logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
26939   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
8587   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4709   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4122   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3330   Struktura organizacyjna
2984  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2952   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2947   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2675   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2459   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2434   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2383   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2372  
2178   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2134   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2091   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2068   Za艣wiadczenie o dochodach
2059   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2042   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1949   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1862   Regulamin organizacyjny
1860   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1857   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1824   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1814   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1796   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1790   Za艂atwianie spraw
1742   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1732   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1729   Informacje niepublikowane
1721   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1719   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1718   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1660   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1660  
1649   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1626   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1624   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1616   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1613   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1606   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1600   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1594   Rejestry, ewidencje i archiwa
1586   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1580   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1578   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1577   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1576   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1574   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1567   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1562   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1559   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1557   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1545   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1542   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1538   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1535   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1532   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1523   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1519   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1516   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1515   2002-2006
1509   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1491   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1491   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1489   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1482   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1481   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1479   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1476   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1475   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1471   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1455   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1442   Uchwa艂y 2002-2006
1440   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1435   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1427   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1427   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1426   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1421  
Szanowni Pa艅stwo!
1421   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1420  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1417   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1416   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1415   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1413   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1401   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1396  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1392   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1387   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1375   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1373  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1365   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1363   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1362  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1359   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1353   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1351   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1344   PODATKI I OP艁ATY
1343   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1339   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1334   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1327   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1324   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1323   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1323   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1322   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1307   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1297   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1289   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1288   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1288   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1287   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1285   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1280   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1277   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1266   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1263   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1262   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1262   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1260   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1260   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1257   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1256   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1254   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1254   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1253   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1242   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1241   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1238   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1238   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1238  
INFORMACJA
1234   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1230   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1221  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1221   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1219   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1219   KARTY INFORMACYJNE:
1218   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1218   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1217   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1214   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1214   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1212   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1211   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1208   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1207   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1206   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1202   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1202  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1202  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1199   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1196   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1195   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1194   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1190   Kierownictwo
1188   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1188   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1187   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1186   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1184   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1183   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1181   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1178   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1175   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1175   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1170   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1166   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1166   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1164   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1164   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1164   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1161   OG艁OSZENIE
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1156   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1155   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1154   KARTY INFORMACYJNE:
1149   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1149   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1144   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1141   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1139   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1139   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1138   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1136   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1135   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1135   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1134   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1134   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1133   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1133   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1133   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1132   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1130   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1130   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1127   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1126   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1124   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1124   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1123   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1120   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1119   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1117   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1116   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1113  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1106   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1104   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1103   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1101   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1100   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1097   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1097   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1096   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1093   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1093   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1093   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1091   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1091   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1090   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1090   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1090   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1088   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1088  
INFORMACJA
1087   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1086   Wyniki wybor贸w do Senatu
1085   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1085   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1082   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1081   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1077   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1075   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1075   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1072   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1068   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1068   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1068   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1068   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1067   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1064   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1063   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1062   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1062   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1061   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1059   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1059   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1057   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1057   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1054   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1054   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1051   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1046   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1045   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1044   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1044  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1043   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1043   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1042   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1041   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1041   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1041   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1040   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1039   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1038   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1037   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1036   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1033   Dot. stypendi贸w socjalnych
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1032   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1031   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1028   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1027  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1026   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1025   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1025   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1024   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1023   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1023   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1021   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1021   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1020   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1020   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1018   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1018   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1018   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1018   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1018   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1017   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1016   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1016   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1016  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1015   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1013   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1013   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1012   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1011   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1009   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1009   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1005   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1004   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1002   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1002   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1000  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
