logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
28736   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
9683   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
5010   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4415   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3548   Struktura organizacyjna
3328   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3238  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3227   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3182   Za艣wiadczenie o dochodach
3077   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
3076   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2721   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2713   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2665  
2645   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2614   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2446   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2441   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2399   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2392   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2195   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2190   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2113   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2113   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2102   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2092   Regulamin organizacyjny
2043   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
2040   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2032   Za艂atwianie spraw
2032   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
2019   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
2017   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1993   Informacje niepublikowane
1992   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1914  
1904   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1903   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1897   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1892   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1882   Rejestry, ewidencje i archiwa
1881   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1874   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1874   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1863   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1855   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1840   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1836   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1830   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1822   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1820   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1812   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1809   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1803   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1769   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1768   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1768   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1765   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1762   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1762   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1762   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1758   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1745   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1744   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1732   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1721   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1719   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1719   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1718   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1716   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1716   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1714  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1713   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1712   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1708   2002-2006
1708   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1706   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1704   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1695  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1678  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1667   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1660   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1658  
Szanowni Pa艅stwo!
1657   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1656   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1652   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1645   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1640   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1639   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1627   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1625   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1623   PODATKI I OP艁ATY
1621   Uchwa艂y 2002-2006
1617   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1613   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1603   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1602   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1591   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1586   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1584   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1582   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1580   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1579   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1574   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1569   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1567   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1558   Decyzja 艣rodowiskowa
1550   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1549  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1547   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1544   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1543   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1539   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1536   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1531   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1529   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1526   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1523  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1520   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1519   Kierownictwo
1511   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1511   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1498   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1498   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1492   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1490   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1488  
INFORMACJA
1484   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1483   KARTY INFORMACYJNE:
1481   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1480   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1479   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1478   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1476   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1470  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1468   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1465   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1460   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1459   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1458   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1456   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1450   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1449   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1443   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1434   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1433   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1433   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1424   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1423   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1422   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1421   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1421   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1420   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1417   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1414   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1412   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1411   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1410   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1403   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1402   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1402   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1400   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1398   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1397   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1396   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1395   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1395   KARTY INFORMACYJNE:
1395  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1394   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1393   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1391   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1391   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1390   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1390   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1388   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1387   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1386   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1386   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1385   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1385   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1381   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1379   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1378   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1377   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1376   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1376   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1375   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1375   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1373   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1373   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1369   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1368   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1366   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1364   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1362   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1360   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1359   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1358   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1358   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1355   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1355   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1353   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1352   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1351   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1350   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1349   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1344   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1343   OG艁OSZENIE
1343   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1343   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1340   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1339   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1339   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1339   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1338   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1338   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1338   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1338   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1337   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1337   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1336   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1334   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1333   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1332   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1331   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1330   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1329   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1329   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1328   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1327   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1327   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1326   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1325   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1321   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1321   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1319   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1319   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1318   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1317   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1314   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1309   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1308   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1306   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1306   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1304   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1304   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1302   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1301   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1301   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1299   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1298   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1297   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1296   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1296   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1295   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1293   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1292   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1292   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1289   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1288   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1286   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1284   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1284   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1283   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1282   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1281   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1281   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1280   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1280   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1279   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1278   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1278   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1277   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1277   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1277   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1276   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1274   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1273   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1272   Wyniki wybor贸w do Senatu
1271   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1271   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1271  
INFORMACJA
1271  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1270   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1269  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1267   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1266   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1265   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1265   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1265   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1264   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1262   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1257   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1256   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1254   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1254   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1253   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1253  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1252   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1251   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1251   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1251   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1250   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1247  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1247   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1246   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1244   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1242   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1241   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1239   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1237   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1236   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1235   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1235   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1234   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1234   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1234   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1233   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1233   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1232   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1229   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1229   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1228   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1227   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1227   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1226   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1226   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1225   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1225   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1225  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1224   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1224   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1224   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1223   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1223   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1220   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1219   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1218   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1218   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1218   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1217   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1217   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1216   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1215   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1214   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1214   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1212   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1212   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1211   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1209   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1209   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1208   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1207   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1207   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1206   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1205   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1205   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1204   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1204   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1202  
INFORMACJA
1201   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1201   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1199   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1197   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1196   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1191   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1190   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1190   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1190   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1189  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1187   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1187   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1185   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1183   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1182   Dot. stypendi贸w socjalnych
1180   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1179   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1179   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1178   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1178   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1178  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1178   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1177   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1177   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1176   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1175   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1174   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1174   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1174   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1173   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1172   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1170   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1169   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1168   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1168   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1167   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1167   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1165   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1165   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1165   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1164   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1164   6 lutego Dniem Wolontariusza
1163   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1162   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1161   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1160   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1159   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1157   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1155   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1154   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1154   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1154   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1152   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1150   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1149   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1148   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1148   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1147   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1145  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1145   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1144   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1143   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1143  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1142   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1142   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1142   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1142   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1141   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1140   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1139   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1137   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1136   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1136   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1135   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1135   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1134  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1132   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1130   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1129  
1129   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1129   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1128   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1128   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1124   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1124   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1124   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1123   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1123   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1122   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1122   Op艂aty za wod臋
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1121   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1121   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1120  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1119   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1118   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1117   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1116   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1115   ZAWIADOMIENIE
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1114  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1112   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1111   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1110   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1110   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1110   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1110   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1108   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1107   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1107   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1107   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1107   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1105   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1105   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1104   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1104   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1103   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1102   Dot. Dowod贸w Osobistych
1102   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1101   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1099   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1099   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1098   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1098   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1097   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1095   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1095  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1094   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1093   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1092   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1091   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1090   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1090   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1090   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1088   UWAGA
1088  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1087   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1087   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1086   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1086   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1085   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1084   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1084   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1083   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1082   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1082   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1081  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1081   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1080   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1080   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1078   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1076   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1076   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1075   UWAGA !!!
