logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
28386   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
9563   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4968   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4369   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3514   Struktura organizacyjna
3271   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3196  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3178   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3028   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2999   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2983   Za艣wiadczenie o dochodach
2673   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2655   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2607   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2606  
2560   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2399   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2375   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2337   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2251   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2138   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2127   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2080   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2061   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2051   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2048   Regulamin organizacyjny
2010   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2005   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1984   Za艂atwianie spraw
1971   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1963   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1955   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1945   Informacje niepublikowane
1944   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1880  
1860   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1855   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1852   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1847   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1841   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1836   Rejestry, ewidencje i archiwa
1832   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1824   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1812   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1799   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1791   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1788   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1778   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1775   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1773   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1771   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1767   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1765   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1746   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1728   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1725   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1720   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1720   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1719   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1719   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1715   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1708   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1698   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1696   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1689   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1683   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1679   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1679   2002-2006
1676   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1673   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1672  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1671   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1665   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1663   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1663   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1661   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1660   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1629   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1625  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1621   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1619  
Szanowni Pa艅stwo!
1617   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1613  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1609   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1606   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1605   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1602   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1596   Uchwa艂y 2002-2006
1591   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1591   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1585   PODATKI I OP艁ATY
1578   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1572   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1570   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1564   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1561   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1550   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1549   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1532   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1528   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1528   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1526   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1525   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1523   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1516   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1516  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1512   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1508   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1502   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1500   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1500   Decyzja 艣rodowiskowa
1498   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1489   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1483   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1481   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1473   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1470  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1467   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1464   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1463   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1463   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1462   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1457   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1456   Kierownictwo
1455   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1448   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1447   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1447   KARTY INFORMACYJNE:
1443  
INFORMACJA
1438   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1437   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1434   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1432   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1428   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1428   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1424   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1424   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1422   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1420   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1419   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1419  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1413   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1402   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1400   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1389   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1386   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1384   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1383   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1381   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1380   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1379   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1379   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1379   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1378   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1377   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1375   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1371   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1370   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1364   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1362  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1361   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1359   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1359   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1357   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1356   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1356   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1355   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1355   KARTY INFORMACYJNE:
1355   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1354   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1354   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1354   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1352   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1351   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1350   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1350   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1349   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1348   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1347   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1347   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1344   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1340   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1339   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1338   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1338   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1337   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1337   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1337   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1336   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1336   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1335   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1330   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1329   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1328   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1326   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1325   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1323   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1319   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1318   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1318   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1316   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1315   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1314   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1313   OG艁OSZENIE
1313   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1312   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1310   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1308   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1305   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1305   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1305   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1304   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1303   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1303   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1303   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1301   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1301   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1301   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1299   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1298   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1296   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1295   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1294   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1293   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1293   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1290   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1290   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1289   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1288   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1287   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1286   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1285   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1284   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1281   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1280   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1277   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1274   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1273   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1272   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1272   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1269   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1269   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1268   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1268   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1267   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1265   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1264   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1262   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1262   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1260   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1258   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1257   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1257   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1256   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1256   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1255   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1253   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1252   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1251   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1251   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1250   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1247   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1247   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1246   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1243   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1243   Wyniki wybor贸w do Senatu
1243   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1243   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1243   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1243   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1241   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1240   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1240   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1240   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1239   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1239   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1238  
INFORMACJA
