   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
670   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
669   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
669   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
668   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
668   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
668   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
667   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
667   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
667   OBWIESZCZENIE
667   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
667   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
666   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
665   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
665   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
664   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
664   OBWIESZCZENIE
663   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
663   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
662   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
662   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
662   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
662   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
662   OBWIESZCZENIE
661   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
661   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
661   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
661   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
660   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
660   OBWIESZCZENIE
659   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
658   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
657   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
656   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
656   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
656   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
656   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
656   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
655   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
655   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
655   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
655   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
654   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
654   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
654   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
654   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
653   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
652   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
651   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
651   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
649   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
649   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
649   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
649   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
649   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
648   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
648   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
648   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
648   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
646   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
646   OBWIESZCZENIE
644   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
643   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
643   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
643   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
642   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
642   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
640  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
640   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
639   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
638   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
636   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
634   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
634   OBWIESZCZENIE
632   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
632   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
631   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
630   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
629   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
626   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
625   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
625   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
624   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
624   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
624   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
622   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
621   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
621   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
621   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
620  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
619   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
618   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
615   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
615   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
615   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
614   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
613   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
612   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
611   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
611   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
609   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
609   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
608   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
607   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
606   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
606   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
606   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
606   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
604   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
604   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
598   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
598   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
596   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
596   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
596   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
596   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
596   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
596   OBWIESZCZENIE
595   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
594   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
594   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
594   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
593   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
593   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
593   OBWIESZCZENIE
592   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
591  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
590   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
590   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
590   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
590   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
588   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
586   OG艁OSZENIE
586   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
585   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
585   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
582   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
582   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
581   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
581   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
581   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
579  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
578  
PROGRAM
578   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
577   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
577   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
576   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
576   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
576   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
574   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
572   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
571   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
568   OBWIESZCZENIE
567   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
564   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
564   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
563   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
563   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
563   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
563   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
563   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
562  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
562   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
562   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
562   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
561   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
560   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
559   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
558   Og艂oszenie
558   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
558   OBWIESZCZENIE
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
556   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
551   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
551   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
549   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
549   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
549   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
548   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
547   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
547   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
547   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
546   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
546   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
546  
Kalendarz Wyborczy
545   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
545  
544   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
544   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
541   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
541   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
541   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
538   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
537   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
536   INFORMACJA
535   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
534  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
534   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
534   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
532   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
532   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
531   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
530   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
527   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
527   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
525   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
524   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
523   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
522   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
521   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
519   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
518  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
518   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
517   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
517  
Rekrutacja 2014-2015
516   Kierownictwo
515  
514   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
514   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
513   OBWIESZCZENIE
511   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
510   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
509   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
505  
Informacja
503   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
502  
Informacja
502   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
501   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
501   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
500   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
500   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
500   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
499   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
