logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
28929   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
9771   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
5039   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4440   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3567   Struktura organizacyjna
3366   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3290   Za艣wiadczenie o dochodach
3258  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3247   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3146   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
3116   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2782   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2734   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2683  
2661   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2658   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2500   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2474   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2473   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2420   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2228   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2217   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2135   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2131   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2122   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2118   Regulamin organizacyjny
2063   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
2062   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
2059   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2053   Za艂atwianie spraw
2050   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
2047   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2015   Informacje niepublikowane
2013   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1935   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1935   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1931  
1917   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1912   Rejestry, ewidencje i archiwa
1904   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1902   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1897   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1889   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1883   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1873   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1857   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1855   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1852   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1849   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1841   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1831   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1830   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1826   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1794   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1787   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1787   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1786   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1781   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1779   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1778   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1772   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1772   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1770   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1745   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1736   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1735   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1734  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1731   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1730   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1730   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1729   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1728   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1728   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1728   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1726  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1724   2002-2006
1724   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1719   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1702  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1686   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1684  
Szanowni Pa艅stwo!
1683   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1681   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1676   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1672   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1666   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1663   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1655   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1655   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1646   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1641   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1637   Uchwa艂y 2002-2006
1637   PODATKI I OP艁ATY
1627   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1622   Decyzja 艣rodowiskowa
1619   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1614   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1611   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1610   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1606   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1603   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1603   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1602   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1598   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1583   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1582   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1568   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1567   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1567  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1562   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1562   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1561   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1559   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1557   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1555   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1549   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1548   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1547   Kierownictwo
1546  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1535   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1527   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1520   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1513   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1509   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1509   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1508  
INFORMACJA
1505   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1502   KARTY INFORMACYJNE:
1501   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1496   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1496   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1494   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1492   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1486   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1486   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1485  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1481   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1481   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1471   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1465   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1463   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1462   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1462   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1460   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1452   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1450   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1449   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1445   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1444   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1441   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1439   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1437   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1433   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1432   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1428   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1427   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1427   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1426   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1424   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1418   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1417   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1417   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1416   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1414   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1413   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1413   KARTY INFORMACYJNE:
1412   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1410   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1409   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1409   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1408   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1407   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1407  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1405   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1403   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1400   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1400   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1400   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1399   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1399   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1399   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1398   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1397   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1396   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1395   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1394   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1390   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1389   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1388   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1386   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1384   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1382   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1382   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1382   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1379   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1377   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1376   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1375   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1373   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1372   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1371   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1371   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1369   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1369   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1365   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1364   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1363   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1362   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1362   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1361   OG艁OSZENIE
1361   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1360   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1360   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1356   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1356   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1355   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1353   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1353   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1352   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1351   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1351   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1350   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1349   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1349   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1346   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1346   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1345   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1345   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1344   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1343   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1341   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1340   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1340   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1339   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1337   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1335   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1331   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1328   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1327   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1327   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1324   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1322   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1321   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1319   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1318   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1317   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1314   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1314   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1313   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1312   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1312   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1312   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1312   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1311   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1309   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1307   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1306   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1305   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1305   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1302   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1302   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1302   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1302   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1301   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1300   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1299   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1299   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1298   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1297   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1295   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1295   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1294   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1294   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1293   Wyniki wybor贸w do Senatu
1293   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1293   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1291   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1291   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1291   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1290   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1289  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1288   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1287  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1286   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1286   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1286   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1283   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1282   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1281   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1281   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1281  
INFORMACJA
