logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
24286   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
7515   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4462   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3889   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3104   Struktura organizacyjna
2792  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2759   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2637   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2402   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2256   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2152   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2143  
2132   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
1925   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1903   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
1849   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1791   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1743   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1674   Regulamin organizacyjny
1672   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1669   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1625   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1622   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1617   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1599   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1588   Za艂atwianie spraw
1539   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1537   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1528   Za艣wiadczenie o dochodach
1527   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1521   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1514   Informacje niepublikowane
1514   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1478   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1475   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1472   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1467   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1466  
1445   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1440   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1429   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1410   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1409   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1403   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1401   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1400   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1395   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1393   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1390   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1386   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1382   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1379   Rejestry, ewidencje i archiwa
1379   2002-2006
1374   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1367   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1367   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1365   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1360   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1357   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1353   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1342   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1335   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1325   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1323   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1317   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1315   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1302   Uchwa艂y 2002-2006
1301   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1295   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1295   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1281   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1275   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1270   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1263   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1262   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1261   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1254   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1254  
Szanowni Pa艅stwo!
1253   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1250   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1249   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1236   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1230   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1228   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1228   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1220  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1215   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1214   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1211   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1198   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1195  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1194   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1192   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1189   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1188   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1180  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1178   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1177   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1174   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1160   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1156   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1152   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1148   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1147   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1143   PODATKI I OP艁ATY
1141   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1136  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1130   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1130   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1129   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1126   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1124   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1121   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1115   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1114   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1112   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1107   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1102   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1099   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1099   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1098   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1098   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1096   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1092   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1092  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1091   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1078   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1078   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1076   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1074   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1074  
INFORMACJA
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1070   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1069   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1067   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1067   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1065   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1065   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1063   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1063   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1061   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1061   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1058   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1056   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1054   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1054   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1053   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1050   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1047   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1046   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1044   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1044   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1043   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1043   OG艁OSZENIE
1041   KARTY INFORMACYJNE:
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1034   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1028   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1027   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1024   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1023   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1021  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1016   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1011   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1005   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1004   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1004   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