1237   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1237   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1236   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1235   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1232   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1231   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1231  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1230   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1230   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1228  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1225   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1225  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1223   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1223   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1222   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1222  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1221   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1220   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1219   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1217   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1217   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1215   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1214   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1212   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1211   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1211   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1211   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1209   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1207   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1207   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1206   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1206   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1204   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1203   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1203   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1203  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1199   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1199   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1197   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1197   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1196   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1195   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1193   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1192   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1191   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1191   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1190   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1190   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1188   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1187   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1187   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1187   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1187   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1186   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1186   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1185   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1184   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1184   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1183   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1180   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1180   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1179   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1178   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1177   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1176   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1175   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1175   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1174   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1173   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1172   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1172   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1171   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1170   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1170   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1169   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1168   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1167   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1165   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1165   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1165   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1164   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1163   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1162   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1162   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1160   Dot. stypendi贸w socjalnych
1160   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1160   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1160   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1159   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1156   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1155   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1153   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1151  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1151  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1150   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1150  
INFORMACJA
1149   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1147   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1147   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1147   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1146   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1146   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1144   6 lutego Dniem Wolontariusza
1144   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1142   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1142   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1142   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1141   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1141   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1140   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1139   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1138   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1138   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1137   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1136   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1135   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1135   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1134   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1133   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1131   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1131   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1131   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1130   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1130   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1129   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1129   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1127   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1126   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1125   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1123   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1123   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1123   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1123   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1121   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1119   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1117   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1116   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1115  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1115   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1114   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1112   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1112  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1112   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1112  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1111   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1111   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1111   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1110   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1110   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1109   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1107   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1105   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1105   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1105   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1105   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1104   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1104   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1102   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1100  
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1099   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1098   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1098   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1098   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1097   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1097   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1096   ZAWIADOMIENIE
1096   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1095   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1092   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1092   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1091   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1091   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1090   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1090   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1089   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1088   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1087   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1085   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1085   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1085   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1084   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1083   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1083  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1082   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1082   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1080   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1079   Dot. Dowod贸w Osobistych
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1079   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1079   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1078   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1076   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1075   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1075   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1074   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1073   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1072   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1072  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1071   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1071   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UWAGA
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1070   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1067   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1067   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1067   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1066   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1066   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1066   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1066   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1064  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1064   Op艂aty za wod臋
1063   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1062   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1062   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1062   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1060   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1060   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1059   UWAGA !!!
1059   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1058  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1057   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1057   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1057   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1056   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1054   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1053   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1053   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1052   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1052   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1051   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1050   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1050   INFORMACJA
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1049   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1048   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1048   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1047   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1047   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1046   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1046   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1046   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1045  
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1044   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1043   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1043   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1038   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1037   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1036   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1036   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1036   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1035   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1033   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1032  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1031   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1031   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1030   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1030   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1030   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1029   OG艁OSZENIE
1029   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1028   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1027   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1026   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1025   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1025   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1024   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1024  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1023   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1022   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1022   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1020   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1020  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1019   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1019   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1018   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1017   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1017   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1017   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1015   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1014   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1013   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1013   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1013   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1013   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1012   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1010   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1010   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1009   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1009   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1009   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1008   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1008   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1007   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1006   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1006   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1001   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1000   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1000   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
999   Sk艂ad osobowy Rady
998   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
998   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
998   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
998   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