1278   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1274   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1274   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1273   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1272   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1271   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1270   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1268   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1268   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1268   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1267   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1265   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1263   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1263  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1262   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1261  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1260   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1260   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1258   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1257   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1256   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1256   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1254   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1253   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1253   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1252   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1252   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1249   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1249   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1249   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1248   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1248   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1248   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1246   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1245   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1244   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1244   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1244   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1243   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1241   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1240   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1240   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1239   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1239   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1236   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1233   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1233  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1232   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1232   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1231   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1230   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1230   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1230   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1229   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1229   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1227   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1226   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1224   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1223   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1223  
INFORMACJA
1222   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1222   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1222   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1221   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1221   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1220   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1220   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1219   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1217   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1216   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1215   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1212   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1212   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1210   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1210   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1210   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1207   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1206  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1202   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1202   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1202   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1201   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1200   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1199   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1199   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1198   Dot. stypendi贸w socjalnych
1198   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1198   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1194   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1193   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1193   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1192   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1192   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1191   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1191   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1191   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1190   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1189   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1189   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1189   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1189  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1188   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1188   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1188   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1187   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1185   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1185   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1183   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1182   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1182   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1181   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1181   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1181   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1181   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1180   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1179   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1179   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1178   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1177   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1174   6 lutego Dniem Wolontariusza
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1170   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1170   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1170   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1169   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1169   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1169   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1168   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1168   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1167   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1166   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1164  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1163   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1163   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1162   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1160   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1159  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1159   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1157   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1157   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1156   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1155   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1153   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1151   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1150   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1149  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1148   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1146   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1146   Op艂aty za wod臋
1146   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1145   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1144   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1144   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1143   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1142   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1141  
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1139   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1138   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1137   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1137   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1136   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1136  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1134   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1134   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1133   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1132   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1132   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1132   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1132   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1131  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1130   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1130   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1129   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1128   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1128   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1128   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1128   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1128   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1126   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1125   ZAWIADOMIENIE
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1125   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1124   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1124   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1124   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1123   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1121   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1121   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1120   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1120   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1120   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1118   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1116   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1115   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1114   Dot. Dowod贸w Osobistych
1114   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1114   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1113   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1112   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1112   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1111   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1111   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1111   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1110   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1110   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1108   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1106   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1106   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1105   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1105   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1105  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1104  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1102   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1102   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1102   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1101   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1100  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1099   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1099   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1099   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1097   UWAGA
1096   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1095   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1093   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1093   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1093   Sk艂ad osobowy Rady
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1092   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1092   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1092   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1091   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1091   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1091   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1090   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1088   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1088   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1088   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1088   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
1088   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1087   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1087   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1086   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1086   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1086   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1085   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1085   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1084   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1083   UWAGA !!!
1082   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1082   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1081   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1080   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1079   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1078   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1077  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1076   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1075   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1075   INFORMACJA
1074   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1074   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1073   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1072   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1072   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1072   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1071   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1071   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1070   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1070   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1069   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1069   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1069  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1066   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1065   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1065   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1065   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1064   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1064   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1064   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1063   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1062   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1062   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1061  
1061   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1061   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1060   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1059   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1058   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1057   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1057   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1056   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1055   OG艁OSZENIE
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1054   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1053  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
1052   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1051   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