499   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
498   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
497   OBWIESZCZENIE
496   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
493   OBWIESZCZENIE
492   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
490   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
489   Formularz uwag
489  
Rekrutacja 2015-2016
487   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
487   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
487   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
487   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
486   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
486   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
486   OBWIESZCZENIE
484   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
482   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
481   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
481   ZAWIADOMIENIE
476   OBWIESZCZENIE
474  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
474   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
474   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
472   OBWIESZCZENIE
472   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
471   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
470   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
468   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
467   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
467   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
466   OBWIESZCZENIE
465   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
464   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
464   ZAWIADOMIENIE
463   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
462   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
462   Struktura organizacyjna
461   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
461   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
460   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
456   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
455   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
455   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
455   OBWIESZCZENIE
453   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
452  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
451   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
450   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
450   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
450   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
450   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
449   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
448   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
448   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
447   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
447   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
446  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
446   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
446   POSTANOWIENIE
445   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
445   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
444   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
442   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
441   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
441   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
441   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
441   POSTANOWIENIE
440   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
440   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
440   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
440   Informacja - grudzie艅 2014
439   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
439   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
438   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
437   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
437   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
436   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
435   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
435   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
435   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
435   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
434   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
434   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
433   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
432   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
432   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
432   KOMISJA REWIZYJNA
431   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
431   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
431   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
430   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
430   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
429   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
428   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
428   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
428   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
427   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
427   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
427   OBWIESZCZENIE
427   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
426   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
426   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
426   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
425   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
425   ZAWIADOMIENIE
424   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
424   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
424   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
424   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
424   POSTANOWIENIE
423   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
423   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
423   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
422   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
422   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
422   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
422   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
421   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
421   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
421   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
420   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
420   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
420   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
419   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
419   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
419   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
419   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
418   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
418   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
418   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
418   OBWIESZCZENIE
417   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
417   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
417   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
417   INFORMACJA
417   ZAWIADOMIENIE
416   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
416   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
415   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
415   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
415   OBWIESZCZENIE
414   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
414   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
414   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
414   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
414   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
413  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
413   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
413   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
413   OBWIESZCZENIE
412   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
412   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
412   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
412   ZAWIADOMIENIE
412   OBWIESZCZENIE
411   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
411   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
411   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
410   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
410   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
410   KALENDARZ WYBORCZY
409   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
409   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
409   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
409   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
409   OBWIESZCZENIE
409   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
408   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
408   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
407   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
407   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
407   ZAWIADOMIENIE
406   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
406   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
406   INFORMACJA KRUS
404   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
404   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
404   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
404   OBWIESZCZENIE
404   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
403   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
403   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
403   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
402   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
402   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
402   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
402   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
402   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
402   OBWIESZCZENIE
402   OBWIESZCZENIE
401   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
401   ZAWIADOMIENIE
401   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
399   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
399   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
399   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
399   OBWIESZCZENIE
398   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
398   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
398   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
397   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
397   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
397   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
397   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
397   ZAWIADOMIENIE
397   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
396   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
396   POSTANOWIENIE
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
395   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
395   OBWIESZCZENIE
394   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
394   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
394   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
393   ZAWIADOMIENIE
393   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
393   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
392   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
392   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
392   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
391   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
391   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
391   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
391   ZAWIADOMIENIE
391   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
391   OBWIESZCZENIE
390   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
390   OBWIESZCZENIE
390   OBWIESZCZENIE
389   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
389   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
389   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
388   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
388  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
388   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
387   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
387   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
387   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
387   OBWIESZCZENIE
387   OBWIESZCZENIE
387   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
386   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
385   ZAWIADOMIENIE
385   OBWIESZCZENIE
384   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
384   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
384  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
384   INFORMACJA
