logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
23787   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
7423   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4434   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
3867   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3067   Struktura organizacyjna
2771  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
2741   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2599   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
2370   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2243   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2126   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2114  
2100   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
1968   LISTA SO艁ECTW
1904   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
1880   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
1822   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
1755   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
1716   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
1656   Regulamin organizacyjny
1651   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1641   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
1603   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1603   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1594   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1566   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
1561   Za艂atwianie spraw
1519   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
1517   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1501   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1500   Za艣wiadczenie o dochodach
1495   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1490   Informacje niepublikowane
1489   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1466   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1463   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1452   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1450   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1447  
1428   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1425   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1406   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1391   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1391   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1385   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1381   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1381   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1374   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1372   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1372   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1366   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1361   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1360   Rejestry, ewidencje i archiwa
1360   2002-2006
1357   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1351   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1347   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1346   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1345   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1341   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1331   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1329   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1310   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1305   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1304   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1298   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1298   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1284   Uchwa艂y 2002-2006
1283   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1278   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1274   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1265   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1253   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1252   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1244   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1242   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1242   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1237   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1234  
Szanowni Pa艅stwo!
1233   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1224   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1223   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1220   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1212   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1208   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1208  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1203   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1193   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1192   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1188   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1179   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1177   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1175   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1174   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1174   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1171  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1163   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1162  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1159   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1155   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1147   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1140   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1139   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1133   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1128   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1121   PODATKI I OP艁ATY
1119   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1119   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1112   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1110   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1110  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1108   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1107   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1105   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1103   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1101   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1096   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1094   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1091   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1087   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1087   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1082  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1080   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1080   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1078   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1078   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1078   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1077   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1076   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1075   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1073   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1062   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1054  
INFORMACJA
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1051   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1051   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1050   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1048   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1048   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1044   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1042   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1042   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1042   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1041   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1040   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1039   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1036   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1034   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1034   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1033   OG艁OSZENIE
1032   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1030   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1026   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1026   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1022   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1022   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1019   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1019   KARTY INFORMACYJNE:
1015   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1012   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1011   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1009  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1009   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1007   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1007   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1007   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1005   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1004   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1003   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