999   ZAWIADOMIENIE
999  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
998   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
998   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
997   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
997   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
997   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
997   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
993   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
993  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
992   6 lutego Dniem Wolontariusza
991   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
991   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
990   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
990   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
989  
988   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
988   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
987   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
987   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
987   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
984   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
984   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
983   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
982   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
981   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
981   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
980   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
976   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
975  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
974   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
974   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
974   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
973   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
973   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
973   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
973   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
973   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
973   Decyzja 艣rodowiskowa
971   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
970   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
969   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
966   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
965   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
965   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
964   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
963   Dot. Dowod贸w Osobistych
963   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
963   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
962   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
962   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
961   UWAGA
959   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
958   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
958   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
957   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
955   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
955   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
955  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
952   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
952   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
952   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
952   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
951   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
951  
INFORMACJA
950   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
949   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
949   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
948   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
948   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
948   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
947   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
946   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
946   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
946   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
945   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
945   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
943   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
943   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
943   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
943   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
942   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
941   UWAGA !!!
941   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
941  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
940   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
938   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
937   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
937   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
937   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
936   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
936  
936   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
936  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
935   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
933   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
933   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
933   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
932   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
932   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
932   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
931   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
930   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
930   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
930   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
928   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
927   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
927   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
927   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
927   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
927   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
925   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
924   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
924   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
923   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
920   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
920   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
919   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
918   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
917   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
917   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
917   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
916   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
915   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
915   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
915   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
914   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
914   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
914   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
913   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
913   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
913  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
913   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
912   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
912   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
911   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
910   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
908   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
906   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
905   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
904   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
904   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
904   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
903   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
903   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
903   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
903   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
902   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
902   INFORMACJA
902   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
901   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
901   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
900   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
900   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
900   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
900   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
899   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
899   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
898   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
898   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
898   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
898   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
897   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
896   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
896   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
895   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
895   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
894   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
893   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
893   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
892   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
891   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
890   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
890   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
890   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
889   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
889   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
889   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
887   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
886   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
885   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
885   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
885  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
885   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
884   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
884   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
884   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
883   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
881   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
881   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
880   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
880   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
879   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
879   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
878   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
876   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
876   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
876   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
876   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
875   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
874   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
874  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
873   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
873   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
872   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
871   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
870   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
870   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
869   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
868   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
868   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
867   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
866   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
866   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
866  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
865   OG艁OSZENIE
865   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
863   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
863   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
862   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
862   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
861   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
860   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
858   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
857   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
857  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
856  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
856   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
856   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
856   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
855   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
855   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
855   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
855   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
855   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
855   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
854   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
854   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
853   OG艁OSZENIE
853   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
853   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
853   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
852  
Og艂oszenie

852   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
852   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
851   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
851   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
851   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
851   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
850   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
849   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
848   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
848   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
847   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
847   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
847   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
846   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
845   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
844   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
844   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
844   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
844   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
843   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
843   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
843   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
843   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
842   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
841   Op艂aty za wod臋
840   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
840   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
840   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
840   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