1050   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1050   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1050   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1049   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1049   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1048  
UWAGA ROLNICY
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
1046   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1045   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1045   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1045   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1044   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1043   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1043   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
1041   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1040   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1039   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1039   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1039   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
1037   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1033   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1033  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
1032   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1032   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1031   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1030   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
1029   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
1029   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1027   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
1024   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1024  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1022   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1021  
Og艂oszenie

1019   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1016   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
1015   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
1015   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1015   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1014   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
1013   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
1009   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1009   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1008   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1006   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1006   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1005   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1005   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1004   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1003   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1003   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1003   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1003   DECYZJA Nr 1/2014
1002   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1002   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1001   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
1000   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1000   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
998   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
997   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
995   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
995   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
994   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
994   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
994   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
993   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
993   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
993   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
993   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
993   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
991   OG艁OSZENIE
990   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
990  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
988  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
988   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
988   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
986  
Informacja
984   OG艁OSZENIE
984   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
984   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
984   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
983   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
980   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
979   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
979   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
979  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
977   OG艁OSZENIE
977   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
976   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
976   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
976   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
976   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
975   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
974   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
973   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
973   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
973   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
972   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
972   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
971   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
971   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
969   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
969   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
968   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
968   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
968   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
968  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
967   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
964   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
964   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
964   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
964   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
961   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
961   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
961   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
960   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
957   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
955   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
955   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
955   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
954   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
954   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
954   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
953   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
953   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
953   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
952   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
952  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
951   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
950   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
949   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
949   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
949   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
949   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
948   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
947   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
946   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
946  
945   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
945   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
944   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
943   KOMUNIKAT
943   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
942   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
942   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
942   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
941   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
940   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
940   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
940   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
940   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
940   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
938   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
938   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
937   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
937   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
937   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
936   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
936   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
936   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
936   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
934   Zawiadomienie o zawarciu umowy
934   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
933   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
933   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
933   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
933   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
932   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
932   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
932   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
931   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
931   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
930   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
930   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
930   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
930   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
929   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
929   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
928   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
927   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
927   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
926   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
925   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
925   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
925   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
924   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
923   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
923   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
923   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
922   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
921   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
920  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
920   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
920   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
919   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
919   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
918   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
916   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
916   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
916   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
915   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
915   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
914   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
914   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
914   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
913   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
910   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
910   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
910   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
909   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
909   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
909   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
908   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
907   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
907   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
907   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
907   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
907   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
907   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
906   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
906   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
906   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
906   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
905   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
905   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
905   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
904   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
904   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
903   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
903   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
903   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
902   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
901   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
901   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
900   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
900   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
900   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
899   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
899   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
899   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
899   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
898   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
897   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
897   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
896   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
896   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
895   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
894   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
894   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
892  
OBWIESZCZENIE
892   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
892   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
892   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
892   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
891   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
891   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
891   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
890   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
890   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
890   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
889   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
889   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
889   Op艂ata targowa
888   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
888   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
887   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
887   Jednostki podleg艂e
886   Op艂ata administracyjna
886   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
886   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
886   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
885   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
883  
INFORMACJA
883   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
883   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
883   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
882   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
882   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
882   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
882   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
880   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
880   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
879   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
879   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
879  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
878   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
877   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
875   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
875  
Informacja
874  
OBWIESZCZENIE

874   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
874   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
873   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
873   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
873   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
872   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
872   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
