logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
26082   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
8014   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4572   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3990   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3225   Struktura organizacyjna
2877  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2839   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2775   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2513   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2338   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2277   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2247  
2247   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2015   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2007   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1942   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1911   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1911   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1845   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1773   Regulamin organizacyjny
1749   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1721   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1719   Za艣wiadczenie o dochodach
1712   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1693   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1693   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1676   Za艂atwianie spraw
1623   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1613   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1612   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1604   Informacje niepublikowane
1602   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1594   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1550   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1547  
1544   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1529   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1518   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1513   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1507   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1499   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1491   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1480   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1478   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1474   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1474   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1473   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1471   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1470   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1467   Rejestry, ewidencje i archiwa
1458   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1457   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1455   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1443   2002-2006
1437   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1436   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1431   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1428   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1422   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1420   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1415   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1405   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1402   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1401   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1389   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1388   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1373   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1371   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1370   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1360   Uchwa艂y 2002-2006
1359   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1358   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1343   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1342   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1337   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1335   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1333   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1331   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1328   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1326   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1322  
Szanowni Pa艅stwo!
1314   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1311   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1307   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1300   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1296   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1294  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1286   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1278   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1277  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1273  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1272   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1272   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1264   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1257   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1255   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1249   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1246   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1244   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1241  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1239   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1233   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1230   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1225   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1224   PODATKI I OP艁ATY
1217   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1211   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1203   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1203   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1203   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1199   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1192   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1182   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1181   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1179   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1176   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1174   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1173   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1167   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1162   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1159   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1158   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1157   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1154   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1152   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1147   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1146   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1144  
INFORMACJA
1143   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1141   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1141  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1138   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1137   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1137   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1136   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1130   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1129   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1127   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1123   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1121   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1119   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1118   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1117   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1116   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1116   KARTY INFORMACYJNE:
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1110   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1108   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1108   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1107   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1104   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1102   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1099   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1097   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1096   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1094   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1094   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1088   OG艁OSZENIE
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1085   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1085   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1085  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1084   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1080   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1075   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1074   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1073   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1072   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1072   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1066  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1063   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1063   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1059   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1059   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1058   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1057  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1057   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1056   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1054   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1051   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1050   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1049   KARTY INFORMACYJNE:
1048   Kierownictwo
1047   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1046   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1045   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1045   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1044   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1043   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1036   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1035   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1031   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1029   Wyniki wybor贸w do Senatu
1028   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1027   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1024   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1022   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1016   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1016   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1015   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1014   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1013  
INFORMACJA
1011   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1010   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1009   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1006   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1001   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1000   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
