logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
23258   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
7341   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4401   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3837   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3028   Struktura organizacyjna
2747  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2724   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2555   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2341   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2226   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2100   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2085  
2039   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
1885   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1873   LISTA SO艁ECTW
1848   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
1796   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1719   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1692   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1634   Regulamin organizacyjny
1628   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1616   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1583   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1576   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1571   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1542   Za艂atwianie spraw
1530   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1500   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1492   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1482   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1474   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1467   Informacje niepublikowane
1462   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1456   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1452   Za艣wiadczenie o dochodach
1451   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1435   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1434   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1425  
1413   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1403   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1388   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1373   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1371   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1368   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1364   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1356   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1355   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1353   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1351   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1347   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1343   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1340   Rejestry, ewidencje i archiwa
1340   2002-2006
1339   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1333   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1329   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1328   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1326   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1321   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1318   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1315   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1293   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1287   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1286   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1280   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1272   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1267   Uchwa艂y 2002-2006
1266   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1260   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1256   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1247   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1233   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1231   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1225   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1224   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1222   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1220   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1214   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1214  
Szanowni Pa艅stwo!
1203   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1199   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1193  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1193   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1191   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1188   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1185   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1182   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1172   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1165   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1162   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1160   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1159   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1156   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1156   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1148  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1147  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1137   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1126   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1122   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1121   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1112   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1107   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1103   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1101   PODATKI I OP艁ATY
1099   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1095   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1091   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1091   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1086   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1085  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1084   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1081   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1080   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1079   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1078   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1075  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1074   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1070   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1070   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1068   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1065   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1059   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1058   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1055   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1054   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1052   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1051   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1049   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1044   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1036   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1035   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1034  
INFORMACJA
1033   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1031   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1030   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1029   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1028   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1027   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1024   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1024   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1020   OG艁OSZENIE
1020   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1019   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1016   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1013   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1008   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1008   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1006   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1005   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1005   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1003   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1000   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
