logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
30010   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
10204   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
5212   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3702   Za艣wiadczenie o dochodach
3662   Struktura organizacyjna
3484   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3377   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
3372  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3361   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
3281   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2952   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2947   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2855   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2824   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2811  
2762   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2638   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2606   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2558   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2390   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2340   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2286   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2262   Regulamin organizacyjny
2245   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
2242   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
2225   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
2219   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
2218   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
2186   Za艂atwianie spraw
2182   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
2173   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
2127   Informacje niepublikowane
2123   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
2104   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
2102   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
2089   Rejestry, ewidencje i archiwa
2050   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
2049  
2031   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
2021   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
2020   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
2001   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1995   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1991   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1984   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1983   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1961   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1950   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1943   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1943   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1934   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1927   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1910   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1907   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1899   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1897  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1896   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1894   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1890   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1884   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1871   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1865   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1864  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1854  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1852   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1851   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1850   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1850   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1846   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1845   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1833   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1832   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1826   Decyzja 艣rodowiskowa
1817   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1814   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1812   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1802   2002-2006
1802   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1802   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1801   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1800   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1800  
Szanowni Pa艅stwo!
1796   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1792   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1790   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1779   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1775   PODATKI I OP艁ATY
1768   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1765   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1752   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1747   Uchwa艂y 2002-2006
1738   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1733   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1731   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1727   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1726   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1720   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1716   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1715   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1714   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1714   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1711   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1708   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1707   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1705   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1703  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1700   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1687   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1679   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1678   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1667  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1662   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1662   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1658   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1656   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1645   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1637   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1630   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1624   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1622  
INFORMACJA
1620   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1617   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1612  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1611   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1611   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1609   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1602   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1593   KARTY INFORMACYJNE:
1591   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1590   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1583   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1580   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1576   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1576   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1571   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1571   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1569   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1568   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1565   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1560   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1555   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1548   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1544   KARTY INFORMACYJNE:
1541   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1539   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1539   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1537   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1531   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1530   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1529   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1525   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1524   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1524   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1522   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1521   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1519   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1517   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1517   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1516   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1515   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1514   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1513   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1513   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1512   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1509   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1508   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1508   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1507   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1506   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1504   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1500   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1500   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1499   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1497   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1497   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1495   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1495   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1495   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1495   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1495  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1494   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1494   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1494   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1493   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1493   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1492   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1491   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1490   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1490   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1490   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1489   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1488   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1487   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1486   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1485   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1485   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1484   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1481   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1480   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1479   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1478   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1477   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1472   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1472   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1470   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1467   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1467   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1467   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1466   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1464   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1464   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1464   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1461   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1460   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1459   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1457   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1457   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1457   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1457   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1455   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1455   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1453   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1453   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1452   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1452   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1449   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1447   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1447   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1446   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1443   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1443   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1440   OG艁OSZENIE
1440   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1437   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1435   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1433   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1433   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1432   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1430   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1430   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1429   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1429   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1426   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1422   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1419   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1416   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1416   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1415   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1415   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1413   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1412   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1412   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1411   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1410  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1409   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1409   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1407   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1406   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1405   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1402   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1402   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1401   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1401  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1400   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1399   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1399   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1395   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1394   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1391   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1391   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1391   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1390   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1389   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1389   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1389   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1388   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1387   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1385   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1383   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1383   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1382   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1382   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1381   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1380   Wyniki wybor贸w do Senatu
1379   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1379   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1378   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1378   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1378   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1377   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1374   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1374   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1374   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1374   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1370   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1369   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1369   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1369   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1368   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1368   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1368   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1368   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1366   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1365   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1365   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1364   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1364   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1364   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1364   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1362   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1359   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1359   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1358   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1357   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1354  
INFORMACJA
1351   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1351   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1351   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1351   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1348   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1346   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1345   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1345   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1344   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1344   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1343   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1343   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1341   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1341   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1340   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1340   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1340   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1340   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1338   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1337   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1335   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1335   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1334   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1333  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1332   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1332   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1332   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1330   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1330   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1330   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1329   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1329   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1329   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1329   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1328   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1328   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1328  
INFORMACJA
1327   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1327   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1324   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1324   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1323   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1322   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1322   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1321   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1321  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1320   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1318   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1318   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1316   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1316   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1315   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1312   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1311  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1310   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1310   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1309   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1306  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1305   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1304   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1303   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1302   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1300   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1300   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1300   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1300   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1300   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1299   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1299   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1299   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1297   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1296   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1295   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1295   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1293   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1292   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1291   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1290   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1290   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1290   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1289   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1285   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1284   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1284   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1284   Sk艂ad osobowy Rady
1282   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1282   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1281   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1280   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1280   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1279   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1277   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1276   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1276   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1276   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1275   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1275   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1274   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1274  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1273   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1273   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1272   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1272   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1272   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1272   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1272  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1271   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1270   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1270   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1270   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1270   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1270   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1269   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1269   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1268   Dot. stypendi贸w socjalnych
1268   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1268   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1267   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1266   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1265   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1265   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1264   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1262   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1262   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1261   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1260   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1259   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1259   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1257   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1256   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1255   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1253  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1253   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1252   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1250   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1249   Op艂aty za wod臋
1248   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1248   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1246   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1245   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1244   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1244   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1244   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1244   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1244   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1242   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1241   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1240   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1240   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1239   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1238  
1238   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1238   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1238   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1237   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1236   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1236   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1235   6 lutego Dniem Wolontariusza
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1233   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1233   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1233   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1233   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1232   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1231   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1231   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1230   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1230  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
1229   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1229   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1229   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1228   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1228   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1228   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
1227   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1227  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1226   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1226   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1226   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
1226   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
1225   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1224   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1223   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1222   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1220   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1219   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
1218   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1218   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1217  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1217   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1217   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1216   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1215   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1215   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1215   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1215  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
1214   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1213   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1213   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1213   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1211   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1210   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1210   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1210   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1209   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1209   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1209   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1209   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1209   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1208   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1205   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1204   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1204   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1202   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1201   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
1201   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
1200   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1200   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1200   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1200   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1199   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1199   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
1198   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1198   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1198   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1197   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1197   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1197  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1196   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1196   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1196   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
1196  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1195   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1195   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
1193   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1193   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1193   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1193   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
1193   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1192   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1192   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1191   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
1191   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
1190   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1189   Dot. Dowod贸w Osobistych
1189   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1189   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1189  
UWAGA ROLNICY
1189   DECYZJA Nr 1/2014
1188   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1188   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1187   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1185   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1184   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1184   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1184   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1184   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1183   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1183   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1182   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1182  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
1181   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1181   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1181   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1180   ZAWIADOMIENIE
1180   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1179   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1179   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
1179  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
1177   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1177  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
1176   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1176   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
1176   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
1175   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1174   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1174   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1173   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1172   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1172   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1171   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1171   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1171   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1170   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1169   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1169   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1169   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1169   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1166   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1166   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1165   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1165   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1165   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1163   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1162   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1162   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1162   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1161   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
1160   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
1160   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1159   UWAGA
1159   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1159  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1158   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1158   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
1157   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1157   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
1155   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
1155   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1155   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1154   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
1154   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
1154   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1153   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
1152   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1152   INFORMACJA
1152   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
1151   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1151   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1151   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1151   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1150   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1150  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
1149   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1149   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1148   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1148   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1148   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1147   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1146   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1145   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
1144   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
1143   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1143   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
1143   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
1142   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1140   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1140   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
1137   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1136   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1135   UWAGA !!!