1075   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1075   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1074   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1074   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1073   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1072   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1072   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1071   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1071   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1071   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1070   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1069   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1069   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1068   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1068   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1068   INFORMACJA
1068   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1067   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1067   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1067   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1067   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1066   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1065   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1065   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1064   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1063   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1062   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1062   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1062  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1061   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
1060   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1059   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1059   Sk艂ad osobowy Rady
1056   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1056   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1056   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1055  
1055   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1055   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1053   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1053   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1053   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1051   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1050   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1050  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1049   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1049   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1048   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1048   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1048   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1048   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1048   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1047   OG艁OSZENIE
1047   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1047   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1045   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1044   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1044   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1044   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1040   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1040   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1040   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1039   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1038   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1037   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1037   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1036   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1036   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1035   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
1034   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1033   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1033   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1032   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
1032   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
1031  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
1029   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
1027   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1027   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1027   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1021   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1021   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1019   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1019  
UWAGA ROLNICY
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
1017   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
1015   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1014   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1014  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
1013   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1009   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
1009   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1009  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
1008   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1007  
Og艂oszenie

1007   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
1007   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
1001   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1001   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
999   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
998   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
996   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
996   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
995   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
994   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
993   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
992   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
992   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
992   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
991   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
991   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
991   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
991   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
991   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
990   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
990   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
990   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
990   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
989   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
987   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
986   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
986   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
985   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
984   OG艁OSZENIE
984   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
983   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
983   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
983   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
982   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
982   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
982   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
981   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
981   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
979   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
978   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
977  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
977   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
977   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
974   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
973   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
973   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
972   OG艁OSZENIE
972   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
972   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
972   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
970  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
968   OG艁OSZENIE
968  
Informacja
967   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
966   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
966   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
966   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
965   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
964   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
964   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
964  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
963   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
963   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
961   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
961   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
960   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
960   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
959   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
959   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
959   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
957   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
957   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
956   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
955   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
955   DECYZJA Nr 1/2014
953   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
952   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
952   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
952   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
951   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
951   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
950   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
949   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
948   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
947   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
947   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
946   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
946   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
945   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
945   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
943   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
943   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
942   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
942  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
941   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
941   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
941   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
941  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
940   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
939   KOMUNIKAT
936   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
936   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
934   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
934   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
934   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
933   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
933   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
932   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
932   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
932   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
931   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
931  
930   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
930   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
929   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
929   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
929   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
928   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
927   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
927   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
927   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
926   Zawiadomienie o zawarciu umowy
926   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
925   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
925   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
924   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
923   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
923   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
922   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
922   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
922   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
922   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
922   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
921   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
921   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
921   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
921   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
919   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
919   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
919   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
918   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
917   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
916   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
916   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
916   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
916   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
916   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
916   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
915   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
915   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
914   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
914   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
914   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
913   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
913   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
913   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
912   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
911   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
910  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
910   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
909   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
909   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
909   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
908   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
908   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
908   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
907   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
907   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
907   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
906   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
906   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
905   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
905   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
903   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
902   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
902   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
900   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
900   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
900   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
899   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
898   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
898   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
897   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
896   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
895   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
894   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
894   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
894   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
893   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
893   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
893   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
