logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
25850   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
7887   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4543   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3965   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3211   Struktura organizacyjna
2856  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2822   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2742   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2481   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2314   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2251   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2228   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2227  
1986   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1979   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
1916   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1884   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1883   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1827   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1749   Regulamin organizacyjny
1729   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1692   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1692   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1679   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1672   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1657   Za艣wiadczenie o dochodach
1653   Za艂atwianie spraw
1599   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1595   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1589   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1586   Informacje niepublikowane
1578   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1572   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1527   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1526  
1524   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1515   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1512   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1495   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1487   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1479   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1471   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1459   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1458   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1458   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1453   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1451   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1451   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1445   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1445   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1441   Rejestry, ewidencje i archiwa
1439   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1433   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1426   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1423   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1421   2002-2006
1414   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1409   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1407   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1401   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1393   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1385   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1385   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1377   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1376   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1372   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1356   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1356   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1354   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1346   Uchwa艂y 2002-2006
1337   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1333   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1329   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1321   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1318   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1315   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1315   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1310   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1306   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1306  
Szanowni Pa艅stwo!
1302   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1287   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1286   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1284   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1283   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1282   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1273   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1268   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1268  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1264  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1260   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1250   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1245  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1242   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1242   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1240   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1240   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1234   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1232   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1231   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1227   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1222   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1216   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1215   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1209  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1204   PODATKI I OP艁ATY
1197   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1193   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1190   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1185   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1182   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1178   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1177   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1172   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1166   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1161   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1159   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1157   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1151   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1149   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1149   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1148   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1147   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1142   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1138   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1132   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1132  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1132   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1128   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1127  
INFORMACJA
1125   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1124   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1120   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1120   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1119   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1118   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1116   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1112   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1111   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1110   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1107   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1105   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1104   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1104   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1101   KARTY INFORMACYJNE:
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1096   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1094   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1094   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1093   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1092   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1090   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1086   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1085   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1084   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1083   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1079   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1079   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1078   OG艁OSZENIE
1078   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1078   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1075   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1070   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1064   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1064  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1062   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1062   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1058   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1055   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1050  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1046   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1045   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1045   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1044   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1044   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1041   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1038   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1038   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1035   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1035   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1035   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1034   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1034  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1032   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1031   KARTY INFORMACYJNE:
1028   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1023   Wyniki wybor贸w do Senatu
1023   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1022   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1021   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1018   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1018   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1015   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1015   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1014   Kierownictwo
1013   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1011   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1009   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1005   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1004   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1004   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1000   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1000   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