872   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
871   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
871   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
871   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
869   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
869   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
869   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
869   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
868   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
868   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
868   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
868   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
868   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
868   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
867   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
867   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
867   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
866   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
865   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
864   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
864   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
864   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
864   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
863   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
863   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
863   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
863   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
863   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
862   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
862   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
861   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
861   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
861   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
860   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
860   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
860   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
859   Stawka podatku od posiadania ps贸w
859   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
859   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
859   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
858   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
857   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
856   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
856   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
855   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
855   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
854   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
854   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
853   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
852   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
852   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
851   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
850   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
850   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
849   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
849   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
848   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
847   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
847   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
847   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
846   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
846   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
846   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
846   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
845  
844   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
843   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
842   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
842  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
841   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
841   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
841   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
840   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
840   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
840  
Informacja
839   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
839   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
839   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
838   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
838   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
838   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
838   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
838   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
837   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
836   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
835   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
835   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
835   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
835   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
834   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
834   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
834   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
834   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
834   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
834   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
834   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
833   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
833   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
832   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
832   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
832   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
832   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
832   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
831   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
830   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
830   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
830   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
829   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
829   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
829   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
829   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
829   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
829   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
828   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
828   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
828   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
828   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
828   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
827   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
827   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
825   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
825   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
824   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
823   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
823   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
823   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
822   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
822   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
822   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
821   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
821   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
821   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
821   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
820   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
820   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
820   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
820   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
819   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
819   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
819   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
818   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
818  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
817   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
817   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
817   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
817   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
817   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
816   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
816   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
816   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
815   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
815   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
814   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
814   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
814   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
814   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
813   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
813   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
812   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
811   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
811   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
811   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
811   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
811   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
811   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
810   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
810   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
810   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
809  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
808   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
806   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
806   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
806   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
804   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
804   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
803   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
803   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
803   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
802   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
802   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
801   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
801   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
801   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
801   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
800   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
800   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
799   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
798   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
797   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
797   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
797   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
797   OBWIESZCZENIE
796   OG艁OSZENIE
795   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
795   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
795   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
795   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
795  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
795   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
794   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
793   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
793   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
792   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
792   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
792   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
792   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
792   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
792   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
791   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
791   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
791   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
790   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
790   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
790  
INFORMACJA
790   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
789   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
789   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
789   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
788   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
788   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
788   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
787  
Uwaga - silne opady deszczu
787   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
787   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
786   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
786   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
785   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
785   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
784   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
784   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
784   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
784   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
784   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
784   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
784   Gminny O艣rodek Kultury
783   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
783   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
783   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
783   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
782   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
782   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
781   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
781   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
781   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
781   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
781   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
781   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
781   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
780  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
780   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
780   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
780   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
780   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
780   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
780   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
779   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
779   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
779  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
778  
OG艁OSZENIE
778   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
778   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
778   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
777   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
777   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
776   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
776   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
776   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
775   ZAWIADOMIENIE
774   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
774   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
774   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
772   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
772   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
772   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
771   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
770   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
770   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
770   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
770   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
769   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
768   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
768   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
767   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
765   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
765   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
764   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
764   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
764   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
763   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
763   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
763   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