991   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
989   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
988   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
985   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
985   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
983   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
982   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
979   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
977   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
977   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
974   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
972   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
971   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
971   Wyniki wybor贸w do Senatu
971  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
970   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
968   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
966   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
966   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
966   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
965   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
963   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
959   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
959   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
958   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
957   KARTY INFORMACYJNE:
957   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
956   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
954   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
954   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
952   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
952   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
952   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
952   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
950   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
950   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
950   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
948   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
946   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
945   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
944   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
944   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
939   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
938   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
936   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
934  
INFORMACJA
932   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
930   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
930   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
929   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
927   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
921   Dot. stypendi贸w socjalnych
921   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
921   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
921   Kierownictwo
920   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
920   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
919   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
919   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
918   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
918   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
917   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
916   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
916   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
914   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
914   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
912   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
911   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
911   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
910   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
909   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
908   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
907  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
907   ZAWIADOMIENIE
905   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
905   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
905   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
905   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
905   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
905   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
904   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
903   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
903   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
903  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
901   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
901   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
900   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
899   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
898   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
897   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
896   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
895   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
895  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
893   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
892   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
892   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
892   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
892   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
891   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
891   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
890   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
889  
889   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
888   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
888   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
888  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
887   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
887   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
886   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
884   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
884   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
879   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
879   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
879   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
879   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
879   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
878   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
877   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
877   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
876   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
876   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
875   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
874   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
872   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
872   6 lutego Dniem Wolontariusza
871   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
870   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
870   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
869   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
869   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
869   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
868   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
867   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
867   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
866   Dot. Dowod贸w Osobistych
866   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
866   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
866   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
864   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
863   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
863   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
862   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
862   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
862   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
862   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
861   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
859   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
859   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
858   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
858   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
858   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
857   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
856   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
856   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
855   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
853   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
853   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
853   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
853   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
853  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
852   UWAGA
852   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
852   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
852   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
850   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
849   UWAGA !!!
848   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
847   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
847   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
845   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
843   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
843   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
842   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
842   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
841   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
838   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
837  
837   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
837   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
836   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
836   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
836   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
836   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
835   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
835   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
835   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
834  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
834   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
831   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
829   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
829   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
828   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
826   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
824   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
823   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
823   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
822   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
821   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
820   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
820   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
819   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
818   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
818   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
818   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
817   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
817   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
815   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
815   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
814   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
814   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
814  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
813   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
812  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
810   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
808   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
807   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
806   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
806   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
806   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
805   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
805   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
805   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
805   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
804   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
802   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
802   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
802   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
801   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
801   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
801   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
798   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
798   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
797   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
797   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
797   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
796   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
795   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
794   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
794   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
794   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
794   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
793   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
793  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
792   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
792   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
791   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
790   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
790   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
790   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
790   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
790   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
790   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
789   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
789   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
788   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
787   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
786   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
786   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
785   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
784   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
783   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
783  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
782   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
781   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
779   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
778   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
778   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
777   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
777   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
776   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
775   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
774   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
774   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
773  
Og艂oszenie

772   OG艁OSZENIE
772   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
772   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
771   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
770  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
770   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
770   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
769   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
768   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
767   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
766   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
766   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
766   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
766   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
765   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
765   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
764   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
763   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
763   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
763  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
763   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
763   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
762   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
762   INFORMACJA
761   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
760   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
760   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
759   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
759   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
759   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
758   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
758   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
757   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
757   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
757   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
757   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
757   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
757   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
756   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
756   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
756   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
755   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
755   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
754   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
754  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
753   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
753   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
753   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
753   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
753   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
752   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
751   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
750   OG艁OSZENIE
750   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
749   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
748   OG艁OSZENIE
748   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
748   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
748   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
748   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
746   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
746   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
745   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
745   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
745   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
743   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
743   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
741   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
740   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
740   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
739   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
739   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
739  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
738   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
737   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
737   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
737  
INFORMACJA
736   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
736   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
735   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
735   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
735   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
734   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
734   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
734   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
733   OG艁OSZENIE
733   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
733   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
733   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
732   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
732  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
731   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
731   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
730   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
730   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
728   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
728   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
728   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
728   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
728   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
728  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
727   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
727   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
727   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
727   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
727   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
727   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
726   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
726   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
725   KOMUNIKAT
725   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
725   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
724   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
724   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
723   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
723   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
721   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
720   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
720   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
720   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
720   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
720   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
719   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
719   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
718   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
