logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
27449   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
8899   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4801   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4212   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3399   Struktura organizacyjna
3069   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3056  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3038   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2798   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2578   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2497   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2480   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2451  
2378   Za艣wiadczenie o dochodach
2292   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2221   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2197   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2160   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2147   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2024   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1948   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1946   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1932   Regulamin organizacyjny
1919   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1903   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1880   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1855   Za艂atwianie spraw
1844   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1832   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1823   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1803   Informacje niepublikowane
1803   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1796   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1749  
1733   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1727   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1709   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1708   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1707   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1697   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1695   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1684   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1677   Rejestry, ewidencje i archiwa
1671   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1663   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1659   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1657   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1655   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1645   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1642   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1641   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1634   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1631   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1625   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1618   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1617   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1606   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1604   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1599   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1594   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1590   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1581   2002-2006
1577   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1575   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1573   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1572   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1566   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1559   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1553   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1552   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1552   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1547   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1534   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1524   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1515  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1514   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1510   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1507   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1501   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1498   Uchwa艂y 2002-2006
1494  
Szanowni Pa艅stwo!
1493   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1489   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1488   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1484   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1481   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1472  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1468   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1459   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1452   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1449  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1444   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1441   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1440   PODATKI I OP艁ATY
1429   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1427  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1426   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1421   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1420   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1415   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1411   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1410   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1403   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1387   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1387   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1386   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1385   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1384   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1383   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1370   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1366   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1356   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1353   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1352   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1347   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1347   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1346   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1344   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1338   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1335   KARTY INFORMACYJNE:
1332   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1331   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1326   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1326   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1325   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1325   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1324   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1322  
INFORMACJA
1320   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1319   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1316   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1316   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1316   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1313   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1312   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1306   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1300  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1297   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1292   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1292   Kierownictwo
1288   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1281  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1280   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1279   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1278   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1275   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1273   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1273   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1273   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1268   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1268   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1268  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1267   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1263   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1260   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1258   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1258   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1257   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1257   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1255   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1255   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1254   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1254   KARTY INFORMACYJNE:
1253   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1253   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1251   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1250   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1250   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1247   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1246   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1245   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1244   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1238   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1237   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1237   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1236   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1236   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1232   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1228   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1225   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1222   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1221   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1220   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1220   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1218   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1216   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1215   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1211   OG艁OSZENIE
1211   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1210   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1210   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1210   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1209   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1207   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1207   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1205   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1205   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1204   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1203   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1203   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1200   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1200   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1200   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1191   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1190   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1190   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1189   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1185   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1183   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1183   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1182   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1174   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1173   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1173   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1173   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1168   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1167   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1166   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1166   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1165   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1165   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1165   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1164   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1160   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1160   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1157   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1156  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1155   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1154   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1154   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1153   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1153   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1150   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1150   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1150  
INFORMACJA
1149   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1148   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1148   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1147   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1147   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1146   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1146   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1146   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1137   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1136   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1136   Wyniki wybor贸w do Senatu
1136   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1134   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1133   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1132   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1130   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1129   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1129   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1129   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1127   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1127   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1125   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1121   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1120   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1120   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1119   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1116   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1116   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1115   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1115   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1114   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1113   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1111   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1111   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1110   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1110  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1109   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1108   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1107   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1104   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1103   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1101   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1098   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1098   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1098  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1096   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1090   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1089   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1089   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1089   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1089   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1089   Decyzja 艣rodowiskowa
1087   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1086   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1085   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1084   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1084   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1084   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1084   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1083   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1083  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1082   Dot. stypendi贸w socjalnych
1081   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1080   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1078   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1078   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1078   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1076   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1076   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1076   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1074   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1073   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1071   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1071  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1070   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1069   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1068   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1068   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1067   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1067   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1067  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1065   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1063   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1061   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1061   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1061   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1060   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1060   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1059   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1059   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1059   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1058   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1057   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1053   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1051   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1050   6 lutego Dniem Wolontariusza
1050   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1049   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1046   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1045   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1045   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1043   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1042   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1041   ZAWIADOMIENIE
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1040   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1040   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1040   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1038  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1036   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1035   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1034   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1033   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1032   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1029  
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1029   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1027   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1025   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1024   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1024   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1023   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1023   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1023   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1022   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1022   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1021   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1021  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1020   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1020   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1020  
INFORMACJA
1018   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1018   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1017   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1017   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1017  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1016   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1014   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1014   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1013   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1012   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1012   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1011   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1010   Dot. Dowod贸w Osobistych
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1009   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1009   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1009   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1008   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1008   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1008   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1005   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1004   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1004   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1003   UWAGA
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1002   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1001   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1000   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