893   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
893   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
892   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
891   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
891   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
890  
OBWIESZCZENIE
890   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
890   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
890   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
889   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
889   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
887   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
887   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
887   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
887   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
886   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
886   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
885   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
885   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
884   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
883   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
883   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
882   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
882   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
881   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
881   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
881   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
881   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
880   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
879   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
877   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
877   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
877   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
877   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
877   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
876  
INFORMACJA
876   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
876   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
875   Op艂ata administracyjna
875   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
875   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
874   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
874   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
874   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
874   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
874   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
873   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
873   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
872   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
870  
OBWIESZCZENIE

870   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
870   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
870   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
869   Op艂ata targowa
868   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
867   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
867   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
866   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
866   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
866   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
864   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
864   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
864   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
864   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
863   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
863   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
863   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
863   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
863   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
862   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
862   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
862   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
860   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
859   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
859   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
859   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
859   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
859   Jednostki podleg艂e
858   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
858   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
858   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
858   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
857   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
857   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
856   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
856   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
856   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
856   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
855   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
854   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
853   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
853   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
853   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
852   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
852   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
851   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
850   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
850   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
850   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
850   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
850   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
850   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
849   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
849   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
849   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
848   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
848   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
848   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
847   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
847   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
847   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
847   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
846   Stawka podatku od posiadania ps贸w
846  
Informacja
846  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
845   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
844   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
844   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
844   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
843   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
842  
842   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
841   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
840   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
839   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
839   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
839   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
838   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
838   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
838   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
838   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
838   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
837   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
837   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
837   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
837   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
836   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
834   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
833   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
832   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
832   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
832   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
831   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
831   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
831   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
831   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
831  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
830   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
829   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
829   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
829   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
827   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
827   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
827   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
826   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
825   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
825   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
825   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
824   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
824   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
824   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
824   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
823   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
822   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
822   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
822   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
822   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
821   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
821   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
820   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
820   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
820   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
820   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
820   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
820   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
819   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
819   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
819   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
819   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
819   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
818   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
818   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
817   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
817   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
817   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
817   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
816   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
816   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
816   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
815   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
815   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
814   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
814   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
813   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
813   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
813   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
813   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
813   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
812   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
812   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
811   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
810   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
810   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
810   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
810   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
809   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
809   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
809   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
808   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
808   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
808   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
808  
Informacja
807   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
807   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
806   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
806   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
806   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
806   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
805   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
805   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
805   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
805   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
804   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
802   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
802   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
801   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
801   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
801   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
801   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
799   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
799  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
797   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
797   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
797   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
796   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
796   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
796   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
795   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
795   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
795   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
795   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
794   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
794   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
794   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
794   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
794   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
793   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
793   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
793   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
793  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
792   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
792   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
792   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
792   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
791   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
791   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
791   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
791   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
790   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
790   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
790   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
790   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
789   OG艁OSZENIE
789   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
789   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
788   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
788   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
787   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
787   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
787   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
787   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
787   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
786   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
785   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
784   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
784   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
783   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
783   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
782   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
782   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
782   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
782   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