998   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
998   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
998  
INFORMACJA
994   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
993   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
990   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
988   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
986   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
985   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
983   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
983   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
981   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
981   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
981   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
980   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
977   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
976   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
976   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
974   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
972   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
971   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
970   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
969   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
969   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
968   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
967   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
966   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
964   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
964   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
964   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
963   Dot. stypendi贸w socjalnych
963   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
962   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
962   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
960   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
960   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
960   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
959   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
959   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
959   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
958   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
958   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
957   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
957   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
957  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
956   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
956   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
955   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
953   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
952   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
952   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
950   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
950   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
949   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
948  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
948   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
948   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
947   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
947   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
946   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
944   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
944   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
944   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
943   ZAWIADOMIENIE
943  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
942   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
942   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
940   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
939   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
939   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
938   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
937   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
937   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
936   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
935   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
935   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
935   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
934   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
933   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
933   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
932   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
932   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
931   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
931   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
928   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
928   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
928   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
926  
926   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
926   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
925   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
924   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
924   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
923   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
923   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
921   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
921   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
920   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
920   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
919   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
918   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
917   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
917   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
915   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
915   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
915   6 lutego Dniem Wolontariusza
914   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
913   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
913   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
911   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
909   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
909   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
908  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
907   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
906   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
906   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
906   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
906   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
906  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
905   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
905   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
904   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
903   Dot. Dowod贸w Osobistych
902   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
901   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
901   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
899   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
898   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
897   UWAGA
897   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
896   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
896   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
895   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
892   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
892   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
890   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
889   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
888   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
888   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
887   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
886   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
886   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
886   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
886   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
886   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
885   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
884   UWAGA !!!
884   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
884   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
883   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
882   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
880   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
879   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
878   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
878   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
876   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
875  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
875  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
874   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
873   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
873   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
872  
871   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
870   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
869   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
869   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
868   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
867   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
867   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
867   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
867   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
866   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
866   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
865   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
864   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
864   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
864   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
863   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
862   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
862   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
862   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
861   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
860   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
858   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
857   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
857   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
857  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
856   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
855   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
855   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
854   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
854   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
853   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
853   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
852   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
852   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
852   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
850   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
850   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
849   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
848   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
848   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
848   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
848   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
847   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
847   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
846   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
844   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
843   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
843   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
842   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
842   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
841   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
839   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
839  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
838   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
838   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
837   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
837   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
837   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
834   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
834   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
833   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
833   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
832   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
831   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
830   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
828   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
828   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
827   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
827   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
827   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
827   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
826   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
826   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
826  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
825   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
824   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
824   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
823   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
823   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
823   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
823   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
823   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
822   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
821   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
821   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
820   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
820   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
819   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
818   INFORMACJA
817   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
817   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
816   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
816   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
816   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
815   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
814   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
814   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
813   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
812   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
812   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
811   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
810   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
810   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
809   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
808   OG艁OSZENIE
808   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
807   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
807  
INFORMACJA
806   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
805   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
804   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
804   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
804  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
803   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
803   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
802  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
802   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
802   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
801   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
800  
Og艂oszenie

800   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
800   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
800   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
799   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
799   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
799   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
799  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
798   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
798   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
798   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
798  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
798   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
797   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
796   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
796   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
796   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
795   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
795   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
794   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
794   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
793  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