999   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
999   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
999   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
998  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
995   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
993   KARTY INFORMACYJNE:
992   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
992   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
991   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
987   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
987   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
987   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
987   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
986   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
976   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
976   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
973   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
968   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
965   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
964   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
964   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
963   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
963   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
961   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
960   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
958   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
957   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
955   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
954   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
953   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
953   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
952   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
952   Wyniki wybor贸w do Senatu
950  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
948   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
944   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
944   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
944   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
943   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
942   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
939   KARTY INFORMACYJNE:
938   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
938   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
938   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
937   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
936   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
936   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
935   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
935   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
935   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
932   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
931   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
931   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
929   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
929   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
928   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
928   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
926   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
923   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
920   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
918   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
918  
INFORMACJA
916   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
914   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
914   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
909   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
908   Dot. stypendi贸w socjalnych
908   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
905   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
905   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
905   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
904   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
903   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
903   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
902   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
901   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
900   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
899   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
898  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
896   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
896   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
895   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
895   ZAWIADOMIENIE
894   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
894   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
893   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
893   Kierownictwo
892   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
891   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
891   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
890   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
890   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
889   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
888   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
888   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
888   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
885   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
885   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
885  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
884   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
882   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
882   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
882   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
881  
881   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
881   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
880   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
879   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
877   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
876   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
876   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
875   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
874   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
874   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
873   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
873   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
873   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
872   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
872  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
871  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
869   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
869   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
868   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
868   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
867   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
866   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
865   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
863   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
863   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
861   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
861   6 lutego Dniem Wolontariusza
860   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
860   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
859   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
858   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
858   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
858   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
856   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
855   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
855   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
854   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
854   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
853   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
852   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
852   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
852   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
851   Dot. Dowod贸w Osobistych
851   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
851   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
851   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
850   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
850   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
849   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
848   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
848   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
847   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
847   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
846   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
846   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
845   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
844   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
843   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
843   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
842   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
842   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
841   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
841   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
839   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
839   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
838   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
838   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
837   UWAGA
837   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
837   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
836   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
836   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
835   UWAGA !!!
835   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
834   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
833  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
831   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
830   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
830   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
829   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
829   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
828   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
827   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
827   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
825  
823   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
822   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
822   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
822   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
821   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
820   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
820   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
818   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
818   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
818   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
818  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
817   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
813   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
811   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
811   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
811   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
811   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
810   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
808   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
807   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
806   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
805   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
805   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
805   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
805   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
804   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
804   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
803   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
802   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
801   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
800   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
800   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
800  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
799   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
799   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
799  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
796   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
796   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
795   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
794   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
791   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
791   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
791   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
789   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
788   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
788   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
787   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
787   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
787   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
787   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
785   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
784   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
784   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
784   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
784   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
783   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
783   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
783   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
783   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
783   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
781   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
780   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
780  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
779   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
779   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
778   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
778   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
778   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
778   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
778   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
777   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
777   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
776   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
776   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
776   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
775   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
774   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
773   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
773   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
772   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
772   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
771   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
771   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
771   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
770   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
770   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
770   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
769   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
768   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
767   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
765   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
764   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
764   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
764  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
763  
Og艂oszenie

763   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
763   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
763   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
762   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
760   OG艁OSZENIE
759  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
759   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
758   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
757   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
756   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
756   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
753   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
752   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
752   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
752   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
752  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
751   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
751   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
751   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
750   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
749   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
749   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
749   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
748   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
747   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
747   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
747   INFORMACJA
746   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
745   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
745   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
745   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
744   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
744   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