718   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
717   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
717   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
717   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
717   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
716   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
715   Zawiadomienie o zawarciu umowy
715   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
715   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
714   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
714   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
714   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
714   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
714   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
712   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
712   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
711   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
711   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
711   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
711   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
711   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
711   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
710   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
709   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
709   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
709   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
708   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
707   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
706  
OBWIESZCZENIE
706   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
706   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
706   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
705   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
705   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
704   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
704   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
703   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
703   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
701   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
700   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
700   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
700   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
700   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
699   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
698   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
698   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
698   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
698   Decyzja 艣rodowiskowa
697  
OBWIESZCZENIE

697   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
696   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
696   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
696   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
695   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
693   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
693   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
693   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
693   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
692   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
692   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
691   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
691   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
690   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
690   Op艂ata administracyjna
689  
INFORMACJA
689   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
689   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
687   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
687   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
687   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
686   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
686   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
686   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
685   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
685   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
684   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
683   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
683   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
683   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
683   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
682   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
682   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
682   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
682   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
682   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
681   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
681   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
681   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
680   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
680   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
680   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
680   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
680   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
679   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
678   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
678   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
677   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
677   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
677   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
677  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
676   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
675   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
675   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
675   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
675   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
675   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
675   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
674   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
674   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
674   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
674   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
674   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
674   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
673   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
672   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
671  
670   Stawka podatku od posiadania ps贸w
670   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
670   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
670   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
669  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
668   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
667   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
667   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
665   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
663   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
662   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
661   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
661   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
661   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
661   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
660   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
659   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
659   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
657   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
656   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
656   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
656   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
656   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
655   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
655   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
654   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
654   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
654   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
652  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
651   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
651   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
650   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
650   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
649   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
649   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
648   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
648   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
647   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
647   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
646   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
646   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
646   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
645   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
645   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
645   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
645   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
644   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
644   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
644   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
644   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
643   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
643   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
643   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
643   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
642   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
640   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
640   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
640   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
639   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
639   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
639   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
638   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
638   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
638   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
637   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
636   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
636   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
635   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
635   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
635   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
635   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
635   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
635   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
635   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
635   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
634   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
634   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
633   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
633   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
633   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
633   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
633   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
633   Op艂aty za wod臋
632   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
631   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
631   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
630   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
629   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
629   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
629   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
628   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
627   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
627   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
626   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
625   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
625   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
625   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
625   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
624   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
624   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
623   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
623   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
622   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
621   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
621   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
621   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
621   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
620   OG艁OSZENIE
620   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
620   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
619   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
619   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
617   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
617   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
617   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
616  
OG艁OSZENIE
616   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
616   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
615   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
615   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
615   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
615   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
612   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
612   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
611   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
611   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
611   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
610   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
610   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
610   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
609   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
609   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
609   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
608   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
608   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
607   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
607   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
606  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
606   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
606   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
606   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
606   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
605   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
605   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
604   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
603   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
603  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
603   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
603  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
602   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
601   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
600   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
600   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
599   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
598   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
598   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
598   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
598   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
597   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
597   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
597   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
596   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
595   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
594   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
594   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
594   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
593   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
593   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
592   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
592   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
592   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
591   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
589   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
589   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
589  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
588   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
588   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
588   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
588   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
588   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
586   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
586   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
586   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
585   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
585   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
584   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
584   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
583   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
583   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
583   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
582   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
582   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
580   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
579   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
579   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
578   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
578   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
577   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
577   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
577   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
577   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
576   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
576   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
575   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
574   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
574   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
573   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
573   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
571   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
571   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
571   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
568   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
567   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
567   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
567   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
567   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
567   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
566   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
565   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
565  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
564   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
563   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
563   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
563   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
563   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
563   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
562   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
562   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
561   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
561   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
560   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
559   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
558   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
558  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
557   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
557   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
556   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
555   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
554   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
554   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
554   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
553   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
552   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
552   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
550   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
550   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
550   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
549   OG艁OSZENIE
549   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
547   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
547   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
547   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
547   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
546   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
546   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
545  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
544   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
544   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
544   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
544   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
544  
UWAGA ROLNICY
543   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
543   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
542   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
541   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
541   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
540   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
540   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
540  
Informacja
539   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
539   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
539   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
539   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
538   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
538   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
537   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
537   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
537   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