999   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
999   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
998   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
998   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
998   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
997   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
996   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
995   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
995   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
994   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
994   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
994   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
994   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
993   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
993   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
993   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
992   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
990   UWAGA !!!
990   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
989   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
989   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
988  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
987   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
987   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
986   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
984   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
983   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
983  
983   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
982   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
981   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
981   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
980   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
980   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
980  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
979   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
978   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
977   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
977   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
976   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
976   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
975   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
975   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
974   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
974   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
973   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
973   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
973   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
973   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
972   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
972   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
971   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
971   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
971   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
970   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
969   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
968   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
967   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
967   INFORMACJA
966   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
966   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
966   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
965   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
964   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
963   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
961   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
961   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
961   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
960   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
960   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
959   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
959   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
959   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
958   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
957   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
957   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
956   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
956   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
955   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
955   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
955  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
955   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
954   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
954   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
954   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
953   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
953   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
952   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
952   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
952   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
951   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
951   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
950   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
950   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
948   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
948   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
947   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
945   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
945   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
944   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
944   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
944   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
942   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
942   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
942   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
941   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
940   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
939   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
937   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
937   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
937   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
936   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
935   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
935  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
934   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
934   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
933  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
932   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
931   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
930   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
929   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
929   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
929   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
928   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
928   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
927   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
927   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
927   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
926   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
925   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
925   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
924   OG艁OSZENIE
924   Op艂aty za wod臋
923   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
923   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
922   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
921   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
920  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
919   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
919   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
918   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
917   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
915   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
915   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
915   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
915   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
914   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
913   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
913   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
912   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
911   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
911   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
911   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
911   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
911   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
910   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
910   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
910   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
910   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
909   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
909   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
908   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
908   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
907   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
906   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
906   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
905   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
905   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
902   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
901   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
901   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
901   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
901   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
900   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
900   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
900   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
899  
Og艂oszenie

899   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
898   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
897   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
897   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
896  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
896   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
895   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
895   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
895   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
894   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
894   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
894   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
894   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
893   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
893   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
892   OG艁OSZENIE
892   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
890   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
888   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
888   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
887   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
887   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
886   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
886   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
886   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
886  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
885   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
885   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
885   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
885   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
885   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
883   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
883   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
882   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
882   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
882   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
882   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
882   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
881   OG艁OSZENIE
880   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
880   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
879   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
878   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
878   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
876   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
876   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
875   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
873   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
873   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
872   OG艁OSZENIE
872   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
872   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
871   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
869   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
869   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
869   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
869   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
868   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
868   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
868   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
868   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
868   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
867   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
867   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
867   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
867   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
867   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
867   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
865   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
865   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
865   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
863   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
862   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
861   KOMUNIKAT
859   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
856   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
854   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
854   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
854   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
853   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
853   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
853   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
851   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
851   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
850   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