744   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
743   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
743   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
743   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
742   OG艁OSZENIE
742   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
741   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
741  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
740   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
740   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
740   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
740   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
740   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
739   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
739   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
738   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
737   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
737   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
737   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
737   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
737   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
737   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
736   OG艁OSZENIE
736   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
736   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
735   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
735   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
734   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
734   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
734   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
733   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
732   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
731   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
731   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
731   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
730   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
730   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
729   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
728  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
727   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
726   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
726   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
725   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
725   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
725   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
725   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
722   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
722   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
721   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
721   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
721   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
720   OG艁OSZENIE
720   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
719   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
718   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
718   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
718   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
718   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
717   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
717   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
717  
INFORMACJA
716   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
716   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
715   KOMUNIKAT
715   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
715   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
715   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
714   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
714   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
713   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
713  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
712   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
712   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
712   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
711   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
711   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
710   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
710   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
710   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
710   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
710   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
709   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
709   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
708   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
708   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
708  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
707   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
707   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
707   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
706   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
706   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
705   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
704   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
703   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
703   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
703   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
702   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
702   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
701   Zawiadomienie o zawarciu umowy
700   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
700   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
700   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
699   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
699   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
698   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
698   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
698   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
698   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
698   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
697   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
697   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
697   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
696  
OBWIESZCZENIE
696   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
695   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
695   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
694   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
693   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
693   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
692   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
692   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
691   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
691   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
691   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
691   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
690   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
689   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
689   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
689   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
689   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
689   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
688  
OBWIESZCZENIE

688   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
688   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
688   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
687   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
686   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
686   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
686   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
685   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
685   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
685   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
684   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
684   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
682   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
682   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
682   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
681   Op艂ata administracyjna
681   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
680   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
679   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
679   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
678  
INFORMACJA
678   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
678   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
678   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
676   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
675   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
675   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
675   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
675   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
674   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
673   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
672   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
672   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
672   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
672   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
672   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
671   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
671   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
671   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
671   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
670   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
670   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
670   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
669   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
669   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
668   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
668   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
667   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
667  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
666   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
666   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
665   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
664   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
664   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
664   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
664   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
663   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
663   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
663   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
663   Decyzja 艣rodowiskowa
662   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
662   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
661   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
661   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
661   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
660  
660   Stawka podatku od posiadania ps贸w
660   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
659   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
659  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
658   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
658   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
658   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
657   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
656   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
656   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
655   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
655   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
655   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
654   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
654   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
653   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
653   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
653   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
652   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
652   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
652   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
650   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
650   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
650   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
649   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
649   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
648   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
646   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
644   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
644   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
643   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
642   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
642   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
641   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
641   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
641   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
641   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
640   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
640   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
639   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
638   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
638   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
637   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
636   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
636   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
636   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
636   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
635  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
634   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
634   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
634   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
633   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
632   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
631   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
631   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
630   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
630   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
630   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
629   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
628   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
628   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
628   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
628   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
628   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
628   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
627   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
627   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
627   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
627   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
627   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
626   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
626   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
626   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
626   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
625   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
625   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
624   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
624   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
623   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
622   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
622   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
622   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
621   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
621   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
619   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
619   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
619   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
618   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
618   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
617   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
617   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
617   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
617   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
617   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
617   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
616   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
616   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
616   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
615   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
614   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
613   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
612   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
612   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
612   Op艂aty za wod臋
612   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
611   OG艁OSZENIE
611   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
611   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
610   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
610   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
610   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
609   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
609   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
608  
OG艁OSZENIE
608   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
607   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
607   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
607   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