1135   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
1135   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1133   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1131   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1131   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
1128   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1127   OG艁OSZENIE
1127   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1127   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1126   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1126   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1125   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
1124   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1124   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1124   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1123   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1122   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1122   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
1122   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1121   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1120   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
1119   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1117   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1117   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1116   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1115  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
1114   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1114   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
1113   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1111   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1111   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1110   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1110   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
1109   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1109  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
1108  
Og艂oszenie

1108   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
1107   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1106   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1106   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1105   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
1104   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
1104   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
1103   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
1103   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
1102  
1102   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1102   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1100   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1100   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1099   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1099   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1098   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1098   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1098   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1096   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
1096  
Informacja
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
1094   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
1093   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
1093   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1092   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1092   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
1092  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1091   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1090   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1088   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
1083   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
1083   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
1083   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1083   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1082   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
1081   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
1077   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1077   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
1075   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1075   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
1074   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1073   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1073   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
1072   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1071   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1068   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1067   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
1065   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1065   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
1063   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1060   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1059   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1057   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
1057   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1056   OG艁OSZENIE
1056  
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1054   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
1052   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1052   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1052   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
1052   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
1051   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1050  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
1048   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
1046   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
1045  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
1043   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1043   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1042   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
1042   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
1041   OG艁OSZENIE
1041   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1041   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
1040   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
1040   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
1040   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1040   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1037   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1036   OG艁OSZENIE
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
1035   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1034   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
1034   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1034   Jednostki podleg艂e
1033   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
1032   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1031   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1031   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
1030   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
1029   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
1028   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
1028   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1027   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1027   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1027   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1026   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1026   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
1026   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1026  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
1025   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
1025   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1023   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1022   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1022  
Informacja
1021   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1021   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
1020   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1020   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
1019   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
1018   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
1017   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
1016   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
1015   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1014   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
1014   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1013   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1012   Zawiadomienie o zawarciu umowy
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
1012   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1011   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1011   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
1010   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1010   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1008   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
1008   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1008   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
1006   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
1006   Op艂ata targowa
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
1004   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
1004   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
1002   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
1001   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1000   KOMUNIKAT
1000   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
1000   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
1000   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1000   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1000   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
998   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
998  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
998   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
998   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
998   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
998   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
996   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
996   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
995   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
994   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
994   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
994   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
993   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
993   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
993   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
992   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
991   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
991   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
990   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
990   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
989   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
989   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
988   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
988   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
987   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
987   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
987   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
986   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
986   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
986   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
985   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
985   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
984   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
984   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
984   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
984   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
982   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
982   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
981   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
981   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
980   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
979   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
979   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
979   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
979   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
979   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
979   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
978   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
977   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
976   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
976   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
976   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
976   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
975   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
975   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
974   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
974   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
973   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
973   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
973   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
973   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
971   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
971   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
971   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
969   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
967   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
967   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
967   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
967   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
966   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
966   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
966   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
966   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
965   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
965   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
965   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
965   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
964   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
963   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
963   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
963   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
963   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
963   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
963   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
962   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
960  
OBWIESZCZENIE
960   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
960   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
960   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
960  
Informacja
959   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
959   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
959   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
959   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
958   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
958   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
956   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
956   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
956   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
955   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
953   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
952   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
952   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
952   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
951   Op艂ata administracyjna
951   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
950   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
950   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
950   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
950   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
950   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
949   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
948   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
947   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
947   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
946   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
946   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
946   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
945   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
944   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
944   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
944   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
943   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
943   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
943   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
942   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
942   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
940   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
939   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
939   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
939   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
938   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
937   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
937   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
936   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
936   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
935  
INFORMACJA
935   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
935  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
934   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
934   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
934   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
934   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
933   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
933   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
933   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
932   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
932   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
932   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
931   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
931   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
931   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
930  
OBWIESZCZENIE

930   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
929   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
928   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
927   Stawka podatku od posiadania ps贸w
927   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
927   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
926   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
926   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
926   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
926  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
925   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
925   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
924   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
924   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
924   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
924   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
924   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
923   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
923   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
923   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
922   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
922   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
921   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
920   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
920   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
919   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
919   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
919   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
918   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
918   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
918   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
918   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
918   OBWIESZCZENIE
917   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
917   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
917   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
917  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
916   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
916   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
916   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
916   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
916   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
916   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
915   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
915   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
915   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
915   ZAWIADOMIENIE
914   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
914   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
913   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
913   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
913   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
912   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
912   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
912   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
912   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
912   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
911   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
911   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
911   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
911   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