999   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
999   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
998   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
995   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
995  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
994   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
993   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
993   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
992   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
988   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
987   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
986   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
986   Wyniki wybor贸w do Senatu
985   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
984   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
983   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
982   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
982   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
982   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
981   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
978   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
976   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
976   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
975   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
975   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
974   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
972   KARTY INFORMACYJNE:
971   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
971   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
971   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
971   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
970   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
965   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
964   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
964   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
963   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
960   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
955   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
951   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
951   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
951  
INFORMACJA
950   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
949   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
947   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
946   Kierownictwo
943   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
940   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
939   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
938   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
937   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
937   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
937   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
936   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
936   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
934   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
934   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
934   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
934   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
933   Dot. stypendi贸w socjalnych
933   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
931  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
930   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
927   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
927   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
927   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
926   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
925   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
925   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
924   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
924   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
923   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
923   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
921   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
919   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
918   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
917   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
917   ZAWIADOMIENIE
917   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
916  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
916   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
915   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
915   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
915   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
915   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
911   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
911   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
910   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
910   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
908   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
908  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
907   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
907   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
906   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
906   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
905   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
905   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
905   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
904   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
903  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
901   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
899   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
899   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
899   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
898   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
898   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
897  
897   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
897   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
897   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
895   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
894   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
892   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
892   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
891   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
890   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
888   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
888   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
888   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
887   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
886   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
886   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
885   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
885   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
885   6 lutego Dniem Wolontariusza
883   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
883   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
882   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
882   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
882   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
882   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
880   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
880   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
880   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
880   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
880   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
878   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
878   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
878   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
876   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
876   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
876   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
876   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
875   Dot. Dowod贸w Osobistych
875   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
875   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
873   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
872   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
872   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
870   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
869   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
867   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
867   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
865   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
864   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
864  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
863   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
862   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
861   UWAGA
861   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
861   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
861   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
860   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
859   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
858   UWAGA !!!
858   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
858  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
857   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
856   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
856   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
855   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
854   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
854   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
852   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
851   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
849   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
849   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
848   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
848   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
848   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
846   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
845  
844   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
844   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
841   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
840   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
838   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
838   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
837   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
837   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
837   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
836   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
833   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
833   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
832   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
831   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
830   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
830  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
829   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
828   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
827   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
827   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
827   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
825   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
825   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
825   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
825   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
825  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
824   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
822   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
822   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
822   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
821   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
821   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
819   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
819   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
818   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
817   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
816   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
816   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
815   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
815   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
814   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
813   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
812   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
812   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
812   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
812   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
811   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
811   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
810   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
810   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
810   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
810   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
808   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
808   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
807   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
806   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
806  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
805   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
805   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
804   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
802   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
802   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
801   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
801   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
801  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
799   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
799   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
798   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
798   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
797   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
797   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
795   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
794   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
792   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
792   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
792   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
792   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
792   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
791   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
790   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
788   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
788   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
786   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
785   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
785   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
785   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
784   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
784   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
782  
Og艂oszenie

782   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
781   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
781   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
779   OG艁OSZENIE
779  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
779   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
779   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
778   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
778   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
778   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
778   INFORMACJA
778   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
778  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
778   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
777   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
776   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
776   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
775   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
775   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
775   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
775   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
774   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
773   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
773   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
773   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
772   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
772   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
772   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
772   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
771   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
771   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
771   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
770   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
770   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
770   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
770   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
768   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