607   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
607   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
605   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
605   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
604   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
602   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
601   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
601   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
601   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
601   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
599  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
599   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
599   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
598   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
596  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
596   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
596   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
595   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
595   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
595   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
595   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
594   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
594   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
594   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
593   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
593   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
591   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
591   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
591   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
591   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
591   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
590   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
590   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
589   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
589   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
589   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
589  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
588   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
588   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
588   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
588   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
586   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
586   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
585   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
585   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
585   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
584   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
584   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
582   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
582   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
581   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
581   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
581   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
581   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
580   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
580   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
579   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
579   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
578   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
578   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
578   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
578   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
578  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
577   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
577   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
576   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
575   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
574   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
574   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
574   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
574   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
573   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
573   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
572   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
570   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
570   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
570   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
568   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
566   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
566   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
565   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
565   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
565   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
565   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
565   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
565   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
564   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
563   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
563   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
562   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
562   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
561   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
561   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
561   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
561   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
561   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
560   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
559   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
559   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
558   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
558   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
558   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
557   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
555   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
555   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
554   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
554   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
552   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
551   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
551   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
550   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
550   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
550  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
548   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
548   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
547   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
547   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
547   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
546   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
546   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
545   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
545   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
544   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
543   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
543   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
542   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
542   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
542   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
542  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
541   OG艁OSZENIE
541   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
540   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
539   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
539  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
537   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
536   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
536   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
536   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
535   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
534   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
534   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
533   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
533   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
531   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
530   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
530   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
529   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
529   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
528   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
527   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
527   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
527  
UWAGA ROLNICY
526   Og艂oszenie
526   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
526   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
525   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
525   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
524   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
523   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
523   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
523   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
522   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
522   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
521   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
521   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
521   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
520  
Informacja
520   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
520   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
520  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
519   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
519   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
519   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
519   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
518   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
518   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
518   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
518   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
517   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
517   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
516   OG艁OSZENIE
516   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515  
Powszechny Spis Rolny
515   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
515   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
514   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
514   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
513   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
513   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
512   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
512   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
512   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
512   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
511   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
511   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
511  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
509   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
509   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
507   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
506   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
505   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
505   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
505   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
505   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
503   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
503   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
503   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
503   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
503   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
503  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
502   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
502   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
501   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
501  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
501   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
500   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
499   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
499   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
499   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
499   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
499   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
499   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
498   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
497   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
497   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
497   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
496   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
496   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
495  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
494   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
494   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
494   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
493   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
493   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
493   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
492   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
491   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
491   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
491  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
491  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
491   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
490   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
489   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
487   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
486   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
485   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
483   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
483   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
482   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
482   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
481   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
480  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
480   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
479   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
479   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
479   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
479   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
478  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
477   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
476   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
476  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
476   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
476   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
475   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
475   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
475   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
475   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
474   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
474   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
472   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
470   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
470   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
469   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
469   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
468   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
468   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
468   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
468   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
467   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
467   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
467   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
467   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
466   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
466   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
466   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
466   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
465   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
465   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
465   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
464   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
464   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
463   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
463   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
463   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
463   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
462   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
462   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
462   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
461   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
460   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
460   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
459   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
459   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
458   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
458   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
458   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
457   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
457  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
457  
INFORMACJA
456   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
456   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