536   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
536   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
536   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
535   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
535   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
535   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
534   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
534   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
533   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
533   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   Og艂oszenie
532   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
532   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
531   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
530   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
529   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
528   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
528   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
528   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
528   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
528   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
527   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
527  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
526   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
525   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
524   OG艁OSZENIE
524  
Powszechny Spis Rolny
523   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
523   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
523   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
523   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
522   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
522  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
521   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
521   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
521   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
521   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
521   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
520   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
519   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
519  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
518   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
517   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
517   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
517   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
516   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
516   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
515   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
515   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
515  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
514   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
514   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
514   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
513   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
513   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
513   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
513  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
510   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
510   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
510   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
510   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
510   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
510   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
509   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
509   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
509  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
508   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
507   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
507   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
506   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
506   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
506   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
506   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
506   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
505   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
504   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
503  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
502   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
502   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
500   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
499   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
499   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
499   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
498   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
496   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
496   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
496   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
496   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
495   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
494   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
494   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
494   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
493   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
493   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
492   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
491  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
491   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
491   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
490   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
490  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
489   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
489   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
488   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
488   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
488   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
487   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
487   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
487   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
486  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
486   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
484   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
484   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
484   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
483   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
483   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
483   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
483   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
483   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
482   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
481   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
481   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
481   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
480   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
480   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
480   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
479   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
479   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
479   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
479   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
478   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
478   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
477   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
477   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
477  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
477   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
476   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
474   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
473   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
473   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
473  
INFORMACJA
472   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
472   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
472   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
471   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
471   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
470   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
470   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
469   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
469  
469   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
469   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
468   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
466   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
465   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
465   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
464   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
464   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
464   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
464   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
463   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
463   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
462   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
462   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
461   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
461   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
461   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
460   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
460   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
460   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
459   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
458  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
458   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
458   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
458   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
457   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
457   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
457   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
457   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
457   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
457   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
456   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
456   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
455   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
455   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
454   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
454   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
454   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
454   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
454   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
454   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
454   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
454   Op艂ata targowa
453   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
453   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
453   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
452   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
452   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
452   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
451   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
451   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
450   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
450   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
448   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
448   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
446   Op艂aty za wod臋
446   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
445   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
445   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
445   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
444   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
443   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
443   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
442   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
442   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
442   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
442   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
441   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
441   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
441   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
440   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
440   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
439   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
439   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
438   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
438   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
437  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
437  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
437   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
437   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
437   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
437   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
437   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
435   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
435   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
434   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
433   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
433   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
432   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
432   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
431   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
431   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
431   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
429   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
429   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
429   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
429   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
429   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
429   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
428   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
428   OBWIESZCZENIE
427   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
426   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
426   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
426   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
426   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
425   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
424   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
423   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
423   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
422   OG艁OSZENIE
422   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
422   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
421  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
421   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
420   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
420   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
420   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
419   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
419   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
419   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
419   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
418  
Informacja
417   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
417   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
415   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
415   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
415  
Uwaga - silne opady deszczu
414   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
414   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
414   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
413   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
413   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
412   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
412   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
411   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
411   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
410   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
410   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
409   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
408   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
408   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
408   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
408   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
407   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
407   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
407   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
407  
Informacja
406   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
406   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
405   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
405  
PROGRAM
405   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
405   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
404  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
404   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
403   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
403   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
403   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
401   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
401   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
400   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
399   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
399   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
399   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
399   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
398  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
398   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
398   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
396   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
396   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
395   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
395   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
395   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
394   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
393   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
393   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
393   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
392   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
392   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
392   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
391   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
390   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
389   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
389   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
388  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
388   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
388   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
388   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
388   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
387   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
386   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
386   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
385   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
385   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
385   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
385   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
385   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
385   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
384   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
383   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
383   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
383   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
383   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
382   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
381   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
380   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
380   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
380   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
380   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
379   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
379   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
378   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
378   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
378   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
378   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
378   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
377   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
377   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
377   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
376   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
376   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
376   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
375   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
375   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
375   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
375   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
375   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
375   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
374   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
374   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
374   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
374   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
374   OBWIESZCZENIE
374   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
373   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
373   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
373   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
372   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
372   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
372   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
372   Og艂oszenie
371   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
371   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
370   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
370   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
369   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