767   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
767   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
767   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
767  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
765   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
765   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
764   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
764   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
764   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
763   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
763   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
761   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
760   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
760   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
759   OG艁OSZENIE
759   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
758   OG艁OSZENIE
758  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
757   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
756   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
755   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
755  
INFORMACJA
754   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
754   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
754   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
754   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
753   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
753   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
752   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
752   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
752   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
752   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
752  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
750   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
749   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
749   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
749   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
748   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
748   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
747   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
747   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
747   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
747   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
746   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
746   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
745   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
745   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
745   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
745  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
744   OG艁OSZENIE
744   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
744   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
744   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
744   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
744   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
742   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
741   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
741   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
741   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
740   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
740   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
739   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
739   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
738   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
738   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
737   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
737   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
737   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
736   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
736   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
736   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
736   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
736   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
736   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
735   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
735   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
734   KOMUNIKAT
733   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
733   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
733   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
733   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
733   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
730   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
730   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
730   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
730   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
729   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
728   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
728   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
727   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
727   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
726   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
725   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
725   Zawiadomienie o zawarciu umowy
725   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
725   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
724   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
724   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
724   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
724   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
723   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
723   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
722   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
721   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
720   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
719   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
719   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
718   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
718   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
716   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
716   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
715  
OBWIESZCZENIE
715   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
715   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
715   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
715   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
715   Decyzja 艣rodowiskowa
714   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
714   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
713   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
713   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
711   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
710   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
710   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
710   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
709  
OBWIESZCZENIE

709   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
709   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
707   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
706   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
706   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
706   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
706   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
704   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
704   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
704   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
704   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
703   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
703   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
703   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
703   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
702   Op艂ata administracyjna
702   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
701   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
700   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
700   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
699  
INFORMACJA
699   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
699   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
699   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
699   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
699   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
698   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
698   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
698   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
697   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
697   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
697   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
697   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
696   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
696   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
695   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
695   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
695   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
694   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
694   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
694   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
694   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
694   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
693   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
693   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
693   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
693   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
692   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
691   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
691   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
691   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
690   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
689   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
689   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
689   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
689  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
689   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
688   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
688   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
687   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
686   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
685   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
684   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
683   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
683   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
683   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
683   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
682   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
681   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
680   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
679  
679   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
678   Stawka podatku od posiadania ps贸w
677  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
677  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
674   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
674   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
673   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
673   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
672   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
672   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
672   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
672   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
671   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
670   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
669   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
669   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
669   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
668   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
668   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
668   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
667   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
667   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
666   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
665   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
664   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
664   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
664   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
663   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
663   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
662   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
662   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
662   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
661   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
661   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
661   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
659   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
659   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
658   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
658   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
657   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
656   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
656   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
656   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
656   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
656   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
655   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
655   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
655   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
654   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
654   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
653   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
653   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
653   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
653   Op艂aty za wod臋
652   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
651   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
650   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
650   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
650   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
648   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
648   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
648   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
648   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
648   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
648   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
648   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
647   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
647   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
647   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
647   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
646   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
645   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
645   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
645   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
644   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
642   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
642   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
642   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
642   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
642   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
641   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
641   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
641   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
641   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
640   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
640   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
638   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
638   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
638   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
637   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
637   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
636   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
636   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
635   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
635   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
635   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
634   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
634   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
634   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
634   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
634   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
633   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
632   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
631   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
631   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
631   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
628   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
628   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
627   OG艁OSZENIE
627   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