762   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
762   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
762   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
762   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
762   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
762   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
762   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
761   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
760   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
758  
Powszechny Spis Rolny
758   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
758   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
758   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
758   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
756  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
756   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
756   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
755   OBWIESZCZENIE
754   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
753   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
753   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
752   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
751   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
751   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
751   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
751   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
751   OBWIESZCZENIE
751   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
751   OBWIESZCZENIE
750   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
750   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
748   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
748   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
748   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
748   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
747   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
746   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
746   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
746   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
744   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
744   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
743   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
743   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
743   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
742   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
741  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
741   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
741   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
741   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
740   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
740   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
739   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
739   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
739   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
739   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
738   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
738   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
738   OBWIESZCZENIE
738   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
738  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
737   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
737   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
737   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
737   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
736   OBWIESZCZENIE
735   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
735  
Informacja
734   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
734   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
733   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
733   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
732   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
732   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
732   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
731   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
731   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
730   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
730   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
729   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
729   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
729   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
729   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
729   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
729   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
728   OG艁OSZENIE
728   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
728   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
728  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
727   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
727   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
727   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
726   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
726  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
725   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
725   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
725   OBWIESZCZENIE
724   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
723   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
723   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
722   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
721   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
721   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
721   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
720   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
720   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
720   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
719   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
719   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
719  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
718   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
718   OBWIESZCZENIE
717   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
716   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
716   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
716   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
715   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
715   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
715   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
714   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
714   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
714   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
713   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
713   OBWIESZCZENIE
713   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
712   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
712   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
712   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
712   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
712   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
711   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
711   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
710   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
709   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
709  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
709   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
708   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
708   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
707   OBWIESZCZENIE
706   Op艂aty za wod臋
706   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
706   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
706   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
706   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
706   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
705   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
705   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
704   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
704   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
703   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
703   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
701   OBWIESZCZENIE
700   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
700   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
700   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
700   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
700   OBWIESZCZENIE
699   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
699   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
698   OG艁OSZENIE
698  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
698   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
698   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
698   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
698   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
697   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
697   OBWIESZCZENIE
695   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
694   Og艂oszenie
694   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
694   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
694   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
693   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
692   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
692   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
691  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
691   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
690   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
689   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
689   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
688   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
688   OBWIESZCZENIE
687   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
687   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
687   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
686   OBWIESZCZENIE
685   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
685   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
685   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
684   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
684   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
683   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
683   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
683   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
682   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
682   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
681   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
680   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
677   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
676   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
676   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
676   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
674   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
674   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
673   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
673   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
673   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
673   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
672   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
670   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
669   OBWIESZCZENIE
668   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
668   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
668   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
667   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
667   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
666   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
665   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
664   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
663   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
662   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
659  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
659   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
659   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
656   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
654   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
654   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
654   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
653   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
652   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
651   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
649   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
649   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
648   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
645   OBWIESZCZENIE
644   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
644   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
644   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
644   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
642   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
641   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
641   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
639   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
638   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
638  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
637   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
636   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
636   OBWIESZCZENIE
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
635   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
635   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
633   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
633   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
632   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
632   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
632   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
632   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
631   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
630   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
630   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
630   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
629   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
626   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
626   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
625   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
624   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
622   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
620   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
620   OBWIESZCZENIE
619   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
618   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
618   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
617   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
617   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
614   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
614   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
614   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
614   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
612   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
612   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
611   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
610   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
610   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
610   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
608   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
608   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
607   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
607   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
605  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
605   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
605   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
604   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
602   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
601   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
600   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
599   OG艁OSZENIE
599   OBWIESZCZENIE
598   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
598   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
598   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
598   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
597  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
596   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
596  