792   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
792   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
791   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
789   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
789   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
787   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
787   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
787   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
786   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
786   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
785   OG艁OSZENIE
785   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
785   Decyzja 艣rodowiskowa
784   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
784   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
784   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
784   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
783   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
783   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
782   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
782   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
782   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
781   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
780   OG艁OSZENIE
780   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
780   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
780   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
779   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
779   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
779   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
778   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
778   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
777   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
776   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
775   OG艁OSZENIE
775   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
775   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
775   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
775   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
774   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
774   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
773   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
771   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
771   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
770   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
770   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
769   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
768   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
768   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
768   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
767   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
766   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
765   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
765   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
765   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
765   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
763   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
763   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
762   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
762   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
761   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
760   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
760   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
759   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
759   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
758   KOMUNIKAT
758   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
758   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
757   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
756   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
756   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
756   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
756   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
755   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
755   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
755   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
755   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
754   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
753   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
753   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
752   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
752   Zawiadomienie o zawarciu umowy
752   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
752   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
751   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
751   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
750   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
750   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
749   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
749   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
749   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
748   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
748   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
748   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
747   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
747   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
746   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
746   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
746   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
746   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
745   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
744   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
744   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
742   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
740   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
740   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
740   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
738  
OBWIESZCZENIE
738   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
738   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
737   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
737   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
736   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
736   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
735   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
734  
OBWIESZCZENIE

734   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
733   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
733   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
733   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
733   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
733   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
732   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
732   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
732   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
732   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
732   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
731   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
731   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
731   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
731   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
731   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
731   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
730   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
730   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
729  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
728   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
727   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
727   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
727   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
726   Op艂ata administracyjna
726   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
725   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
725   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
724   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
724   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
722  
INFORMACJA
722   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
722   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
722   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
722   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
721   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
719   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
719  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
719   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
718   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
718   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
716   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
716   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
716   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
714   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
714   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
712   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
712   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
712   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
712   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
711   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
711   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
710   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
709   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
709   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
708   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
707   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
707  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
706   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
705   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
705   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
705   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
705   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
702  
702   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
702   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
700   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
699   Stawka podatku od posiadania ps贸w
699   Op艂aty za wod臋
697   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
697   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
696   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
696   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
694   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
694   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
694   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
694   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
693   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
693   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
692   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
692   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
691   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
691   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
690   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
690   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
689   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
689   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
689   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
688   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
687   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
686   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
686   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
685   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
685   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
685   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
685   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
685   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
684   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
683   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
683   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
682   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
682   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
682  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
681   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
681   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
681   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
681   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
681   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
681   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
680   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
680   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
679   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
679   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
679   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
678   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
677   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
677   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
677   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
676   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
676   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
676   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
676   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
674   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
674   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
674   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
674   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
674   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
674   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
673   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
673   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
672   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
671   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
671   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
670   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
670   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
670   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
670   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
670   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
669   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
669   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
669   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
669   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
668   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
668   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
668   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
668   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
668   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
667   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
667   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
667   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
666   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
665   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
665   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
664   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
664   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
664   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
664   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
663   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
663   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
663   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
662   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
662   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
662   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
661   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
661   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
661   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
659   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
659   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
658   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
656   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
654   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
654   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
653   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
652   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
652   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
651   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
651   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
651   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
651   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
650   OG艁OSZENIE
650   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
650   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
649   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
649   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
648   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
648   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
647   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