455   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
453   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
453   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
453   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
453  
453   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
452   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
452   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
452   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
451   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
449   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
449   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
449   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
448   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
447  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
447   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
447   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
447   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
446   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
446   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
446   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
446   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
446   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
445   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
445   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
445   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
444   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
443   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
443   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
443   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
443   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
443   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
443   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
442   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
442   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
442   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
441   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
441   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
440   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
440   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
440   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
440   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
439   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
439   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
438   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
438   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
438   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
437   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
437   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
437   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
437   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
437   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
436   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
436   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
436   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
436   Op艂ata targowa
436   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
435   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
434   Op艂aty za wod臋
433   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
433   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
433   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
432   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
430  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
430   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
430   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
429   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
428  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
428   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
428   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
427   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
426   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
426   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
425   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
425   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
425   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
425   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
424   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
424   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
423   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
422   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
422   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
421   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
421   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
420   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
420   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
419   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
418   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
418   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
417   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
417   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
416   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
416   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
416   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
415   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
415   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
415   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
414   OG艁OSZENIE
414  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
414   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
414   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
413   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
413   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
413   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
413   OBWIESZCZENIE
412   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
411   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
411   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
411   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
411   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
411   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
411   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
409   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
408   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
407   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
406   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
406   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
406   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
406   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
406   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
404   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
404   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
404   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
404   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
403   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
402   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
402   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
402   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
401   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
401   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
400   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
399   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
398   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
398  
Informacja
397   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
397  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
397  
PROGRAM
397   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
397   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
397  
Uwaga - silne opady deszczu
397   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
396   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
396   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
396   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
395   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
395   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
395   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
394   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
392   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
392   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
392   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
391   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
391   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
390   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
390   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
389  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
389   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
389   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
388   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
388   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
388   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
387   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
387   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
387   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
387  
Informacja
386   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
385   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
384   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
383   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
382   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
382   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
381   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
380  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
380   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
380   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
377   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
377   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
376   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
376   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
376   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
376   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
376   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
375   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
373   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
373   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
372   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
372   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
372   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
372   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
371   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
371   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
371   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
371   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
371   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
370   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
370   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
370   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
369   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
369   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
367   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
367   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
366   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
366   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
366   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
366   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
365   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
365   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
365   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
365   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
365   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
364   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
364   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
364   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
364   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
362   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
362   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
362   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
362   Og艂oszenie
361   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
361   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
361   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
361   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
360   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
360   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
360   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
360   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
359   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
359   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
359   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
359   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
359   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
359   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
358   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
358   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
358   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
358   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
357   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
357   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
357   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
357   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
356   OBWIESZCZENIE
355   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
355   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
354   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
353   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
352   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
352   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
351  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
351   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
351   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
351   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
350   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
350   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
350   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
350   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
350   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
350   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
349   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
348   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
348   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
347   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
347   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
347   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
347   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
347   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
347   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
346   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
345   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
345   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
345   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
345   OBWIESZCZENIE
344   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
344   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
344   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
343   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
343   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
343   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
342   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
342  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
341   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
341  
Informacja
341   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
341   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
341   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
341   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
340   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
340   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
340   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
339   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
339   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
339   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
338   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
338   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
338   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
338   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
338   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
338   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
337   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
337   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
337   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
337   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
337  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
336   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
336   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
336   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
336   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
335   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
335   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
335   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
335   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
335   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
334   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
334   OBWIESZCZENIE
333   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
332   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
332   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
