logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
25202   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
7696   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4502   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3923   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3160   Struktura organizacyjna
2823  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2789   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2695   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2442   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2280   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2201   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2195   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2192  
1958   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1941   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
1887   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1843   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1796   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1733   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1711   Regulamin organizacyjny
1700   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1656   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1654   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1651   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1643   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1625   Za艂atwianie spraw
1598   Za艣wiadczenie o dochodach
1569   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1565   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1555   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1553   Informacje niepublikowane
1547   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1542   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1499   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1496  
1496   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1492   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1492   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1471   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1460   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1458   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1437   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1434   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1433   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1431   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1428   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1419   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1419   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1418   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1416   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1414   Rejestry, ewidencje i archiwa
1407   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1404   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1401   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1397   2002-2006
1394   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1392   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1384   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1381   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1380   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1360   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1359   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1359   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1353   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1347   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1346   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1333   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1328   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1323   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1320   Uchwa艂y 2002-2006
1308   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1307   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1305   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1295   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1290   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1289   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1286   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1283  
Szanowni Pa艅stwo!
1283   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1280   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1279   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1261   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1255   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1253   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1252   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1249   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1241   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1238   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1237  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1235  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1229   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1221   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1216   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1215   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1215   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1213  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1209   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1208   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1206   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1202   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1201   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1190   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1188   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1178   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1178   PODATKI I OP艁ATY
1174  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1173   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1168   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1167   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1158   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1156   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1154   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1147   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1142   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1142   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1135   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1130   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1127   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1126   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1124   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1119   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1115   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1113   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1108  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1106   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1106  
INFORMACJA
1106   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1099   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1097   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1094   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1089   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1088   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1088   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1087   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1087   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1087   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1086   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1083   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1081   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1078   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1077   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1071   KARTY INFORMACYJNE:
1070   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1069   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1069   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1068   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1067   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1063   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1063   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1061   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1060   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1057   OG艁OSZENIE
1057   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1054   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1054   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1047   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1043   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1039   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1035  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1032   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1032   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1031   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1029   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1028   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1026  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1024   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1021   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1020   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1019   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1014   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1013   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1013   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1013   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1012   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1011   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1010   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1010   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1009   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1008   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1007   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1005   Wyniki wybor贸w do Senatu
1003   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1002   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1000   KARTY INFORMACYJNE:
998   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
998   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
997   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
997   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
997   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
997  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
995   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
994   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
992   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
990   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
990   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
985   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
984   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
980   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
980   Kierownictwo
979   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
979   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
977   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
975   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
974   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
969   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
969  
INFORMACJA
966   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
965   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
965   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
963   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
962   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
962   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
962   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
961   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
960   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
959   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
957   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
955   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
954   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
952   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
952   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
951   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
949   Dot. stypendi贸w socjalnych
949   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
949   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
947   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
947   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
946   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
946   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
945   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
944   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
944   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
944   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
943   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
943   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
942   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
942   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
940   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
940   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
940   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
939   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
939   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
939   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
938   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
938   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
937   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
936   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
932   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
932   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
932   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
931  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
931   ZAWIADOMIENIE
931   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
930   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
930   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
929   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
929   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
929   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
927   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
926   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
926   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
926   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
925   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
925   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
922   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
922   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
921   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
920  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
918   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
918   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
918   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
918  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
917   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
917   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
916   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
916   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
916   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
916   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
914   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
914   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
913  
913   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
913   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
911   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
911   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
910   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
910   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
909   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
908   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
908   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
907   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
906   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
905   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
905   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
905   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
904   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
904   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
903   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
902   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
901   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
899   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
899   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
898   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
898   6 lutego Dniem Wolontariusza
897   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
897   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
892   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
892   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
891   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
890   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
890   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
890   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
890   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
889   Dot. Dowod贸w Osobistych
888   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
888   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
885   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
884   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
884  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
883   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
882   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
881   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
881   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
881   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
880   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
879   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
878   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
878   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
878  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
877   UWAGA
875   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
873   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
871   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
871   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
870   UWAGA !!!
870   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
868   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
867   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
865   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
865   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
864   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
864   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
861   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
861   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
861   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
860   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
860   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
860   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
859  
859   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
859   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
857   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
857   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
857   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
855   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
854   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
854   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
854   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
853   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
850   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
849   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
848  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
846   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
846   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
846   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
845   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
844  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
843   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
843   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
842   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
842   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
842   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
842   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
842   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
841   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
840   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
839   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
839   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
839   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
838   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
836   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
836   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
836   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
835   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
833   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
832   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
831   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
831   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
830   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
830   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
830  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
829   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
829   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
829   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
829   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
829   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
828   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
828   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
826   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
825   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
823   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
822   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
821   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
821   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
821   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
821   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
820   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
820  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
819   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
818   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
817   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
816   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
815   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
815   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
814   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
814   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
813   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
813   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
812   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
811   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
810   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
809   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
808   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
805   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
805   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
804   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
804   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
803   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
801   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
801   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
800   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
800   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
799   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
798   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
798   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
798   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
796   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
796   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
796  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
795   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
794   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
794   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
793   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
793   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
793   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
793   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
792  
Og艂oszenie

792   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
792   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
792   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
792   INFORMACJA
792   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
791   OG艁OSZENIE
790  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
790   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
789   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
789   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
789   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
788   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
787   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
786   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
786   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
785   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
785   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
784   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
784   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
783   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
783   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
783   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
782   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
782  
INFORMACJA
781  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
781  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
780   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
780   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
778   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
777   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
776   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
776   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
775  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
774   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
774   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
774   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
774  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
773   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
773   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
773   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
772   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
772   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
772   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
772   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
772   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
771   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770   OG艁OSZENIE
770   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
769   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
769   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
769   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
769   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
768   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
768   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
767   OG艁OSZENIE
767   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
767   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
766   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
766   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
766   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
766   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
766   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
766   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
765   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
765   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
765   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
764   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
764   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
763   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
761   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
761   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
761   Decyzja 艣rodowiskowa
760   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
760   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
759   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
758   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
758   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
758   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
757   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
756   OG艁OSZENIE
756   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
756   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
756   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
755   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
755   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
755   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
755   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
755   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
754   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
754   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
753   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