839   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
838   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
838   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
837   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
836   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
835   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
833   OG艁OSZENIE
833   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
833   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
832   OG艁OSZENIE
832   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
830   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
828   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
828   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
827   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
827   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
826   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
826   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
825   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
824   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
824   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
824   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
823   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
823   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
822   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
821   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
821   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
821   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
820   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
820   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
820   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
820   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
820   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
820   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
819   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
819   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
819   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
819   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
819   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
819   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
818   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
818   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
817   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
816   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
815   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
813   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
813   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
813   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
812   KOMUNIKAT
812   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
812   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
811   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
811   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
811   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
810   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
809   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
809   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
809   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
808   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
808   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
807   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
806   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
806   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
805   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
805   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
803   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
803   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
802   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
802   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
802   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
802   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
800   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
799   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
799  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
798   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
798   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
798   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
797   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
797   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
797   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
797   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
796   Zawiadomienie o zawarciu umowy
796   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
796   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
796   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
795   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
793   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
793   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
792   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
790   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
789   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
789   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
789   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
788   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
788   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
788   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
787   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
785   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
784   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
784   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
783   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
783   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
782   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
781   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
780  
OBWIESZCZENIE
780   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
779  
OBWIESZCZENIE

779  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
779   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
779   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
778   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
778   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
778  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
777   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
777   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
777   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
776   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
776   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
776   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
776   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
775   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
775   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
774   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
774   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
773   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
773   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
773   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
772   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
772   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
771   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
771   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
770   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
770   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
770   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
769   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
769   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
769   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
769   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
769   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
769   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
768   Op艂ata administracyjna
768   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
767   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
767   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
766   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
765   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
765   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
764   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
763   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
763  
INFORMACJA
763   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
763   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
763   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
762   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
762   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
761   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
760   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
760   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
759   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
759   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
759   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
759   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
759   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
757   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
757   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
757   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
757   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
756   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
755   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
754   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
753   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
753   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
752   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
752   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
752  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
752   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
752   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
751   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
750   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
750   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
749   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
749  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
748  
748   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
748   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
748  
UWAGA ROLNICY
747   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
747   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
746   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
746   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
745   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
745   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
745   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
745   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
744   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
744   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   Stawka podatku od posiadania ps贸w
743   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
742   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
742   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
741   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
741   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
741   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
740   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
739   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
738   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
738  
Informacja
737   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
737   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
736   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
736   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
736   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
735   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
735   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
734   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
734   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
734   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
734   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
732   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
731   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
731   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
731   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
730   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
729   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
729  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
728   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
728   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
727   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
727   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
727  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
726   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
725   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
724   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
723   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
723   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
723   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
722   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
722   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
722  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
721   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
721   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
721   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
721   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
720   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
720   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
720   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
720   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
718   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
718   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
717   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
717   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
716   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
716   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
716   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
716   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
715   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
715   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
714   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
714   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
714   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
713   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
713   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
712   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
712   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
711   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
711   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
710   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
709   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
709   Sk艂ad osobowy Rady
708   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
708   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