850   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
850   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
849   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
849   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
848   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
848   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
848   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
847   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
847   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
846   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
846   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
846   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
846   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
845   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
845   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
843   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
843   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
842   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
842   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
842   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
840   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
840   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
840   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
840   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
840   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
839   Zawiadomienie o zawarciu umowy
839   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
839   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
838   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
838   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
837   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
837   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
837   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
837  
UWAGA ROLNICY
837  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
835   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
834   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
834   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
834   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
834   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
834   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
834  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
833   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
831   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
831   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
830   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
830   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
830   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
830   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
829   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
829   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
829   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
829   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
828  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
827   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
826   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
826   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
825   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
825   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
825   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
825   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
824   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
823   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
823   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
822  
OBWIESZCZENIE
822   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
822   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
821   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
819   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
819   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
819  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
819   Sk艂ad osobowy Rady
818   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
818   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
817  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
817   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
817   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
816   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
816   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
815   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
814   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
814   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
813   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
812  
OBWIESZCZENIE

812   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
811   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
811   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
810  
Informacja
809   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
809   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
809   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
808   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
808   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
806   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
806   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
806   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
805   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
805   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
805   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
804  
INFORMACJA
804  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
803   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
803  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
802   Op艂ata administracyjna
802   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
802   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
801   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
800   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
799   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
799   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
799   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
797   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
797   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
797   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
796   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
794   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
794   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
794   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
794   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
793   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
792   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
791   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
791   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
790   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
789   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
789   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
788   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
786   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
786   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
785   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
784   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
784   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
784   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
783   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
782  
782   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
782   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
781   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
781   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
780   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
779   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
778   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
778   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
778   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
778   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
777   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
777   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
777   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
777   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
776   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
775   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
775   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
774   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
774   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
774   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
773   Stawka podatku od posiadania ps贸w
773   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
773   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
772   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
772   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
771   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
771   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
771   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
770   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
770   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
770   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
769   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
768   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
768   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
768   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
767   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
766   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
765   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
765   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
764   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
763   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
762   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
762   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
762   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
761   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
761   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
760   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
759   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
758   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
758   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
758   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
758   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
758   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
757   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
757   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
757   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
756   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
756   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
755   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
755   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
755   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
755   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
755   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
754   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
754  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
752   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
752   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
752   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
752  
751   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
749   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
749   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
749   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
748   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
748   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
748   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
746   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
746   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
745   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
745   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
744   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
744   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
744   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
743   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
743   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
742   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
742   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
742   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
741   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
741   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
740   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
740   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
740  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
739   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
739   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
739   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
738   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
738   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
738   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
738   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
737   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
736   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
736   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
736   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
736   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
736   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
736   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
736   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
734   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
734   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
734   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
734   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
734   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
733   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
732   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
730   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
730   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
730   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
730   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
730   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
728   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
728   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
728   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
728   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
728   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
727   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
727   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