995   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
995   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
995   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
995   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
994   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
994   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
993   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
993   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
993   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
993   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
992   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
991   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
991   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
991   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
991   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
990   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
988   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
988   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
988   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
988   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
987   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
987   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
986   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
986   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
985   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
984   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
983   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
982  
Og艂oszenie

982   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
982   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
982   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
981   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
981   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
980  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
979   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
979   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
979  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
978   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
977   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
977   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
975  
UWAGA ROLNICY
974   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
974   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
972   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
972   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
971   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
971   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
971   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
970   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
969   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
967   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
967   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
966   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
966   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
966  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
963   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
963   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
962   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
961   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
960   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
960   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
959   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
959   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
959   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
958   OG艁OSZENIE
958   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
957  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
957   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
957   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
954   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
954   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
953   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
953   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
953   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
953   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
952   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
952   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
951   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
950   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
949   OG艁OSZENIE
949   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
948   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
948   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
948   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
948   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
948   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
947   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
945   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
945   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
941   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
941   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
940   OG艁OSZENIE
940   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
940   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
939   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
939   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
939   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
938   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
938   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
938   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
937   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
937   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
937   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
937   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
936   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
936   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
935   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
935   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
934   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
934   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
934  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
933   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
933   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
932   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
931   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
931   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
930   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
930   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
930   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
929   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
929   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
929   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
928   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
928  
Informacja
927   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
927  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
926   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
926   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
926   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
925   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
925   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
925   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
924   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
924   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
922   KOMUNIKAT
922   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
921   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
921   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
920   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
920   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
919   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
918   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
918   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
918   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
916   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
916   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
915   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
914   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
913   Zawiadomienie o zawarciu umowy
913   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
913   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
913   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
912   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
910   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
910   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
909   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
909   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
906   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
905   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
902   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
902   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
902  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
901   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
901   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
900   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
900   DECYZJA Nr 1/2014
899   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
899   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
898   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
898   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
897   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
897   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
897   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
897   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
896   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
896   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
895   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
894   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
892   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
892   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
892   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
892   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
892  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
891   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
890  
890   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
889   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
889   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
889   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
888   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
888   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
888   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
887   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
887   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
887   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
886   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
886   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
883   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
883   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
883   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
882   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
882   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
882   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
881  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
881   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
881   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
880   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
878   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
877  
OBWIESZCZENIE
877   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
877   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
877   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
876   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
875   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
875   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
874   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
874   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
874   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
872   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
872   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
872   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
871   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
871   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
871   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
870   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
870   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
870   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
870   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
868   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
868   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
868   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
867   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
866   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
866   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
866   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
865   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
865   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
865   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
864   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
863  
INFORMACJA
863   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
862  
OBWIESZCZENIE

862   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
862   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
862   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
861   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
860   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
860   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
860   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
858   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
857   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
856   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
855   Op艂ata administracyjna
855   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
855   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
854   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
854   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
854   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
854   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
853   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
852   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
852   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
852   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
852   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
852   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
851   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
850   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
849   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
849   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
849   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
848   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
848   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
847   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
847   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
846   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
846   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
846   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
846   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
845   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
845   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
845   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
845   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
844   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
843   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
843   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
843   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
842   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
842   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
841   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
841   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
841   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