706   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
706   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
705   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
705   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
705   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
704   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
704   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
703   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
702   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
702   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
702   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
701   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
700   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
698   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
697   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
697   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
697   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
697   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
697   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
697  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
696   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
695   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
694   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
693   OG艁OSZENIE
693   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
693   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
692   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
692   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
692   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
691   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
690   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
690   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
690   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
690   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
690   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
690   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
688   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
687   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
686   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
685  
OG艁OSZENIE
685   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
684   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
684   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
683   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
683   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
683   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
682   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
682   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
681   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
680   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
679   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
679   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
679   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
679   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
679   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
678   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
678   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
677   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
677   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
677   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
677   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
677   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
676   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
676   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
676   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
676  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
675   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
675   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
674   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
674   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
672   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
672   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
672   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
671   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
671   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
671   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
671  
670   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
669  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
669   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
667  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
667   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
667   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
667   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
667   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
666   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
666   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
666   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
666   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
666   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
665   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
665   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
665   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
664   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
664   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
664   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
664   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
664   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
663   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
663   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
663   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
663   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
662   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
662   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
662   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
662   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
660   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
659   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
658   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
657   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
656   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
655   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
654   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
653   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
653   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
652   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
651   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
651   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
651   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
651   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
650   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
649   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
648   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
648   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
647   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
646   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
646   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
646   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
646   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
646   Op艂ata targowa
645   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
643   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
643   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
643   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
642   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
641   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
641   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
640   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
639   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
639   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
639   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
639   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
639   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
638   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
638   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
637   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
637   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
634   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
634   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
632   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
632   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
632   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
632   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
631   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
631   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
631   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
631   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
631   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
630   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
630   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
630   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
630   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
630   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
630   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
629   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
629   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
629   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
629   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
628   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
628   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
628   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
627   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
627   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
627   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
627   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
627  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
625   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
625   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
624   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
624   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
623   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
623   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
622   OG艁OSZENIE
622  
Powszechny Spis Rolny
622   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
622   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
622   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
621   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
621  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
620   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
620   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
619   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
618   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
618   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
618   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
617   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
617   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
617   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
615   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
615   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
615   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
615   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
615  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
614   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
613   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
612   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
612   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
612   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
612   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
611   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
611   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
611   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
611   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
611   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
610  
INFORMACJA
610   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
609   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
609  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
609   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
609   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
608   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
608   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
608   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
608   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
606   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
606   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
606   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
606   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
606   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
605   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
605   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
605   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
605  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
604   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
604   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
604   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
604   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
602   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
601   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
600  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
599   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
599   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
599   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
599   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
598   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
598   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
598   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
598  
Informacja
598   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
597   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
597   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
596   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
596   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
596   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
595   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
595   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
595   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
593   Og艂oszenie
593   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
593   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
592   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
592   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
591   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
591   OBWIESZCZENIE
590   OG艁OSZENIE
590   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
589   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
589   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
587   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
587   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