626   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
626   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
626   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
626   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
626  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
626   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
625   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
625   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
625   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
625   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
625   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
624  
OG艁OSZENIE
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
624   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
623   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
623   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
623   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
623   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
622   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
622   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
621   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
621   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
620   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
620   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
619   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
618   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
618   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
617   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
616   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
616   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
615   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
615   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
615   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
614   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
613   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
613   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
612  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
611   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
610   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
609   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
609  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
608   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
608   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
607   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
606   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
605   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
605   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
605   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
605   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
603   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
602   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
602   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
602   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
602   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
601   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
601   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
601   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
601  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
600   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
599   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
598   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
597   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
596   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
596   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
596   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
596   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
596   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
596   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
595   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
595   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
595   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
594   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
593   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
593   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
592   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
592   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
592   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
591   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
591   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
591   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
590   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
589   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
589   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
587  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
585   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
585   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
583   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
583   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
582   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
582   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
581   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
581   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
580   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
579   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
579   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
579  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
578   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
578   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
578   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
578   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
576   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
576   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
576   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
575   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
575   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
575   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
575   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
574   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
573   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
573   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
572   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
572   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
572   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
571   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
570   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
568   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
568   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
567   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
567   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
565   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
565   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
564   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
564   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
564   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
563   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
563   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
562   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
560  
Informacja
559   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
559   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
559   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
559  
UWAGA ROLNICY
558   OG艁OSZENIE
558   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
558   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
558  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
556   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
556   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
556   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
556   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
556   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
555   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
555   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
555   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
555   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
554   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
554   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
554   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
553   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
552   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
552   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
552   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
551   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
551   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
550   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
550   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
550   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
550   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
548   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
548   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
548   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
548   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
548   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
548   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
547   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
547   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
546   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
545   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
545   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
544   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
542   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
542   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
541   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
541   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
541  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
540   Og艂oszenie
540   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
539   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
538   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
538   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
538   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
537   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
537  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
536   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
536   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
535   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
534   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
534  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
533   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
533   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
533  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
532  
Powszechny Spis Rolny
532   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
531   OG艁OSZENIE
531  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
530   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
530   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
530   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
530   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
529   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
529   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
529   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
528   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
526   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
526   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
525   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
525   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
525   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
524   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
523   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
523   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
523   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
523  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
522   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
522   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
520   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
519   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
519   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
518   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
518   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
518   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
517   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
516   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
516   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
515   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
515  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
514   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
514   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
514   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
514   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
511   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
511   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
510   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
510   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
509   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
508   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
508   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
508   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
508   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
507   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
506   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
506   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
506   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
504   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
504   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
503   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
503   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
502   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
501   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
501   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
500   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
500   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
499  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
499   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
499   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
499   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
498   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
498   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
498   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
498   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
498   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
498   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
497   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
497   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
496   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
496  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
496   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
496   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
496   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
495   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
495   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
495  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
495   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
495   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
494  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
494   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
493   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
492   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
492   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
492   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
491   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
491   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
490   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
488   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
488  
488   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
487   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
487   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
487   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
485   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
485   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
485  
INFORMACJA
485   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
484   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
484   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
483   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
482   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
481   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
480   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
480   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
479   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
479   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
479   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
478   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