751   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
750   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
750   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
748   KOMUNIKAT
748   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
746   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
746   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
746   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
745   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
745   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
744   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
743   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
743   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
743   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
743   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
742   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
742   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
742   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
742   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
742   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
741   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
738   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
738   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
738   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
738   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
737   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
737   Zawiadomienie o zawarciu umowy
737   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
737   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
737   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
737   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
737   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
737   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
736   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
736   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
736   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
733   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
733   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
732   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
732   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
731   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
730   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
729   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
729   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
727   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
726   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
726   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
725  
OBWIESZCZENIE
725   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
725   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
725   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
725   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
725   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
724   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
723   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
722   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
722   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
721   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
721   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
721   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
720   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
720   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
719  
OBWIESZCZENIE

719   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
719   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
716   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
716   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
715   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
715   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
715   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
714   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
714   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
714   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
713   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
713   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
713   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
713   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
713   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
713   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
712   Op艂ata administracyjna
712   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
712   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
712   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
711  
INFORMACJA
711   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
710   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
710   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
710   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
709   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
709   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
709   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
709   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
708   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
708   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
707   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
707   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
707   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
707   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
706   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
706   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
706  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
705   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
704   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
704   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
704   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
703   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
703  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
702   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
702   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
701   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
699   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
698   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
697   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
696   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
695   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
695   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
695   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
694   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
693   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
693   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
692   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
692   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
691   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
690  
690   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
690   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
689   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
688   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
687   Stawka podatku od posiadania ps贸w
687   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
687  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
686   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
685   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
685   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
683   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
682   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
681   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
680   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
680   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
678   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
678   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
677   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
677   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
676   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
676   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
676   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
676   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
675   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
674   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
674   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
674   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
674   Op艂aty za wod臋
672   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
672   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
672   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
672   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
671   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
671   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
671   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
670   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
670   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
670   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
670   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
669   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
668   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
667   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
667   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
667   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
666   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
666   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
666   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
666   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
666   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
665   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
665   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
665   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
663   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
663   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
663   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
662   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
661   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
660   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
660   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
659   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
659   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
659   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
659   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
659   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
659   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
659   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
658   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
658   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
658   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
657   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
656   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
656   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
656   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
656   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
656   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
656   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
654  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
653   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
653   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
653   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
653   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
652   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
652   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
652   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
652   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
651   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
651   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
651   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
651   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
651   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
651   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
651   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
650   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
650   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
650   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
650   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
649   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
649   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
648   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
647   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
647   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
646   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
646   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
646   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
645   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
645   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
645   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
645   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
644   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
644   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
644   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
644   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
643   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
643   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
642   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
642   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
642   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
640   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
640   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
638   OG艁OSZENIE
638   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
638   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
638   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
635   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
634   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
633  
OG艁OSZENIE
633   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
633   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
632   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
632   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
630   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
630   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
629   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
629   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
628   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
628   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
627   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
626   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
626   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
625   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
625   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
625   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
623   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
623   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
623   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
623   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
623   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
621  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
621   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
621   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
621   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
620   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
620   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
620   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
619   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
619   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
618   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
618   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
617   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
617  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
617   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
617   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
616   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
616   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
616  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
615   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
615   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
615  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
615   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
614   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
614   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
613   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
613   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
613   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
613   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
613   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
611   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
611   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
611   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
611   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
609   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
609   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
608   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
607   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
607   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
606   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
606  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
604   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
604   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
604   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
603   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
602   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
601   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
601   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
601   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
600   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
599   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
598   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
598   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
597   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
597   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
597   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
597   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
597   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
596   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
595   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
593   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
591   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
590   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
590   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
590   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
589   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
588   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
587   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
587   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587  
Informacja
586   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
586   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
585   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
585   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
584   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
584   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
584   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
583   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
582   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
582   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