782   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
782  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
782   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
780   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
780  
INFORMACJA
779   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
779   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
779   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
778   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
778   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
778   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
777   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
777   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
777   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
777   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
776   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
775   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
775   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
774  
OG艁OSZENIE
774   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
774   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
774   OBWIESZCZENIE
773   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
773   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
772   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
772   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
772  
Uwaga - silne opady deszczu
771   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
771   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
770   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
770   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
770   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
770   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
769   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
769   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
769   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
769   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
769   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
769   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
769   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
768   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
768   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
768   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
767   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
767   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
766   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
766   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
765   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
765   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
765   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
765   Gminny O艣rodek Kultury
764  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
764   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
764   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
764   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
764   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
763   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
763   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
763   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
763   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
761   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
761   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
761   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
761   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
761  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
760   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
760   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
760   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
760   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
759   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
757   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
757   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
756   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
755   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
755   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
754   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
753   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
752  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
752   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
752   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
752   ZAWIADOMIENIE
751   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
750   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
750   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
750   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
750   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
749   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
749   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
749   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
749   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
748   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
748   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
748   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
747   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
747   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
747   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
746  
Powszechny Spis Rolny
746   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
746   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
745   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
744   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
744   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
742   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
741   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
741   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
741   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
741   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
740   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
739   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
738   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
738   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
737  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
737   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
736   OBWIESZCZENIE
735   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
735   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
735   OBWIESZCZENIE
734   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
734   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
734   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
733   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
732   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
732   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
732   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
732   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
731   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
730   OBWIESZCZENIE
729   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
729  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
728   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
728   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
727   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
726   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
726   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
725   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
725   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
725   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
724   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
723   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
723   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
722   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
722   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
722   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
722   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
721   OG艁OSZENIE
721   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
721   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
721   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
721   OBWIESZCZENIE
720   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
720   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
719   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
719   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
718   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
718   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
718  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
718  
Informacja
717   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
717   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
716   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
716   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
716   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
716   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
715   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
715   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
715   OBWIESZCZENIE
714   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
714   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
713   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
713   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
713   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
713   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
713   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
713   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
713   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
712   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
712   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
712   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
712   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
712  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
711   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
711   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
711   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
711   OBWIESZCZENIE
710   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
710   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
710  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
709   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
709   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
708   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
708   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
708   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
707   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
707   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
706   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
706   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
706   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
706   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
705   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
705   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
705   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
704   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
703   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
703   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
702   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
702   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
702   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
701   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
701   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
701   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
701   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
700   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
700   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
700   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
700   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
700   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
699  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
699   Op艂aty za wod臋
699   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
699   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
698   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
698   OBWIESZCZENIE
697   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
697   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
697   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
696   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
696   OBWIESZCZENIE
696   OBWIESZCZENIE
695   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
695   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
695   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
694   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
694   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
694   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
694   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
694   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
693   OG艁OSZENIE
693   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
693   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
692   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
691  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
691   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
691   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
691   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
691   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
691   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
690   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
689   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
688   Og艂oszenie
688   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
688   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
686   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
686   OBWIESZCZENIE
686   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
685   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
684   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
684   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
684   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
683   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
682  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
682   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
682   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
682   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
682   OBWIESZCZENIE
682   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
681   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
681   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
681   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
680   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
678   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
678   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
678   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
678   OBWIESZCZENIE
677   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
676   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
676   OBWIESZCZENIE
675   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
675   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
674   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
674   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
673   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
673   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
673   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
673   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
671   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
671   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
671   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
671   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
670   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
670   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
670   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
670   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