646   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
646   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
645  
OG艁OSZENIE
645   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
645   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
644   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
644   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
644   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
643   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
643   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
642   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
641   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
641   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
640   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
639   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
639   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
639   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
638   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
638   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
638   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
637   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
636   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
636   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
635  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
634   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
634   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
634   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
634   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
634   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
634   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
633  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
633   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
632   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
632   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
632   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
632  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
631   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
630   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
630   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
630   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
629   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
628   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
628  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
628   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
628   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
626   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
625  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
624   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
621   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
620   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
620   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
619   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
619   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
619   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
618   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
618   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
618   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
618   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
618   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
617   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
617   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
617   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
616   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
614   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
613   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
613   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
612   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
611   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
610   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
610   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
610  
Informacja
610   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
609   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
609   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
608   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
607   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
607   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
606  
UWAGA ROLNICY
606   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
605   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
605   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
605   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
605   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
604   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
604   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
603   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
603   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
603   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
603   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
602   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
602   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
602   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
602   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
601   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
600   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
599   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
599   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
597   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
597   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
597   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
597   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
596   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
596   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
596  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
594   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
594   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
593   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
593   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
593   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
593   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
593   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
593   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
592   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
592   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
592   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
590   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
590   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
590  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
589   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
589   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
589   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
589   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
587   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
587   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
585   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
583   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
583   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
583  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
582   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
581   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
580   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
580   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
580   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
579   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
579   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
578   OG艁OSZENIE
578   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
578   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
578  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
577   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
577   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
576   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
576   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
575   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
574   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
573   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
573   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
573   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
573   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
573   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
572   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
572   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
572   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
571   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
571   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
570   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
568   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
568   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
568   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
568   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
567   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
566   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
565   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
562   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
562   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
562   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
562  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
561   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
560   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
559  
Powszechny Spis Rolny
559   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
558   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
557   Og艂oszenie
557   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
557   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
557   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
556  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
555   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
555   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
554   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
553   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
552   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
552   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
551   OG艁OSZENIE
551   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
551  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
551  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
550   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
550   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
549   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
549   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
547   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
547   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
547   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
546   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
546   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
546   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
544   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
543  
543   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
543   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
542   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
542   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
542   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
542   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
542   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
542   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
542   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
542   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
541   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
541   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
541   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
541   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
540  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
540   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
539   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
539   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
538   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
538   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
538   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
536   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
536   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
536   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
535   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
534   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
534   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
534   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
531   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
531   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
531   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
531   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
531   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
530   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
530   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
529  
INFORMACJA
528   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
528   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
528   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
528   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
527   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
527   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
527   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
527   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
526   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
525  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
525  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
524  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
524   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
522   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
522   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
522   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
521   Op艂ata targowa
519   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
519   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
519   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
518   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
517   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
517   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
516   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
516   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
516   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
516   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
516   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
515   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
515   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
515   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
514   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
514   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
513   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
513   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
513   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
512   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
511   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
511   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
511   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
511   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
510   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
510   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
510   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
510   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
508   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
508   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
508   OBWIESZCZENIE
506   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
505   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
505   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
505   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
505   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
505   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
505   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
504   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
504   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
503   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
503   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
503   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
503   Sk艂ad osobowy Rady
502   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
501   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
501   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
500   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
499   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
499   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
498   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