841   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
840   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
839   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
839   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
839   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
837   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
837   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
837   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
836   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
836   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
836   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
835   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
835   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
834   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
834   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
834   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
833   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
833   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
832   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
832   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
830  
830   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
830   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
829   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
829   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
829   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
828   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
828   Op艂ata targowa
827   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
826   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
826   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
826   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
825   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
825   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
824   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
824   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
824   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
824   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
824   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
823   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
822   Stawka podatku od posiadania ps贸w
822   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
822   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
822   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
822   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
822   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
821   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
821   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
821   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
820   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
819   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
818   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
818   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
818   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
817   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
817   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
817   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
817   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
817   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
816   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
815   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
815   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
815   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
815   Jednostki podleg艂e
814   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
813   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
813   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
812   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
812   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
812   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
812   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
811   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
810   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
810   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
810   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
809   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
809   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
808   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
808   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
808   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
806   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
806  
Informacja
805   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
804   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
804   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
804  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
803   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
803   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
803   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
803   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
802   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
802   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
802   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
801   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
801   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
801   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
801   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
800   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
800   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
800   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
799   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
799   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
799   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
798   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
797   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
796   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
796   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
796   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
795   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
795   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
795   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
795   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
794   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
794   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
794  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
792   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
792   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
792   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
792   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
792   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
791   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
791   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
791   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
791   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
791   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
790   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
790   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
790   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
790   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
790   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
790   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
789   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
789   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
788   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
788   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
788   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
787   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
787   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
786   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
785   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
784   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
784   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
784   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
783   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
783   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
782   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
782   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
781   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
781   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
781   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
781   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
780   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
780   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
780   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
779   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
779   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
779   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
779   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
778   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
777   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
777   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
776   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
776   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
775   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
775   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
775   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
774   OG艁OSZENIE
774   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
774   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
773   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
773   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
773   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
772   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
772   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
771   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
770   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
770   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
770  
Informacja
769   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
768   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
768   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
768   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
767   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
767   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
767   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
766   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
766   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
766   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
765   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
765   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
764   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
764   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
764   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
764   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
764   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
764   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
762   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
762   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
762   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
762   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
762   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
761   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
761   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
760   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
760   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
759  
OG艁OSZENIE
759   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
759   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
759   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
759   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
759  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
758   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
758   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
757   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
757   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
756   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
756   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
756   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
756   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
755   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
755   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
754   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
754   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
753   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
753   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
752   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
752   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
752   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
752   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
751   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
751   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
751  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
750   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
750   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
749   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
748   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
748   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
748   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
748   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
748   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
747   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
747   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
747   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
747   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
747   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
746   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
746   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
746   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
745   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
744  
INFORMACJA
744   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
743   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
743   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
742   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
742   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
742   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
742   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
742   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
742   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
742   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
742  
Uwaga - silne opady deszczu
741   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
741   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
741   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
741   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
741  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
740  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
740   OBWIESZCZENIE
739   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
739   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
738   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
738   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
737  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
736   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
736   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
736   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
736   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
734   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
733   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
733   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
732   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
732   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
732   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
731   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
731   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
731   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
731   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
730  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