587  
Informacja
587   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
585  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
585   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
585  
Uwaga - silne opady deszczu
584   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
584   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
584   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
584   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
584   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
584   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
582   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
582   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
581   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
580   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
579   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
579   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
579   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
578   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
578   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
578   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
578   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
578   Jednostki podleg艂e
577  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
577   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
577   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
576   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
575   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
575   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
575   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
575   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
574   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
574   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
573   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
573   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
573   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
572   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
572   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
572   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
571   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
571   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
569   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
569   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
568   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
568   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
568   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
567   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
567   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
566   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
565  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
565   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
565   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
565   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
563   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
563   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
563   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
562   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
561   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
561   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
560   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
559   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
559  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
558   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
558   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
558   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
557   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
557   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
557   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
557   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
557   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
557   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
556   Op艂aty za wod臋
556   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
556   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
556   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
555   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
555   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
554   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
554   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
553   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
553   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
553   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
553   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
553  
552   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
552   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
552   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
551   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
550   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
550   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
550   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
549   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
549   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
549   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
549   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
549   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
548   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
548   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
548   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
548   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
547   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
547   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
547   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
546   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
546   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
546   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
546  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
545   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
544   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
544   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
543   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
542   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
542   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
542   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
542   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
540   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
538   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
537   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
537   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
537   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
536  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
536   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
536   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
536   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
536  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
535   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
535   OBWIESZCZENIE
534   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
534   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
533   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
533   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
533  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
532   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
532   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
532   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
532   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
531   OBWIESZCZENIE
530   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
530   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
530   OBWIESZCZENIE
529   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
529   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
529   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
529   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
529   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
529   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
528   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
528   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
528   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
527   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
526   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
526   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
526   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
525   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
525   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
525   OBWIESZCZENIE
524   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
524   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
524   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
524   OBWIESZCZENIE
523   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
523   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
523   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
522   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
521   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
521   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
521   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
520   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
520   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
520   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
520   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
519   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
519   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
519   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
518   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
518   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
516   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
516   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
516   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
515   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
515   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
515   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
515   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
515   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
514   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
514   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
514   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
513   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
513   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
512  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
512  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
512   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
512   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
512   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
512   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
512   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
511   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
511   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
510   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
509   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
509   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
509   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
509   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
509   OBWIESZCZENIE
508   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
508   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
508   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
508   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
508   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
507   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
507   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
507   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
507   Gminny O艣rodek Kultury
506   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
506   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
506   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
506   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
506   ZAWIADOMIENIE
505   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
505   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
505   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
505   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
505   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
504   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
504   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
503   OG艁OSZENIE
503   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
503   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
503   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
503   OBWIESZCZENIE
502   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
501   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
501   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
501   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
501   OBWIESZCZENIE
500   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
500   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
500   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
499   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
498   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
498   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
498   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
498   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
498   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
497   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
497   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
497   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
497   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
496   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
495   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
495  
Informacja
495   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
494   OBWIESZCZENIE
493   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
493   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
493   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
492   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
491   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
491   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
490   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
490   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
490   OBWIESZCZENIE
489   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
489   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
489   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
488   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
488   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
488   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
488   OBWIESZCZENIE
487   OBWIESZCZENIE
487   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
487   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
486   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
486   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
485   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
485   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