384   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
384   POSTANOWIENIE
384   ZAWIADOMIENIE
384   OBWIESZCZENIE
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
383  
Informacja o wynikach naboru
383   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
383   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
382   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
382   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
382   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
382   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
382   ZAWIADOMIENIE
382   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
382   ZAWIADOMIENIE
381   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
380  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
380   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
380   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
380   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
380   OBWIESZCZENIE
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
379   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
379   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
379   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
379   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
378   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
377   ZAWIADOMIENIE
377   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
376   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
376   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
376   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
376   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
376   OBWIESZCZENIE
376   ZAWIADOMIENIE
376   ZAWIADOMIENIE
375   Gminny O艣rodek Kultury
375   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
375   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
375   OBWIESZCZENIE
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
374   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
374   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
373   ZAWIADOMIENIE
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
372   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
372   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
372   ZAWIADOMIENIE
371   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
370   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
370  
I N F O R M A C J A

370   INFORMACJA
370   INFORMACJA
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
369   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
368   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
368   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
367   ZAWIADOMIENIE
367   ZAWIADOMIENIE
367   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
367   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
366   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
366   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
365   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
365   OBWIESZCZENIE
364   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
364   ZAWIADOMIENIE
364   ZAWIADOMIENIE
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
363   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
363   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
363   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
362   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
362   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
361   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
361   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
359   ZAWIADOMIENIE
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
358   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
358   ZAWIADOMIENIE
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
357   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
357   OBWIESZCZENIE
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
356   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
356   ZAWIADOMIENIE
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
355   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
355   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
354   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
354   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
353   ZAWIADOMIENIE
353   OBWIESZCZENIE
353   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
352   ZAWIADOMIENIE
352   LISTA SO艁ECTW
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
351   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
351   ZAWIADOMIENIE
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
350   ZAWIADOMIENIE
350   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
350   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
350   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
349   INFORMACJA PKW
349   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
349   OBWIESZCZENIE
349   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
348   Studia podyplomowe
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
348   ZAWIADOMIENIE
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
347   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
346   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
346  
Informacja
345   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
344   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
344   ZAWIADOMIENIE
344   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
344   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
343  
Informacja
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
343   Zarz膮dzenie wybor贸w
342   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
342   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
342   ZAWIADOMIENIE
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
341   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
340   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
340   ZAWIADOMIENIE
340   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
339   ZAWIADOMIENIE
339   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
338   ZAWIADOMIENIE
338   ZAWIADOMIENIE
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
337   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
336   ZAWIADOMIENIE
335   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
334   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
334   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
333   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
332   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
332   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
332   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
331   ZAWIADOMIENIE
331   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
331   ZAWIADOMIENIE
331   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
331   OBWIESZCZENIE
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
330   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
330   OBWIESZCZENIE
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
327   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
327   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
326   OBWIESZCZENIE
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
324   OSTRZE呕ENIE
324   ZAWIADOMIENIE
324   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
324   ZAWIADOMIENIE
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
323   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
322   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
322   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
322   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
322   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
321   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
320   ZAWIADOMIENIE
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
319   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
318   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
317   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
317   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
317   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
317   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
316   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
315  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
315   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
314   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
314   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
313   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
312   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
312   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
312   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
311   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
311   OBWIESZCZENIE
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
309   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
308   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
308   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
307   Postanowienie Prezydenta RP
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
306   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
305   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
303   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
303   ZAWIADOMIENIE
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
301   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
301   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
301   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
301   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
301   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
300   INFORMACJA PKW
300   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
298   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
297   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
297   ZAWIADOMIENIE
297   INFORMACJA
297   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
296   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
296   Podstawy prawne
296   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
295   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
295   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
295   OBWIESZCZENIE
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
294   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
294   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
293   UPA艁Y
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
290   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
290   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
289   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
288   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
287   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
286   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
285   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
285   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
282   ZAWIADOMIENIE
282   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
282   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
281  
Informacja
281   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
280   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
280   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
280   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
279   ZAWIADOMIENIE
279   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
279   WZORY DOKUMENT脫W
278   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
278   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
277  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
277   ZAWIADOMIENIE
277   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
277   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
276   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
275   ZAWIADOMIENIE
274   OBWIESZCZENIE
274   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
274   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
272   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
271   INFORMACJA PKW
271   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
271   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
270   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
269   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
268   WYKAZ MIEJSC
267   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
267   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
267   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
267   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
267   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
267   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
264   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
263   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
262   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
262   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