726   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
725   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
725   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
725   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
724   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
724   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
724   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
724   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
723   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
723   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
723   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
723   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
722   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
722   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
722   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
722   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
722   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
722   Op艂ata targowa
721   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
721   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
720   OG艁OSZENIE
720   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
718   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
718   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
718   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
716   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
716   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
715  
OG艁OSZENIE
715   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
715   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
715   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
714   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
713   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
713   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
712   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
712   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
712   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
711   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
711   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
710   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
710   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
708   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
708   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
706   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
706   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
705   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
705   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
705   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
704   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
704   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
703   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
703   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
701  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
701   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
700   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
700   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
700   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
699   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
698  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
697   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
697   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
697   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
696   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
696   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
696   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
696   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
695   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
695   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
695   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
695   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
693   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
693   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
693   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
692   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
692   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
692   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
692   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
691   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
690   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
689   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
689   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
687   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
686   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
686   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
686   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
685   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
685   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
685   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
685   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
684   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
684   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
683   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
683   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
683   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
683   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
683  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
683   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
682   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
682   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
681   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
681   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
681  
Informacja
681   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
681   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
680   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
680   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
679   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
678   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
678   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
678   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
678   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
677   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
677   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
676   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
676   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
675   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
675   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
675   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
674   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
673   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
672   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
671   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
671   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
670   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
670   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
670   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
670   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
669   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
669   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
669   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
668   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
668   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
668   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
668   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
668   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
667  
Powszechny Spis Rolny
667   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
667   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
667   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
667   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
666   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
665   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
665   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
665   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
665   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
665   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
665   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
665   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
663   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
663   Jednostki podleg艂e
662  
INFORMACJA
661  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
661   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
660   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
660   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
659   OG艁OSZENIE
659   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
658  
Informacja
656   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
656   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
656   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
656  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
655   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
654   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
654   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
654   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
654   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
652   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
652   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
652   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
651   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
651   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
651   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
651  
Uwaga - silne opady deszczu
651  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
650   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
649   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
649   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
648   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
648   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
645   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
645   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
645   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
645   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
644   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
644   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
643   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
643   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
643   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
642   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
642   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
641   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
641   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
641  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
640   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
639   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
639   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
639   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
639   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
639   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
638   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
637   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
637   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
637  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
637   OBWIESZCZENIE
636   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
636  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
635   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
635   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
635   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
634   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
634   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
633   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
633   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
633   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
633   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
632   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
632   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
632   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
631   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
631   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
630   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
629   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
629   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
629   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
628   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
628   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
628   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
627  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
627   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
626   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
626   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
626   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
625   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
625   Og艂oszenie
625   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
625  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
623   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
623   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
623   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
623   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
623   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
622   OG艁OSZENIE
622   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
622   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
622   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
622   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
621   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
621   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
620   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
619   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
619   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
618   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
618   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
617   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
617   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
616   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
616   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
616   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
616   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
615   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
614   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
614   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