911   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
910   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
909   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
909   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
909   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
909   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
909   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
909   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
909   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
909   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
909   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
908   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
907   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
907   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
907   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
907   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
906   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
906   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
905   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
905   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
904   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
904   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
904   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
903   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
902   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
902   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
900   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
900   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
900   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
900   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
899   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
899   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
899   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
899   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
898   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
898   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
898   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
897   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
897   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
897   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
897   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
896   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
896   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
894   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
894   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
892   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
892   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
892   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
892  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
891   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
891   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
891   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
890   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
890   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
890   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
889   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
889   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
889   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
889   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
889   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
888   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
888   Gminny O艣rodek Kultury
887  
887   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
887   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
887   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
887   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
886   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
885   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
885   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
885   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
885   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
885   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
884   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
884   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
884   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
883   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
883   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
882   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
882   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
882   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
882   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
882   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
882   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
881  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
881   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
881   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
881   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
881  
INFORMACJA
880   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
880   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
880   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
880  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
879   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
878   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
877   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
876   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
875   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
874   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
874   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
873   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
872   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
872   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
872   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
872   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
871   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
871   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
871   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
871   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
871   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
871   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
870   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
870   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
869   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
869   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
869   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
869   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
869   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
868   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
868   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
868   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
868   OBWIESZCZENIE
867   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
866   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
866   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
866   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
866   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
865   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
865   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
865   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
865  
Uwaga - silne opady deszczu
865   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
864   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
864   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
864   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
863   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
863   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
863   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
863   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
863   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
862   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
862   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
862   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
862   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
861   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
861   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
861   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
860   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
860   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
859   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
859   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
857   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
857   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
856   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
855   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
855   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
854   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
854   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
854   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
854   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
853   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
853   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
853   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
853   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
852   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
852   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
852   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
851   OG艁OSZENIE
851   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
851   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
851   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
850   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
850   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
850   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
850   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
850   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
849   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
849   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
849   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
849   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
849   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
848   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
848   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
848   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
848   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
847   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
847   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
847   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
847   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
847   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
847   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
847   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
846   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
846   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
846   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
846   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
846  
Informacja
845   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
845   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
844   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
844   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
844   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
843   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
842   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
841   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
841   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
841   OBWIESZCZENIE
840   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
840   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
840   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
839   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
838   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
838   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
837   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
837   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
836   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
836   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
836   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
836   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
836   OBWIESZCZENIE
835   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
834  
Powszechny Spis Rolny
834   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
834   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
834   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
833   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
833   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
833   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
832   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
832   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
832   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
832   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
831   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
831   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
831   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
831   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
830   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
830   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
830   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
830   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
829   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
829   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
829   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
829   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
829   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
829   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
828   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
828   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
828   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
827   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
827   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
827   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
827   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
827   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
826  
OG艁OSZENIE
825   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
825   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
824   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
824   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
824   OBWIESZCZENIE
823   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
823   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
822   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
821   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
820   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
820   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
820   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
820   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
819   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
819   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
819   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
818   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
818   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
818   OBWIESZCZENIE
817   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
817   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
817   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
816   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
816   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
816   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
816   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
816   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
816   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
815   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
815   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
815   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
815   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
815   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
815   OBWIESZCZENIE
814   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
814   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
814   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
813   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
813   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
813   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
813   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
812   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
812   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
811  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
811   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
811   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
811   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
811   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
811   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
811   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
810   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
810   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
810   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
810   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
809   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
809   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
809   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
807   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
807   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
807   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
807   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
807   OBWIESZCZENIE
807   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
806   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
806   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
806   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
805   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
805   OBWIESZCZENIE
804  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
804   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
804   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
804   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
804   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
804   OBWIESZCZENIE
804   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
803   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
803   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
802   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
802   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
802   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
802   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
801   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
801   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
801   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
800   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
800   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
800   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
800   OBWIESZCZENIE
799   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
799   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
799   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
799   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
798   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
798   OBWIESZCZENIE
797   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
796   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
796   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
796   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
795   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
795  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
794   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
794   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
793   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
793   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
792   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
792   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
792  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
791   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
791   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
790   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
790   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
790   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
790   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
789   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
789   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
789   OBWIESZCZENIE
789   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
789   OBWIESZCZENIE
788   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
788   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
788   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
787   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
787   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
786   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
785   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
785   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
784   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
784   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
784   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
784   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
783   OG艁OSZENIE
783   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
783   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
783   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
783   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
783   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
782   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
782   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