484  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
484   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
484   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
484   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
483   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
483   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
483   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
482   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
482   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
482   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
481  
PROGRAM
481   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
481   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
481   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
481   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
480   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
480   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
479   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
479   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
478   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
478   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
477   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
477   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
477   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
477   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
477   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
477   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
476   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
476   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
475  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
475   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
475   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
474   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
473   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
473   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
473   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
473   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
473   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
472   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
472   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
472   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
471   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
471   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
471   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
471   OBWIESZCZENIE
470   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
470   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
469   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
469   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
469   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
469   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
468   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
467   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
467   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
467   Og艂oszenie
467   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
466   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
466   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
465   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
465   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
465   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
465   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
465   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
465   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
465   DECYZJA Nr 1/2014
463   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
463   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
462   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
461   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
461   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
461   OBWIESZCZENIE
460   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
460   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
459   OBWIESZCZENIE
458   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
457  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
456   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
450   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
450   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
450   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
449   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
449   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
448   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
447   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
447   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
446   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
445   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
445   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
444   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
443   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
443   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
443   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
441   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
441   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
439   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
438   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
438  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
435   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
435   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
434   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
431   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
430   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
428  
Informacja
428   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
427   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
427   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
427   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
426   INFORMACJA
426   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
422   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
422   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
420   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
420   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
420   OBWIESZCZENIE
419   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
417   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
417   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
416   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
415   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
413   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
413   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
408   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
407   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
407   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
406   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
403  
Rekrutacja 2014-2015
402   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
402   Kierownictwo
401   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
400   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
400   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
399   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
398   Formularz uwag
398   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
397   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
396   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
395   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
395   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
395   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
395   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
394   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
393   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
392   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
391   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
391   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
391   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
389   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
388   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
388   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
388   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
386   OBWIESZCZENIE
385   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
385  
Kalendarz Wyborczy
384   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
383   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
383   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
382   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
381   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
381   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
381   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
378   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
378   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
378   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
375  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
375   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
372   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
372   OBWIESZCZENIE
371   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
368  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
367  
Informacja
367   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
367   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
367   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
367   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
364   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
363   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
361   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
361   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
360   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
360   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
359   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
359   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
359   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
359   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
358   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
357   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
356   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
356   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
356   OBWIESZCZENIE
355   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
353   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
351   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
351   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
350   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
350   OBWIESZCZENIE
349   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
349   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
348   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
344   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
344   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
342   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
342   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
340   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
339   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
333   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
332   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
332   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
331  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
330   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
329   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
328   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
325   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
324  
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
323   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
321   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
319   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
319   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
318   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
318  
316   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
315   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
313   OBWIESZCZENIE
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
309   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
308   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
306   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
306  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
306   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
304  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
303  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
303   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
302   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
302   OBWIESZCZENIE
301   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
301   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
299   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
299   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
299   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
298   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
298  
Informacja o wynikach naboru
298   OBWIESZCZENIE
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
295   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
295   OBWIESZCZENIE
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
294   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
293   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
292   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
292   ZAWIADOMIENIE
292   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
291   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
291   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
289   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
289   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
288   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
288   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
287   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
284   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
284   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
284   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
283   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
282   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
282   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
282   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
282   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
281   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
280   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
279   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
279   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
278   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
278  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
277   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
277   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
277   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
276   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
276   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
276   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
276  
Rekrutacja 2015-2016
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
274   Studia podyplomowe
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