614   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
613  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
613   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
613   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
613   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
613  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
612   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
611  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
610   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
610   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
610   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
609   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
609   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
609   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
608   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
608   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
608   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
608   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
608   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
608   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
607   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
607   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
607   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
607   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
607   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
607   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
607   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
607   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
606   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
606   Op艂aty za wod臋
606   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
606   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
606   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
605  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
604   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
603   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
603   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
603   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
603   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
603   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
601   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
601   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
601   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
601   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
601   OBWIESZCZENIE
600   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
599   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
598   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
598   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
598   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
598   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
598   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
597   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
596   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
596   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
596   Gminny O艣rodek Kultury
595   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
594   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
593   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
593   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
593   OBWIESZCZENIE
592   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
590   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
589   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
589   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
589   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
589   OBWIESZCZENIE
588   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
587   ZAWIADOMIENIE
586   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
586   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
586   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
585   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
585   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
585   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
584   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
584   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
583   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
583   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
582   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
582   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
582   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
582   OBWIESZCZENIE
581   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
581   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
580   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
580   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
580   OBWIESZCZENIE
579   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
579   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
579   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
579   OBWIESZCZENIE
578   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
578   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
578   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
577   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
577   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
576   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
576   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
575   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
575   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
575   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
575   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
575   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
574  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
574   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
574   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
574   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
574   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
573   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
572   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
572   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
572   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
572   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
572   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
571   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
571   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
571   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
571   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
570   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
570   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
570   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
570   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
570   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
570   OBWIESZCZENIE
569   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
568   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
568   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
568   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
568   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
568   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
566   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
566   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
566  
Informacja
565   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
565   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
564   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
564   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
564   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
564   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
564   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
563   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
563   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
562   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
562  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
562   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
562   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
562   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
562   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
561   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
561   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
561   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
561   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
561   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
561   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
561   OBWIESZCZENIE
561   OBWIESZCZENIE
561   DECYZJA Nr 1/2014
559   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
559   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
559   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
559   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
559   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
559   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
559   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
559   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
559   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
558   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
557   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
557   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
556   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
556   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
556   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
555   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
554   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
554   OBWIESZCZENIE
553   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
553   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
551   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
551   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
550   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
550   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
550   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
549   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
549   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
549   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
549   OBWIESZCZENIE
549   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
549   OBWIESZCZENIE
548   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
548   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
547   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
547   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
546   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
546   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
546   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
546   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
546   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
545   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
545   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
544   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
543   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
541   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
541   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
541   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
541   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
541   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
540  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
540   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
540   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
539   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
538   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
538   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
538   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
538   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
537   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
537   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
537   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
537   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
537   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
536   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
536   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
536   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
536   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
535   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
535   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
535   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
534   OG艁OSZENIE
534   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
534   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
533   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
533   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
533   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
533   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
533   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
532   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
531   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
531   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
531   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
531   OBWIESZCZENIE
530   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
530   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
530   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
530   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
530   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
530   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
529   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
528   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
528   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
527   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
527   OBWIESZCZENIE
526   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
525   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
524   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
522   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
522   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
522   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
521   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
521   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
521   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
521   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
520   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
520   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
520   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
519   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
519   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
519   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
519   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