730   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
729   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
729   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
729   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
728  
Powszechny Spis Rolny
728   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
727   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
726   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
726   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
726   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
726   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
725   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
725   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
723   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
723   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
722   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
721   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
721   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
721   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
721   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
721  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
721   Gminny O艣rodek Kultury
720   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
719   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
719   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
717   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
717   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
717   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
717   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
716   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
716   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
716   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
716   ZAWIADOMIENIE
715   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
715   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
714   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
714   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
714   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
714   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
713   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
713   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
713   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
712   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
712   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
712   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
711   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
710   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
710   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
710   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
710   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
709   OG艁OSZENIE
709   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
708   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
706   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
706   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
706  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
706   OBWIESZCZENIE
705   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
705   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
705   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
704   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
703   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
702   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
702   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
702   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
701   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
700  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
699   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
699   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
698   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
698   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
698   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
697   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
697   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
696   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
696   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
696   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
696  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
695   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
695   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
694   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
694   OBWIESZCZENIE
693   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
693   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
692   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
692   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
692   OBWIESZCZENIE
691   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
691   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
691   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
690  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
689   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
688   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
686   OBWIESZCZENIE
685   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
685   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
685   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
684   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
684   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
684   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
684   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
684   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
684   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
684   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
684   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
683   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
683   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
682   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
682   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
682   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
682   OBWIESZCZENIE
681   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
681   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
681   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
680  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
680   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
680   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
680   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
680   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
680   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
679   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
679  
Informacja
678   Op艂aty za wod臋
678   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
678   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
678   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
678   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
678   OBWIESZCZENIE
677   OG艁OSZENIE
677  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
677   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
677   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
677   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
676   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
676   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
675   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
675   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
675   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
674   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
674   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
674   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
674   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
674   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
674   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
674   OBWIESZCZENIE
673   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
672   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
672   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
672   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
672   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
671   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
671   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
669   Og艂oszenie
669   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
669   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
669   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
669   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
669   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
668   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
668   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
668   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
668   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
668   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
668   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
667   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
666   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
666   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
666   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
664  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
664   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
664   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
664   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
664   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
664   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
663   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
663   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
663   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
663   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
663   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
663   OBWIESZCZENIE
662   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
662   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
662   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
662   OBWIESZCZENIE
661   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
661   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
660   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
660   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
660   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
657   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
657   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
657   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
657   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
656   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
655   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
655   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
654   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
654   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
654   OBWIESZCZENIE
653   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
653   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
652   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
652   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
652   OBWIESZCZENIE
652   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
651   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
651   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
651   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
651   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
651   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
651   OBWIESZCZENIE
650   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
650   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
650   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
650   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
649   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
648   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
648   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
648   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
648   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
648   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
646   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
646   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
646   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
645   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
645   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
644   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
644   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
643   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
643   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
643   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
643   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
643   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
643   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
643   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
642   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
642   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
642   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
640   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
640   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
640   OBWIESZCZENIE
639   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
639   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
638   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
638   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
637   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
637   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
637   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
637   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
637   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
635   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
635   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
634   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
633   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
632   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
632   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
631  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
631   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
631   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
629   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
629   OBWIESZCZENIE
628   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
627   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
626   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
625   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
624   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
621   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
621   OBWIESZCZENIE
621   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
621   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
621   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
620   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
620   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
617   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
616  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
616   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
613   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
613   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
613   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
612   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
612   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
611   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
610   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
608   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
607   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
606   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
605   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
605   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
605   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
603   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
602   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
600   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
600   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
599   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
599   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
599   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