782   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
781   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
781   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
781  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
780   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
780   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
779   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
779   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
779   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
779   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
778   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
778   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
776   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
775   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
774   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
774   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
774   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
773  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
773   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
773   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
773   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
772   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
772   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
768   Op艂aty za wod臋
767   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
767   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
766   OBWIESZCZENIE
765   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
765  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
764  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
763   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
763   OBWIESZCZENIE
762   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
762   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
762   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
761   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
760   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
758   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
757   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
755   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
755  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
755   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
754   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
754   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
753   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
753   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
751   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
751   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
751   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
750   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
749   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
748   Og艂oszenie
748   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
746   OG艁OSZENIE
745   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
744   OBWIESZCZENIE
743   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
743   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
742   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
741   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
740   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
739   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
738   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
737   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
736   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
735   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
735   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
734   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
733   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
731   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
731   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
731   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
730   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
730   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
730   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
729   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
728   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
728   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
728   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
726   OBWIESZCZENIE
725   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
725   OBWIESZCZENIE
724   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
724   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
724   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
724   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
723   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
723   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
722   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
721   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
720   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
720   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
719  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
719   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
719   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
717   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
717   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
717   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
716   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
715   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
713   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
713   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
712   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
712   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
711   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
710   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
710   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
708  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
708   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
708   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
706   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
706   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
705   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
705   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
705   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
704   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
704   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
700   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
700   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
699   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
699   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
698   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
697   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
697   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
694   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
694   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
692   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
692   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
692   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
690   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
689   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
688   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
687   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
686   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
686   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
686   Struktura organizacyjna
685   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
685   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
684   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
681   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
681   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
680   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
680   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
680  
678   OBWIESZCZENIE
677   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
677   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
677   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
676   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
675   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
675   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
674   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
673   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
672   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
672   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
668   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
668   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
667   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
667   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
665   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
665   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
664  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
664   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
664  
PROGRAM
662   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
662   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
661   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
660   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
656   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
656  
Kalendarz Wyborczy
656  
655   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
655   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
654   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
653   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
651   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
650   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
649   OG艁OSZENIE
645   OBWIESZCZENIE
644  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
644   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
644   ZAWIADOMIENIE
641   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
640   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
640   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
639   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
638   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
637   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
637   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
635   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
634   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
631   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
631   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
630   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
629   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
629   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
628   OBWIESZCZENIE
627   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
625  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
625   Og艂oszenie
624   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
624  
Rekrutacja 2014-2015
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
622   Kierownictwo
618   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
618   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
618   ZAWIADOMIENIE
617   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
617   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
617   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
617   OBWIESZCZENIE
617   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
617   KOMISJA REWIZYJNA
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
615   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
615   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
614   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
613  
Informacja
613   OBWIESZCZENIE
612   INFORMACJA
610   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
609   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
608   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
608   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
607   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
606   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
606   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
606   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
605   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
603   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
602   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
601   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
601   OBWIESZCZENIE
600   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
598   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
598   Informacja - grudzie艅 2014
598   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
598  
Rekrutacja 2015-2016
597   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
596  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
596   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
595   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
594   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
594   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
594   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
594   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
593   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
593   LISTA SO艁ECTW
592   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
592   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
592   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
591   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
590   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
589   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
589   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
589   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
587   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
587   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
587   POSTANOWIENIE
586   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
586   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
586   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
586   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
586   ZAWIADOMIENIE
586   ZAWIADOMIENIE
585   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
585   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
585   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
585   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
584   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
584   OBWIESZCZENIE
583   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
582   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
582   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
582   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
581   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
581   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
581   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
580   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
580   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
580   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
580   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
579   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
578   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
578   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
577   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
577   OBWIESZCZENIE
576  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
576   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
576   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
575   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
575   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
575   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
575   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
574   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
574   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
574   ZAWIADOMIENIE
573   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
573   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
573   ZAWIADOMIENIE
572   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
572   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
572   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
571   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
571   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
571   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
570   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
569   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
569   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
569   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
568   Formularz uwag
568   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
568   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
567   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
567   OBWIESZCZENIE
567   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
566   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
566   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
566   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
566   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
565   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
565   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
564   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
564   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
564   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
564   OBWIESZCZENIE
563   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
563   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
563   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
563   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
563   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
563   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
562   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
562   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
562   POSTANOWIENIE
561   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
560   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
560   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
559   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
559   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
559   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
558   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
558   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
558   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
558   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
557   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
557   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
557   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
557   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
557   OBWIESZCZENIE
556   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
556   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
556   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
556   ZAWIADOMIENIE
555   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
555   INFORMACJA
554   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
554   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
554   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
554   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
553   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
553   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
552   OBWIESZCZENIE
552   OBWIESZCZENIE
551   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
551   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
551   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
551   ZAWIADOMIENIE
551   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
551   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
550   KALENDARZ WYBORCZY
550   ZAWIADOMIENIE
549   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
549   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
549   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
549   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
548   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
547   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
547   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
547   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
547   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
547   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
547   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
547   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
547   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
546   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
546   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
545  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
545   ZAWIADOMIENIE
545   OBWIESZCZENIE
545   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
544   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
544   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
543   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
543   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
543   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
543   OBWIESZCZENIE
542   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
542   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
541   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
540   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
540   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
540   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
540   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
538   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
538   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
538   OBWIESZCZENIE
538   INFORMACJA KRUS
537  
Informacja
537   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
537   ZAWIADOMIENIE
536  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
536   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
536   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
536   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
536   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 20 kwietnia 2016 r.