595  
PROGRAM
595   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
594   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
593   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
591   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
587   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
587   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
586   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
586   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
586   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
584   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
584   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
583   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
583   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
583   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
582   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
581   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
580   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
579   Og艂oszenie
578   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
577   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
577  
Kalendarz Wyborczy
576   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
574  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
574   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
574   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
571   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
570   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
569   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
569   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
566   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
566   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
566   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
566   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
564   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
563   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
562   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
561   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
560   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
559   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
557   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
556  
555   INFORMACJA
555   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
553   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
552   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
549   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
548   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
547  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
547   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
546   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
544  
Rekrutacja 2014-2015
542   Kierownictwo
542   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
540   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
540   OBWIESZCZENIE
539   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
538   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
538   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
534   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
534   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
532  
Informacja
531  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
531   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
530  
Rekrutacja 2015-2016
529   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
528   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
527   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
527   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
527   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
525   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
525   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
525   OBWIESZCZENIE
524   OBWIESZCZENIE
524   Struktura organizacyjna
523   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
523   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
521   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
515   ZAWIADOMIENIE
513   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
513   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
512  
Informacja
512   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
512   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
512   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
511   Formularz uwag
511   OBWIESZCZENIE
510   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
510   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
510   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
509   OBWIESZCZENIE
508   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
507   ZAWIADOMIENIE
506   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
505   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
504   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
503   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
503   OBWIESZCZENIE
502   OBWIESZCZENIE
501   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
501   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
501   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
501   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
499   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
498   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
496   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
495   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
494   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
494   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
493   OBWIESZCZENIE
492   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
492   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
491  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
491   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
491   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
490   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
490   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
489   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
489   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
488   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
486   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
485   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
484   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
483   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
483   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
483   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
482   POSTANOWIENIE
481   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
481   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
479   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
479   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
479   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
478   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
478   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
478   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
478   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
477   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
477   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
477   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
476   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
476   POSTANOWIENIE
475   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
475   Informacja - grudzie艅 2014
474   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
474   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
474   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
473   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
473   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
473   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
473   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
472   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
471   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
471   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
471   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
470   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
469   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
469   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
469   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
469   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
469   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
468  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
468   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
468   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
468   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
468   KOMISJA REWIZYJNA
467  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
467   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
467   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
466   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
466   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
466   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
466   ZAWIADOMIENIE
465   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
465   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
465   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
465   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
465   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
465   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
464   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
464   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
464   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
463   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
463   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
462   OBWIESZCZENIE
462   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
461   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
461   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
461   POSTANOWIENIE
460   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
460   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
460   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
459   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
459   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
459   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
459   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
459   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
459   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
459   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
458   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
458   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
457   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
457   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
457   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
457   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
457   INFORMACJA
457   OBWIESZCZENIE
457   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
456   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
456   ZAWIADOMIENIE
455   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
455   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
454   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
454   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
454   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
454   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
454   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
453   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
453   ZAWIADOMIENIE
452   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
452   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
452   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
452   OBWIESZCZENIE
451   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
451   OBWIESZCZENIE
450   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
450   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
450   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
450   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
449   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
449   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
448   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
448   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
448   ZAWIADOMIENIE
448   OBWIESZCZENIE
447   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
447   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
447   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
447   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
446  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
446   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
446   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
445   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
445   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
445   ZAWIADOMIENIE
444   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
444   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
444   INFORMACJA KRUS
444   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
443   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
443   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
443   KALENDARZ WYBORCZY
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
441   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
441   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
441   ZAWIADOMIENIE
441   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
440   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
440   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
440   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
440   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
439   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
439   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
438   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
437   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
436   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
436   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
436   OBWIESZCZENIE
436   OBWIESZCZENIE
436   OBWIESZCZENIE
435   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
435   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
435   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
435   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
435   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
435   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
434   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
434   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
434   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
434   OBWIESZCZENIE
433   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
433   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
433   OBWIESZCZENIE
433   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
432   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
432   ZAWIADOMIENIE
431   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
431   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
431   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
430   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
430   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
430   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
430   LISTA SO艁ECTW
429   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
428   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
428   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
426   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
426   OBWIESZCZENIE
426   OBWIESZCZENIE
425   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
425   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
425   ZAWIADOMIENIE
425   ZAWIADOMIENIE
424   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
424   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
424   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
424   OBWIESZCZENIE
424   OBWIESZCZENIE
423   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
423   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
423   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
423   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
423   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
423   POSTANOWIENIE
423   ZAWIADOMIENIE
423   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
423   OBWIESZCZENIE
423   OBWIESZCZENIE
422   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
422   ZAWIADOMIENIE
422   ZAWIADOMIENIE
422   OBWIESZCZENIE
422   OBWIESZCZENIE
422   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
421   INFORMACJA
420   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
420   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