599   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
598   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
598   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
595   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
593   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
592   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
591   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
591   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
590   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
590   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
588   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
588   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
587   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
587   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
586   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
584   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
583   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
582  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
582   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
581   OBWIESZCZENIE
580   OG艁OSZENIE
580   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
578   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
577   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
577   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
577   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
577   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
576   OBWIESZCZENIE
574   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
574   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
573   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
573   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
573   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
570   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
570   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
569   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
569   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
568  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
568   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
567   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
566   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
564  
PROGRAM
564   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
564   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
563   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
563   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
563   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
562   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
562   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
562   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
559   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
556   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
555   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
555   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
555   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
555   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
553   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
552  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
552   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
551   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
550   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
550   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
550   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
550   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
549   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
549   OBWIESZCZENIE
548   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
547   Og艂oszenie
547   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
547   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
545   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
545   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
541   OBWIESZCZENIE
540   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
540   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
539   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
538   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
538   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
537   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
537   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
536   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
536   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
534   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
533   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
532   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
532   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
532  
Kalendarz Wyborczy
532   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
530   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
529   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
529   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
529   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
528   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
527   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
527   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
526  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
525   INFORMACJA
525   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
525   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
524   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
523   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
522   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
521   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
521   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
519   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
518  
517   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
515   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
514   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
514   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
513   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
512   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
512   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
511  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
510   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
509   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
508   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
506   Kierownictwo
505   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
504   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
504  
Rekrutacja 2014-2015
502   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
499  
Informacja
499  
498   OBWIESZCZENIE
497   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
497   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
496  
Informacja
495   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
492   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
490   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
489   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
488   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
488   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
487   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
485   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
483   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
483   OBWIESZCZENIE
482   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
482   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
482   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
479   OBWIESZCZENIE
479   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
478   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
477   Formularz uwag
477   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
476   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
476   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
475   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
474   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
474  
Rekrutacja 2015-2016
473   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
472   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
471   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
470   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
467   OBWIESZCZENIE
465   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
464  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
463   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
462   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
462   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
460   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
459   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
458   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
458   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
457   OBWIESZCZENIE
454   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
454   ZAWIADOMIENIE
453   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
453   OBWIESZCZENIE
451   OBWIESZCZENIE
450   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
449   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
448   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
445   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
445   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
444   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
444   ZAWIADOMIENIE
443  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
443   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
442   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
441   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
441   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
440   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
440   Struktura organizacyjna
439   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
439   OBWIESZCZENIE
437   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
436   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
436   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
436   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
436   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
435   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
435   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
434  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
433   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
433   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
432   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
432   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
429   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
429   POSTANOWIENIE
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
428   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
428   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
427   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
427   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
427   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
426   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
426   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
425   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
425   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
425   Informacja - grudzie艅 2014
424   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
424   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
423   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
423   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
423   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
423   POSTANOWIENIE
421   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
421   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
420   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
420   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
418   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
417   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
417   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
416   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
416   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
416   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
416   KOMISJA REWIZYJNA
415   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
415   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
415   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
415   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
415   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
414   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
414   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
414   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
413   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
413   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
413   ZAWIADOMIENIE
413   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
412   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
412   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
412   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
411   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
411   OBWIESZCZENIE
410   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
410   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
410   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
409   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
409   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
409   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
408   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
408   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
408   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
408   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
407   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
407   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
406   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
406   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
405   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
405   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
405   INFORMACJA
405   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
404   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
404   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
404   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
404   OBWIESZCZENIE
404   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
402   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
402   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
402   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
402   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
402   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
402   OBWIESZCZENIE
402   OBWIESZCZENIE
401   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
401   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
401   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
401   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
401   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
400   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
400   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
400   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
400   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
400   ZAWIADOMIENIE
400   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
400   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
399   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
399   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
399   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
399   POSTANOWIENIE
398   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
398   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
398   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
398   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
398   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
397   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
397   KALENDARZ WYBORCZY
396   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
396   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
396  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
396   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
395   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
395   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
395   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
394   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
394   ZAWIADOMIENIE
394   OBWIESZCZENIE
394   OBWIESZCZENIE
393   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