670   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
669   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
668   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
667   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
667   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
667   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
666   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
666   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
666   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
666   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
665   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
664   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
664   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
663   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
663   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
662   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
661   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
661   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
660   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
660   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
658   OBWIESZCZENIE
656   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
656   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
656   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
654   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
654   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
653   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
652   OBWIESZCZENIE
651   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
650  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
649   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
649   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
648   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
647   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
645   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
645   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
645   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
644   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
644   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
643   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
640   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
640   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
638   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
637   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
635   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
635   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
635   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
633   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
632   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
632   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
632   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
631   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
629  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
629   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
629   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
628   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
627   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
626   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
626   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
625   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
625   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
625   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
625   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
624   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
623   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
622   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
621   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
620   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
618   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
618   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
618   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
617   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
617   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
617   OBWIESZCZENIE
616   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
615   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
615   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
613   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
613   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
613   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
612   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
611   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
611   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
611   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
611   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
610   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
609   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
607   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
606   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
606   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
606   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
605   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
605   OBWIESZCZENIE
604   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
604   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
603   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
602   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
600   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
600   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
599   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
599   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
598  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
598   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
598   OBWIESZCZENIE
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
597   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
597   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
592   OG艁OSZENIE
592   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
590  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
590   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
589   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
588   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
588   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
587   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
585   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
585   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
584  
PROGRAM
584   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
584   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
584   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
583   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
582   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
580   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
580   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
580   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
579   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
578   OBWIESZCZENIE
577   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
577   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
576   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
576   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
574   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
574   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
572   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
571   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
571   Og艂oszenie
571   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
570   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
570  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
570   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
570  
569   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
569   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
568   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
566   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
566   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
566   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
564   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
562   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
562  
Kalendarz Wyborczy
561   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
560   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
558   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
556   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
556   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
555   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
555   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
552   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
552   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
550   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
550   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
549   INFORMACJA
549   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
548   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
547   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
545   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
542   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
541   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
540  
539  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
538   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
538   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
536   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
532   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
532  
Rekrutacja 2014-2015
531   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
530   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
529   Kierownictwo
528   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
528   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
527  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
527   OBWIESZCZENIE
525   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
524   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
523   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
522   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
521   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
521   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
521   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
521   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
520   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
518   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
518   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
517  
Informacja
516   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
516   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
514   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
512   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
511   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
511   OBWIESZCZENIE
510   OBWIESZCZENIE
509   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
508   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
508  
Informacja
506  
Rekrutacja 2015-2016
505   OBWIESZCZENIE
504   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
503   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
501   Formularz uwag
500   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
499   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
499   ZAWIADOMIENIE
498   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
498   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
496   OBWIESZCZENIE
496   Struktura organizacyjna
495   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
495   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
492   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
492   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
491   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
491   ZAWIADOMIENIE
491   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
490   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
486   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
486   OBWIESZCZENIE
485   OBWIESZCZENIE
484  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
484   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
483   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
483   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
482   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
481   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
481   OBWIESZCZENIE
478   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
478   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
478   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
478   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
477   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
475   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
474   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
473   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
472   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
472   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
471   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
470   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
470   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
469   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
469   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
469   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
468   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
465   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
464   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
463   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
463   POSTANOWIENIE
463   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
462   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
462   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
462   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
462   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
461   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
461   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
461   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
460   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
460   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
460   Informacja - grudzie艅 2014
460   POSTANOWIENIE
459   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
459   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
458  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
458  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
458   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
457   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
457   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
456   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
455   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
455   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
453   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
453   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
453   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
453   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
453   KOMISJA REWIZYJNA
452   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
452   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
452   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
452   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
452   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
452   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
451   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
451   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
451   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
451   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
450   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
450   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
450   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
450   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
449   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