478   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
478   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
478   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
478   Op艂ata targowa
477   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
477   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
477   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
476   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
475   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
475   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
475   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
474   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
473   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
472   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
472   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
472   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
472   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
472   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
472   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
472   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
471   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
470   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
470   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
469   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
468   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
468   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
468   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
467   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
467   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
466   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
466   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
465  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
464   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
464   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
463   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
463   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
463   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
461   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
460   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
460   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
459   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
459   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
459   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
458   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
458   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
458   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
458   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
458   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
458   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
458   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
457   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
457   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
456   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
456   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
456   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
456   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
455   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
455   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
454   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
453   Op艂aty za wod臋
453   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
453   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
452   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
451   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
450   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
450   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
450   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
450   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
450   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
449   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
449   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
449   OBWIESZCZENIE
448  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
448   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
448   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
448   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
446  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
446   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
445   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
444   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
444   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
444   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
444   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
444   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
443   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
443   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
443   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
442   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
442   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
441   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
441   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
440   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
440   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
438   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
438   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
436   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
436   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
435   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
435  
Informacja
434   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
434   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
433   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
433   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
432   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
432   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
432   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
432   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
431   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
431   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
431  
Uwaga - silne opady deszczu
430   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
430   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
429   OG艁OSZENIE
428  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
428   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
428  
Informacja
428   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
426   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
425   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
423   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
423   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
423   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
422   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
422   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
422   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
422   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
420   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
420   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
420   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
419   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
418   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
417   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
417   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
417   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
417   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
416   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
416   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
416   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
416   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
415   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
414  
PROGRAM
414   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
414   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
413   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
413   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
413   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
413   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
412   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
412  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
412   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
412   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
412   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
412   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
412   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
411   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
409   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
408   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
407  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
407   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
407   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
407   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
407   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
406   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
406   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
404   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
404   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
404   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
403   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
403   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
402   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
402   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
401   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
401   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
400   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
397   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
397   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
397   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
396   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
396   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
396   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
396   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
395  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
395   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
395   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
394   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
394   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
393   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
393   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
393   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
393   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
393   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
393   OBWIESZCZENIE
392   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
391   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
391   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
391   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
391   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
391   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
391   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
390   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
390   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
390   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
390   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
390   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
390   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
389   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
388   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
388   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
388   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
388   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
387   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
386   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
386   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
384   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
384   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
384   OBWIESZCZENIE
383   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
383   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
383   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
382   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
382   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
382   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
382   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
382   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
381   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
381   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
381   Og艂oszenie
380   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
380   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
380   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
379   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
379   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
379   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
378   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
378   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
377   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
377   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
377   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
377   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
377   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
377  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
376   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
376   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
376   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
375   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
375   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
375  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
375   Sk艂ad osobowy Rady
374   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
374   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
374   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
373   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
373   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
373   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
373   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
372   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
371   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
371   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
371   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
371   OBWIESZCZENIE
371   Jednostki podleg艂e
370   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
370   OBWIESZCZENIE
370   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
369   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
369   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
368  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
368   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
368   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
368   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
367   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
367   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
367   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
366   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
366   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
366   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
366   OBWIESZCZENIE
365  
Informacja
365   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
365   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
364   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
364   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
364   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
364   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
364   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
363   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
363   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
363   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
363   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
363   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
362   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
361   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
361   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
360   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
360   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
359   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
359   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
359   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
359   OBWIESZCZENIE
358   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
358   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
358   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
358   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
357   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
356   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
354   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
354   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
353   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
353   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
353   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