581   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
581  
UWAGA ROLNICY
580   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
580   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
579   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
579   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
579   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
579   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
579   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
578   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
577   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
577   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
576   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
576   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
576   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
575   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
575   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
574   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
574   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
574   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
574   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
574   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
573   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
573   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
571   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
571   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
571   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
570   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
570   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
569   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
569   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
569   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
569   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
569  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
568   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
568   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
568   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
568   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
567   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
567   OG艁OSZENIE
567   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
567  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
567  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
566   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
566   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
564   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
564   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
564   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
563   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
563   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
562   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
562   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
562   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
560   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
560   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
559   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
559  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
558   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
558   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
558   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
557   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
557   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
557   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
557   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
556   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
556   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
555   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
555   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
555   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
555   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
552   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
552   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
552   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
551   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
550   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
549   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
548   Og艂oszenie
546   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
546   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
546  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
544   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
544  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
543   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
543   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
542   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
542   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
542   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
541   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
541   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
540   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
539  
Powszechny Spis Rolny
538   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
538  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
537   OG艁OSZENIE
537   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
537   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
536   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
536   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
535   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
535   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
533   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
532   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
532   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
531   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
531   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
531   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
530   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
529   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
529   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
528   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
527   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
527   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
527   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
527   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
527  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
526   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
526   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
526   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
526   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
525   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
525   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
524   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
524   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
524   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
522   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
522   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
521   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
521   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
520   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
520   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
519   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
519   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
518   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
518   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
518   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
518   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
518   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
517   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
517   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
517   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
517   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
516   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
516   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
516  
516   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
516  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
516   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
515   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
514   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
514   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
513   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
513   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
512   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
512   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
510  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
510   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
510   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
510  
INFORMACJA
509   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
509   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
507   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
507   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
506  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
506  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
505   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
505   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
504   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
504   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
503   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
503   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
502   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
502   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
502   Op艂ata targowa
501   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
501   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
501   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
501   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
501   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
501   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
500   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
499   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
498   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
498   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
497   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
497   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
497   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
497   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
496   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
496   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
496   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
496   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
495   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
495   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
494   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
494   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
493   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
493   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
493   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
493   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
492   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
492   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
492   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
492   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
490   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
489   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
489   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
489   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
488   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
488   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
488   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
488   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
487   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
486   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
486   OBWIESZCZENIE
485   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
485   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
484   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
482   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
482   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
481   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
481   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
480   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
480   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
478   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
478   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
477   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
477   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
477   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
477   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
476   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
476   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
475  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
475   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
475  
Informacja
474   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
473   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
473   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
472   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
472   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
472   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
471   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
471   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
470   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
469   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
469   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
469   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
469   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
469   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
468   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
468   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
468  
Informacja
467   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
467   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
466   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
466   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
466   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
466   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
465   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
465   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
464   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
464   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
464   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
463   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
463   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
462   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
461   Op艂aty za wod臋
461   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
461   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
461   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
461   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
460   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
459   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
459   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
457   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
456   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
456   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
455  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
455   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
455   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
455   Sk艂ad osobowy Rady
454   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
454   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
454   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
454   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
454   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
453  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
453  
Uwaga - silne opady deszczu
452   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
452   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
451   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
451   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
450   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
448   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
448   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
447   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
446   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
445   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
445   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
445   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
442   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
442   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
441   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
441   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
441   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
440   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
440   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
438   OG艁OSZENIE
438   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
438   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
437   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
437   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
437   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
436   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
436   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
436   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
436   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
435  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
435   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
435   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
435   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
434   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
434   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
434   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
434   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
433   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
433   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
433   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
432   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
428   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
428   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
428   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
428   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
427   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
427   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
426   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
425   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
425   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
425   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
424   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
423   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
423   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
421  
PROGRAM
421   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
421   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
421   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
421   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
420   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
419   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
419  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
419   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
419   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
419   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
419   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