420   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
419   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
419   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
418   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
418   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
418   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
417   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
417   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
417   ZAWIADOMIENIE
417   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
417   POSTANOWIENIE
417   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
417   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
416   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
415   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
415   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
415   ZAWIADOMIENIE
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
414   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
414   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
413   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
412   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
412   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
412   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
412   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
411   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
411   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
411   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
411   OBWIESZCZENIE
408   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
408   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
407   ZAWIADOMIENIE
407   ZAWIADOMIENIE
407   ZAWIADOMIENIE
407   ZAWIADOMIENIE
407   OBWIESZCZENIE
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
406   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
406   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
406   ZAWIADOMIENIE
405   INFORMACJA
405   OBWIESZCZENIE
404   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
404   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
404   Gminny O艣rodek Kultury
404   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
404   ZAWIADOMIENIE
404   ZAWIADOMIENIE
404   ZAWIADOMIENIE
404   ZAWIADOMIENIE
404   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
403   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
402  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
402   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
402   OBWIESZCZENIE
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
401   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
401   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
400   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
400   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
399   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
399   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
399   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
399   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
398  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
398   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
397   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
397   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
397   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
396   INFORMACJA
396   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
396   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
396   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
395   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
395   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
395   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
394  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
394  
Informacja o wynikach naboru
393   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
393   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
392   ZAWIADOMIENIE
392   ZAWIADOMIENIE
391   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
391   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
390  
I N F O R M A C J A

390   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
390   OBWIESZCZENIE
389   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
389   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
389   ZAWIADOMIENIE
389   ZAWIADOMIENIE
389   OBWIESZCZENIE
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
388   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
387   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
387   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
386   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
386   ZAWIADOMIENIE
386   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
385   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
385   ZAWIADOMIENIE
385   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
385   ZAWIADOMIENIE
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
384   ZAWIADOMIENIE
384   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
383   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
383   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
383   ZAWIADOMIENIE
383   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
381   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
381   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
379   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
379   INFORMACJA PKW
379   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
379   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
378   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
378   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
378   ZAWIADOMIENIE
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
377   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
376   Zarz膮dzenie wybor贸w
376   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
376   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
375   ZAWIADOMIENIE
375   ZAWIADOMIENIE
375   OBWIESZCZENIE
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
374   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
373   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
373   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
371   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
371   ZAWIADOMIENIE
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
370   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
369   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
368   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
367   ZAWIADOMIENIE
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
366   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
366   OBWIESZCZENIE
366   OBWIESZCZENIE
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
365   Studia podyplomowe
365   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
364   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
364   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
364   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
363  
Informacja
363   ZAWIADOMIENIE
363   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
362   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
362   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
362   ZAWIADOMIENIE
362   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
362   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
361   OBWIESZCZENIE
361   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
361   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
360   OSTRZE呕ENIE
360   ZAWIADOMIENIE
360   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
359   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
358   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
358   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
357   ZAWIADOMIENIE
357   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
356   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
356   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
356   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
355   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
353   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
353   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
352   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
351   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
350   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
350   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
349  
Informacja
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
348   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
347   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
347   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
346   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
345   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
344   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
344   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
344   Postanowienie Prezydenta RP
344   INFORMACJA PKW
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
343   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
343   ZAWIADOMIENIE
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
342   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
340   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
340   OBWIESZCZENIE
340   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
339   ZAWIADOMIENIE
339   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
338   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
338   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
338   INFORMACJA
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
337   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
336   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
336   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
336   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
334   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
334   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
334   WZORY DOKUMENT脫W
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
333   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
332   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
332   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
330   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
330   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
329   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
329   Podstawy prawne
329   OBWIESZCZENIE
328   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
328   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
327  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
326   ZAWIADOMIENIE
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
325   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
325  
Informacja
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
324   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
324   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
323   UPA艁Y
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
322   ZAWIADOMIENIE
322   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
322   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
321   ZAWIADOMIENIE
321   ZAWIADOMIENIE
321   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
321   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
319   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
318   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
318   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
317   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
317   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
314   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
311   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
311   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
311   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
310   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
308   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
307   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
307   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
307   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
305   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
304   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
303   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
300   OBWIESZCZENIE
300   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
300   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
299   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
299   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
298   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
297   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
297   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
297   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
296   INFORMACJA PKW
296   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
296   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
295   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
293   WYKAZ MIEJSC
293   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
292   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
291   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
290   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
290   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
288   INFORMACJA PKW
288   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
287   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
287   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
286   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
286   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
286   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
285  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
285   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
285   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
285   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
285   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
285   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
285   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
284   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
284   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
284   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
282   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
282   OSTRZE呕ENIE
282   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
281   UPA艁Y
281   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
280   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
280   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
278   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
278   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
277   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
277   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
277   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
276   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
276   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
274   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
273   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
271   INFORMACJA
270   Gminny O艣rodek Kultury
269   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
268   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
267   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
266   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
266   UPA艁Y
266   BURZE Z GRADEM
265   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
265   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
263   UPA艁Y
263   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
261   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
257   OSTRZE呕ENIE
256   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
255   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
253   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
252   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
251   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
250   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
248   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
248   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
243   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
241   ZAWIADOMIENIE
240   OBWIESZCZENIE
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
238   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
238   INFORMACJE PKW
238   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
237   ZAWIADOMIENIE
236   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
236   INFORMACJA
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
235   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
234   ZAWIADOMIENIE
234   ZAWIADOMIENIE
233   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