392   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
392   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
392   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
392   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
392   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
392   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
392   ZAWIADOMIENIE
392   OBWIESZCZENIE
391   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
391   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
391   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
390   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
390   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
390   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
389   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
389   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
389   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
388   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
388   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
388   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
388   INFORMACJA KRUS
388   OBWIESZCZENIE
388   OBWIESZCZENIE
388   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
387   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
387   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
386   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
386   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
386   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
385   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
385   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
385   OBWIESZCZENIE
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
384   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
384   OBWIESZCZENIE
384   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
382   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
381   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
381   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
381   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
381   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
381   POSTANOWIENIE
381   ZAWIADOMIENIE
381   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
381   OBWIESZCZENIE
381   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
380   ZAWIADOMIENIE
380   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
380   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
380   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
380   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
379   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
379  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
379   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
378   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
378   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
378   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
378   ZAWIADOMIENIE
377  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
377  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
376   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
376   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
376  
Informacja o wynikach naboru
376   ZAWIADOMIENIE
376   OBWIESZCZENIE
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
375   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
375   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
375   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
373   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
373   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
373   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
373   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
373   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
372   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
372   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
372   OBWIESZCZENIE
371   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
371   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
371   INFORMACJA
371   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
371   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
371   OBWIESZCZENIE
371   OBWIESZCZENIE
371   OBWIESZCZENIE
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
370   ZAWIADOMIENIE
369   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
369   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
369   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
369   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
369   ZAWIADOMIENIE
369   ZAWIADOMIENIE
368   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
368   POSTANOWIENIE
368   ZAWIADOMIENIE
368   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
367   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
367   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
367   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
366   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
366   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
366   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
366   OBWIESZCZENIE
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
365   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
365   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
365   OBWIESZCZENIE
365   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
364   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
364   ZAWIADOMIENIE
364   ZAWIADOMIENIE
364   OBWIESZCZENIE
363   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
362   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
362   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
362   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
362   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
361   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
361   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
361   Gminny O艣rodek Kultury
361   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
361   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
360   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
360   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
360   OBWIESZCZENIE
359   ZAWIADOMIENIE
359   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
358   INFORMACJA
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
357   INFORMACJA
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
356   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
356   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
356  
I N F O R M A C J A

356   ZAWIADOMIENIE
355   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
355   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
355   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
354   ZAWIADOMIENIE
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
352   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
352   ZAWIADOMIENIE
352   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
352   ZAWIADOMIENIE
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
351   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
351   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
351   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
351   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
350   ZAWIADOMIENIE
350   ZAWIADOMIENIE
350   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
349   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
349   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
347   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
347   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
346   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
346   OBWIESZCZENIE
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
345   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
344   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
344   ZAWIADOMIENIE
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
343   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
342   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
342   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
342   ZAWIADOMIENIE
342   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
341   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
341   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
341   ZAWIADOMIENIE
341   OBWIESZCZENIE
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
340   Studia podyplomowe
340   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
340   ZAWIADOMIENIE
340   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
340   OBWIESZCZENIE
339   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
339   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
339   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
339   ZAWIADOMIENIE
339   OBWIESZCZENIE
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
338   ZAWIADOMIENIE
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
337   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
337   INFORMACJA PKW
336  
Informacja
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
336   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
335   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
335   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
335   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
334   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
334  
Informacja
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
334   ZAWIADOMIENIE
334   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
334   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
333   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
333   Zarz膮dzenie wybor贸w
333   ZAWIADOMIENIE
333   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
332   ZAWIADOMIENIE
332   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
331   ZAWIADOMIENIE
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
330   ZAWIADOMIENIE
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
329   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
329   ZAWIADOMIENIE
329   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
327   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
327   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
326   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
326   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
325   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
325   ZAWIADOMIENIE
325   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
325   ZAWIADOMIENIE
325   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
325   LISTA SO艁ECTW
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
324   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
324   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
324   ZAWIADOMIENIE
324   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
323   ZAWIADOMIENIE
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
322   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
319   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
319   ZAWIADOMIENIE
319   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
319   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
318   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
315   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
315   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
315   OBWIESZCZENIE
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
314   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
314   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
313   ZAWIADOMIENIE
312   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
312   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
311   OBWIESZCZENIE
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
309   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
309   ZAWIADOMIENIE
309   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
308  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
308   OSTRZE呕ENIE
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
306   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
305   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
305   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
304   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
304   OBWIESZCZENIE
304   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
303   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
302   ZAWIADOMIENIE
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
301   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
299   OBWIESZCZENIE
299   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
299   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
299   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
299   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
298   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
297   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
297   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
295   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
295   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
294   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
293   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
293   Postanowienie Prezydenta RP
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
292   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
291   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
291   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
291   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
290   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
289   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
288   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
287   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
287   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
286   ZAWIADOMIENIE
286   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
286   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
285   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
284   INFORMACJA PKW
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
283   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
283   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
283   Podstawy prawne
282   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
282   OBWIESZCZENIE
282   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
282   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
280   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
280   INFORMACJA
279   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
279   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
279   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
279   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
278   ZAWIADOMIENIE
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
276   UPA艁Y
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
275   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
274   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
274   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
273   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
273   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
273   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
273   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
272   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
271   ZAWIADOMIENIE
271   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
271   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
270   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
269  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
268   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
267   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
266   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
266   WZORY DOKUMENT脫W
265   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
265   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
265   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
265   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
265   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
264   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
263   ZAWIADOMIENIE
262   WYKAZ MIEJSC
262   OBWIESZCZENIE
262   ZAWIADOMIENIE
262  
Informacja
261   ZAWIADOMIENIE
261   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
260   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
259   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
259   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
258   INFORMACJA PKW
257   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
256   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