498   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
498   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
497   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
497   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
496   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
496   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
495   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
495   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
495   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
494   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
494   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
494  
Informacja
494   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
493  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
493   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
493   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
493   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
492   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
492   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
492   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
492   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
491   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
491   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
490   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
489   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
489   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
489   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
488   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
488   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
488   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
488   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
488  
Informacja
487   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
487   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
487   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
486   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
485   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
485   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
485   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
485   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
485   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
484   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
483   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
483   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
482   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
482   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
482   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
482   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
481   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
480   Op艂aty za wod臋
480   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
480   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
478   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
478   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
478   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
477   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
477   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
477   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
475  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
475   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
475   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
474   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
474   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
473   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
472   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
471   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
471   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
470   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
470   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
469   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
469  
Uwaga - silne opady deszczu
469   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
467  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
466   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
466   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
465   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
464   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
464   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
463   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
463   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
463   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
462   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
461   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
461   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
461   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
461   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
460   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
458   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
457   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
457   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
456   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
456   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
456   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
456   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
455   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
455   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
455   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
455   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
455   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
454   OG艁OSZENIE
454  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
454   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
454   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
454   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
454   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
452   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
452   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
451   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
450   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
449   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
448   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
448   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
448   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
447   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
446   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
445   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
444   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
444   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
444   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
443   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
443   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
443   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
442   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
442   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
440   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
440   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
439   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
439   Jednostki podleg艂e
438   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
437   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
436   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
436  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
435  
PROGRAM
435   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
435   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
435   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
434   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
434   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
433   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
433   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
432   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
432   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
432   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
432   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
432   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
432   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
432   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
431  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
431   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
431   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
431   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
430  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
430   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
430   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
430   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
430   OBWIESZCZENIE
430   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
429   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
429   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
429   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
429   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
429   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
429  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
429   OBWIESZCZENIE
428   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
428   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
428   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
427   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
426   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
425   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
425   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
425   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
425   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
425   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
423   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
422   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
422   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
422   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
421   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
420   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
419   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
419   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
419   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
418   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
418   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
418   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
417   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
417   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
416  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
416   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
416   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
416   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
416   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
416   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
416   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
415   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
415   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
415   OBWIESZCZENIE
415   OBWIESZCZENIE
415   OBWIESZCZENIE
414   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
413   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
413   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
412   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
412   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
412   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
411   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
411   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
411  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
410   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
410   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
410   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
410   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
409   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
409   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
408   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
407   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
407   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
407   Og艂oszenie
407   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
406   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
406   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
406   OBWIESZCZENIE
405   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
405   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
404   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
404   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
404   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
404   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
404   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
404   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
403   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
403   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
403   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
403   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
403   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
402   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
402   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
402   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
401   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
400   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
400   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
400   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
399   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
398   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
398   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
398   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
398   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
398   OBWIESZCZENIE
397   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
397   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
396   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
396   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
395   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
395   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
394   OBWIESZCZENIE
393   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
392   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
391   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
390   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
390   OBWIESZCZENIE
389  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
389   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
389   OBWIESZCZENIE
389   OBWIESZCZENIE
388   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
388   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
388   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
387   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
387   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
386   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
386   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
386   OBWIESZCZENIE
385  
Informacja
385   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
385   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
384   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
384   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
383   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
383   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
383   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
383   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
382   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
381   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
380   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
380   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
378   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
377  
Informacja
376   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
376   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
375   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
375   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
375   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
375   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
375   Gminny O艣rodek Kultury
374   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
374   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
374   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
374   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
374   ZAWIADOMIENIE
373   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
373   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
373   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
373   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
372   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
372   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
370   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
370   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
369   OBWIESZCZENIE
368   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
368   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