262   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
262   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
261   Gminny O艣rodek Kultury
261   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
261   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
259   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
259   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
258   OSTRZE呕ENIE
258   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
257   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
256   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
256   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
255   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
254   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
254   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
254   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
253   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
252   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
251   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
251   INFORMACJA PKW
251   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
249   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
248   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
248   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
248   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
247   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
247   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
247   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
246   INFORMACJA
246   UPA艁Y
246   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
246   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
245   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
244   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
244   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
244   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
244   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
243   BURZE Z GRADEM
241   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
241   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
241   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
241   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
240   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
240   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
240   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
237   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
236   UPA艁Y
235   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
233   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
230   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
228   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
228   ZAWIADOMIENIE
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
227   UPA艁Y
226   ZAWIADOMIENIE
226   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
225   ZAWIADOMIENIE
224   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
223   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
222   OSTRZE呕ENIE
221   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
220   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
219   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
218   ZAWIADOMIENIE
218   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
214   ZAWIADOMIENIE
214   ZAWIADOMIENIE
214   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
214   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
213   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
212   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
211   ZAWIADOMIENIE
211   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
210   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
210   ZAWIADOMIENIE
210   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
210   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
209   OBWIESZCZENIE
208   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
208   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
208   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
207   ZAWIADOMIENIE
207   ZAWIADOMIENIE
207   INFORMACJE PKW
206   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
206   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
205   ZAWIADOMIENIE
205   ZAWIADOMIENIE
204   ZAWIADOMIENIE
204   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
204   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
203   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
203   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
203   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
203   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
202   ZAWIADOMIENIE
202   ZAWIADOMIENIE
202   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
201   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
201   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
201   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
201   OSTRZE呕ENIE
200   ZAWIADOMIENIE
200   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
200   INFORMACJA
199   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
199   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
198   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
198   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
197   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
196   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
196   ZAWIADOMIENIE
196   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
194   ZAWIADOMIENIE
194   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
189   ZAWIADOMIENIE
189   ZAWIADOMIENIE
189   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
189   OSTRZE呕ENIE
189  
Informacja
188   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
188  
188   OBWIESZCZENIE
187   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
187   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
187   ZAWIADOMIENIE
187   Og艂oszenie o rozbi贸rce
186   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
186   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
184   INFORMACJA
183   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
182   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
180   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
180   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
179   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
179   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
178   OBWIESZCZENIE
178   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
177   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
176   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
176   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
176   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
175   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
173   OBWIESZCZENIE
172   ZAWIADOMIENIE
172   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
172   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
166   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
165   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
165   ZAWIADOMIENIE
164   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
164   OBWIESZCZENIE
164  
Rekrutacja 2016-2017
161   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
161   OBWIESZCZENIE
161   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
159   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
158  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
158   ZAWIADOMIENIE
158   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
158   INFORMACJA
158   OBWIESZCZENIE
158   ZAWIADOMIENIE
155   OBWIESZCZENIE
155   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
155   OBWIESZCZENIE
155   OBWIESZCZENIE
154   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
153   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
152   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
152   OBWIESZCZENIE
150   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
149   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
148   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
147   OSTRZE呕ENIE
144   OBWIESZCZENIE
141   OBWIESZCZENIE
138   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
138   ZAWIADOMIENIE
138   OBWIESZCZENIE
137   OSTRZE呕ENIE
136   OBWIESZCZENIE
135   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
135   ZAWIADOMIENIE
134   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
133   OBWIESZCZENIE
133   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
131   OBWIESZCZENIE
130   POSTANOWIENIE
130   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
128   OBWIESZCZENIE
127   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
126   OBWIESZCZENIE
126   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
124   ZAWIADOMIENIE
124   OBWIESZCZENIE
122   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
122   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
122   OBWIESZCZENIE
118   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
118  
Informacja
117   ZAWIADOMIENIE
116   ZAWIADOMIENIE
114   ZAWIADOMIENIE
112   ZAWIADOMIENIE
111   ZAWIADOMIENIE
108   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
108   ZAWIADOMIENIE
107   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
103   ZAWIADOMIENIE
101   ZAWIADOMIENIE
101   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
101   OBWIESZCZENIE
100   PROGRAM 500 plus
99   ZAWIADOMIENIE
99   ZAWIADOMIENIE
97   OBWIESZCZENIE
95   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
95   OBWIESZCZENIE
95   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
94   ZAWIADOMIENIE
93   ZAWIADOMIENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
92   ZAWIADOMIENIE
91   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
90   OBWIESZCZENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   OBWIESZCZENIE
89   OBWIESZCZENIE
88   ZAWIADOMIENIE
87   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
87   ZAWIADOMIENIE
87   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
84   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
84   OBWIESZCZENIE
84   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
83   ZAWIADOMIENIE
83   ZAWIADOMIENIE
83   ZAWIADOMIENIE
83   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
83   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
82   OBWIESZCZENIE
81   ZAWIADOMIENIE
80   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
80   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
80   OBWIESZCZENIE
79   OBWIESZCZENIE
78   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
77   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
77   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
74   OBWIESZCZENIE
74   OSTRZE呕ENIE
74   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
72   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
70   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
68   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
68   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
65   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
63   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
62   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
62   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
62   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
62   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
62   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
61   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
61   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
58   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
56   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
56   OBWIESZCZENIE
54   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
54   OBWIESZCZENIE
53   OBWIESZCZENIE
50   Og艂oszenie o zam贸wieniu - DOW脫Z UCZNI脫W I DZIECI DO SZK脫艁 NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
49   OBWIESZCZENIE
48   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
48   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
47   OBWIESZCZENIE
46   OBWIESZCZENIE
44   OBWIESZCZENIE
42   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
39   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
38   OBWIESZCZENIE
38   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
37   ZAWIADOMIENIE
36   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
36   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
35   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
33   Rodzina 500+ Pobierz
31   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
29   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
28   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
28   ZAWIADOMIENIE
28  
27   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
27   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
27   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2016 r.