353   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
353   OBWIESZCZENIE
352   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
352   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
351   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
351   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
351   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
350   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
350  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
349   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
349   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
348   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
347   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
346   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
346   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
346   OBWIESZCZENIE
346   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
346   OBWIESZCZENIE
345   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE
345   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
345   OBWIESZCZENIE
344   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
344   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
343   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
342   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
342   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
342   OBWIESZCZENIE
341   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
340   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
340   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
340   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
339   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
338   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
337   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
337   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
336   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
336   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
335   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
335   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
335   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
334   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
334   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
334   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
334   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
334   Formularz uwag
334   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
334   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
333   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
333   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
333   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
333   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
332   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
332   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
332   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
332   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
331   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
330   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
330   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
330   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
330  
Informacja
329   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
329   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
329   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
328   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
328   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
328   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
328   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
328   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
327   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
327   INFORMACJA
326   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
326   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
326   OBWIESZCZENIE
326   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
325   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
325   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
325   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
323   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
323   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
322   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
322   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
322   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
321   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
320   Kierownictwo
319   OBWIESZCZENIE
319   ZAWIADOMIENIE
319  
Rekrutacja 2014-2015
318   Gminny O艣rodek Kultury
316   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
316   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
316   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
314   OBWIESZCZENIE
313   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
312   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
311   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
311   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
310   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
309   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
308   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
308   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
307   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
307   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
306   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
304   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
302   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
302   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
302   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
301  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
301   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
301   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
299   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
299   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
299   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
296   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
295   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
290   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
287   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
286   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
286   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
285  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
285   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
284   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
283   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
282   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
282   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
282   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
281   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
280   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
280   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
280   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
279   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
278   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
277   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
277   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
277   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
276  
Kalendarz Wyborczy
275  
Informacja
275   OBWIESZCZENIE
274   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
274   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
272   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
270   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
270   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
269   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
269   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
269   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
267   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
266   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
265   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
265   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
265   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
265   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
263   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
263   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
261   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
260   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
260   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
259   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
259   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
258   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
258   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
258   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
256   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
255   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
255  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
254   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
252   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
252   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
252   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
250   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
250   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
249   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
244   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
244   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
243   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
243   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
242   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
242   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
241   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
241  
Informacja
241   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
241   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
239   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
235   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
235   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
234   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
234  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
233  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
233  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
232   OBWIESZCZENIE
231   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
230   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
230   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
230  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
230   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
230   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
229   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
229   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
229  
Informacja o wynikach naboru
229   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
226   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
226   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
225   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
223   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
223   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
223   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
223   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
223   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
222   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
222   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
221   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
221   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
220   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
219   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
219   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
219   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
219   OBWIESZCZENIE
218   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
218   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
217   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
217   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
217   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
216   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
216   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
215   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
215   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
215   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
214   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
214   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
214   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
213   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
213   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
213   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
212   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
212   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
212   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
211  
Informacja
211   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
211   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
210   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
210   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
209   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
209   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
209   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
207   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
207   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
206   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
204   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
203   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
202   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
202   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
201   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
199   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
199   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
198   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
197   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
197   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
197   DECYZJA Nr 1/2014
196   OBWIESZCZENIE
195   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
194   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
194   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
193   Studia podyplomowe
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
193   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
191   OBWIESZCZENIE
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
190   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
189   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
188   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
187   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
187  
I N F O R M A C J A

186   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
186   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
185   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
183   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
182   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
182  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
180   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
179   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
177  
Informacja
177   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
176   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
174   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
172   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
172   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
172   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
171   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
171   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
170  
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
169   ZAWIADOMIENIE
168   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
165   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
163   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
162  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
159   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
157   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
155  
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
154   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
153   OBWIESZCZENIE
152   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
152   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
151   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
151   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
151   OBWIESZCZENIE
150   OBWIESZCZENIE
150   KALENDARZ WYBORCZY
150   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
149   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
149   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
149   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
148   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
148   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
148   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
147   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
145   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
145   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
145   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
145   OBWIESZCZENIE
144   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