998   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
998   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
997   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
997   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
996   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
996   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
993   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
991   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
990   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
988   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
988   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
984   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
983   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
983   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
982   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
981   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
980   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
980   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
979   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
978   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
978   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
976   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
975   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
974   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
974   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
974   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
974   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
973   Dot. stypendi贸w socjalnych
972   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
972   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
972   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
972   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
970   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
970   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
969   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
969   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
969  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
968   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
967   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
966   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
966   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
966   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
966   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
966   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
964   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
963   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
963   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
962   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
961   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
961   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
960   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
958   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
957   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
955   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
955  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
954  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
954   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
953   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
953   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
953   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
951   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
950   ZAWIADOMIENIE
950   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
949   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
948   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
948   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
947   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
947   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
946   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
946   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
945   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
943   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
943   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
942   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
942   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
941   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
940   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
939   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
939   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
937   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
936   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
935   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
934   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
932   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
932   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
932   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
931   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
930   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
930   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
929   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
929  
929   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
929   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
929   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
928   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
928   6 lutego Dniem Wolontariusza
927   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
926   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
925   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
925   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
924   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
924  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
922   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
922   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
921   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
921   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
919   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
918   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
918   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
916   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
916  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
914   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
913   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
913   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
912   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
911   Dot. Dowod贸w Osobistych
911   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
911   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
911   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
909   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
909   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
908   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
908   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
908   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
907   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
906   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
906   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
906   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
905   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
905   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
902   UWAGA
902   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
901   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
899   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
896   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
896   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
895   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
895   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
895   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
893   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
893   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
893   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
892   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
891   UWAGA !!!
891  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
890   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
889   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
889   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
888   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
887   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
887  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
886   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
885   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
884   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
883   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
883   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
882   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
882   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
882   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
881   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
881   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
880  
880   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
880   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
879   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
878   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
877   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
877   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
877  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
876   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
876   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
875   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
875   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
875   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
874   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
871   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
870   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
870   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
870   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
869   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
869   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
867   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
867   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
866   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
866   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
865   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
864   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
864   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
862   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
862   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
862   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
861   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
860   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
860   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
859   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
859   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
858   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
857   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
857   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
855   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
855   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
855  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
854   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
853   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
852   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
852   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
851   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
850   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
849   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
848   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
848   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
846   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
846   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
846   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
845   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
845   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
843   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
843   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
842   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
842   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
841   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
840   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
839   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
839   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
838  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
837   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
837   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
837   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
837  
INFORMACJA
837   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
836   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
836   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
836   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
835   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
835   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
834   INFORMACJA
834   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
833   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
833   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
832   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
832   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
831   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
829   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
828   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
828   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
828   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
827   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
827   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
827   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
827   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
827   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
827   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
824   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
823   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
823  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
821   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
821   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
821   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
820   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
820   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
818   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
818   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
818   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
818   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
818   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
817   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
817   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
817   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
816   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
816   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
814   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
814  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
814   Decyzja 艣rodowiskowa
813   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
813   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
813   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
812   OG艁OSZENIE
812   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
811  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
811   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
811   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
811   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
811   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
810   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
810   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
810  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
809   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
808   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
807  
Og艂oszenie

807   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
805   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
804   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
804   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
801   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
801   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
801   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
800   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
800   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
800  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
798   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
797   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
797   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
796   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
796   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
796   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
796   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
795   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
794   OG艁OSZENIE
794   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
793   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
793   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
792   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
792   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
791   OG艁OSZENIE
791   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
791   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
791   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
790   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
790   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
789   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
789   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
789   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
788   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
788   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
787   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
787   OG艁OSZENIE
787   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
786   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
784   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
784   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
784   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
783   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
783   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
783   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
781   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
781   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
781   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
779   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
778   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
778   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
778   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
777   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
777   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
776   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
776   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
776   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
775   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
775   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
775   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
775   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
775   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
774   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
774   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
774   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
772   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
771   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