417   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
416  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
416   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
415   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
415   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
415   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
415   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
415   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
415   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
414   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
414   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
414   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
414  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
413   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
413   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
413   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
413   OBWIESZCZENIE
412   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
412   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
411   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
411   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
411   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
410   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
410   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
410   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
410   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
409   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
409   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
409   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
409   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
407   OBWIESZCZENIE
406   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
406   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
406   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
406   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
406  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
405   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
404   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
403   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
403   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
403   Jednostki podleg艂e
402  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
402   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
402   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
402   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
401   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
401   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
401   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
401   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
400   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
400   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
399   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
399   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
399   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
399   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
397   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
397   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
397   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
396   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
396   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
395   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
395   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
395   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
394   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
394   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
394   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
394   OBWIESZCZENIE
393   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
393   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
393   Og艂oszenie
393   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
393   OBWIESZCZENIE
392   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
392   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
392   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
392   OBWIESZCZENIE
391   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
390   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
389   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
389   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
389   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
388   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
387   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
387   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
387   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
387   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
387   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
387   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
387   OBWIESZCZENIE
386   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
386   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
386   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
386   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
386   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
385  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
384   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
384   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
384   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
383   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
383   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
382   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
382   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
382   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
382   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
381   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
381   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
381   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
381   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
380   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
379   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
379   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
377   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
377   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
377   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
377   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
377   OBWIESZCZENIE
376  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
376   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
376   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
375   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
375   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
374   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
373  
Informacja
373   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
373   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
372   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
371   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
371   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
371   OBWIESZCZENIE
370   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
370   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
370   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
369   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
369   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
369   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
369   OBWIESZCZENIE
369   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
368   OBWIESZCZENIE
368   OBWIESZCZENIE
367   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
367   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
367   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
367   OBWIESZCZENIE
366   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
366   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
366   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
365   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
365   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
364   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
364   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
363   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
361   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
361   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
360   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
359   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
359   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
359   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
358   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
358   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
358   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
358  
Informacja
357   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
357   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
357   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
356   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
356   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
356   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
355   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
355   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
354   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
354   ZAWIADOMIENIE
353   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
353   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
352   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
352   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
351   Gminny O艣rodek Kultury
350   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
349   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
349   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
349   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
349   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
349   OBWIESZCZENIE
348   OBWIESZCZENIE
347   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
347   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
345   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
345   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
344   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
344   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
344   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
343   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
343   INFORMACJA
342   Formularz uwag
342   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
341   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
341   OBWIESZCZENIE
341   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
340   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
340   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
340   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
339   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
339   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
339   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
336   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
335   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
335  
Rekrutacja 2014-2015
334   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
333   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
332   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
332   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
332   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
331   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
331   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
330   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
329   Kierownictwo
329   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
329   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
328   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
327   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
326   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
326   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
325   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
324   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
324   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
322   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
322   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
322   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
320   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
319   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
316   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
312   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
309  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
309   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
308   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
307  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
306   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
306   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
306   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
305   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
304   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
302   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
302   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
301   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
298   OBWIESZCZENIE
297  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
296   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
296   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
295   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
294   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
294   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
293   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
291   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
291   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
290   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
290  
Kalendarz Wyborczy
289   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
288   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
287  
Informacja
286   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
285   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
284   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
284   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
283   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
283   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
282   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
281   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
281   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
280   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
280   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
279   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
275   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
274   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
273   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
271   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
271   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
271   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
271   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
269   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
269   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
266   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
266   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
265   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
265   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
265  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
265   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
265   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
264   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
263   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
263   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
261   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
260   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
260   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
259   OBWIESZCZENIE
259  
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
258   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
257  
Informacja
257   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
256   DECYZJA Nr 1/2014
255   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
255   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
252   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
251   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
250   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
248   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
247   OBWIESZCZENIE
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
246   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
246   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
245   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
245  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
245   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
244   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
243   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
243  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
241   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
241  
Informacja o wynikach naboru
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
240  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
240   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
240   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
240   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
239   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
239   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
239   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
239   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
239   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
237   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
237   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
237   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
237   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
236   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
236   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
235   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
235   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
234   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
234   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
234   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
233   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
233   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
232   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
231   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
231   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
231   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
231   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
230   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
230   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
229   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
228   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
228   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
227   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
226   OBWIESZCZENIE
225   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
225   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
224   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
223   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
222   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
220   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
220   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
220   OBWIESZCZENIE
219  
Informacja
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
218   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
217   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
217   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
216   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
214   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