144   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
143   Gminny O艣rodek Kultury
142  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
142   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
142   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
141   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
141   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
141   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
140   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
139   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
139  
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
138   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
138   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
138   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
137   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
137   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
136   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
136   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
135   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
135   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
135   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
134   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
134   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
134   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
133   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
133   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
133   OBWIESZCZENIE
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
132   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
131   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
131   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
131   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
130   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
129   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
129   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
128   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
127   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
127   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
127   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
127   INFORMACJA
126   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
125   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
124   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
124   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
124   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
123   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
123   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
123   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
123   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
122   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
122   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
122   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
122   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
122   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
122   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
122   INFORMACJA
121   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
121   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
121   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
121   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
121   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
121   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
121   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
120   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
120   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
120   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
120   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
119   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
119   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
119   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
119   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
119   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
119   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
119   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
118   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
118   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
118   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
118   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
118   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
118   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
118   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
117   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
117   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
117   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
117   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
117   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
116   Gminny O艣rodek Kultury
116   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
116   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
116   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
116   INFORMACJA
115   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
115   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
114   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
114   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
114   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
113   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
111   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
111   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
111   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
110   ZAWIADOMIENIE
108   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
108   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
107   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
107   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
107   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
106   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
106   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
106   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
106   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
105   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
105   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
105   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
105   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
104   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
103   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
102   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
102   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
102   ZAWIADOMIENIE
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
101   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
101   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
101   ZAWIADOMIENIE
101   OBWIESZCZENIE
100   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
100   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
100   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
99   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
99   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
99   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
99   OBWIESZCZENIE
98   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
98   POSTANOWIENIE
97   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
97   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
96   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
96   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
96   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
96   ZAWIADOMIENIE
95   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
95   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
95   Zarz膮dzenie wybor贸w
95   INFORMACJA PKW
94   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
93   ZAWIADOMIENIE
93   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
93   OBWIESZCZENIE
93   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
92   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
92   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
92   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
91   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
90   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
90   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
90   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
87   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
84   INFORMACJA
83   POSTANOWIENIE
82   ZAWIADOMIENIE
82   ZAWIADOMIENIE
82   ZAWIADOMIENIE
81   ZAWIADOMIENIE
80   ZAWIADOMIENIE
80   ZAWIADOMIENIE
80   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
80   POSTANOWIENIE
79   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
79   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
79   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
79   OBWIESZCZENIE
78   ZAWIADOMIENIE
77   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
77   OBWIESZCZENIE
76   ZAWIADOMIENIE
76   ZAWIADOMIENIE
76   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
76   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
76   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
76   POSTANOWIENIE
76   OBWIESZCZENIE
75   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
75   ZAWIADOMIENIE
75   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
75   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
75   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
75   ZAWIADOMIENIE
74   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
74   ZAWIADOMIENIE
74   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
74   ZAWIADOMIENIE
74   POSTANOWIENIE
73   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
73   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
73   KOMISJA REWIZYJNA
73   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
72   ZAWIADOMIENIE
72   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE
71   ZAWIADOMIENIE
71   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
71   ZAWIADOMIENIE
71   OBWIESZCZENIE
71   OBWIESZCZENIE
71   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
71   OBWIESZCZENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   OBWIESZCZENIE
69   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
69   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
68   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
68   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
68   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
68   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
67   ZAWIADOMIENIE
67   ZAWIADOMIENIE
67   OBWIESZCZENIE
66   ZAWIADOMIENIE
66   OBWIESZCZENIE
65   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
65   ZAWIADOMIENIE
65   ZAWIADOMIENIE
65   Informacja - grudzie艅 2014
64   ZAWIADOMIENIE
64   ZAWIADOMIENIE
64   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
64   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
64   OBWIESZCZENIE
64   OBWIESZCZENIE
63   ZAWIADOMIENIE
62   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
62   OBWIESZCZENIE
61   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
61   ZAWIADOMIENIE
61  
Informacja
60   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
60   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
60   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
59   ZAWIADOMIENIE
59   OBWIESZCZENIE
58   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
58   ZAWIADOMIENIE
57   ZAWIADOMIENIE
57   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
57   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
56   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
55   ZAWIADOMIENIE
55   ZAWIADOMIENIE
55   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
54   OSTRZE呕ENIE
53   ZAWIADOMIENIE
53   ZAWIADOMIENIE
52   INFORMACJA KRUS
52   ZAWIADOMIENIE
51   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
51   ZAWIADOMIENIE
51   OSTRZE呕ENIE
50   ZAWIADOMIENIE
50   OBWIESZCZENIE
49   ZAWIADOMIENIE
49   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
49   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
47   ZAWIADOMIENIE
47   ZAWIADOMIENIE
47   ZAWIADOMIENIE
46   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
46   ZAWIADOMIENIE
46   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
43   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
42   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
41   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
41   ZAWIADOMIENIE
40   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
40   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
39  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
39  
Rekrutacja 2015-2016
38   ZAWIADOMIENIE
37   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
37   ZAWIADOMIENIE
37   OBWIESZCZENIE
36   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
36   ZAWIADOMIENIE
36   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
34   ZAWIADOMIENIE
34   OBWIESZCZENIE
33   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
33   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
33   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
32   ZAWIADOMIENIE
30   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
29   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
29   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
29   ZAWIADOMIENIE
28   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
27   ZAWIADOMIENIE
27   ZAWIADOMIENIE
27   ZAWIADOMIENIE
27   OBWIESZCZENIE
26   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
25   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
25   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
25   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
25   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
23   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
23   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
23   ZAWIADOMIENIE
23   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
22   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
22   INFORMACJA PKW
21   OSTRZE呕ENIE
21   INFORMACJA
21   WYKAZ MIEJSC
20   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
20   ZAWIADOMIENIE
19   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
19   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
17   ZAWIADOMIENIE
17   OBWIESZCZENIE
15   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
13   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
13   LISTA SO艁ECTW
12   POSTANOWIENIE
12   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
12   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
11   OBWIESZCZENIE
9   OBWIESZCZENIE
8   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
8   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
7   OBWIESZCZENIE
7   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
7   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
7   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
6   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
4   ZAWIADOMIENIE
2   OBWIESZCZENIE
1   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
166267   Dane teleadresowe
78895   Przetargi
32886   Oferty pracy
25123   Dot. rolnictwa
25050   Inne zam贸wienia
20016   Zam贸wienia publiczne
12692   Inne
12590   Charakterystyka
12547   Pomocy spo艂ecznej
12228   Kierownictwo
10803   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10210   Galeria zdj臋膰
9829   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9328   Og艂oszenia
9239   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
7743   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
7738   O艣wiatowe
7667   Lista so艂ectw
7597   Inwestycyjne
7482   Struktura organizacyjna
6901   Ochrony 艣rodowiska
6740   Mapa gminy
6660   Sk艂ad osobowy Rady
6249   - 2006-2010
6248   Zarz膮dzenia W贸jta
5938   - 2010-2014
5934   Decyzje 艣rodowiskowe
5890   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5485   Rady Gminy
5424   KONKURSY
5381   Za艂atwianie spraw
5183   Informacje og贸lne
5112   Urz膮d Gminy
5104   Podatki i op艂aty
5021   Decyzje o warunkach zabudowy
4674   Pomoc spo艂eczna
4647   Rejestry, ewidencje i archiwa
4628   Plany gospodarcze
4550   Szko艂y
4480   Podatkowe
4421   Inne
4304   Referat finansowy
4277   - 2006-2010
4215   Komisje Rady
4156   Decyzje - drzewa
4086   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4066   - 2010-2014
4059   Dowody osobiste
4043   Informacje niepublikowane
4038   Kontrole
3964   D艂ug publiczny
3918   Rada Gminy
3910   Protoko艂y z sesji
3908   Maj膮tek gminy
3885   Ochrona 艣rodowiska
3874   Uchwa艂y Rady
3862   Prawo lokalne
3808   Gospodarka nieruchomo艣ciami
3768   Podstawa prawna dzia艂ania
3761   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3732   Pomoc publiczna
3730   Wzory dokument贸w
3701   Bud偶et Gminy
3542   Wyborcze
3392   Finanse
3311   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3094   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
3024   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2958   - 2010-2014
2943   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
2859   - 2010-2014
2762   Zarz膮dzanie kryzysowe
2742   PRZEDSZKOLE PO KL
2707   Ustawa 艣mieciowa
2097   Sport
1944   - 2006-2010
1804   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
1786   - 2006-2010
421   Program usuwania azbestu
341   - 2014-2018
328   - 2014-2018
154   Og艂oszenia meteorologiczne
90   - 2014-2018
69   WYBORY PREZYDENTA RP - 2015
63   - 2014-2018
27   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 1912616