26   OBWIESZCZENIE
24   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
23   ZAWIADOMIENIE
23   OBWIESZCZENIE
22   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
21   ZAWIADOMIENIE
21   ZAWIADOMIENIE
21   ZAWIADOMIENIE
20   ZAWIADOMIENIE
20   OBWIESZCZENIE
19   ZAWIADOMIENIE
19   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK od lipca
19   OBWIESZCZENIE
18   ZAWIADOMIENIE
18   ZAWIADOMIENIE
16   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym - Broniewo
15   UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
14   UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2016 z dnia 18 maja 2016
12   UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
12   UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
12   UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2016 z dnia 18 maja 2016
11   UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
11   UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   OSTRZE呕ENIE
10   UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
9   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016
9   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2016 z dnia 18 maja 2016
9   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2016 z dnia 18 maja 2016
9   OBWIESZCZENIE
8   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 rok
7   UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
7   OBWIESZCZENIE
6   UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
6   INFORMACJA
5   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016
5   OSTRZE呕ENIE
4   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016
4   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016
3   OSTRZE呕ENIE
1   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
197218   Dane teleadresowe
88256   Przetargi
36360   Oferty pracy
34924   Inne zam贸wienia
26307   Dot. rolnictwa
21171   Zam贸wienia publiczne
14113   Kierownictwo
14002   Pomocy spo艂ecznej
13833   Charakterystyka
13612   Inne
11311   Galeria zdj臋膰
11274   O艣wiatowe
10968   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10418   Og艂oszenia
10414   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
9319   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
9014   Lista so艂ectw
8866   Struktura organizacyjna
8778   Inwestycyjne
8214   Decyzje 艣rodowiskowe
7936   Gospodarka nieruchomo艣ciami
7832   Ochrony 艣rodowiska
7822   Sk艂ad osobowy Rady
7694   Mapa gminy
7449   - 2010-2014
7183   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7100   - 2006-2010
7027   Zarz膮dzenia W贸jta
6693   KONKURSY
6486   Decyzje o warunkach zabudowy
6399   Rady Gminy
6350   Za艂atwianie spraw
6199   Informacje og贸lne
5955   Podatki i op艂aty
5914   Urz膮d Gminy
5538   Rejestry, ewidencje i archiwa
5457   Pomoc spo艂eczna
5383   Podatkowe
5372   Plany gospodarcze
5336   Szko艂y
5244   Decyzje - drzewa
5174   Inne
5151   Komisje Rady
5053   Referat finansowy
5050   - 2010-2014
5016   - 2006-2010
4828   Kontrole
4786   Ochrona 艣rodowiska
4786   Informacje niepublikowane
4782   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4702   Rada Gminy
4689   Prawo lokalne
4673   D艂ug publiczny
4611   Uchwa艂y Rady
4588   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4587   Maj膮tek gminy
4559   Protoko艂y z sesji
4458   Podstawa prawna dzia艂ania
4409   Wzory dokument贸w
4386   Wyborcze
4385   Pomoc publiczna
4356   Bud偶et Gminy
4269   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4038   Finanse
3824   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3785   - 2010-2014
3738   Ustawa 艣mieciowa
3681   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3592   PRZEDSZKOLE PO KL
3562   - 2010-2014
3510   Zarz膮dzanie kryzysowe
2852   Sport
2704   - 2006-2010
2572   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2489   - 2006-2010
1710   - 2014-2018
1601   - 2014-2018
1497   - 2014-2018
1141   Program usuwania azbestu
941   Og艂oszenia meteorologiczne
912   - 2014-2018
793   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 3003634