214   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
214   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
213   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
213   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
212   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
212   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
210   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
208   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
207   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
205   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
204   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
203   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
202   Studia podyplomowe
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
202   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
202   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
201   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
201   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
200   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
200   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
200   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
198  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
196  
I N F O R M A C J A

196   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
195   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
195   ZAWIADOMIENIE
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
194   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
194   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
194   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
193   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
192   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
192   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
190  
Informacja
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
189  
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
188   OBWIESZCZENIE
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
186   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
185   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
184   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
184   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
183   OBWIESZCZENIE
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
181   OBWIESZCZENIE
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
179   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
179   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
178  
178   OBWIESZCZENIE
177   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
177   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
176   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
175   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
175   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
175   KALENDARZ WYBORCZY
174   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
174   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
173   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
172   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
171   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
171   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
169  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
168   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
168   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
167   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
167   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
167   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
167   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
166   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
165   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
164   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
164   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
163   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
162   OBWIESZCZENIE
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
161   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
161   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
159   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
158   Gminny O艣rodek Kultury
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
158   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
157   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
156   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
156   INFORMACJA
155   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
155   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
154   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
154   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
153   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
153   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
152   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
151   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
151   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
151   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
151   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
150  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
150   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
149   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
149   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
149   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
148   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
148   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
147   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
147   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
147   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
147   INFORMACJA
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
146   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
146   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
145   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
145   ZAWIADOMIENIE
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
144   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
144   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
144   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
144   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
144   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
143   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
143   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
143   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
143   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
143   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
143   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
142   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
142   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
142   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
142   ZAWIADOMIENIE
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
141   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
141   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
141   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
141   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
141   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
141   POSTANOWIENIE
140   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
140   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
140   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
140   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
140   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
140   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
140   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
139   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
139   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
139   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
139   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
139   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
139   INFORMACJA
138   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
138   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
138   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
138   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
138   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
138   OBWIESZCZENIE
137   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
137   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
137   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
137   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
137   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
137   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
137   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
136   OBWIESZCZENIE
135   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
135   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
135   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
134   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
134   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
133   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
133   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
133   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
132   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
132   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
132   ZAWIADOMIENIE
131   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
130   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
130   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
130   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
130   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
130   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
130   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
130   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
129   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
128   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
128   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
128   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
128   ZAWIADOMIENIE
128   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
127   Gminny O艣rodek Kultury
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
127   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
127   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
127   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
127   Informacja - grudzie艅 2014
126   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
126   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
126   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
126   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
126   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
125   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
125   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
125   OBWIESZCZENIE
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
124   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
124   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
123   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
123   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
123   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
123   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
122   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
121   OBWIESZCZENIE
121   OBWIESZCZENIE
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
120   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
120   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
119   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
119   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
118   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
118   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
118   INFORMACJA PKW
117   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
117   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
117   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
117   Zarz膮dzenie wybor贸w
117   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
116   POSTANOWIENIE
115   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
115   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
115   POSTANOWIENIE
114   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
113   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
112   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
112   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
111   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
111   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
111   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
111   ZAWIADOMIENIE
110   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
110   ZAWIADOMIENIE
110   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
110   OBWIESZCZENIE
109   ZAWIADOMIENIE
108   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
108   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
108   OBWIESZCZENIE
108   OBWIESZCZENIE
108   OBWIESZCZENIE
108  
Rekrutacja 2015-2016
107   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
107   INFORMACJA
107   ZAWIADOMIENIE
107   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
106   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
106   ZAWIADOMIENIE
106   ZAWIADOMIENIE
106   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
106   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
106   POSTANOWIENIE
105   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
105   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
104   KOMISJA REWIZYJNA
104   POSTANOWIENIE
104   OBWIESZCZENIE
103   ZAWIADOMIENIE
103   ZAWIADOMIENIE
103   OBWIESZCZENIE
102   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
101   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
101   OBWIESZCZENIE
100   ZAWIADOMIENIE
100   ZAWIADOMIENIE
100   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
99   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
99   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
99   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
98  
Informacja
98   OBWIESZCZENIE
98   OBWIESZCZENIE
97   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
97   OBWIESZCZENIE
96   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
96   ZAWIADOMIENIE
96   OBWIESZCZENIE
95   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
95   OBWIESZCZENIE
95   ZAWIADOMIENIE
93   ZAWIADOMIENIE
93   ZAWIADOMIENIE
93   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
93   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
93   OBWIESZCZENIE
93   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
92   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
92   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
91   ZAWIADOMIENIE
91   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
90   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
89   OBWIESZCZENIE
87   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
87   OSTRZE呕ENIE
86   OBWIESZCZENIE
85   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
85   ZAWIADOMIENIE
85   ZAWIADOMIENIE
85   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
85   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
85   INFORMACJA KRUS
85   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
84   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
84   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
84   ZAWIADOMIENIE
84   ZAWIADOMIENIE
84   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
84   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
84   ZAWIADOMIENIE
84   ZAWIADOMIENIE
83   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
83   ZAWIADOMIENIE
83   ZAWIADOMIENIE
83   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
83   ZAWIADOMIENIE
83   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
80   ZAWIADOMIENIE
80   ZAWIADOMIENIE
79   ZAWIADOMIENIE
79   ZAWIADOMIENIE
79   OBWIESZCZENIE
77   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
77   ZAWIADOMIENIE
77   ZAWIADOMIENIE
76   ZAWIADOMIENIE
76   OSTRZE呕ENIE
76   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
76   ZAWIADOMIENIE
76   ZAWIADOMIENIE
75   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
74   ZAWIADOMIENIE
74   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
73   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
73   ZAWIADOMIENIE
73   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
73   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   ZAWIADOMIENIE
72   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   OBWIESZCZENIE
69   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
68   ZAWIADOMIENIE
68   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
68   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
68   ZAWIADOMIENIE
67   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
67   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
67   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
67   ZAWIADOMIENIE
66   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
66   ZAWIADOMIENIE
66   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
66   LISTA SO艁ECTW
65   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
65   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
65   ZAWIADOMIENIE
65   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
65   INFORMACJA PKW
64   ZAWIADOMIENIE
64   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
64   WYKAZ MIEJSC
63   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
62   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
61   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
61   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
61   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
61   ZAWIADOMIENIE
60   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
60   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
60   ZAWIADOMIENIE
59   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
59   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
59   ZAWIADOMIENIE
58   ZAWIADOMIENIE
57   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
56   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
56   ZAWIADOMIENIE
56   ZAWIADOMIENIE
55   ZAWIADOMIENIE
54   ZAWIADOMIENIE
53   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
53   INFORMACJA
52   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
49   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
49   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
49   OBWIESZCZENIE
48   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
48   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
47  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
47   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
47   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
44   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
44   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
43   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
43   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
43   ZAWIADOMIENIE
43   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
41   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
41   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
41   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
38   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
37   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
37   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
37   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
36   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
35   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
35   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
35   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
34   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
34   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
34   OBWIESZCZENIE
32   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
32   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
32   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
32   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
31   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
31   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 2015 r.