368   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
367   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
367   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
367   OBWIESZCZENIE
366   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
364   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
364   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
363   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
363   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
362   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
361   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
359   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
359   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
358   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
358   OBWIESZCZENIE
357   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
357   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
357   INFORMACJA
356   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
354   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
354   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
354   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
353   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
352   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
351   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
351   Formularz uwag
351   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
350   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
348   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
348   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
348   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
347   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
347  
Rekrutacja 2014-2015
346   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
345   Kierownictwo
345   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
344   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
342   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
342   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
341   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
341  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
340   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
340   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
339   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
339   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
337   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
334   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
332   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
330   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
327   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
326   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
325   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
324  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
324   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
323   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
322   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
321   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
320   OBWIESZCZENIE
319   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
319   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
319  
Kalendarz Wyborczy
318   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
318   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
317   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
317   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
315   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
314   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
312   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
312   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
311   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
310   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
308  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
308   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
306   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
306   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
306   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
305   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
303   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
303  
Informacja
303   DECYZJA Nr 1/2014
302   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
302   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
302  
301   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
301   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
297   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
297   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
296   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
295   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
295   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
293   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
292   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
290   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
290   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
289   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
286   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
285   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
285   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
285   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
284   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
282   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
281   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
281   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
279   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
279   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
278  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
278   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
277   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
277   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
276   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
275   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
275   OBWIESZCZENIE
274   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
271   OBWIESZCZENIE
270   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
270   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
269   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
268   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
267   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
266   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
265   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
264   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
264   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
263   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
262   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
262   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
260   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
259   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
258   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
257   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
257   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
257  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
256   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
256   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
255   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
255  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
254   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
254   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
254  
Informacja o wynikach naboru
253   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
253   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
253   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
252   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
252   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
252   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
251   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
251   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
251  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
251   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
251   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
250   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
250   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
249   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
248   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
248   OBWIESZCZENIE
247   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
245   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
245   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
245   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
243   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
243   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
242   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
242   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
241   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
239   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
239   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
239   OBWIESZCZENIE
238   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
238   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
237   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
237   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
237   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
236   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
235  
Informacja
235   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
231   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
230   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
230   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
230   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
229   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
228   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
228   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
227   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
227   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
226   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
224  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
223   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
223   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
223   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
222   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
221   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
220   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
219   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
219   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
219   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
219   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
217   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
217   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
217   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
217   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
216   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
216   Studia podyplomowe
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
214   ZAWIADOMIENIE
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
212   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
212   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
212   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
211   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
211   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
210   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
209   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
208   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
208   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
207   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
207  
I N F O R M A C J A

207   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
207  
207   OBWIESZCZENIE
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
204   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
204   OBWIESZCZENIE
203  
Informacja
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
201   OBWIESZCZENIE
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
197  
197   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
197   OBWIESZCZENIE
196   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
195   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
195   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
194   KALENDARZ WYBORCZY
194   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
194   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
191   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
190   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
190   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
190   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
189   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
189   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
185   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
185   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
185   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
185   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
184   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
184   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
184   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
183   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
183   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
182   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
182   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
181   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
181   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
181   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
180  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
179   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
179   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
179   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
178   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
177   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
176   Gminny O艣rodek Kultury
176   INFORMACJA
176   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
176   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
175   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
175   OBWIESZCZENIE
174   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
174   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
173   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
172   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
172   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
172   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
171   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
171   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
170   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
170   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
169   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
168   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
168   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
168   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
167   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
167   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
166   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
166   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
165   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
165   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
165   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
165   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
165   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
164   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
164   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
164   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
164   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
164   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
164   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
164   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
164   POSTANOWIENIE
163   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
163   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
163   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
163   ZAWIADOMIENIE
162  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
162   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
162   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
162   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
162   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
162   OBWIESZCZENIE
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
161   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
161   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
161   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
161   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
161   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
161   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
161   ZAWIADOMIENIE
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
160   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