232   ZAWIADOMIENIE
232   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
232   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
232   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
232   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
231   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
231   ZAWIADOMIENIE
231   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
229   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
229   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
229  
Informacja
228   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
227   ZAWIADOMIENIE
227   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
227   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
226   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
225   OSTRZE呕ENIE
225   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
225   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
224   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
224   ZAWIADOMIENIE
224   ZAWIADOMIENIE
224   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
222   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
222   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
222   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
221   ZAWIADOMIENIE
221   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
221   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
220   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
220   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
219   ZAWIADOMIENIE
219   ZAWIADOMIENIE
219   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
219   INFORMACJA
218   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
218   ZAWIADOMIENIE
218   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
218   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
217   ZAWIADOMIENIE
217   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
217   Og艂oszenie o zam贸wieniu - DOW脫Z UCZNI脫W I DZIECI DO SZK脫艁 NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
216   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
216   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
216   Og艂oszenie o rozbi贸rce
215   ZAWIADOMIENIE
215   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
215   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
214   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
213   ZAWIADOMIENIE
213   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
213   OSTRZE呕ENIE
213   OBWIESZCZENIE
212   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
211   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
211   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
211   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
211   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
210   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
209   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
209   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
209   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
208   ZAWIADOMIENIE
208   ZAWIADOMIENIE
208   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
208   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
207   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
207  
207   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
207   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
207   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
206   ZAWIADOMIENIE
206   OBWIESZCZENIE
206   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
205  
Rekrutacja 2016-2017
203   ZAWIADOMIENIE
203   ZAWIADOMIENIE
201   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
201   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
201   ZAWIADOMIENIE
200   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
199   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
199   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
199   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
197   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
197   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
196   OBWIESZCZENIE
196   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
195   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
194   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
193   INFORMACJA
192   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
192   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
191   OBWIESZCZENIE
190   OBWIESZCZENIE
187   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
187   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
186   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
186   OBWIESZCZENIE
186   ZAWIADOMIENIE
185   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
185   OBWIESZCZENIE
184   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
183   OBWIESZCZENIE
183   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
182   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
181   ZAWIADOMIENIE
181   OBWIESZCZENIE
180   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
177   ZAWIADOMIENIE
176  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
176   OBWIESZCZENIE
174   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
173   ZAWIADOMIENIE
173   OBWIESZCZENIE
170   ZAWIADOMIENIE
169   OBWIESZCZENIE
168   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
167  
Informacja
163   OSTRZE呕ENIE
163   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
162   OBWIESZCZENIE
160   OBWIESZCZENIE
156   OBWIESZCZENIE
156   OBWIESZCZENIE
155   OBWIESZCZENIE
154   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
153   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
152   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
152   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
151   OSTRZE呕ENIE
151   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
151   ZAWIADOMIENIE
149   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
149   OBWIESZCZENIE
148   OBWIESZCZENIE
148   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
146   ZAWIADOMIENIE
145   ZAWIADOMIENIE
145   PROGRAM 500 plus
144   POSTANOWIENIE
144   ZAWIADOMIENIE
143   ZAWIADOMIENIE
141   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
141   ZAWIADOMIENIE
141   OBWIESZCZENIE
140   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
140   ZAWIADOMIENIE
138   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
137   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
137   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
136   OBWIESZCZENIE
136   ZAWIADOMIENIE
136   OBWIESZCZENIE
135   ZAWIADOMIENIE
132   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
131   ZAWIADOMIENIE
130   OBWIESZCZENIE
128   ZAWIADOMIENIE
127   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
126   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
125   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
121   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
121   OBWIESZCZENIE
120   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
120   ZAWIADOMIENIE
120   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
119   ZAWIADOMIENIE
118   ZAWIADOMIENIE
117   OBWIESZCZENIE
117   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
117   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
116   ZAWIADOMIENIE
116   OBWIESZCZENIE
116   OBWIESZCZENIE
115   ZAWIADOMIENIE
115   ZAWIADOMIENIE
113   ZAWIADOMIENIE
113   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
112   ZAWIADOMIENIE
111   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
111   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
111   OBWIESZCZENIE
110   ZAWIADOMIENIE
110   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
109   ZAWIADOMIENIE
109   ZAWIADOMIENIE
109   OBWIESZCZENIE
107   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
105   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
105   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
104   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
103   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
102   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
101   ZAWIADOMIENIE
101   OBWIESZCZENIE
100   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
98   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
98  
97   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
97   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
95   OBWIESZCZENIE
94   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
93   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
93   OSTRZE呕ENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
88   OBWIESZCZENIE
87   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
87   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
87   OBWIESZCZENIE
83   OBWIESZCZENIE
83   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
82   OBWIESZCZENIE
81   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
80   OBWIESZCZENIE
76   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
75   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
74   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
73   OBWIESZCZENIE
71   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
69   ZAWIADOMIENIE
69   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2016 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
65   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
63   Rodzina 500+ Pobierz
61   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym - Broniewo
60   OBWIESZCZENIE
59   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
58   OBWIESZCZENIE
57   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
56   OBWIESZCZENIE
56   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
56   OBWIESZCZENIE
55   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
54   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
54   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
54   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
54   OBWIESZCZENIE
53   OBWIESZCZENIE
53   OBWIESZCZENIE
52   ZAWIADOMIENIE
51   ZAWIADOMIENIE
50   ZAWIADOMIENIE
49   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
49   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK od lipca
48   ZAWIADOMIENIE
48   ZAWIADOMIENIE
47   ZAWIADOMIENIE
47   UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
47   UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
47   OBWIESZCZENIE
47   OBWIESZCZENIE
46   ZAWIADOMIENIE
46   OBWIESZCZENIE
45   UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
45   UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
44   ZAWIADOMIENIE
44   ZAWIADOMIENIE
43   UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
42   ZAWIADOMIENIE
42   UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
42   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
41   ZAWIADOMIENIE
41   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
40   UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
40   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
40   UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
40   UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
39   ZAWIADOMIENIE
39   UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
39   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
39   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
39   UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
38   UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
37   UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
37   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
37   UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
37   UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
36   UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
36   UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
36   UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
36   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2016 z dnia 18 maja 2016
35   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 rok
35   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2016 z dnia 18 maja 2016
34   UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
34   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016
34   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2016 z dnia 19 lipca 2016
32   UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2016 z dnia 12 lipca 2016r
30   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
29   OSTRZE呕ENIE
29   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
28   INFORMACJA
28   OBWIESZCZENIE
27   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
27   ZAWIADOMIENIE
26   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2016 z dnia 18 maja 2016
26   ZAWIADOMIENIE
25   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2016 z dnia 18 maja 2016
25   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2016 z dnia 27 lipca 2016
24   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2016 z dnia 14 lipca 2016
24   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2016 z dnia 14 lipca 2016
24   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2016 z dnia 14 lipca 2016
24   ZAWIADOMIENIE
24   ZAWIADOMIENIE
23   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016
23   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
23   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2016 z dnia 20 lipca 2016
23   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2016 z dnia 20 lipca 2016
23   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
22   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
21   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016
21   OSTRZE呕ENIE
20   ZAWIADOMIENIE
20   ZAWIADOMIENIE
19   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016
19   ZAWIADOMIENIE
18   OSTRZE呕ENIE
18   ZAWIADOMIENIE
18   OBWIESZCZENIE
17   ZAWIADOMIENIE
14   OSTRZE呕ENIE
13   OSTRZE呕ENIE
13   OBWIESZCZENIE
9   OBWIESZCZENIE
7   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
6   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2016 z dnia 9 wrze艣nia 2016
5   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
5   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
5   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
4   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
4   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2016 z dnia 5 wrze艣nia 2016
4   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2016 z dnia 20 lipca 2016
3   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
3   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
2   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2016 z dnia 5 sierpnia 2016

 Liczba   Kategoria
205499   Dane teleadresowe
89179   Przetargi
36663   Oferty pracy
36002   Inne zam贸wienia
26466   Dot. rolnictwa
21304   Zam贸wienia publiczne
14410   Kierownictwo
14172   Pomocy spo艂ecznej
13954   Charakterystyka
13769   Inne
11719   O艣wiatowe
11111   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10549   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
10534   Og艂oszenia
9484   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
9145   Lista so艂ectw
9046   Struktura organizacyjna
8916   Inwestycyjne
8509   Decyzje 艣rodowiskowe
8489   Gospodarka nieruchomo艣ciami
7953   Sk艂ad osobowy Rady
7941   Ochrony 艣rodowiska
7810   Mapa gminy
7601   - 2010-2014
7321   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7196   - 2006-2010
7111   Zarz膮dzenia W贸jta
6829   KONKURSY
6640   Decyzje o warunkach zabudowy
6520   Rady Gminy
6495   Za艂atwianie spraw
6315   Informacje og贸lne
6040   Podatki i op艂aty
6033   Urz膮d Gminy
5679   Rejestry, ewidencje i archiwa
5560   Pomoc spo艂eczna
5498   Podatkowe
5462   Plany gospodarcze
5423   Szko艂y
5364   Decyzje - drzewa
5285   Komisje Rady
5256   Inne
5150   - 2010-2014
5136   Referat finansowy
5104   - 2006-2010
4958   Kontrole
4876   Ochrona 艣rodowiska
4871   Informacje niepublikowane
4867   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4818   Rada Gminy
4812   Prawo lokalne
4751   D艂ug publiczny
4686   Uchwa艂y Rady
4673   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4669   Maj膮tek gminy
4631   Protoko艂y z sesji
4547   Podstawa prawna dzia艂ania
4498   Wyborcze
4474   Wzory dokument贸w
4471   Pomoc publiczna
4437   Bud偶et Gminy
4377   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4123   Finanse
3921   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3872   - 2010-2014
3823   Ustawa 艣mieciowa
3777   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3694   PRZEDSZKOLE PO KL
3649   - 2010-2014
3600   Zarz膮dzanie kryzysowe
2933   Sport
2798   - 2006-2010
2663   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2581   - 2006-2010
1874   - 2014-2018
1771   - 2014-2018
1611   - 2014-2018
1203   Program usuwania azbestu
1018   Og艂oszenia meteorologiczne
1007   - 2014-2018
873   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 3150262