770   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
769   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
769   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
768   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
768   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
768   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
768   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
768   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
768   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
767   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
767   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
766   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
766   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
765   KOMUNIKAT
765   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
765   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
764   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
764   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
762   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
761   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
760   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
760   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
760   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
759   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
759   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
759   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
758   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
758   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
758   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
758   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
758   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
758   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
758   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
757   Zawiadomienie o zawarciu umowy
757   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
756   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
756   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
755   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
752   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
751   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
751   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
750   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
749   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
748   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
748   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
747   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
747   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
746   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
746   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
745   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
745  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
744   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
744   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
743   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
742   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
742   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
742   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
741   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
741   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
741   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
741   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
740   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
740  
OBWIESZCZENIE
740   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
740   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
739  
OBWIESZCZENIE

739   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
739   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
739   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
738   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
738   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
738   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
737   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
736   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
736   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
735   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
735   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
735   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
735   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
734   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
732   Op艂ata administracyjna
732   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
731   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
731   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
731   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
731   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
731   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
729   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
728  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
727   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
727   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
727  
INFORMACJA
727   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
727   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
726   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
725   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
725   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
725   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
725   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
725  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
724   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
723   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
723   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
722   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
722   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
722   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
721   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
720   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
720   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
719   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
718   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
718   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
718   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
718   Op艂aty za wod臋
716   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
715   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
715   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
714   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
710   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
709  
709   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
708   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
708   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
707   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
707   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
707   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
707   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
706   Stawka podatku od posiadania ps贸w
706   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
704   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
704   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
704   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
704   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
704   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
703   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
703   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
703   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
703   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
703   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
702   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
701   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
701   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
699   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
699   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
698   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
698   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
698   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
697   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
697   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
697  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
696   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
696   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
696   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
696   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
696   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
695   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
694   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
694   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
693   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
693   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
693   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
692   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
691   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
691   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
691   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
691   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
690   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
690   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
689   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
689   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
689   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
688   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
687   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
686   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
686   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
686   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
685   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
685   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
685   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
684   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
683   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
683   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
683   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
683   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
682   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
682   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
682   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
681   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
681   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
681   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
680   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
680   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
680   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
679   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
679   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
678   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
678   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
678   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
677   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
677   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
677   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
677   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
677   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
674   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
674   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
674   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
673   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
673   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
673   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
673   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
673   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
673   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
673   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
671   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
670   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
669   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
669   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
669   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
669   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
668   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
668   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
668   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
667   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
667   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
667   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
666   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
665   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
664   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
664   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
663   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
662   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
662   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
662   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
662   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
661   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
660   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
660   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
660   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
660   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
659   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
659   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
658   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
657   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
656   OG艁OSZENIE
656   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
655   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
654   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
654   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
654   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
654  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
653   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
652   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
652   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
652   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
651   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
651   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
651   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
650   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
650   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
649  
OG艁OSZENIE
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
649   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
649   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
649   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
648   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
645   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
644   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
644   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
644   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
644  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
642   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
642  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
641   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
641   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
641   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
640   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
639   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
639   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
638   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
638  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
636   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
636   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
635   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
635   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
633  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
633   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
633   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
633   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
631   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
631   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
631  
Informacja
631   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
630   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
630   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
629   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
629   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
629   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
629   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
628  
UWAGA ROLNICY
628   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
627   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
627   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
626   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
625   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
625   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
625   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
624   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
624   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
623   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
623   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
622   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
621   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
621   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
621   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
620   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
620   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
619   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
619   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
618   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
618   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
618   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
617   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
617   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
617   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
617   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
615   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
615   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
614   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
613   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
613   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
612   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
612  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
611   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
611   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
610   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
609   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
609   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
609   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
608   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
608  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
607   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
607   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
606   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
604   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
604   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
603   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
603   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
603   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
603   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
602   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
601   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
601   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
600   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
600  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