332   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
332   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
332   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
332   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
332   OBWIESZCZENIE
332   OBWIESZCZENIE
332   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
331   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
331   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
331   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
330   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
330   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
330   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
330   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
329   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
329   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
329   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
329   Jednostki podleg艂e
328   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
328   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
328   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
328   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
327   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
327   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
326   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
326   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
326   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
326   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
326   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
324   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
324   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
324   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
324   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
323   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
323   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
323   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
323   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
322   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
322   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
322   OBWIESZCZENIE
320   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
320   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
320   Formularz uwag
320   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
320   OBWIESZCZENIE
319   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
319   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
319   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
319   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
319   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
319   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
319   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
318   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
317   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
317   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
317   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
317   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
316   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
316   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
316   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
316   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
315   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
315   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
314   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
314   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
314   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
313   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
313   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
313   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
313   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
313   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
313   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
313   OBWIESZCZENIE
312   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
312   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
311   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
311   OBWIESZCZENIE
310   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
310   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
310   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
310   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
310   OBWIESZCZENIE
310   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
310   OBWIESZCZENIE
309   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
309   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
308   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
308   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
308   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
308   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
308   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
308   OBWIESZCZENIE
307   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
306   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
306   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
305   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
305   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
304   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
304   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
303  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
302   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
302   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
302   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
301   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
301   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
301   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
301   INFORMACJA
301   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
300   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
300   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
300   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
299   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
299   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
299   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
299   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
298   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
297   Kierownictwo
297   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
297   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
296   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
296   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
296   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
296   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
296   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
296   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
295   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
294   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
294   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
293   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
293  
Informacja
293   OBWIESZCZENIE
289   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
288  
Rekrutacja 2014-2015
288   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
286   OBWIESZCZENIE
286   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
284   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
284   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
284   OBWIESZCZENIE
283   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
283   ZAWIADOMIENIE
282  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
282   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
282   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
281   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
280   Gminny O艣rodek Kultury
279   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
279   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
279   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
278   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
278   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
278   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
277   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
275   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
274   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
274   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
274   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
274   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
272   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
272   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
272   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
272   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
269   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
269   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
269   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
268   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
268   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
268   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
267   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
267   Sk艂ad osobowy Rady
265   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
263   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
262   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
262  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
262   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
259   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
258   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
257   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
256   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
253   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
253   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
253   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
252   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
251   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
251   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
250   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
250   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
250  
Informacja
250  
Kalendarz Wyborczy
249   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
249   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
249   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
249   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
248   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
248   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
247   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
246   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
245   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
244   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
243   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
241   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
241  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
241   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
240   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
240   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
239   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
239   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
239   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
238   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
238   OBWIESZCZENIE
236   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
235   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
234   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
234   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
233   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
232   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
232   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
230   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
230   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
229   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
228   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
226   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
226   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
225   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
224   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
224   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
222   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
221   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
221   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
221  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
220   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
220  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
218  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
218  
Informacja o wynikach naboru
216   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
216   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
216   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
215   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
214   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
214   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
213   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
213   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
213   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
211  
Informacja
211   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
211   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
210   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
210   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
209   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
208   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
207   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
207   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
205   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
205   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
205   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
204   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
204   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
204   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
202   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
202   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
202   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
202   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
202   OBWIESZCZENIE
201  
Informacja
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
201   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
201   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
200   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
199   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
198   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
197   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
197   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
196   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
196   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
195   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
194   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
194   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
194   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
193   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
192   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
191   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
190   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
190   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
189   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
189   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
189   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
189   OBWIESZCZENIE
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
188   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
188   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
187   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
187   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
187   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
186   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
185   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
185   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
185   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
184   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
183   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
182   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
182   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
182   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
181   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
180   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
179   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
177   Studia podyplomowe
177   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
177   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
175   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
175   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
174   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
174   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
174   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
174   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
174   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
172   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
172   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
170  
I N F O R M A C J A

170   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
166   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
166  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
165   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
165   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
164   OBWIESZCZENIE
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
163   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
163   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