449   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
449   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
449   ZAWIADOMIENIE
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
448   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
447   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
447   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
447   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
447   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
446   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
446   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
446   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
446   OBWIESZCZENIE
445   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
445   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
445   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
445   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
444   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
443   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
443   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
443   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
443   ZAWIADOMIENIE
443   POSTANOWIENIE
442   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
442   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
441   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
441   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
440   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
440   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
440   OBWIESZCZENIE
440   ZAWIADOMIENIE
439   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
439   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
439   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
439   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
439   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
439   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
439   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
438   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
438   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
438   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
438   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
437   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
437   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
436   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
436   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
436   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
436   INFORMACJA
435   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
435   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
435   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
434   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
434   ZAWIADOMIENIE
433   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
433  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
433   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
433   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
433   OBWIESZCZENIE
432   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
432   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
431   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
431   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
431   OBWIESZCZENIE
430   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
430   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
429   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
429   OBWIESZCZENIE
428   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
428   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
427   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
427   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
427   ZAWIADOMIENIE
426   KALENDARZ WYBORCZY
425   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
425   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
425   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
425   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
425   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
424   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
424   INFORMACJA KRUS
424   OBWIESZCZENIE
424   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
423   ZAWIADOMIENIE
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
422   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
422   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
422   OBWIESZCZENIE
422   OBWIESZCZENIE
421   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
421   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
421   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
421   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
421   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
421   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
421   OBWIESZCZENIE
421   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
420   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
419   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
419   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
419   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
419   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
418   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
418   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
415   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
415   ZAWIADOMIENIE
415   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
414   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
413   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
412   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
412   POSTANOWIENIE
412   OBWIESZCZENIE
412   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
411   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
411   ZAWIADOMIENIE
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
410   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
410   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
410   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
410   OBWIESZCZENIE
409   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
409   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
408   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
408   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
408   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
408   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
408   OBWIESZCZENIE
408   OBWIESZCZENIE
408   OBWIESZCZENIE
408   OBWIESZCZENIE
407   ZAWIADOMIENIE
407   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
407   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
407   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
406   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
406   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
406   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
406   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
405   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
405   INFORMACJA
405   OBWIESZCZENIE
405   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
404   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
404   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
404   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
404   ZAWIADOMIENIE
404   OBWIESZCZENIE
404   ZAWIADOMIENIE
404   OBWIESZCZENIE
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
403   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
402   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
402   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
401   ZAWIADOMIENIE
401   POSTANOWIENIE
400   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
399   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
399   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
399   ZAWIADOMIENIE
398   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
398   ZAWIADOMIENIE
398   OBWIESZCZENIE
398   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
397   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
397   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
397   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
396   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
396   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
396   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
395   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
395  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
395   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
395   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
394   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
394   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
394   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
394   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
392   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
392   INFORMACJA
392   OBWIESZCZENIE
392   ZAWIADOMIENIE
392   LISTA SO艁ECTW
391   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
391   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
391  
Informacja o wynikach naboru
391   ZAWIADOMIENIE
391   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
390   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
390  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
390   OBWIESZCZENIE
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
389  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
389   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
389   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
388   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
388   Gminny O艣rodek Kultury
388   ZAWIADOMIENIE
388   ZAWIADOMIENIE
387   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
387   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
386   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
386   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
385   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
385   INFORMACJA
385   ZAWIADOMIENIE
385   ZAWIADOMIENIE
385   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
384   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
384   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
384   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
384   OBWIESZCZENIE
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
383   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
383   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
382   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
381  
I N F O R M A C J A

381   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
381   ZAWIADOMIENIE
380   ZAWIADOMIENIE
379   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
379   ZAWIADOMIENIE
379   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
378   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
378   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
378   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
377   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
377   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
376   ZAWIADOMIENIE
375   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
375   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
375   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
374   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
373   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
372   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
372   ZAWIADOMIENIE
372   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
372   ZAWIADOMIENIE
372   OBWIESZCZENIE
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
371   OBWIESZCZENIE
371   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
370   ZAWIADOMIENIE
370   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
369   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
369   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
369   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
368   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
367   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
367   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
367   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
367   ZAWIADOMIENIE
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
366   INFORMACJA PKW
365   ZAWIADOMIENIE
365   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
364   ZAWIADOMIENIE
364   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
363   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
363   ZAWIADOMIENIE
363   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
362   Zarz膮dzenie wybor贸w
362   OBWIESZCZENIE
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
358   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
358   ZAWIADOMIENIE
358   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
358   ZAWIADOMIENIE
358   ZAWIADOMIENIE
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
356   Studia podyplomowe
356   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
355   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
355   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
355   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
354  
Informacja
354   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
353   ZAWIADOMIENIE
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
352   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
352   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
352   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
352   ZAWIADOMIENIE
352   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
351   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
351   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
350   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
349   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
349   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
349   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
349   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
348   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
348   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
347   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
347   ZAWIADOMIENIE
347   ZAWIADOMIENIE
347   ZAWIADOMIENIE
347   OBWIESZCZENIE
347   ZAWIADOMIENIE
347   OBWIESZCZENIE
346  
Informacja
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
346   ZAWIADOMIENIE
346   OBWIESZCZENIE
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
345   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
345   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
344   OSTRZE呕ENIE
344   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
344   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
344   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
343   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
343   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
342   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
341   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
340   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
340   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
338   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
338   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
338   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
336   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
335   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
334   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
334   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
333   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
333   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
331   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
330   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
330   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
329   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
328   ZAWIADOMIENIE
327   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
327   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
326   OBWIESZCZENIE
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
324   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
324   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
323   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