518   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
518   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
518   OBWIESZCZENIE
516  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
516   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
515   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
515   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
514   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
513   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
512   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
512   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
512   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
511   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
511   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
510   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
509  
PROGRAM
509   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
509   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
508  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
507   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
507   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
506   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
506   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
506   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
506   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
503   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
503   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
503   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
503   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
502   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
501   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
501   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
500   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
500   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
498   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
498   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
496   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
496   Og艂oszenie
495   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
492   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
491   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
490   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
489   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
486   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
486   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
486   OBWIESZCZENIE
485  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
485   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
483   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
482   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
478   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
476   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
476   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
475   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
474   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
474   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
472   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
472   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
472   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
472   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
472   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
471   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
471   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
468  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
468   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
466   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
465   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
464   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
464   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
462   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
462   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
462   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
461   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
460   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
460   INFORMACJA
460   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
459  
Informacja
458   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
457   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
457   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
456   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
455   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
454   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
451   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
450   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
450   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
450   OBWIESZCZENIE
449   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
449   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
448   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
447   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
447   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
447   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
447   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
446   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
446  
Rekrutacja 2014-2015
446   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
444   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
443   Kierownictwo
443   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
443   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
441   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
440  
Kalendarz Wyborczy
440   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
439   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
438   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
438   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
438   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
437   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
437   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
436   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
432   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
430   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
430   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
429   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
429   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
428   Formularz uwag
428   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
427   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
427   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
427   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
426   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
426   OBWIESZCZENIE
425   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
423   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
422   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
422   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
421   OBWIESZCZENIE
420   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
420   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
418   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
418   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
418   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
417   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
417   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
416   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
415   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
414  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
414   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
413   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
412   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
411   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
410   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
409   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
409  
Informacja
409   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
409   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
401  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
401   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
401   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
400   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
398   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
394   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
392   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
392   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
391   OBWIESZCZENIE
389   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
387   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
386   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
384  
384  
383   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
382   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
381   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
381   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
378   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
376   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
376  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
375   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
374   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
372   OBWIESZCZENIE
371   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
370   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
369   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
364   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
360   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
360   OBWIESZCZENIE
359   OBWIESZCZENIE
358   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
356   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
356  
Rekrutacja 2015-2016
355   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
355   OBWIESZCZENIE
354   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
353   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
351   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
350   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
349   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
348   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
348   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
347   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
347   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
342   ZAWIADOMIENIE
341   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
340   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
338   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
336   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
336  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
335  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
335   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
334   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
334   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
333   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
332   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
331   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
331  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
331   ZAWIADOMIENIE
331   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
331   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
330   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
330   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
330  
Informacja o wynikach naboru
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
329   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
329   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
329   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
328   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
327   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
327   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
327   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
326   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
326   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
325   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
325   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
324   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
324   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
324   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
323   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
323   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
322   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
322   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
322   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
322   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
322   OBWIESZCZENIE
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
321   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
320   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
320   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
320   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
320   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
320   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
319   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
318   POSTANOWIENIE
317   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
317   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
317   INFORMACJA
317   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
316  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
316   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
316   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
316   OBWIESZCZENIE
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
315   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
315   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
315   ZAWIADOMIENIE
315   Informacja - grudzie艅 2014
314   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
314   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
313   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
313   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
313   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
313   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
313   OBWIESZCZENIE
312   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
312   OBWIESZCZENIE
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
311   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
311   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
311   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
311   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
311   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
310   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
310   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
310   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
309   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
309   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
308   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