535   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
534   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
534   ZAWIADOMIENIE
534   OBWIESZCZENIE
533   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
533   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
533   POSTANOWIENIE
533   ZAWIADOMIENIE
532   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
532   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
532   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
532   OBWIESZCZENIE
532   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
531   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
531   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
531   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
530   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
530   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
530   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
530   ZAWIADOMIENIE
530   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
530   OBWIESZCZENIE
529   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
529   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
528  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
528   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
528   POSTANOWIENIE
527   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
527   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
527   ZAWIADOMIENIE
527   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
527   ZAWIADOMIENIE
526   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
526   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
526   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
525   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
525   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
525   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
525   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
525   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
524   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
524   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
523   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
523   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
523   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
522   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
522   OBWIESZCZENIE
522   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
521   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
520   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
520   ZAWIADOMIENIE
520   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
519   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
519   OBWIESZCZENIE
519   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
518   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
518   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
518   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
518   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
517   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
516   ZAWIADOMIENIE
516   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
516   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
516   ZAWIADOMIENIE
515   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
515   OBWIESZCZENIE
515   OBWIESZCZENIE
514   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
514   OBWIESZCZENIE
513   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
513   ZAWIADOMIENIE
513   ZAWIADOMIENIE
512   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
512   POSTANOWIENIE
511  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
511   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
511   ZAWIADOMIENIE
510   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
510   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
510   OBWIESZCZENIE
509   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
509   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
509   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
509   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
508   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
508   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
508   OBWIESZCZENIE
508   ZAWIADOMIENIE
508   OBWIESZCZENIE
507   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
507   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
506   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
506   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
506   OBWIESZCZENIE
505   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
505   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
505   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
504   ZAWIADOMIENIE
504   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
504   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
503   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
503   INFORMACJA
503   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
503   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
503   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
503   ZAWIADOMIENIE
503   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
502   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
502   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
502   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
502   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
501   OBWIESZCZENIE
501   ZAWIADOMIENIE
500   OBWIESZCZENIE
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
499   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
499   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
498   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
498   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
497   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
497   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
497   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
497   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
496   INFORMACJA
496   ZAWIADOMIENIE
496   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
495   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
494   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
493   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
492   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
491   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
491   ZAWIADOMIENIE
490   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
490   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
489   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
489   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
489   ZAWIADOMIENIE
489   OBWIESZCZENIE
488   Gminny O艣rodek Kultury
488   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
487   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
486   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
486   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
486   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
486   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
483   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
483   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
482   ZAWIADOMIENIE
481   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
481   OBWIESZCZENIE
480   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
480   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
479   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
479   ZAWIADOMIENIE
478   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
478   ZAWIADOMIENIE
477   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
477   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
477   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
477   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
476   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
476   Zarz膮dzenie wybor贸w
475   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
475   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
475   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
475   ZAWIADOMIENIE
474   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
474   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
473   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
473   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
473   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
472   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
471   ZAWIADOMIENIE
471   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
470   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
470   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
470   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
469   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
469   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
469   ZAWIADOMIENIE
468   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
468   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
467   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
467   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
467   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
466   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
466   ZAWIADOMIENIE
465   ZAWIADOMIENIE
465   OBWIESZCZENIE
464   INFORMACJA PKW
464   INFORMACJA
463   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
463   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
462   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
462   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
462   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
462   OBWIESZCZENIE
462   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
462   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
462   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
459  
I N F O R M A C J A

457   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
457   OBWIESZCZENIE
456   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
455   ZAWIADOMIENIE
454  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
454   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
454   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
453   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
452   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
450   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
450   ZAWIADOMIENIE
449   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
448   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
447   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
447   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
447   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
447   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
447   ZAWIADOMIENIE
447   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
446  
Informacja o wynikach naboru
446   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
445   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
445   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
445   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
445   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
445   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
445   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
444   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
444   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
443   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
443   ZAWIADOMIENIE
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
441   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
441   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
441   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
440   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
440   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
439   ZAWIADOMIENIE
439   ZAWIADOMIENIE
439   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
439   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
438  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
438   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
438   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
437   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
437   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
437   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
436   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
436   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
436   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
436   ZAWIADOMIENIE
435   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
434   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
433   OBWIESZCZENIE
432   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
432   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
432   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
431   OBWIESZCZENIE
431   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
430   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
429  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
429   ZAWIADOMIENIE
429   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
429   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
428   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
428   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
427   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
426   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
426   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
426   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
426   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
426   INFORMACJA
426   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
425   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
425  
Informacja
425   OSTRZE呕ENIE
425   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
424   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
423   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
422   INFORMACJA PKW
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
421   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
421   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
421   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
420   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
420   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
420   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
420   ZAWIADOMIENIE
420   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
419   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
419   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
418   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
418   Postanowienie Prezydenta RP
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
417   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
417   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
416   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
416   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
416   OBWIESZCZENIE
416   Podstawy prawne
416   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
415   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
415   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
415   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
414   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
414   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
414   ZAWIADOMIENIE
414   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
413   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
413   ZAWIADOMIENIE
413   OBWIESZCZENIE
412   Studia podyplomowe
412   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
412   ZAWIADOMIENIE
412   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
412   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
411   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
410   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
409   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
408   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
408   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
407   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
407   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
406   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
405   WZORY DOKUMENT脫W
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
404   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
404   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
403   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
403   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
402   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
402   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
401   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
401   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
401   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
400   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
400   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
399   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
399   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
399   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
399   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
398   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