160   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
160   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
160   INFORMACJA
160   OBWIESZCZENIE
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
159   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
159   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
159   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
159   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
158   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
158   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
158   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
158   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
158   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
158   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
158   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
158   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
158   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
157   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
157   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
157   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
156   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
156   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
156   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
155   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
155   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
152   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
152   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
152   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
152   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
152   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
151   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
151   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
151   INFORMACJA
150   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
150   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
150   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
150   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
149   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
149   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
149   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
149   ZAWIADOMIENIE
149   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
148   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
148   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
148   ZAWIADOMIENIE
147   OBWIESZCZENIE
146   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
146   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
144   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
143   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
143   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
143   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
143   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
143   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
143   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
143   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
143   Informacja - grudzie艅 2014
142   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
142   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
142   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
141   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
141   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
141   INFORMACJA
141   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
141   OBWIESZCZENIE
140   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
140   OBWIESZCZENIE
139   Gminny O艣rodek Kultury
139   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
138   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
138   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
138   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
138  
Rekrutacja 2015-2016
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
137   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
137   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
136   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
136   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
134   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
134   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
134   INFORMACJA PKW
134   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
134   POSTANOWIENIE
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
133   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
133   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
133   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
132   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
132   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
132   Zarz膮dzenie wybor贸w
132   OBWIESZCZENIE
131   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
131   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
130   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
130   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
130   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
130   POSTANOWIENIE
129   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
127   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
127   ZAWIADOMIENIE
127   OBWIESZCZENIE
126   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
126   ZAWIADOMIENIE
125   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
125   OBWIESZCZENIE
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
124   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
124   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
124   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
124   POSTANOWIENIE
124   OBWIESZCZENIE
123   ZAWIADOMIENIE
123   ZAWIADOMIENIE
123   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
122   ZAWIADOMIENIE
122   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
121   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
121   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
121   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
121   OBWIESZCZENIE
120   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
120   KOMISJA REWIZYJNA
120   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
120   OBWIESZCZENIE
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
118   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
118   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
117   ZAWIADOMIENIE
117   POSTANOWIENIE
117   OBWIESZCZENIE
117   OBWIESZCZENIE
116   ZAWIADOMIENIE
116   ZAWIADOMIENIE
116   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
116   OBWIESZCZENIE
115   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
114   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
114   ZAWIADOMIENIE
114   OBWIESZCZENIE
113   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
113   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
112   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
111   ZAWIADOMIENIE
111   ZAWIADOMIENIE
111  
Informacja
111   OBWIESZCZENIE
110   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
110   OBWIESZCZENIE
110   ZAWIADOMIENIE
109   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
109   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
109   OBWIESZCZENIE
109   OBWIESZCZENIE
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
107   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
107   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
106   INFORMACJA KRUS
106   OBWIESZCZENIE
105   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
105   OSTRZE呕ENIE
104   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
103   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
102   ZAWIADOMIENIE
102   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
102   OBWIESZCZENIE
101   ZAWIADOMIENIE
100   ZAWIADOMIENIE
100   ZAWIADOMIENIE
99   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
98   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
98   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
97   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
97   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
97   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
97   ZAWIADOMIENIE
97   ZAWIADOMIENIE
96   ZAWIADOMIENIE
94   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
94   ZAWIADOMIENIE
94   ZAWIADOMIENIE
94   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
93   ZAWIADOMIENIE
93   OSTRZE呕ENIE
93   ZAWIADOMIENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
92   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
92   ZAWIADOMIENIE
92   ZAWIADOMIENIE
91   ZAWIADOMIENIE
91   ZAWIADOMIENIE
90   ZAWIADOMIENIE
90   ZAWIADOMIENIE
90   ZAWIADOMIENIE
90   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
89   ZAWIADOMIENIE
89   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
88   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
88   ZAWIADOMIENIE
88   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
88   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
87   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
86   ZAWIADOMIENIE
86   ZAWIADOMIENIE
85   ZAWIADOMIENIE
85   ZAWIADOMIENIE
85   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
85   ZAWIADOMIENIE
84   ZAWIADOMIENIE
84   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
83   ZAWIADOMIENIE
83   ZAWIADOMIENIE
83   OBWIESZCZENIE
82   ZAWIADOMIENIE
81   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
81   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
81   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
81   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
80   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
80   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
80   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
80   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
80   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
79   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
79   WYKAZ MIEJSC
78   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
78   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
78   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
78   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
78   ZAWIADOMIENIE
78   ZAWIADOMIENIE
77   ZAWIADOMIENIE
77   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
77   ZAWIADOMIENIE
76   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
76   ZAWIADOMIENIE
76   ZAWIADOMIENIE
76   INFORMACJA PKW
75   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
74   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
74   ZAWIADOMIENIE
73   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
73   ZAWIADOMIENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   OBWIESZCZENIE
71   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   OBWIESZCZENIE
69   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
69   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
69   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
68   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
68   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
67   ZAWIADOMIENIE
67   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
67   ZAWIADOMIENIE
66   ZAWIADOMIENIE
66   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
66   ZAWIADOMIENIE
66   ZAWIADOMIENIE
65   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
65   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
64   INFORMACJA
62   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
62   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
61   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
61   ZAWIADOMIENIE
60   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
60   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
59   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
59   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
58   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
57   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
57   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
56  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
56   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
54   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
54   OBWIESZCZENIE
53   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
53   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
53   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
50   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
49   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
49   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
49   OBWIESZCZENIE
48   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
47   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
47   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
47   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
46   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
46   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
46   OBWIESZCZENIE
45   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
44   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
43   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
42   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
41   OBWIESZCZENIE
41   LISTA SO艁ECTW
40   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
40   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
39   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
39   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
39   OBWIESZCZENIE
37   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
36   OSTRZE呕ENIE
36   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
35   OBWIESZCZENIE
32   OSTRZE呕ENIE
30   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
30   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
26   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
25   POSTANOWIENIE
23   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
21   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
19   OBWIESZCZENIE
19   OBWIESZCZENIE
19   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
18   Struktura organizacyjna
17   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
16   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
16   OSTRZE呕ENIE
15   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
14   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
13   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
13   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
12   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
11   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
10   OBWIESZCZENIE
10   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
5  
Informacja
5   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
4   ZAWIADOMIENIE
3   ZAWIADOMIENIE
3   UPA艁Y
2   ZAWIADOMIENIE
2   UPA艁Y
2   UPA艁Y
1   ZAWIADOMIENIE
1   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
1   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
0   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.

 Liczba   Kategoria
172265   Dane teleadresowe
81407   Przetargi
33769   Oferty pracy
27774   Inne zam贸wienia
25294   Dot. rolnictwa
20203   Zam贸wienia publiczne
12889   Charakterystyka
12843   Inne
12767   Pomocy spo艂ecznej
12572   Kierownictwo
11133   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10416   Galeria zdj臋膰
10022   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9483   Og艂oszenia
9421   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
8388   O艣wiatowe
8006   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
7996   Lista so艂ectw
7782   Inwestycyjne
7750   Struktura organizacyjna
7052   Ochrony 艣rodowiska
6928   Mapa gminy
6875   Sk艂ad osobowy Rady
6411   Zarz膮dzenia W贸jta
6388   Decyzje 艣rodowiskowe
6371   - 2006-2010
6143   - 2010-2014
6135   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5650   KONKURSY
5637   Rady Gminy
5548   Za艂atwianie spraw
5404   Informacje og贸lne
5337   Decyzje o warunkach zabudowy
5235   Podatki i op艂aty
5220   Urz膮d Gminy
4789   Rejestry, ewidencje i archiwa
4785   Pomoc spo艂eczna
4755   Plany gospodarcze
4696   Szko艂y
4614   Podatkowe
4535   Inne
4510   Gospodarka nieruchomo艣ciami
4441   Referat finansowy
4392   - 2006-2010
4365   Komisje Rady
4344   Decyzje - drzewa
4236   - 2010-2014
4195   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4177   Dowody osobiste
4177   Informacje niepublikowane
4151   Kontrole
4081   D艂ug publiczny
4039   Rada Gminy
4029   Ochrona 艣rodowiska
4023   Maj膮tek gminy
4016   Prawo lokalne
4012   Protoko艂y z sesji
4009   Uchwa艂y Rady
3909   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3882   Podstawa prawna dzia艂ania
3847   Wzory dokument贸w
3832   Pomoc publiczna
3814   Bud偶et Gminy
3675   Wyborcze
3489   Finanse
3470   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3161   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3124   - 2010-2014
3061   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
2983   - 2010-2014
2913   PRZEDSZKOLE PO KL
2889   Zarz膮dzanie kryzysowe
2863   Ustawa 艣mieciowa
2223   Sport
2053   - 2006-2010
1926   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
1894   - 2006-2010
575   - 2014-2018
558   Program usuwania azbestu
550   - 2014-2018
483   WYBORY PREZYDENTA RP - 2015
342   - 2014-2018
301   Og艂oszenia meteorologiczne
209   - 2014-2018
181   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 2048800