308   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
307   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
307   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
307   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
306   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
306   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
305   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
305   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
305   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
305   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
305   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
305   KALENDARZ WYBORCZY
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
304   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
303   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
303   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
303   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
303   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
303   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
302  
I N F O R M A C J A

302   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
302   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
302   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
301   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
301   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
301   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
301   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
301   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
300  
Informacja
300   Studia podyplomowe
300   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
300   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
300   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
300   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
300   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
300   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
300   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
299   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
299   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
299   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
299   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
299   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
299   POSTANOWIENIE
299   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
298   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
297   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
297   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
297   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
297   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
297   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
297   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
297   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
296   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
296   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
296   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
296   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
296   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
296   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
295   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
295   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
295   ZAWIADOMIENIE
295   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
295   KOMISJA REWIZYJNA
295   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
295   Struktura organizacyjna
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
294   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
294   OBWIESZCZENIE
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
293   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
293   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
293   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
293   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
293   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
293   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
293   OBWIESZCZENIE
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
292   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
292   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
291   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
291   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
291   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
291   POSTANOWIENIE
291   OBWIESZCZENIE
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
290   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
290   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
290   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
290   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
290   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
290   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
290   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
290   POSTANOWIENIE
290   INFORMACJA KRUS
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
289   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
289   ZAWIADOMIENIE
289   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
289   OBWIESZCZENIE
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
288   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
288   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
288   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
287   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
287   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
287   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
287   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
287   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
287   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
287   OBWIESZCZENIE
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
286  
Informacja
286   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
286   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
286   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
286   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
286   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
285   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
285   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
285   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
285   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
284   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
284   OBWIESZCZENIE
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
283   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
283   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
283   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
282   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
282   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
282   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
282   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
282   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
282   ZAWIADOMIENIE
282   OBWIESZCZENIE
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
281   Gminny O艣rodek Kultury
281   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
281   ZAWIADOMIENIE
281   OBWIESZCZENIE
281   OBWIESZCZENIE
280   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
280   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
280   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
280   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
280   INFORMACJA
279   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
279   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
279   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
279   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
279   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
278   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
277   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
277   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
277   ZAWIADOMIENIE
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
276   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
276   OBWIESZCZENIE
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
275   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
275   OBWIESZCZENIE
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
274   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
274   ZAWIADOMIENIE
274   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
273   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
273   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
271   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
271   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
271   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
271   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
271   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
271   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
271   POSTANOWIENIE
271   OBWIESZCZENIE
270   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
270   OBWIESZCZENIE
270   OBWIESZCZENIE
269   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
269   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
269   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
269   INFORMACJA
269   ZAWIADOMIENIE
269   ZAWIADOMIENIE
269   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
269   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
268   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
268   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
267   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
267   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
267   OBWIESZCZENIE
267   OBWIESZCZENIE
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
266   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
266   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
266   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
266   OBWIESZCZENIE
266   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
265   ZAWIADOMIENIE
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
264   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
262  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
261   INFORMACJA
261   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
261   OBWIESZCZENIE
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
260   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
260   ZAWIADOMIENIE
260   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
259   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
259   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
259   ZAWIADOMIENIE
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
257   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
257   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
257   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
257   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
256   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
256   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
256   ZAWIADOMIENIE
256   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
255   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
255   OBWIESZCZENIE
254   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
254   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
253   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
253   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
252   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
251   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
251   ZAWIADOMIENIE
251   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
251   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
250   INFORMACJA PKW
250   ZAWIADOMIENIE
249   ZAWIADOMIENIE
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
248   ZAWIADOMIENIE
248   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
247   ZAWIADOMIENIE
246   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
246   ZAWIADOMIENIE
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
245   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
245   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
244   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
244   ZAWIADOMIENIE
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
243   ZAWIADOMIENIE
243   ZAWIADOMIENIE
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
242   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
242   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
242   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
242   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
241   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
241   ZAWIADOMIENIE
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
239   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
239   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
239   ZAWIADOMIENIE
238   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
237   Zarz膮dzenie wybor贸w
235   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
235   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
235   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
234   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
234   OBWIESZCZENIE
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
233   OBWIESZCZENIE
232   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
232   ZAWIADOMIENIE
232   ZAWIADOMIENIE
232   OBWIESZCZENIE
231   ZAWIADOMIENIE
230   ZAWIADOMIENIE
230   ZAWIADOMIENIE
230   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
229   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
229   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
229   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
228  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
228   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
227   ZAWIADOMIENIE
227   ZAWIADOMIENIE
227   ZAWIADOMIENIE
227   OBWIESZCZENIE
226   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
225   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
223   OSTRZE呕ENIE
223   ZAWIADOMIENIE
223   ZAWIADOMIENIE
223   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
222   ZAWIADOMIENIE
222   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
220   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
220   ZAWIADOMIENIE
219   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
219   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
219   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
219   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
218   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
216   ZAWIADOMIENIE
216   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
214   ZAWIADOMIENIE
214   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
213   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
213   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
212   OBWIESZCZENIE
212   ZAWIADOMIENIE
212   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
211   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