398   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
397   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
397   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
397   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2015
396   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
396   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
396   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
396   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
395   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
395   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
393   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
393   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
393   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
392   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
392   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
391   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
390   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
390   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
389   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
389   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
388   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
388   OBWIESZCZENIE
388   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
387   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
386   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
386  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
385   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
384   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
383   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
383   UPA艁Y
383   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
381   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
381   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
380   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
379   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
379   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
379   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
378   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
377   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
377   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
377   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
376   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
376   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
376   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
375   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
375   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
375   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
375   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
374   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
374   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
374   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
373  
Informacja
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
373   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
373   INFORMACJA PKW
373   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
373   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
372   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
372   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
371   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
370   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
370   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
370   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
369   INFORMACJA PKW
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
367   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
367   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
366   OBWIESZCZENIE
366   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
365   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
364   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
364   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
363   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
362   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
362   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
362   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2015
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
361   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
360   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
359   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
358   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
358   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
357   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
356   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
354   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 180408C Radziej贸w
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
352   WYKAZ MIEJSC
351   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
351   UPA艁Y
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
350   OSTRZE呕ENIE
350   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
350   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
349   INFORMACJA
349   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
347   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
346   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
345   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
344   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
344   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
343   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
341   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
340   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
340   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
339   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
339   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
337   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
337   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
337   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
335   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
333   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
332   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
331   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
331   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
331   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
330   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
330   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
329   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
329   UPA艁Y
329   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
327  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
327   OBWIESZCZENIE
326   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
326   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
326   ZAWIADOMIENIE
325   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
325   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
325   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
325   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
323   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
322   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
322   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
320   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
319   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
319   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
318   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
317   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
317   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
317   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
317   OSTRZE呕ENIE
316   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
316   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
314   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
313   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
312   UPA艁Y
312   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
310   INFORMACJA
310   INFORMACJE PKW
310   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
310   ZAWIADOMIENIE
310   OBWIESZCZENIE
309   OSTRZE呕ENIE
308   Gminny O艣rodek Kultury
308   BURZE Z GRADEM
307   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
306   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
306   Og艂oszenie o rozbi贸rce
305   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
305   OBWIESZCZENIE
304   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa si艂owni zewn臋trznych w miejscowo艣ciach Czo艂owo, P艂owce i Skibin
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
303   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
302   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
302   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
301   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
300   INFORMACJA
300   UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
299   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
298   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
296   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
296   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
296   OBWIESZCZENIE
296   Og艂oszenie o zam贸wieniu - DOW脫Z UCZNI脫W I DZIECI DO SZK脫艁 NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
295   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
295   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
295  
Rekrutacja 2016-2017
294   INFORMACJA
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
292   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
291   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
289   ZAWIADOMIENIE
287   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
287   ZAWIADOMIENIE
286   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
285   ZAWIADOMIENIE
285   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
285   OBWIESZCZENIE
283   ZAWIADOMIENIE
283   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
282   ZAWIADOMIENIE
282   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
281   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
281   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
280   ZAWIADOMIENIE
280   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
280   OBWIESZCZENIE
279   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
278   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
278   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
278   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
277   OBWIESZCZENIE
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
276   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
275   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
275   ZAWIADOMIENIE
274   OBWIESZCZENIE
273   ZAWIADOMIENIE
273   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
272   ZAWIADOMIENIE
272   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g w Gminie Radziej贸w 2016
272   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa Bazy Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Biskupicach
271   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
270   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
270   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
270   ZAWIADOMIENIE
269   OBWIESZCZENIE
268   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
267   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
266   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
266   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
266   ZAWIADOMIENIE
264   ZAWIADOMIENIE
264   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
264   ZAWIADOMIENIE
263   ZAWIADOMIENIE
263   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
263   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
262   ZAWIADOMIENIE
262   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
262   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
261   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
261   OBWIESZCZENIE
260   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
260   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
259   ZAWIADOMIENIE
258   ZAWIADOMIENIE
258   OSTRZE呕ENIE
258   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
258   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
258   PROGRAM 500 plus
257   ZAWIADOMIENIE
257   OBWIESZCZENIE
257   Zapytanie ofertowe - sporz膮dzenie Studium Wykonalno艣ci wraz z聽analiz膮 finansow膮 oraz wniosku aplikacyjnego dla inwestycji pn.
257   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
256   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
255   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
254   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
254   ZAWIADOMIENIE
254   OBWIESZCZENIE
253   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
253   OBWIESZCZENIE
250   ZAWIADOMIENIE
250   ZAWIADOMIENIE
250   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
249   ZAWIADOMIENIE
248   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
248   ZAWIADOMIENIE
248   OBWIESZCZENIE
245   ZAWIADOMIENIE
245   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
244   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
243   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
243  
242   ZAWIADOMIENIE
242   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
242   ZAWIADOMIENIE
241   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
240   OBWIESZCZENIE
240   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa i rozbudowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Czo艂owo i Czo艂贸wek
238   OBWIESZCZENIE
236   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
234   ZAWIADOMIENIE
232   ZAWIADOMIENIE
232   OBWIESZCZENIE
231   OBWIESZCZENIE
230   ZAWIADOMIENIE
229   ZAWIADOMIENIE
228   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
227   ZAWIADOMIENIE
227   ZAWIADOMIENIE
226   ZAWIADOMIENIE
224   OBWIESZCZENIE
223   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
223   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
222   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
221   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
220   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
220   ZAWIADOMIENIE
220   OBWIESZCZENIE
218   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
217   ZAWIADOMIENIE
215  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
213   ZAWIADOMIENIE
212   ZAWIADOMIENIE
211   OBWIESZCZENIE
211   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
211   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
209   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
209   ZAWIADOMIENIE
209   OBWIESZCZENIE
207   OBWIESZCZENIE
207   ZAWIADOMIENIE
205   OBWIESZCZENIE
204   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
203   ZAWIADOMIENIE
203   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
203   ZAWIADOMIENIE
202   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
201   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
200   OSTRZE呕ENIE
200   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
200   ZAWIADOMIENIE
200   OBWIESZCZENIE
200   OBWIESZCZENIE
199   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
198   ZAWIADOMIENIE
198   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
198   OBWIESZCZENIE
197   OBWIESZCZENIE
196   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
195   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
195   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
193   ZAWIADOMIENIE
193   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
192   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
192   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
191   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
191   OBWIESZCZENIE
191   OBWIESZCZENIE
190   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
190   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
189   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
189   OBWIESZCZENIE
187   OSTRZE呕ENIE
185   ZAWIADOMIENIE
184   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
184   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
183   ZAWIADOMIENIE
183   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
182   POSTANOWIENIE
182   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
181   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
180   OBWIESZCZENIE
179   ZAWIADOMIENIE
179   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
179   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
178   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
176   OBWIESZCZENIE
176   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
175   ZAWIADOMIENIE
173   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
172   OBWIESZCZENIE
170   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
167   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
165   OBWIESZCZENIE
163   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
162   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
158   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2016 r.
156   Rodzina 500+ Pobierz
156   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2016 z dnia 13 maja 2016 r.