323   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
323   ZAWIADOMIENIE
323   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
322   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
322   Postanowienie Prezydenta RP
321  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
321   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
321   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
320   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
319   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
319   INFORMACJA PKW
319   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
315   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
315   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
312   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
312   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
312   OBWIESZCZENIE
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
311   INFORMACJA
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
310   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
309   ZAWIADOMIENIE
309   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
308   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
308   UPA艁Y
308   Podstawy prawne
308   WZORY DOKUMENT脫W
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
306  
Informacja
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
305   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
304   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
304   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
304   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
303   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
303   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
302   ZAWIADOMIENIE
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
300   ZAWIADOMIENIE
300   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
299   ZAWIADOMIENIE
299   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
299   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
298   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
298   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
295   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
293   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
293   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
290   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
288   OBWIESZCZENIE
287   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
286   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
286   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
286   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
285   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
285   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
284   INFORMACJA PKW
284   WYKAZ MIEJSC
284   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
284   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
283   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
282   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
281  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
281   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
280   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
279   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
278   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
277   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
276   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
276   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
276   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
275   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
275   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
274   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
274   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
273   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
272   OSTRZE呕ENIE
272   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
272   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
271   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
271   INFORMACJA PKW
271   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
271   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
271   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
270   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
270   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
270   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
269   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
269   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
269   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
268   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
268   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
268   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
268   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
267   Gminny O艣rodek Kultury
267   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
266   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
266   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
265   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
265   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
265   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
263   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
263   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
263   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
263   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
263   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
263   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
262   INFORMACJA
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
261   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
259   UPA艁Y
258   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
254   BURZE Z GRADEM
254   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
252   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
251   UPA艁Y
250   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
250   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
249   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
249   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
249   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
243   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
242   UPA艁Y
241   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
240   OSTRZE呕ENIE
239   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
238   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
238   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
237   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
235   ZAWIADOMIENIE
234   ZAWIADOMIENIE
234   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
231   ZAWIADOMIENIE
230   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
230   OBWIESZCZENIE
229   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
228   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
228   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
228   INFORMACJE PKW
227   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
227   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
227   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
226   ZAWIADOMIENIE
226   INFORMACJA
225   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
224   ZAWIADOMIENIE
224   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
223   ZAWIADOMIENIE
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
222   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
221   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
220   ZAWIADOMIENIE
220   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
220   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
218   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
217   ZAWIADOMIENIE
217   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
217   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
217   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
216   OSTRZE呕ENIE
215   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
215   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
215   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
214   ZAWIADOMIENIE
214   ZAWIADOMIENIE
214   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
214   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
214   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
213   ZAWIADOMIENIE
212   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
212   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
212   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
211   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
211   ZAWIADOMIENIE
211   ZAWIADOMIENIE
211   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
211  
Informacja
210   ZAWIADOMIENIE
210   OSTRZE呕ENIE
210   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
209   ZAWIADOMIENIE
208   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
208   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
208   OBWIESZCZENIE
207   ZAWIADOMIENIE
207   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
206   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
205   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
205   INFORMACJA
205   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
204   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
204   ZAWIADOMIENIE
204   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
203   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
202   ZAWIADOMIENIE
202   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
202   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
202   Og艂oszenie o rozbi贸rce
201   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
200   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
200   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
200  
200   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
199   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
199   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
198   ZAWIADOMIENIE
198   ZAWIADOMIENIE
198   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
198   OBWIESZCZENIE
197   ZAWIADOMIENIE
197   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
197   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
197   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
195   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
194   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
193   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
193   Og艂oszenie o zam贸wieniu - DOW脫Z UCZNI脫W I DZIECI DO SZK脫艁 NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
192   OBWIESZCZENIE
191   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
191   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
189   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
188   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
188   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
188   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
186   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
185   ZAWIADOMIENIE
184  
Rekrutacja 2016-2017
182   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
182   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
181   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
181   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
181   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
180   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
179   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
178   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
177   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
176   OBWIESZCZENIE
175   ZAWIADOMIENIE
175   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
175   OBWIESZCZENIE
174   OBWIESZCZENIE
174   INFORMACJA
174   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
173   OBWIESZCZENIE
171   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
171   ZAWIADOMIENIE
169  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
168   OBWIESZCZENIE
167   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
166   OBWIESZCZENIE
165   ZAWIADOMIENIE
165   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
163   OBWIESZCZENIE
163   OBWIESZCZENIE
163   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
162   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
157   ZAWIADOMIENIE
154   OBWIESZCZENIE
152   OSTRZE呕ENIE
152   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
151   ZAWIADOMIENIE
150   OBWIESZCZENIE
149   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
148   OBWIESZCZENIE
147   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
147   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
147   OBWIESZCZENIE
147   OBWIESZCZENIE
146   OSTRZE呕ENIE
146   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
144   OBWIESZCZENIE
141   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
140   OBWIESZCZENIE
140  
Informacja
138   OBWIESZCZENIE
137   POSTANOWIENIE
137   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
137   ZAWIADOMIENIE
137   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
133   ZAWIADOMIENIE
133   ZAWIADOMIENIE
132   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
130   OBWIESZCZENIE
130   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
127   ZAWIADOMIENIE
127   ZAWIADOMIENIE
126   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
126   ZAWIADOMIENIE
124   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
123   ZAWIADOMIENIE
123   OBWIESZCZENIE
122   PROGRAM 500 plus
122   OBWIESZCZENIE
121   ZAWIADOMIENIE
121   ZAWIADOMIENIE
119   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
118   ZAWIADOMIENIE
116   OBWIESZCZENIE
115   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
115   ZAWIADOMIENIE
108   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
107   ZAWIADOMIENIE
107   ZAWIADOMIENIE
107   OBWIESZCZENIE
106   OBWIESZCZENIE
106   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
105   ZAWIADOMIENIE
105   ZAWIADOMIENIE
105   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
104   ZAWIADOMIENIE
104   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
103   OBWIESZCZENIE
103   OBWIESZCZENIE
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
101   ZAWIADOMIENIE
100   ZAWIADOMIENIE
100   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
100   OBWIESZCZENIE
98   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
97   ZAWIADOMIENIE
97   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
96   OBWIESZCZENIE
95   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
95   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
93   OBWIESZCZENIE
92   ZAWIADOMIENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
92   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
90   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
87   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
86   OSTRZE呕ENIE
86   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
86   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
85   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
83   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
83   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
82   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
80   OBWIESZCZENIE
80   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
79   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
79   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
78   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
78   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
77   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
73   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
73   OBWIESZCZENIE
72   OBWIESZCZENIE
72   OBWIESZCZENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
69   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
66  
64   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
64   OBWIESZCZENIE
62   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
62   OBWIESZCZENIE
60   OBWIESZCZENIE
58   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
53   OBWIESZCZENIE
53   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
53   ZAWIADOMIENIE
50   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
50   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
50   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2016 r.