30   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
29   OSTRZE呕ENIE
29   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
28   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
28   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
26   OBWIESZCZENIE
25   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
24   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
24   OBWIESZCZENIE
23   OBWIESZCZENIE
21   OBWIESZCZENIE
19   POSTANOWIENIE
18   OBWIESZCZENIE
18   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
18   OSTRZE呕ENIE
15   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
13   OBWIESZCZENIE
11   OBWIESZCZENIE
8   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
6   OBWIESZCZENIE
5   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
170022   Dane teleadresowe
80353   Przetargi
33426   Oferty pracy
26618   Inne zam贸wienia
25232   Dot. rolnictwa
20137   Zam贸wienia publiczne
12778   Inne
12764   Charakterystyka
12661   Pomocy spo艂ecznej
12444   Kierownictwo
11019   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10355   Galeria zdj臋膰
9950   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9421   Og艂oszenia
9347   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
8090   O艣wiatowe
7892   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
7880   Lista so艂ectw
7706   Inwestycyjne
7632   Struktura organizacyjna
6992   Ochrony 艣rodowiska
6864   Mapa gminy
6792   Sk艂ad osobowy Rady
6351   Zarz膮dzenia W贸jta
6327   - 2006-2010
6211   Decyzje 艣rodowiskowe
6054   - 2010-2014
6040   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5584   Rady Gminy
5552   KONKURSY
5490   Za艂atwianie spraw
5323   Informacje og贸lne
5228   Decyzje o warunkach zabudowy
5187   Urz膮d Gminy
5184   Podatki i op艂aty
4746   Pomoc spo艂eczna
4736   Rejestry, ewidencje i archiwa
4709   Plany gospodarcze
4636   Szko艂y
4574   Podatkowe
4490   Inne
4377   Referat finansowy
4350   - 2006-2010
4310   Komisje Rady
4267   Decyzje - drzewa
4182   Gospodarka nieruchomo艣ciami
4179   - 2010-2014
4152   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4132   Dowody osobiste
4124   Informacje niepublikowane
4112   Kontrole
4039   D艂ug publiczny
3999   Rada Gminy
3977   Maj膮tek gminy
3975   Protoko艂y z sesji
3975   Ochrona 艣rodowiska
3966   Prawo lokalne
3963   Uchwa艂y Rady
3847   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3834   Podstawa prawna dzia艂ania
3802   Wzory dokument贸w
3797   Pomoc publiczna
3770   Bud偶et Gminy
3633   Wyborcze
3455   Finanse
3409   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3266   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
3116   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3032   - 2010-2014
3018   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
2934   - 2010-2014
2852   PRZEDSZKOLE PO KL
2835   Zarz膮dzanie kryzysowe
2806   Ustawa 艣mieciowa
2174   Sport
2011   - 2006-2010
1876   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
1846   - 2006-2010
516   Program usuwania azbestu
489   - 2014-2018
476   - 2014-2018
415   WYBORY PREZYDENTA RP - 2015
246   Og艂oszenia meteorologiczne
234   - 2014-2018
154   - 2014-2018
136   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 1982920