156   OBWIESZCZENIE
155   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016 z dnia 18.01.2016
154   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
153   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
153   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
153   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
150   Plan zam贸wie艅 publicznych
149   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
149   ZAWIADOMIENIE
148   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK od lipca
145   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
144   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
143   OSTRZE呕ENIE
142   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
142   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
141   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
140   OBWIESZCZENIE
140   OBWIESZCZENIE
139   OBWIESZCZENIE
139   UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
138   OBWIESZCZENIE
138   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
137   OBWIESZCZENIE
136   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
135   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
135   UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
135   Zapytanie ofertowe - pn. Budowa boisk sportowych w miejscowo艣ciach Broniewo i Opatowice
134   OBWIESZCZENIE
133   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
133   OBWIESZCZENIE
132   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
132   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
132   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym - Broniewo
131   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
131   ZAWIADOMIENIE
130   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
130   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2016 z dnia 2 maja 2016 r.
130   ZAWIADOMIENIE
130   OBWIESZCZENIE
130   UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
129   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
129   ZAWIADOMIENIE
129   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
129   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
128   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2016 z dnia 9 maja 2016 r.
127   ZAWIADOMIENIE
127   UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
125   ZAWIADOMIENIE
125   ZAWIADOMIENIE
125   ZAWIADOMIENIE
125   UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
125   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
124   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
124   ZAWIADOMIENIE
124  
Mapa przystank贸w szkolnych na terenie Gminy Radziej贸w
123   UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
123   UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
122   UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
122   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2016 z dnia 18 maja 2016 rok
121   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
121   OBWIESZCZENIE
121   UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2016 z dnia 19 lipca 2016
120   ZAWIADOMIENIE
120   UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
120   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
120   UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
120   INFORMACJA
119   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
118   ZAWIADOMIENIE
118   UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
118   UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
116   ZAWIADOMIENIE
116   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2016 z dnia 18 maja 2016
115   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
115   ZAWIADOMIENIE
115   UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
114   UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
114   UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
114   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2016 z dnia 12 lipca 2016r
112   UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
112   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
112   Kierownictwo
111   UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
110   UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
110   OBWIESZCZENIE
109   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2016 z dnia 18 maja 2016
109   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.
109   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
108   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2016 z dnia 18 maja 2016
108   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2016 z dnia 27 lipca 2016
108   OBWIESZCZENIE
107   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
106   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
106   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
106   ZAWIADOMIENIE
105   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
103   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2016 z dnia 14 lipca 2016
102   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2016 z dnia 14 lipca 2016
102   OBWIESZCZENIE
101   ZAWIADOMIENIE
101   DECYZJA Nr 1/2014
100   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2016 z dnia 18 maja 2016
100   UCHWA艁A Nr XI/113/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
98   OSTRZE呕ENIE
98   OBWIESZCZENIE
97   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2016 z dnia 18 maja 2016
97   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2016 z dnia 18 maja 2016
97   ZAWIADOMIENIE
96   OBWIESZCZENIE
96   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2016 z dnia 18 maja 2016
95   OBWIESZCZENIE
95   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
95   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
94   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
94   UCHWA艁A Nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
92   OBWIESZCZENIE
92   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2016 z dnia 14 lipca 2016
92   ZAWIADOMIENIE
92   OBWIESZCZENIE
92   UCHWA艁A Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2016 z dnia 16 maja 2016
91   ZAWIADOMIENIE
90   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2016 z dnia 14 lipca 2016
90   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2016 z dnia 20 lipca 2016
90   UCHWA艁A Nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
88   UCHWA艁A Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
87   Inormacja o zako艅czeniu zadania pn.: Demonta偶, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Radziej贸w
86   ZAWIADOMIENIE
86   UCHWA艁A Nr XI/112/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
83   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2016 z dnia 20 lipca 2016
83   ZAWIADOMIENIE
83   UCHWA艁A Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
82   ZAWIADOMIENIE
82   OBWIESZCZENIE
81   ZAWIADOMIENIE
81   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2016 z dnia 9 wrze艣nia 2016
81   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016
80   ZAWIADOMIENIE
80   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
80   UCHWA艁A Nr XI/111/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
79   UCHWA艁A Nr XI/104/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
79   ZARZ膭DZENIE Nr 155/1/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016
78   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2016 z dnia 5 wrze艣nia 2016
78   UCHWA艁A Nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
77   UCHWA艁A Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
76   ZAWIADOMIENIE
76   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2016 z dnia 9 sierpnia 2016
76   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 listopada 2016 r.
75   UCHWA艁A Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
74   UCHWA艁A Nr XI/117/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
73   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 wrze艣nia 2016 r.