163  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
160  
Informacja
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
160   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
158   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
158   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
158   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
157   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
157   OBWIESZCZENIE
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
156   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
155   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
154   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
154   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
153   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
153   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
152   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
151   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
149   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
149   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
149   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
147  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
145   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
142   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
139   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
139   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
139   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
138   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
136   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
136   ZAWIADOMIENIE
136   DECYZJA Nr 1/2014
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
133   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
133   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
132  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
127   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
127   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
125   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
125   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
125   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
124   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
124   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
123   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
123   OBWIESZCZENIE
122   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
122   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
122   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
121   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
121   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
120   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
120   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
120   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
120   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
120   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
119   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
119  
119   OBWIESZCZENIE
118   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
118   KALENDARZ WYBORCZY
117   Gminny O艣rodek Kultury
116   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
116   OBWIESZCZENIE
115   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
115   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
114   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
114   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
113   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
113   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
112   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
112   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
112   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
111   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
111   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
110   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
110   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
109   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
109   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
109   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
108   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
107   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
107   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
107   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
107   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
106   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
106   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
106   OBWIESZCZENIE
105   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
105  
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
104   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
103   Gminny O艣rodek Kultury
103   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
102   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
102   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
102   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
102   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
101   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
101   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
100   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
100   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
100  
99   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
99   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
99   OBWIESZCZENIE
98   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
97   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
97   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
97   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
97   INFORMACJA
97   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
96   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
96   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
96   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
96   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
96   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
96   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
96   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
95   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
95   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
95   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
95   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
95   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
94   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
94   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
94   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
94   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
94   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
94   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
94   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
93   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
93   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
93   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
93   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
93   INFORMACJA
92   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
92   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
92   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
92   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
92   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
91   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
91   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
91   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
91   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
91   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
91   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
91   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
90   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
90   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
90   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
90   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
90   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
89   INFORMACJA
88   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
88   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
88   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
87   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
87   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
86   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
86   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
85   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
85   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
82   ZAWIADOMIENIE
82   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
82   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
82   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
82   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
81   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
81   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
81   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
81   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
80   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
79   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
79   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
79   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
78   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
78   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
78   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
78   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
78   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
77   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
77   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
77   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
76   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
76   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
76   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
74   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
74   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
74   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
73   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
73   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
73   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
73   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
73   ZAWIADOMIENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
72   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
71   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
70   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
70   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
70   ZAWIADOMIENIE
68   ZAWIADOMIENIE
68   Zarz膮dzenie wybor贸w
67   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
66   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
66   ZAWIADOMIENIE
66   ZAWIADOMIENIE
65   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
64   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
64   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
64   INFORMACJA PKW
64   ZAWIADOMIENIE
63   ZAWIADOMIENIE
63   ZAWIADOMIENIE
63   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
61   ZAWIADOMIENIE
61   ZAWIADOMIENIE
61   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
60   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
60   ZAWIADOMIENIE
59   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
58   INFORMACJA
56   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
56   ZAWIADOMIENIE
56   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
56   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
55   ZAWIADOMIENIE
55   ZAWIADOMIENIE
55   ZAWIADOMIENIE
55   OBWIESZCZENIE
54   OBWIESZCZENIE
53   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
53   ZAWIADOMIENIE
53   ZAWIADOMIENIE
52   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
52   ZAWIADOMIENIE
52   POSTANOWIENIE
51   ZAWIADOMIENIE
51   ZAWIADOMIENIE
49   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
49   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
49   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
49   ZAWIADOMIENIE
49   ZAWIADOMIENIE
49   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
48   ZAWIADOMIENIE
47   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
47   ZAWIADOMIENIE
47   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
47   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
47   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
47   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
47   OBWIESZCZENIE
46   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
46   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
46   ZAWIADOMIENIE
46   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
45   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
45   ZAWIADOMIENIE
45   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
45   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
44   ZAWIADOMIENIE
44   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
44   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
44   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
44   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
44   POSTANOWIENIE
44   ZAWIADOMIENIE
43   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
43   ZAWIADOMIENIE
42   ZAWIADOMIENIE
42   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
42   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
42   ZAWIADOMIENIE
42   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
41   ZAWIADOMIENIE
41   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
41   POSTANOWIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
40   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
40   KOMISJA REWIZYJNA
40   OBWIESZCZENIE
39   POSTANOWIENIE
39   POSTANOWIENIE
38   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
37   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
36   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
36   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
36   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
35   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
34   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
34   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
33   ZAWIADOMIENIE
32   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
31  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
31   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
31   OBWIESZCZENIE
31   OBWIESZCZENIE
30   Informacja - grudzie艅 2014
29   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
29   OSTRZE呕ENIE
29   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
26   OBWIESZCZENIE
24  
Informacja
22   ZAWIADOMIENIE
22   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
18   OBWIESZCZENIE
15   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
14   INFORMACJA KRUS
14   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
13   ZAWIADOMIENIE
12   OSTRZE呕ENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   OBWIESZCZENIE
12   OBWIESZCZENIE
12   ZAWIADOMIENIE
11   OSTRZE呕ENIE
11   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
11   ZAWIADOMIENIE
10   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
10   OBWIESZCZENIE
9   OBWIESZCZENIE
8   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
8   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
7   ZAWIADOMIENIE
6   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
6   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
5   POSTANOWIENIE
5   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
5   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.

 Liczba   Kategoria
161991   Dane teleadresowe
77119   Przetargi
32198   Oferty pracy
24992   Dot. rolnictwa
23463   Inne zam贸wienia
19838   Zam贸wienia publiczne
12591   Inne
12430   Charakterystyka
12384   Pomocy spo艂ecznej
11921   Kierownictwo
10620   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10055   Galeria zdj臋膰
9702   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9200   Og艂oszenia
9103   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
7614   O艣wiatowe
7559   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
7493   Lista so艂ectw
7444   Inwestycyjne
7318   Struktura organizacyjna
6799   Ochrony 艣rodowiska
6603   Mapa gminy
6466   Sk艂ad osobowy Rady
6165   Zarz膮dzenia W贸jta
6156   - 2006-2010
5761   - 2010-2014
5703   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5583   Decyzje 艣rodowiskowe
5365   Rady Gminy
5262   Za艂atwianie spraw
5243   KONKURSY
5085   Informacje og贸lne
5022   Urz膮d Gminy
4980   Podatki i op艂aty
4752   Decyzje o warunkach zabudowy
4586   Pomoc spo艂eczna
4547   Rejestry, ewidencje i archiwa
4536   Plany gospodarcze
4449   Szko艂y
4371   Podatkowe
4334   Inne
4220   Referat finansowy
4204   - 2006-2010
4118   Komisje Rady
4011   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
3983   Decyzje - drzewa
3966   Dowody osobiste
3958   Informacje niepublikowane
3949   Kontrole
3924   - 2010-2014
3860   D艂ug publiczny
3832   Protoko艂y z sesji
3827   Rada Gminy
3817   Maj膮tek gminy
3798   - 2002-2006
3788   Uchwa艂y Rady
3777   Ochrona 艣rodowiska
3769   Prawo lokalne
3687   Podstawa prawna dzia艂ania
3662   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3655   Wzory dokument贸w
3647   Pomoc publiczna
3641   - 2002-2006
3616   Bud偶et Gminy
3599   Gospodarka nieruchomo艣ciami
3436   Wyborcze
3321   Finanse
3196   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
2942   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
2909   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2864   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
2855   - 2010-2014
2761   - 2010-2014
2664   Zarz膮dzanie kryzysowe
2607   PRZEDSZKOLE PO KL
2561   Ustawa 艣mieciowa
2007   Sport
1858   - 2006-2010
1709   - 2006-2010
1707   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
330   Program usuwania azbestu
172   - 2014-2018
165   - 2014-2018
65   Og艂oszenia meteorologiczne
licznik odwiedzin: 1819460