273   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
272   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
272   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
272   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
272   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
270  
Informacja
270   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
270   INFORMACJA
269   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
269   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
269   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
268   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
268   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
267   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
267   KALENDARZ WYBORCZY
266   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
266   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
266   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
265  
I N F O R M A C J A

265   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
265   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
265   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
264   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
263   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
262   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
262   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
262   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
262   OBWIESZCZENIE
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
261   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
261   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
261   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
261   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
260   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
260   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
259   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
259   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
259   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
259   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
259   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
259   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
259   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
259   ZAWIADOMIENIE
259   POSTANOWIENIE
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
258   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
258   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
258   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
258   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
258   OBWIESZCZENIE
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
257   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
257   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
257   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
256   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
256   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
256   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
256   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
255  
Informacja
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
255   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
255   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
254   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
254   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
253   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
253   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
253   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
252   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
252   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
252   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
252   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
252   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
251   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
251   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
251   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
251   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
251   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
251   OBWIESZCZENIE
250   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
250   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
250   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
250   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
250   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
249   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
249   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
249   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
249   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
249   OBWIESZCZENIE
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
248   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
248   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
248   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
248   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
248   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
248   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
248   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
248   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
247   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
247   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
247   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
247   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
247   ZAWIADOMIENIE
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
246   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
246   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
246   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
246   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
246   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
245   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
245   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
245   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
245   Informacja - grudzie艅 2014
245   OBWIESZCZENIE
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
244   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
244   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
244   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
243   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
243   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
243   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
243   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
243   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
243   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
242   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
242   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
242   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
242   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
242   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
241   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
241   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
241   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
241   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
241   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
241   OBWIESZCZENIE
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
240   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
240   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
240   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
240   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
240   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
239   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
239   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
239   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
239   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
239   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
238   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
238   Gminny O艣rodek Kultury
238   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
238   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
238   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
238   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
238   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
238   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
238   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
237   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
237   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
237   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
237   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
237   POSTANOWIENIE
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
236   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
236   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
236   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
236   ZAWIADOMIENIE
236   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
235   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
235   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
235   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
235   KOMISJA REWIZYJNA
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
234   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
234   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
234   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
234   OBWIESZCZENIE
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
233   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
233   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
233   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
233   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
233   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
233   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
232  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
232   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
232   ZAWIADOMIENIE
232   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
231   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
231   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
231   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
229   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
229   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
229   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
229   POSTANOWIENIE
228   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
228   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
228   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
228   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
228   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
228   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
227   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
227   INFORMACJA
227   POSTANOWIENIE
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
226   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
226   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
226   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
226   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
226   OBWIESZCZENIE
226   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
225   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
225   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
225   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
225   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
225   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
224   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
224   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
223   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
223   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
223   OBWIESZCZENIE
223   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
222   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
222   INFORMACJA
221   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
221   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
221   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
221  
Informacja
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
220   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
220   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
220   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
220   ZAWIADOMIENIE
220   INFORMACJA KRUS
220   OBWIESZCZENIE
220   OBWIESZCZENIE
219   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
218   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
217   OBWIESZCZENIE
217   OBWIESZCZENIE
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
216   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
216   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
215   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
215   OBWIESZCZENIE
215   OBWIESZCZENIE
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
214   INFORMACJA
214   ZAWIADOMIENIE
214   ZAWIADOMIENIE
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
213   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
212   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
212   POSTANOWIENIE
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
211   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
211   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
209   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
209   ZAWIADOMIENIE
209   OBWIESZCZENIE
209   OBWIESZCZENIE
209   OBWIESZCZENIE
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
208   OBWIESZCZENIE
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
207   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
207   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
206   INFORMACJA PKW
206   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
206   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
206   OBWIESZCZENIE
205   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
205   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
205   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
205   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
205   ZAWIADOMIENIE
204   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
204   ZAWIADOMIENIE
204   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
203  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
203   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
203   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
203   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
202   OBWIESZCZENIE
202   OBWIESZCZENIE
202   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
201   Zarz膮dzenie wybor贸w
201   ZAWIADOMIENIE
201   ZAWIADOMIENIE
201   ZAWIADOMIENIE
200   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
199   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
199   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
198   ZAWIADOMIENIE
198   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
196   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
196   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
195   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
195   ZAWIADOMIENIE
195   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
195   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
195   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
195   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
192   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
192   ZAWIADOMIENIE