211   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
211   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
211   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
210   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
208   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
208   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
208   OBWIESZCZENIE
206   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
206   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
206   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
205   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
205   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
205   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
204   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
203   Gminny O艣rodek Kultury
203   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
203   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
202   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
200   OBWIESZCZENIE
199   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
199   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
199   OBWIESZCZENIE
199   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
199   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
199   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
199   OBWIESZCZENIE
198   Postanowienie Prezydenta RP
198   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
196   ZAWIADOMIENIE
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
195   WYKAZ MIEJSC
195   ZAWIADOMIENIE
195   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
194   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
193   Podstawy prawne
192   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
192   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
191   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
190   OSTRZE呕ENIE
190   OBWIESZCZENIE
190   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
190   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
189   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
189   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
189   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
189   INFORMACJA
188   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
187   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
187   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
187   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
187   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
186   INFORMACJA PKW
185   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
182   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
182   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
181   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
181   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
181   ZAWIADOMIENIE
181   UPA艁Y
181   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
181   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
180   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
180   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
179   ZAWIADOMIENIE
179   INFORMACJA PKW
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
178   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
178   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
177   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
177   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
177   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
176   ZAWIADOMIENIE
175   OBWIESZCZENIE
174   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
172   ZAWIADOMIENIE
172   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
172   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
170   WZORY DOKUMENT脫W
169   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
168   ZAWIADOMIENIE
168   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
167   ZAWIADOMIENIE
167   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
167   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
166   ZAWIADOMIENIE
166   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
166  
Informacja
166   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
166   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
164   ZAWIADOMIENIE
164   ZAWIADOMIENIE
164   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
162   ZAWIADOMIENIE
162   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
162   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
161   ZAWIADOMIENIE
161   INFORMACJA
161   ZAWIADOMIENIE
161   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
159   ZAWIADOMIENIE
159   ZAWIADOMIENIE
159   ZAWIADOMIENIE
159   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
158   ZAWIADOMIENIE
157   ZAWIADOMIENIE
157   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
157   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
156   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
155   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
155   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
155   UPA艁Y
154   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
153   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
153   ZAWIADOMIENIE
153   ZAWIADOMIENIE
153   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
152   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
152   ZAWIADOMIENIE
152   ZAWIADOMIENIE
152   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
151   ZAWIADOMIENIE
151   ZAWIADOMIENIE
151   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
150   UPA艁Y
150   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
149   INFORMACJA PKW
149   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
148   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
147   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
145   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
144   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
144   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
144   LISTA SO艁ECTW
143   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
143   ZAWIADOMIENIE
143   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
142   ZAWIADOMIENIE
142   ZAWIADOMIENIE
142   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
140   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
140   OSTRZE呕ENIE
139   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
139   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
139   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
138   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
138   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
138   BURZE Z GRADEM
137   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
137   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
137   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
137   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
136   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
136   OSTRZE呕ENIE
136   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
135   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
134   ZAWIADOMIENIE
134   ZAWIADOMIENIE
134   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
132   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
132   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
131   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
131   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
131   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
130   ZAWIADOMIENIE
130   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
130   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
130   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
129   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK
128   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
128   UPA艁Y
128   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
127   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
127   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
127   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
127   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
127   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
126   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
125   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
125   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
125   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
124   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
122   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
121   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
121   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
120   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
118   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
117   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
114  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
114   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
112   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
108   INFORMACJA
107  
104   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
102   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
98   INFORMACJE PKW
97   OSTRZE呕ENIE
95   OBWIESZCZENIE
89   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
87   OSTRZE呕ENIE
84   INFORMACJA
84   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
82   OBWIESZCZENIE
80   POSTANOWIENIE
80   OBWIESZCZENIE
80   OBWIESZCZENIE
79   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
75   OBWIESZCZENIE
75   OBWIESZCZENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
71   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
70   OBWIESZCZENIE
70   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
69   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
66   OBWIESZCZENIE
65   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
65  
Informacja
64   OSTRZE呕ENIE
64   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
64   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
63   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
63   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
63   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
61   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
59   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
59   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
58   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
58   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
58   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
57   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
57   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
56   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
55   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
54   OBWIESZCZENIE
53   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
53   ZAWIADOMIENIE
52   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
52  
Informacja
52   OBWIESZCZENIE
51   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
51   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
49   OBWIESZCZENIE
49   OBWIESZCZENIE
48   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
48   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
44   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
44   OBWIESZCZENIE
42   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
42   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
41   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
40   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
39   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
39   OBWIESZCZENIE
38   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
38   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
35   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
32   OBWIESZCZENIE
32   INFORMACJA
27   OSTRZE呕ENIE
26   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
24   ZAWIADOMIENIE
23   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
22   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
22   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
22   ZAWIADOMIENIE
21   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
20   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
20   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
20   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
20   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
20   ZAWIADOMIENIE
19   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
19   Og艂oszenie o rozbi贸rce
18   ZAWIADOMIENIE
17   ZAWIADOMIENIE
17   ZAWIADOMIENIE
16   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
15   ZAWIADOMIENIE
14   OBWIESZCZENIE
11   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
9   OBWIESZCZENIE
8  
4   ZAWIADOMIENIE
0   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
186580   Dane teleadresowe
85263   Przetargi
35343   Oferty pracy
31926   Inne zam贸wienia
25891   Dot. rolnictwa
20776   Zam贸wienia publiczne
13460   Kierownictwo
13448   Pomocy spo艂ecznej
13437   Charakterystyka
13320   Inne
11910   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10953   Galeria zdj臋膰
10551   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10112   O艣wiatowe
10034   Og艂oszenia
9977   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
8788   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
8593   Lista so艂ectw
8423   Struktura organizacyjna
8339   Inwestycyjne
7520   Ochrony 艣rodowiska
7494   Sk艂ad osobowy Rady
7390   Mapa gminy
7337   Decyzje 艣rodowiskowe
6810   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
6809   - 2010-2014
6786   - 2006-2010
6783   Zarz膮dzenia W贸jta
6508   Gospodarka nieruchomo艣ciami
6239   KONKURSY
6104   Rady Gminy
6042   Za艂atwianie spraw
5992   Decyzje o warunkach zabudowy
5886   Informacje og贸lne
5682   Podatki i op艂aty
5660   Urz膮d Gminy
5249   Rejestry, ewidencje i archiwa
5178   Pomoc spo艂eczna
5111   Plany gospodarcze
5096   Podatkowe
5092   Szko艂y
4906   Inne
4860   Komisje Rady
4856   Decyzje - drzewa
4810   Referat finansowy
4734   - 2006-2010
4682   - 2010-2014
4551   Kontrole
4549   Informacje niepublikowane
4536   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4533   Dowody osobiste
4492   Ochrona 艣rodowiska
4463   Rada Gminy
4450   D艂ug publiczny
4432   Prawo lokalne
4377   Uchwa艂y Rady
4359   Maj膮tek gminy
4349   Protoko艂y z sesji
4322   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4229   Podstawa prawna dzia艂ania
4189   Wzory dokument贸w
4154   Pomoc publiczna
4145   Wyborcze
4131   Bud偶et Gminy
3925   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3808   Finanse
3536   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3502   - 2010-2014
3415   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3391   Ustawa 艣mieciowa
3314   - 2010-2014
3272   PRZEDSZKOLE PO KL
3233   Zarz膮dzanie kryzysowe
2592   Sport
2427   - 2006-2010
2316   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2236   - 2006-2010
1262   - 2014-2018
1050   - 2014-2018
1035   - 2014-2018
896   Program usuwania azbestu
671   Og艂oszenia meteorologiczne
625   - 2014-2018
525   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 2582516