255   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
254   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
253   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
253   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
252   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
252   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
252   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
252  
251   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
251   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
251   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
250   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
249   Gminny O艣rodek Kultury
249   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
249   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
248   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
248   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
247   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
247   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
247   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
247   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
246   OSTRZE呕ENIE
246   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
245   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
244   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
243   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
243   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
240   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
239   UPA艁Y
239   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
239   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
239   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
238   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
238   INFORMACJA PKW
238   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
238   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
238   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
237   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
237   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
236   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
235   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
234   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
234   INFORMACJA
234   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
233   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
233   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
231   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
231   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
230   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
230   BURZE Z GRADEM
229   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
229   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
229   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
229   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
228   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
228   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
228   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
227   UPA艁Y
227   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
227   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
227   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
226   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
226   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
226   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
226   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
225   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
225   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
222   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
221   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
221   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
219   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
217   ZAWIADOMIENIE
217   ZAWIADOMIENIE
216   ZAWIADOMIENIE
214   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
214   OSTRZE呕ENIE
214   UPA艁Y
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
213   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
211   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
210   ZAWIADOMIENIE
207   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
207   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
206   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
206   ZAWIADOMIENIE
206   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
206   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
205   ZAWIADOMIENIE
205   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
205   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
202   ZAWIADOMIENIE
202   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
202   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
200   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
200   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
199   ZAWIADOMIENIE
199   ZAWIADOMIENIE
199   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
199   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
199   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
199   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
198   ZAWIADOMIENIE
198   ZAWIADOMIENIE
198   ZAWIADOMIENIE
198   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
197   ZAWIADOMIENIE
197   ZAWIADOMIENIE
197   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
197   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
197   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
196   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
195   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
194   ZAWIADOMIENIE
194   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
194   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
194   INFORMACJE PKW
193   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
193   ZAWIADOMIENIE
193   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
193   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
192   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
192   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
189   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
189   OSTRZE呕ENIE
189   OBWIESZCZENIE
188   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
188   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
188   ZAWIADOMIENIE
188   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
186   INFORMACJA
185   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
184   ZAWIADOMIENIE
183   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
183   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
182   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
181   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
181   ZAWIADOMIENIE
180   ZAWIADOMIENIE
180   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
179   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
179   OBWIESZCZENIE
178   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
177  
177   INFORMACJA
175   OSTRZE呕ENIE
175   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
174   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
173   ZAWIADOMIENIE
171   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
169   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
169  
Informacja
169   Og艂oszenie o rozbi贸rce
168   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
166   ZAWIADOMIENIE
166   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
165   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
165   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
165   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
164   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
164   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
164   OBWIESZCZENIE
164   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
164   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
163   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
163   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
162   OBWIESZCZENIE
162   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
160   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
160   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
159   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
158   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
156   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
155   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
155  
Rekrutacja 2016-2017
154   OBWIESZCZENIE
154   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
153  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
151   ZAWIADOMIENIE
151   OBWIESZCZENIE
150   ZAWIADOMIENIE
150   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
149   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
148   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
147   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
146   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
146   INFORMACJA
146   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
145   ZAWIADOMIENIE
144   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
144   OBWIESZCZENIE
142   OBWIESZCZENIE
141   OBWIESZCZENIE
141   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
140   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
140   OBWIESZCZENIE
139   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
138   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
138   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
136   OSTRZE呕ENIE
135   OBWIESZCZENIE
130   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
128   OSTRZE呕ENIE
128   OBWIESZCZENIE
128   OBWIESZCZENIE
127   OBWIESZCZENIE
127   OBWIESZCZENIE
126   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
125   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
125   ZAWIADOMIENIE
123   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
123   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
123   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
123   ZAWIADOMIENIE
122   POSTANOWIENIE
122   OBWIESZCZENIE
121   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
120   OBWIESZCZENIE
120   OBWIESZCZENIE
120   OBWIESZCZENIE
119   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
115   ZAWIADOMIENIE
111   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
108   ZAWIADOMIENIE
108   OBWIESZCZENIE
107   ZAWIADOMIENIE
107   OBWIESZCZENIE
105   ZAWIADOMIENIE
104   ZAWIADOMIENIE
103   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
103  
Informacja
102   ZAWIADOMIENIE
102   ZAWIADOMIENIE
101   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
95   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
91   PROGRAM 500 plus
89   ZAWIADOMIENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   ZAWIADOMIENIE
89   OBWIESZCZENIE
87   ZAWIADOMIENIE
87   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
86   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
86   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
86   ZAWIADOMIENIE
85   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
84   OBWIESZCZENIE
82   ZAWIADOMIENIE
82   ZAWIADOMIENIE
82   ZAWIADOMIENIE
81   ZAWIADOMIENIE
81   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
80   ZAWIADOMIENIE
79   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
79   ZAWIADOMIENIE
79   OBWIESZCZENIE
78   ZAWIADOMIENIE
78   OBWIESZCZENIE
77   OBWIESZCZENIE
76   OBWIESZCZENIE
75   ZAWIADOMIENIE
74   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
72   OBWIESZCZENIE
71   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
70   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
70   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
70   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
69   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
69   OBWIESZCZENIE
69   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
67   OBWIESZCZENIE
67   OSTRZE呕ENIE
67   OBWIESZCZENIE
66   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
66   OBWIESZCZENIE
65   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
63   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
62   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
62   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
61   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
60   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
59   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
58   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
58   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
56   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
52   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
51   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
51   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
50   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
50   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
50   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
49   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
49   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
49   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
48   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
46   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
44   OBWIESZCZENIE
44   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
37   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
36   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
36   OBWIESZCZENIE
34   OBWIESZCZENIE
33   OBWIESZCZENIE
31   OBWIESZCZENIE
30   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
30   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
28   OBWIESZCZENIE
27   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
26   OBWIESZCZENIE
26   OBWIESZCZENIE
23   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
23   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
23   ZAWIADOMIENIE
22   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
21   Rodzina 500+ Pobierz
18   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
18   ZAWIADOMIENIE
17   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
17   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
16   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
15   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
14   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
11   ZAWIADOMIENIE
10   ZAWIADOMIENIE
10   ZAWIADOMIENIE
8   ZAWIADOMIENIE
4   OSTRZE呕ENIE

 Liczba   Kategoria
195659   Dane teleadresowe
87808   Przetargi
36250   Oferty pracy
34481   Inne zam贸wienia
26250   Dot. rolnictwa
21120   Zam贸wienia publiczne
14035   Kierownictwo
13944   Pomocy spo艂ecznej
13793   Charakterystyka
13577   Inne
11266   Galeria zdj臋膰
11101   O艣wiatowe
10931   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10372   Og艂oszenia
10367   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
9263   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
8967   Lista so艂ectw
8812   Struktura organizacyjna
8718   Inwestycyjne
8065   Decyzje 艣rodowiskowe
7784   Ochrony 艣rodowiska
7784   Sk艂ad osobowy Rady
7706   Gospodarka nieruchomo艣ciami
7654   Mapa gminy
7402   - 2010-2014
7141   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7059   - 2006-2010
6992   Zarz膮dzenia W贸jta
6630   KONKURSY
6424   Decyzje o warunkach zabudowy
6362   Rady Gminy
6308   Za艂atwianie spraw
6161   Informacje og贸lne
5921   Podatki i op艂aty
5891   Urz膮d Gminy
5508   Rejestry, ewidencje i archiwa
5420   Pomoc spo艂eczna
5352   Podatkowe
5338   Plany gospodarcze
5305   Szko艂y
5201   Decyzje - drzewa
5134   Inne
5114   Komisje Rady
5015   Referat finansowy
5005   - 2010-2014
4981   - 2006-2010
4795   Kontrole
4755   Informacje niepublikowane
4748   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4744   Ochrona 艣rodowiska
4670   Rada Gminy
4653   Prawo lokalne
4649   D艂ug publiczny
4584   Uchwa艂y Rady
4559   Maj膮tek gminy
4557   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4534   Protoko艂y z sesji
4426   Podstawa prawna dzia艂ania
4376   Wzory dokument贸w
4356   Wyborcze
4354   Pomoc publiczna
4327   Bud偶et Gminy
4213   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4003   Finanse
3788   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3748   - 2010-2014
3681   Ustawa 艣mieciowa
3644   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3556   PRZEDSZKOLE PO KL
3527   - 2010-2014
3472   Zarz膮dzanie kryzysowe
2814   Sport
2654   - 2006-2010
2540   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2454   - 2006-2010
1634   - 2014-2018
1526   - 2014-2018
1438   - 2014-2018
1115   Program usuwania azbestu
904   Og艂oszenia meteorologiczne
878   - 2014-2018
762   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 2950493