599   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
599   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
599   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
598   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
598   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
598   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
598   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
597   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
596   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
596   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
596   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
596   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
596   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
595   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
595   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
594   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
594   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
593   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
592   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
591   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
591   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
591   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
590   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
589   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
589   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
589   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
588   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
588   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
588   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
586   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
586   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
586  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
585   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
585   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
584   OG艁OSZENIE
584   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
583   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
583   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
583   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
581   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
580   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
579   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
579   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
579   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
578   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
577   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
577   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
577   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
577   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
573   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
573   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
572   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
570  
Powszechny Spis Rolny
570   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
570   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
570  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
569   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
569   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
568   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
568   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
568   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
568   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
568   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
567   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
565   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
565   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
565   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
565   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
564   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
564   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
564   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
564  
563   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
563   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
562   Og艂oszenie
562   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
562   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
562   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
562   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
562  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
561   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
561   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
561   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
560   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
560   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
560   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
560   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
560  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
560   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
560  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
559   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
558   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
557   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
557   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
557  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
556   OG艁OSZENIE
555   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
555   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
555   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
555   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
554   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
553   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
553   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
552   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
552   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
552   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
552   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
551   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
551   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
551   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
550   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
549   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
549   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
548   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
548   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
547   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
547   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
547   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
546   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
545   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
545   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
545   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
545   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
544   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
544   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
543   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
543   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
542   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
542   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
541   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
541   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
541   Sk艂ad osobowy Rady
540   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
540   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540  
INFORMACJA
539  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
539   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
539   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
539   Op艂ata targowa
538   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
537  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
537   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
536   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
536   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
535   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
535   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
534   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
534   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
533   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
531  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
529   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
528   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
528   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
528   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
528   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
528   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
527   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
527   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
527   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
527   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
526   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
525   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
524   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
523   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
523   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
523   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
523   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
523   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
523   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
522   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
522   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
522   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
521   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
521   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
521   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
520   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
520   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
520   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
520   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
519   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
519   OBWIESZCZENIE
518   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
518   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
518   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
517   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
517   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
517   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
516   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
516   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
516   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
516   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
515   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
515   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
514   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
514   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
514   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
513   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
512   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
512   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
511   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
511   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
511   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
511   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
511   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
511  
Informacja
511   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
510   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
510   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
509   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
509   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
509   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
507   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
507   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
506   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
506   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
506   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
506   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
505   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
505   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
505   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
504  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
504   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
503   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
503  
Informacja
503   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
503   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
501   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
501   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
500   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
499   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
499   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
499   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
498   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
497   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
497   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
496   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
495   Op艂aty za wod臋
495   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
495   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
495   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
494   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
493   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
493   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
493   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
492   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
491   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
491   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
490   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
490   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
489   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
488   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
488   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
488   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
487  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
487   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
487   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
487  
Uwaga - silne opady deszczu
487   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
486   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
486   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
486   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
484   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
483   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
483   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
483   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
483   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
482   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
482   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
482   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
481   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
481   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
479   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
479   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
478   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
477   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
476   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
476   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
475   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
475   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
474   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
474   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
474   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
474   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
473   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
473   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
473   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
473   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
472   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
472   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
472   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
471  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
471   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
471   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
470   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
470   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
466   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
466   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
466   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
466   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
465   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
465   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
465   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
465   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
465   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
465   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
464   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
464   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
464   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
463   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
463   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
462  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
462   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
462   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
462   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
462   Jednostki podleg艂e
461   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
460   OG艁OSZENIE
460   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
460  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
459   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
459   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
458   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
457   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
457   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
457   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
456   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
456   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
456   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
456   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
455   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
455   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
454   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
453   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
452   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
452   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
452   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
451   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
451   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
450   OBWIESZCZENIE
450   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
449   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
449   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
449   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
449   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
449   OBWIESZCZENIE
448   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
448  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
447   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
446   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
446   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
446   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
445   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
444   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
443   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
443   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
442   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
441   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