192   Struktura organizacyjna
191   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
191   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
191   ZAWIADOMIENIE
191   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
189   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
189   ZAWIADOMIENIE
189   OBWIESZCZENIE
187   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
187   ZAWIADOMIENIE
186   ZAWIADOMIENIE
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
184   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
184   ZAWIADOMIENIE
184   ZAWIADOMIENIE
184   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
183   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
183   ZAWIADOMIENIE
183   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
182   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
182   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
181   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
180   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
180   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
180   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
180   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
180   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
180   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
179   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
179   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
178   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
177   ZAWIADOMIENIE
177   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
176   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
176   Gminny O艣rodek Kultury
176   ZAWIADOMIENIE
175   OSTRZE呕ENIE
175   ZAWIADOMIENIE
174   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
174   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
174   OBWIESZCZENIE
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
173   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
171   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
170   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
170   ZAWIADOMIENIE
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
169   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
169   OBWIESZCZENIE
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
168   ZAWIADOMIENIE
168   OBWIESZCZENIE
167   ZAWIADOMIENIE
167   ZAWIADOMIENIE
167   ZAWIADOMIENIE
166   ZAWIADOMIENIE
165   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
165   ZAWIADOMIENIE
165   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
164   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
164   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
163   ZAWIADOMIENIE
163   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
162   ZAWIADOMIENIE
162   OBWIESZCZENIE
159   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
159   ZAWIADOMIENIE
159   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
158   ZAWIADOMIENIE
157   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
157   ZAWIADOMIENIE
157   ZAWIADOMIENIE
155   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
154   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
154   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
153   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
153   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
153   WYKAZ MIEJSC
152   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
152   ZAWIADOMIENIE
152   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
152   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
152   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
151   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
151   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
150   ZAWIADOMIENIE
150   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
150   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
149   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
147   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
147   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
147   OBWIESZCZENIE
146   OSTRZE呕ENIE
146   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
145   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
145   OBWIESZCZENIE
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
142   ZAWIADOMIENIE
142   ZAWIADOMIENIE
142   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
141   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
141   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
141   Postanowienie Prezydenta RP
141   INFORMACJA
141   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
140   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
140   OBWIESZCZENIE
140   OBWIESZCZENIE
139   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
138   ZAWIADOMIENIE
138   INFORMACJA PKW
138   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
138   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
136   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
136   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
135   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
135   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
134   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
134   Podstawy prawne
134   OBWIESZCZENIE
133   ZAWIADOMIENIE
131   ZAWIADOMIENIE
131   ZAWIADOMIENIE
131   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
131   ZAWIADOMIENIE
131   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
130   ZAWIADOMIENIE
130   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
130   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
130   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
130   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
130   INFORMACJA PKW
130   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
129   ZAWIADOMIENIE
129   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
128   ZAWIADOMIENIE
128   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
127   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
127   ZAWIADOMIENIE
126   ZAWIADOMIENIE
126   ZAWIADOMIENIE
126   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
126   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
126   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
125   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
125   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
125   ZAWIADOMIENIE
125   ZAWIADOMIENIE
125   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
125   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
124   INFORMACJA
124   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
124   ZAWIADOMIENIE
124   UPA艁Y
124   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
124   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
122   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
122   ZAWIADOMIENIE
122   ZAWIADOMIENIE
121   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
121   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
120   ZAWIADOMIENIE
120   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
119   ZAWIADOMIENIE
118   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
118   ZAWIADOMIENIE
118   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
118   OBWIESZCZENIE
117   ZAWIADOMIENIE
116   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
114   ZAWIADOMIENIE
114   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
113   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
113   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
113   ZAWIADOMIENIE
113   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
113   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
113   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
113   ZAWIADOMIENIE
113   ZAWIADOMIENIE
113   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
112   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
110   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
109   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
108   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
108   ZAWIADOMIENIE
107   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
107   ZAWIADOMIENIE
107   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
107   UPA艁Y
106   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
105   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
105   ZAWIADOMIENIE
104   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
101   ZAWIADOMIENIE
101   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
101  
Informacja
101   WZORY DOKUMENT脫W
100   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
100   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
99   INFORMACJA PKW
99   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
98   UPA艁Y
98   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
97   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
97   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
97   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
97   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
96   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
96   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
96   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
95   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
94   OSTRZE呕ENIE
94   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
92   OBWIESZCZENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
89   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
88  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
88   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
87   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
86   OSTRZE呕ENIE
86   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
84   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
84   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
83   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
81   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
79   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
76   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
75   BURZE Z GRADEM
75   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
74   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
73   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
72   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
72   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
72   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
70   OSTRZE呕ENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
70   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
70   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
70   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
69   UPA艁Y
69   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
69   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
68   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
67   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
67   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
67   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
67   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
67   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
67   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
65   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
64   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
63   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
59  
59   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
58   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
58   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
57   POSTANOWIENIE
57   INFORMACJA
56   OSTRZE呕ENIE
56   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
56   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
56   LISTA SO艁ECTW
52   OBWIESZCZENIE
52   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
51   OBWIESZCZENIE
49   OBWIESZCZENIE
49   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
47   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
40   INFORMACJE PKW
36   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
33   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
33   INFORMACJA
32   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
32   OBWIESZCZENIE
32   OBWIESZCZENIE
21   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
21   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
19   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
19  
Informacja
11   OSTRZE呕ENIE
10   OBWIESZCZENIE
10   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
10   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
10   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
9   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
9   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
9   OBWIESZCZENIE
8   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
8   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
8   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
8   OBWIESZCZENIE
7   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
6   OSTRZE呕ENIE
6   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
6   OBWIESZCZENIE
5   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
1   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.

 Liczba   Kategoria
182095   Dane teleadresowe
84003   Przetargi
34843   Oferty pracy
30578   Inne zam贸wienia
25683   Dot. rolnictwa
20588   Zam贸wienia publiczne
13260   Charakterystyka
13216   Pomocy spo艂ecznej
13162   Kierownictwo
13131   Inne
11669   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10773   Galeria zdj臋膰
10388   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9846   Og艂oszenia
9801   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
9552   O艣wiatowe
8533   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
8404   Lista so艂ectw
8190   Struktura organizacyjna
8136   Inwestycyjne
7356   Ochrony 艣rodowiska
7271   Sk艂ad osobowy Rady
7249   Mapa gminy
7048   Decyzje 艣rodowiskowe
6664   Zarz膮dzenia W贸jta
6646   - 2006-2010
6615   - 2010-2014
6563   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
6036   KONKURSY
5927   Rady Gminy
5849   Za艂atwianie spraw
5828   Gospodarka nieruchomo艣ciami
5774   Decyzje o warunkach zabudowy
5731   Informacje og贸lne
5496   Urz膮d Gminy
5484   Podatki i op艂aty
5085   Rejestry, ewidencje i archiwa
5053   Pomoc spo艂eczna
4994   Plany gospodarcze
4964   Szko艂y
4893   Podatkowe
4779   Inne
4683   Komisje Rady
4681   Decyzje - drzewa
4678   Referat finansowy
4607   - 2006-2010
4535   - 2010-2014
4426   Informacje niepublikowane
4423   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4419   Dowody osobiste
4405   Kontrole
4341   Ochrona 艣rodowiska
4328   D艂ug publiczny
4295   Rada Gminy
4278   Prawo lokalne
4253   Uchwa艂y Rady
4244   Protoko艂y z sesji
4236   Maj膮tek gminy
4183   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4106   Podstawa prawna dzia艂ania
4075   Wzory dokument贸w
4046   Pomoc publiczna
4025   Bud偶et Gminy
3987   Wyborcze
3779   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3699   Finanse
3409   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3377   - 2010-2014
3285   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3212   - 2010-2014
3150   Ustawa 艣mieciowa
3148   PRZEDSZKOLE PO KL
3121   Zarz膮dzanie kryzysowe
2472   Sport
2302   - 2006-2010
2174   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2120   - 2006-2010
985   - 2014-2018
867   - 2014-2018
812   - 2014-2018
778   Program usuwania azbestu
555   Og艂oszenia meteorologiczne
488   - 2014-2018
401   STRATEGIA ROZWOJU
391   SEJM i SENAT 2015
licznik odwiedzin: 2381193