72   OSTRZE呕ENIE
72   UCHWA艁A Nr XI/114/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
72   UCHWA艁A Nr XI/116/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
71   OBWIESZCZENIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2016 z dnia 20 lipca 2016
70   UCHWA艁A Nr XI/119/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
70   UCHWA艁A Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
70   OBWIESZCZENIE
69   UCHWA艁A Nr XI/118/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
68   UCHWA艁A Nr XI/115/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
68   UCHWA艁A Nr XI/121/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
68   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
68   OBWIESZCZENIE
67   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
67   ZAWIADOMIENIE
66   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016
64   OBWIESZCZENIE
64   UCHWA艁A Nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
64   UCHWA艁A Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
64   ZAWIADOMIENIE
63   OSTRZE呕ENIE
63   UCHWA艁A Nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
62   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
62   ZAWIADOMIENIE
61   UCHWA艁A Nr XII/123/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
61   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA
61   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
60  
Informacja
60   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu
59   UCHWA艁A Nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
58   OSTRZE呕ENIE
58   OSTRZE呕ENIE
58   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
58   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
58   ZAWIADOMIENIE
55   UCHWA艁A Nr XII/126/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
54   UCHWA艁A Nr XII/134/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
54   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
53   UCHWA艁A Nr XII/122/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
53   UCHWA艁A Nr XIII/143/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
53   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
52   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
51   OBWIESZCZENIE
51   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - 14.09.2016
51   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2016 z dnia 30 wrze艣nia 2016
51   UCHWA艁A Nr XII/133/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
50   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2016 z dnia 5 pa藕dziernika 2016
49   UCHWA艁A Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
49   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
49   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
49   Informacja o przeznaczeniu w planie miejscowym
48   UCHWA艁A Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
48   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2016 z dnia 30 grudnia 2016
48   ZAWIADOMIENIE
48   ZAWIADOMIENIE
48   ZAWIADOMIENIE
48   ZAWIADOMIENIE
47   INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPIS脫W PRAWA PODATKOWEGO
47   UCHWA艁A Nr XII/124/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
47   UCHWA艁A Nr XIII/140/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
46   UCHWA艁A Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
46   UCHWA艁A Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2016 z dnia 5 sierpnia 2016
44   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
43   UCHWA艁A Nr XII/125/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
43   UCHWA艁A Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
42   UCHWA艁A Nr XII/127/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
42   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2016 z dnia 24 pa藕dziernika 2016
42   OBWIESZCZENIE
40   UCHWA艁A Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
40   UCHWA艁A Nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
39   UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
39   UCHWA艁A Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
38   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2016 z dnia 26 pa藕dziernika 2016
38  
37   UCHWA艁A Nr XII/127/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
37   UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
37   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2016 z dnia 30 grudnia 2016
36   UCHWA艁A Nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
36   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2016 z dnia 30 grudnia 2016
36   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2016 z dnia 28 listopada 2016
36   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2016 z dnia 14 listopada 2016
35   UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
35   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2016 z dnia 22 grudnia 2016
35   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2016 z dnia 14 listopada 2016
34   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2016 z dnia 7 grudnia 2016
34   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2016 z dnia 28 listopada 2016
33   UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
33   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
33   PRACOWNICY M艁ODOCIANI - REFUNDACJA
33   OBWIESZCZENIE
32   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2016 r.
32   UCHWA艁A Nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
32   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2016 z dnia 12 grudnia 2016
32   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2016 z dnia 30 grudnia 2016
31   UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
31   UCHWA艁A Nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
31   UCHWA艁A Nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
31   UCHWA艁A Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2016 z dnia 14 listopada 2016
30   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2016 z dnia 14 listopada 2016
29   http://www.bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=da&id=4008
29   UCHWA艁A Nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
29   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2016 z dnia 30 grudnia 2016
29   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2016 r.
28   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2016 z dnia 07 grudnia 2016
27   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu
27   OBWIESZCZENIE
24   UCHWA艁A Nr XIV/145/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
24   UCHWA艁A Nr XIV/149/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
23   OBWIESZCZENIE
23   UCHWA艁A Nr XIV/147/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
23   UCHWA艁A Nr XIV/148/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
20   UCHWA艁A Nr XIV/146/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
20   Decyzja Nr 1/2017
19  
Informacja
19   KONSULTACJE
18   UCHWA艁A Nr XIV/144/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
17   ZAWIADOMIENIE
17   OBWIESZCZENIE
17  
Informacja dotycz膮ca odbioru 偶ywno艣ci
16   ZAWIADOMIENIE
16   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
15   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
14   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
13  
KONKURS
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
11  
11   ZAWIADOMIENIE
10   ZAWIADOMIENIE
7   OBWIESZCZENIE
7   PROTOK脫艁
3   OBWIESZCZENIE

 Liczba   Kategoria
216900   Dane teleadresowe
92775   Przetargi
39110   Inne zam贸wienia
37421   Oferty pracy
26848   Dot. rolnictwa
21694   Zam贸wienia publiczne
17049   Pomocy spo艂ecznej
15155   Kierownictwo
14346   Charakterystyka
14163   Inne
12888   O艣wiatowe
11505   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10926   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
10887   Og艂oszenia
9919   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
9896   Gospodarka nieruchomo艣ciami
9520   Struktura organizacyjna
9516   Lista so艂ectw
9314   Inwestycyjne
9287   Decyzje 艣rodowiskowe
8342   Sk艂ad osobowy Rady
8297   Ochrony 艣rodowiska
8076   Mapa gminy
8002   - 2010-2014
7692   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
7511   - 2006-2010
7303   KONKURSY
7299   Zarz膮dzenia W贸jta
7065   Decyzje o warunkach zabudowy
6864   Rady Gminy
6860   Za艂atwianie spraw
6606   Informacje og贸lne
6382   Podatki i op艂aty
6346   Urz膮d Gminy
5959   Rejestry, ewidencje i archiwa
5844   Pomoc spo艂eczna
5818   Podatkowe
5792   Decyzje - drzewa
5697   Szko艂y
5687   Plany gospodarcze
5590   Komisje Rady
5501   Inne
5416   - 2010-2014
5367   Referat finansowy
5364   - 2006-2010
5254   Kontrole
5212   Ochrona 艣rodowiska
5120   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
5116   Rada Gminy
5112   Informacje niepublikowane
5090   Prawo lokalne
4933   D艂ug publiczny
4907   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4902   Maj膮tek gminy
4874   Uchwa艂y Rady
4854   Protoko艂y z sesji
4816   Podstawa prawna dzia艂ania
4762   Wyborcze
4697   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
4692   Wzory dokument贸w
4665   Pomoc publiczna
4642   Bud偶et Gminy
4355   Finanse
4172   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
4164   Ustawa 艣mieciowa
4157   - 2010-2014
4043   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3996   PRZEDSZKOLE PO KL
3925   Zarz膮dzanie kryzysowe
3870   - 2010-2014
3171   Sport
3121   - 2006-2010
2910   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2807   - 2006-2010
2529   - 2014-2018
2318   - 2014-2018
2035   - 2014-2018
1442   Program usuwania azbestu
1291   - 2014-2018
1212   Og艂oszenia meteorologiczne
1098   STRATEGIA ROZWOJU
258   Przystanki autobusowe
235   Plan zam贸wie艅 publicznych
222   Interpretacje podatkowe
93   Warunki zabudowy
licznik odwiedzin: 3502768