441   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
441   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
441   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
440  
PROGRAM
440   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
439   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
439   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
439   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
438   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
437   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
437   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
437   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
437   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
437   OBWIESZCZENIE
436  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
436   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
435  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
435   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
435   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
435   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
434   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
434   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
434   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
434   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
434   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
434   OBWIESZCZENIE
434   OBWIESZCZENIE
433   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
433   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
433   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
432   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
432   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
432   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
432  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
431   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
431   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
431   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
430   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
430   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
429   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
429   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
428   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
427   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
427   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
427   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
427   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
426   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
426   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
426   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
425   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
425   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
425   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
424   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
424   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
424   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
424   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
423   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
423   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
423   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
423   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
423   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
423   OBWIESZCZENIE
422  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
422   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
422   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
422   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
421   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
421   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
421   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
420   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
420   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
420   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
420   Og艂oszenie
420   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
419   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
418   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
418   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
418   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
417   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
417   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
417   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
417   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
416   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
416   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
416   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
415   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
414   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
414   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
414   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
414   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
414   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
413   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
413   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
412   OBWIESZCZENIE
411   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
410   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
410   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
410   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
410   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
409   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
409   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
409   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
409   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
409   OBWIESZCZENIE
409   OBWIESZCZENIE
409   OBWIESZCZENIE
408   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
407   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
407   OBWIESZCZENIE
406   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
406   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
405   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
405   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
405   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
404   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
404   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
403   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
401   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
401   OBWIESZCZENIE
401   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
400   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
400   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
400   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
399   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
399   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
399   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
398   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
398  
Informacja
398   ZAWIADOMIENIE
397   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
397   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
396   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
395  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
395   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
395   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
395   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
395   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
395   Gminny O艣rodek Kultury
394   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
394   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
394   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
393   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
393   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
393   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
393   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
392  
Informacja
392   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
390   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
389   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
389   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
388   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
388   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
388   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
387   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
387   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
386   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
386   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
386   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
384   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
384   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
383   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
383   OBWIESZCZENIE
382   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
382   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
381   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
381   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
381   OBWIESZCZENIE
379   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
379   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
378   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
378   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
378   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
377   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
377   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
376   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
375   OBWIESZCZENIE
375   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
373   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
372   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
370   INFORMACJA
370   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
369   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
369   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
368   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
368  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
367   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
366   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
366   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
365   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
360   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
360   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
360   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
359   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
359   Formularz uwag
359   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
359   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
358   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
357   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
357   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
356   Kierownictwo
356   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
356   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
355   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
355   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
355   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
355  
Rekrutacja 2014-2015
354   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
348   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
347   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
346   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
344   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
342   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
342   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
342   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
341   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
341   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
340  
339   OBWIESZCZENIE
337   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
336   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
335   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
334   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
334  
Kalendarz Wyborczy
333   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
333   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
332   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
330  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
329   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
329   DECYZJA Nr 1/2014
328   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
327   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
326   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
326   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
326   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
325   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
324   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
323   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
323   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
323   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
321   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
321   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
321   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
319   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
318   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
317   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
316  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
316   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
314   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
311   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
311  
Informacja
310   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
310   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
306   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
306   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
305   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
305   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
301   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
300   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
299   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
298   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
297   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
296   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
296   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
295   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
294   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
294   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
293   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
293   OBWIESZCZENIE
290   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
290   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
288   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
287  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
287   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
284   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
284   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
284   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
283   OBWIESZCZENIE
282   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
279   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
277   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
277   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
277   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
277   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
277   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
276   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
275   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
275   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
274   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
273   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
273   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
272   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
272   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
272   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
271   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
270   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
270   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
269   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
269   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
269   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
268   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
267  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
265   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
265   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
265   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
264  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
264   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
264   OBWIESZCZENIE
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
263  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
262   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
262   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
261  
Informacja o wynikach naboru
260   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
259   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
259   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
258   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
258   OBWIESZCZENIE
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
256   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
256   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
255   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
255   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
253   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
253   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
251   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
251   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
249   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
249   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
248   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
247   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
246   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
246   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
244   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
243   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
243   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
242   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
240   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
239  
Informacja
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
237   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
236   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
236   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
235   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
234   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
234   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
234   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
233   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
233   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
232   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
232   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
232  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
230   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
229   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
228   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
228   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
227   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
226   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
225   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
225   OBWIESZCZENIE
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
224  
224   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
223   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
223   ZAWIADOMIENIE
223   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
221   Studia podyplomowe
221   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
221  
I N F O R M A C J A

221   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
220   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
220   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