48   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
47   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
46   OBWIESZCZENIE
46   Rodzina 500+ Pobierz
44   OBWIESZCZENIE
44   OBWIESZCZENIE
42   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
42   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
42   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
42   OBWIESZCZENIE
41   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
41   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
41   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym - Broniewo
40   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
38   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
38   ZAWIADOMIENIE
38   OBWIESZCZENIE
37   OBWIESZCZENIE
36   ZAWIADOMIENIE
36   OBWIESZCZENIE
35   UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
34   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
34   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK od lipca
33   ZAWIADOMIENIE
33   ZAWIADOMIENIE
31   ZAWIADOMIENIE
31   ZAWIADOMIENIE
31   ZAWIADOMIENIE
31   ZAWIADOMIENIE
31   UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
30   UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
29   UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
28   ZAWIADOMIENIE
27   ZAWIADOMIENIE
27   UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
27   UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
27   UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
26   UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
26   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2016 z dnia 18 maja 2016
25   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
25   UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
25   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
25   UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
25   OBWIESZCZENIE
24   UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
24   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2016 z dnia 18 maja 2016
23   UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
23   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
23   UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
23   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2016 z dnia 19 lipca 2016
22   OSTRZE呕ENIE
22   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016
21   UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
21   UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
21   UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
21   OBWIESZCZENIE
20   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
19   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 rok
19   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2016 z dnia 18 maja 2016
18   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2016 z dnia 18 maja 2016
17   UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
15   INFORMACJA
15   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2016 z dnia 12 lipca 2016r
15   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2016 z dnia 14 lipca 2016
14   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2016 z dnia 20 lipca 2016
14   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
13   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016
13   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2016 z dnia 14 lipca 2016
13   OSTRZE呕ENIE
12   OSTRZE呕ENIE
12   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2016 z dnia 27 lipca 2016
12   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016
12   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2016 z dnia 14 lipca 2016
11   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
10   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016
10   OSTRZE呕ENIE
10   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2016 z dnia 20 lipca 2016
10   ZAWIADOMIENIE
10   ZAWIADOMIENIE
9   ZAWIADOMIENIE
9   ZAWIADOMIENIE
9   ZAWIADOMIENIE
8   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2016 z dnia 20 lipca 2016
8   ZAWIADOMIENIE
7   OSTRZE呕ENIE
4   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
203471   Dane teleadresowe
88770   Przetargi
36545   Oferty pracy
35481   Inne zam贸wienia
26419   Dot. rolnictwa
21244   Zam贸wienia publiczne
14273   Kierownictwo
14080   Pomocy spo艂ecznej
13891   Charakterystyka
13715   Inne
11501   O艣wiatowe
11365   Galeria zdj臋膰
11035   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10483   Og艂oszenia
10472   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
9422   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
9071   Lista so艂ectw
8975   Struktura organizacyjna
8850   Inwestycyjne
8374   Decyzje 艣rodowiskowe
8210   Gospodarka nieruchomo艣ciami
7913   Sk艂ad osobowy Rady
7891   Ochrony 艣rodowiska
7752   Mapa gminy
7513   - 2010-2014
7284   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7153   - 2006-2010
7068   Zarz膮dzenia W贸jta
6765   KONKURSY
6568   Decyzje o warunkach zabudowy
6484   Rady Gminy
6450   Za艂atwianie spraw
6259   Informacje og贸lne
6002   Podatki i op艂aty
6001   Urz膮d Gminy
5641   Rejestry, ewidencje i archiwa
5513   Pomoc spo艂eczna
5466   Podatkowe
5423   Plany gospodarcze
5385   Szko艂y
5309   Decyzje - drzewa
5241   Komisje Rady
5219   Inne
5104   - 2010-2014
5096   Referat finansowy
5066   - 2006-2010
4915   Kontrole
4844   Ochrona 艣rodowiska
4835   Informacje niepublikowane
4832   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4789   Rada Gminy
4777   Prawo lokalne
4719   D艂ug publiczny
4655   Uchwa艂y Rady
4635   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4634   Maj膮tek gminy
4603   Protoko艂y z sesji
4509   Podstawa prawna dzia艂ania
4466   Wyborcze
4447   Wzory dokument贸w
4433   Pomoc publiczna
4400   Bud偶et Gminy
4323   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4085   Finanse
3874   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3835   - 2010-2014
3783   Ustawa 艣mieciowa
3734   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3643   PRZEDSZKOLE PO KL
3609   - 2010-2014
3560   Zarz膮dzanie kryzysowe
2893   Sport
2753   - 2006-2010
2623   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2534   - 2006-2010
1808   - 2014-2018
1698   - 2014-2018
1557   - 2014-2018
1176   Program usuwania azbestu
988   Og艂oszenia meteorologiczne
963   - 2014-2018
835   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 3085528