218   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
218   OBWIESZCZENIE
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
217   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
216  
Informacja
216   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
216   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
215   OBWIESZCZENIE
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
213   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
212   OBWIESZCZENIE
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
211   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
211  
211   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
209   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
206   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
203   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
203   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
202   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
201   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
201   KALENDARZ WYBORCZY
201   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
199   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
199   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
198   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
197   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
197   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
197   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
196   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
196   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
195   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
193   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
192   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
192   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
192   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
191  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
191   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
191   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
190   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
190   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
190   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
189   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
189   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
188   Gminny O艣rodek Kultury
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
188   INFORMACJA
187   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
187   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
187   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
186   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
186   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
186   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
185   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
185   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
184   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
184   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
183   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
183   OBWIESZCZENIE
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
182   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
182   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
181   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
180   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
180   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
179   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
179   OBWIESZCZENIE
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
178   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
178   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
178   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
178   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
178   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
178   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
178   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
178   POSTANOWIENIE
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
177   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
177   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
177   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
176   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
176   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
176   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
176   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
176   ZAWIADOMIENIE
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
175   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
174   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
174   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
174   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
174   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
174   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
174   ZAWIADOMIENIE
174   OBWIESZCZENIE
173   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
173   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
173   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
172   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
172   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
172   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
172   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
172   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
172   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
171   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
171   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
171   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
171   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
171   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
171   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
171   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
171   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
170   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
170   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
170   INFORMACJA
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
169   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
169   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
168  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
168   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
168   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
168   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
168   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
167   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
167  
Rekrutacja 2015-2016
166   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
166   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
165   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
165   OBWIESZCZENIE
164   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
164   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
164   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
163   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
163   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
162   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
162   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
162   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
162   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
162   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
161   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE
159   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
159   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
159   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
159   ZAWIADOMIENIE
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
158   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
158   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
158   INFORMACJA
157   Informacja - grudzie艅 2014
156   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
156   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
156   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
155   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
155   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
155   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
155   OBWIESZCZENIE
155   OBWIESZCZENIE
154   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
154   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
153   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
152   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
152   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
152   OBWIESZCZENIE
151   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
151   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
151   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
150   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
150   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
149   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
148   INFORMACJA
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
147   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
147   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
147   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
147   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
147   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
147   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
146   Gminny O艣rodek Kultury
146   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
146   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
146   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
145   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
145   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
145   OBWIESZCZENIE
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
144   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
144   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
144   POSTANOWIENIE
143   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
143   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
143   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
143   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
143   OBWIESZCZENIE
143   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
143   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
142   INFORMACJA PKW
142   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
141   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
141   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
140   POSTANOWIENIE
139   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
138   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
138   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
137   Zarz膮dzenie wybor贸w
137   ZAWIADOMIENIE
137   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
137   ZAWIADOMIENIE
136   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
135   ZAWIADOMIENIE
135   ZAWIADOMIENIE
135   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
135   KOMISJA REWIZYJNA
135   OBWIESZCZENIE
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
134   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
134   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
134   POSTANOWIENIE
134   OBWIESZCZENIE
134   OBWIESZCZENIE
133   ZAWIADOMIENIE
133   POSTANOWIENIE
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
132   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
132   OBWIESZCZENIE
130   ZAWIADOMIENIE
130   ZAWIADOMIENIE
130   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
129   ZAWIADOMIENIE
128   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
128   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
128   OBWIESZCZENIE
128   OBWIESZCZENIE
127   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
127   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
127   OBWIESZCZENIE
126   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
125   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
125  
Informacja
125   OBWIESZCZENIE
125   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
124   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
124   ZAWIADOMIENIE
124   OBWIESZCZENIE
123   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
123   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
123   ZAWIADOMIENIE
122   OBWIESZCZENIE
121   ZAWIADOMIENIE
121   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
121   OBWIESZCZENIE
121   INFORMACJA KRUS
121   OBWIESZCZENIE
120   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
120   OBWIESZCZENIE
119   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
118   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
118   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
118   ZAWIADOMIENIE
116   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
115   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
113   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
112   ZAWIADOMIENIE
111   ZAWIADOMIENIE
110   OSTRZE呕ENIE
110   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
110   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
109   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
109   ZAWIADOMIENIE
108   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
108   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
108   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
107   ZAWIADOMIENIE
106   ZAWIADOMIENIE
106   ZAWIADOMIENIE
106   ZAWIADOMIENIE
105   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
104   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
104   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
104   ZAWIADOMIENIE
104   ZAWIADOMIENIE
103   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
103   OSTRZE呕ENIE
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZAWIADOMIENIE
101   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
101   ZAWIADOMIENIE
101   ZAWIADOMIENIE
100   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
100   ZAWIADOMIENIE
100   ZAWIADOMIENIE
99   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
99   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
99   ZAWIADOMIENIE
98   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
98   ZAWIADOMIENIE
98   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
97   ZAWIADOMIENIE
97   ZAWIADOMIENIE
96   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
96   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
96   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
96   ZAWIADOMIENIE
95   ZAWIADOMIENIE
95   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
95   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
95   ZAWIADOMIENIE
94   ZAWIADOMIENIE
94   ZAWIADOMIENIE
94   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
93   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
92   ZAWIADOMIENIE
91   ZAWIADOMIENIE
91   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
91   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
90   ZAWIADOMIENIE
90   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
90   ZAWIADOMIENIE
90   ZAWIADOMIENIE
90   OBWIESZCZENIE
89   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
89   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
89   ZAWIADOMIENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   OBWIESZCZENIE
88   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
88   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
88   ZAWIADOMIENIE
88   WYKAZ MIEJSC
88   OBWIESZCZENIE
87   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
87   ZAWIADOMIENIE
87   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
85   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
84   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
84   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
84   ZAWIADOMIENIE
84   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
84   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
84   ZAWIADOMIENIE
84   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
83   ZAWIADOMIENIE
82   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
82   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
82   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
81   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
81   ZAWIADOMIENIE
81   INFORMACJA PKW
81   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
80   ZAWIADOMIENIE
80   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
80   OBWIESZCZENIE
79   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
79   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
79   ZAWIADOMIENIE
79   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
79   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
78   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
78   ZAWIADOMIENIE
78   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
78   ZAWIADOMIENIE
77   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
77   ZAWIADOMIENIE
76   ZAWIADOMIENIE
76   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
76   ZAWIADOMIENIE
73   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
73   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
72   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
71   INFORMACJA
71   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
71   ZAWIADOMIENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
69   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
69   OBWIESZCZENIE
68   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
68   LISTA SO艁ECTW
67   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
67   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
64  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
64   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
64   OBWIESZCZENIE
63   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
63   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
62   OBWIESZCZENIE
61   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
61   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
61   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
60   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
59   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
59   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
58   OBWIESZCZENIE
57   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
57   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
54   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
53   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
51   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
51   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
51   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
50   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
48   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
47   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
47   Struktura organizacyjna
46   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
45   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
44   OBWIESZCZENIE
43   OSTRZE呕ENIE
43   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
41   Postanowienie Prezydenta RP
40   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
39   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
39   Podstawy prawne
38   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
38   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
38   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
37   INFORMACJA
35   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
34   OSTRZE呕ENIE
33   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
33   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
33   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
33   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
32   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
32  
Informacja
32   ZAWIADOMIENIE
31   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
31   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
31   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
30   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
30   ZAWIADOMIENIE
29   POSTANOWIENIE
29   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
29   ZAWIADOMIENIE
29   INFORMACJA PKW
28   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
28   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
28   ZAWIADOMIENIE
28   ZAWIADOMIENIE
27   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
27   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 2015 r.
27   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
26   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
26   ZAWIADOMIENIE
26   UPA艁Y
25   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
25   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
24   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
23   OBWIESZCZENIE
23   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
23   ZAWIADOMIENIE
23   UPA艁Y
22   OBWIESZCZENIE
22   OBWIESZCZENIE
21   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
21   ZAWIADOMIENIE
21   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
21  
Informacja
20   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
20   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
20   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
19   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
19   UPA艁Y
19   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
19   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
19   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
18   OSTRZE呕ENIE
18   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
18   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
17   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
17   INFORMACJA PKW
15   OBWIESZCZENIE
15   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
15   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
15   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
15   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
14   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
14   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
13   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
11   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
11   OSTRZE呕ENIE
10   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
7   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
7   OBWIESZCZENIE
7   OBWIESZCZENIE
6   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY

 Liczba   Kategoria
174145   Dane teleadresowe
81982   Przetargi
34016   Oferty pracy
28309   Inne zam贸wienia
25356   Dot. rolnictwa
20270   Zam贸wienia publiczne
12955   Charakterystyka
12892   Inne
12861   Pomocy spo艂ecznej
12687   Kierownictwo
11221   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10474   Galeria zdj臋膰
10090   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9552   Og艂oszenia
9487   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
8589   O艣wiatowe
8107   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
8092   Lista so艂ectw
7851   Inwestycyjne
7839   Struktura organizacyjna
7116   Ochrony 艣rodowiska
6986   Mapa gminy
6945   Sk艂ad osobowy Rady
6526   Decyzje 艣rodowiskowe
6458   Zarz膮dzenia W贸jta
6426   - 2006-2010
6212   - 2010-2014
6205   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5717   KONKURSY
5684   Rady Gminy
5599   Za艂atwianie spraw
5471   Informacje og贸lne
5423   Decyzje o warunkach zabudowy
5288   Podatki i op艂aty
5264   Urz膮d Gminy
4832   Rejestry, ewidencje i archiwa
4831   Pomoc spo艂eczna
4798   Plany gospodarcze
4747   Szko艂y
4742   Gospodarka nieruchomo艣ciami
4661   Podatkowe
4582   Inne
4485   Referat finansowy
4433   - 2006-2010
4428   Komisje Rady
4396   Decyzje - drzewa
4288   - 2010-2014
4237   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4223   Informacje niepublikowane
4220   Dowody osobiste
4190   Kontrole
4124   D艂ug publiczny
4092   Ochrona 艣rodowiska
4081   Rada Gminy
4066   Maj膮tek gminy
4060   Prawo lokalne
4055   Protoko艂y z sesji
4049   Uchwa艂y Rady
3955   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3928   Podstawa prawna dzia艂ania
3889   Wzory dokument贸w
3865   Pomoc publiczna
3851   Bud偶et Gminy
3732   Wyborcze
3526   Finanse
3526   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3203   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3168   - 2010-2014
3101   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3025   - 2010-2014
2949   PRZEDSZKOLE PO KL
2932   Zarz膮dzanie kryzysowe
2913   Ustawa 艣mieciowa
2267   Sport
2094   - 2006-2010
1975   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
1936   - 2006-2010
646   - 2014-2018
601   Program usuwania azbestu
598   - 2014-2018
426   - 2014-2018
356   Og艂oszenia meteorologiczne
249   - 2014-2018
222   STRATEGIA ROZWOJU
120   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
licznik odwiedzin: 2096831