369   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
369   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
369   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
368   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
367   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
367   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
367   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
366   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
365   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
365   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
365   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
365   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
365   OBWIESZCZENIE
364   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
364   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
364   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
363   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
363   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
363   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
363   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
362   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
362   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
361   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
360  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
360   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
360   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
360   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
360   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
359   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
359   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
359   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
359   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
359   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
358   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
358   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
358   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
358   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
358   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
357   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
357   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
357   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
357   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
357  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
356   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
356   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
355   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
355  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
354  
Informacja
354   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
354   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
354   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
354   OBWIESZCZENIE
354   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
353   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
353   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
353   OBWIESZCZENIE
353   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
352   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
352   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
352   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
352   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
352   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
352   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
351   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
351   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
351   OBWIESZCZENIE
350   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
350   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
350   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
349   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
349   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
348   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
348   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
348   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
348   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
348   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
347   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
347   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
347   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
347   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
347   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
346   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
346   Jednostki podleg艂e
345   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
345   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
345   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
345   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
345   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
344   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
344   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
344   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
343   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
342   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
342   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
341   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
341   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
340   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
340   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
340   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
340   OBWIESZCZENIE
339   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
339   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
339   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
339   OBWIESZCZENIE
338   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
337   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
337   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
336   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
336   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
334   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
334   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
334   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
334   Sk艂ad osobowy Rady
333   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
333   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
333   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
333   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
332   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
331   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
331   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
331   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
331   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
330   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
330   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
330   OBWIESZCZENIE
329   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
329   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
329   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
329   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
329   OBWIESZCZENIE
328   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
328   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
327   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
327   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
327   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
327   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
327   OBWIESZCZENIE
327   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
327   OBWIESZCZENIE
326   Formularz uwag
326   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
326   OBWIESZCZENIE
325   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
325   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
325   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
325   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
324   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
324   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
324   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
323   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
323   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
323   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
323   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
323   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
323   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
322   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
322   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
322   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
322   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
321   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
321   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
321   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
321   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
321  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
320   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
320   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
320   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
319   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
319   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
319   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
318   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
318   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
317   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
317   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
317   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
316   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
315   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
315   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
315   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
315   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
314   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
314   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
314   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
314   INFORMACJA
313   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
313   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
312   Kierownictwo
312   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
312   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
312   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
312   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
312   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
311   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
311   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
310   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
310  
Informacja
309   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
309   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
309  
Rekrutacja 2014-2015
308   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
308   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
307   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
307   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
307   OBWIESZCZENIE
306   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
304   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
303   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
302   OBWIESZCZENIE
301   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
301   OBWIESZCZENIE
301   Gminny O艣rodek Kultury
299   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
299   ZAWIADOMIENIE
299   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
298   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
295   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
295   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
294  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
293   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
292   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
292   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
292   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
291   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
291   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
291   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
290   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
290   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
290   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
289   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
288   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
288   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
288   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
286   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
286   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
286   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
285   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
285   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
281   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
281   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
280   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
279   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
278   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
277   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
277   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
277   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
276  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
274   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
273   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
273   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
273   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
270   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
269   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
269   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
269   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
268   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
268   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
267   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
266   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
266   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
265   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
264   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
264   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
264  
Kalendarz Wyborczy
263   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
263  
Informacja
261   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
260   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
259   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
258   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
258   OBWIESZCZENIE
257   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
255   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
255   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
253   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
253   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
253   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
252   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
251   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
251   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
250   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
249  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
249   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
248   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
248   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
247   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
247   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
247   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
246   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
246   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
245   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
245   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
242   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
241   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
240   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
239   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
239   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
237   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
237   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
235   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
230   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
229   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
229   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
229   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
229   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
228  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
227   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
227   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
227   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
226  
Informacja
226  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
225   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
224   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
224  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
224  
Informacja o wynikach naboru
223   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
223   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
222   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
221   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
221   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
221   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
220   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
220   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
219   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
218   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
217   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
217   OBWIESZCZENIE
216   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
215   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
215   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
215   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
214   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
214   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
214   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
214   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
213   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
213   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
211   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
211   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
211   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
211   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
211   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
211  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
210   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
210   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
210   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
209   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
209   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
209   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
208   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
208   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
207   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
206  
Informacja
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
206   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
205   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
205   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
204   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
204   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
203   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
203   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
203   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
202   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
202   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
202   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
201   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
201   OBWIESZCZENIE
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
200   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
200   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
200   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
200   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
200   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
200   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
200   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
200   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
199   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
198   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
198   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
197   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
197   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
197   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
197   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
196   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
196   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
196   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
195   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
195   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
194   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
194   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
194   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
193   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
193   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
192   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
191   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
191   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
191   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
190   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
190   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
190   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
189   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
188   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
188   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
187   Studia podyplomowe
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
187   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
187   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
187   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
186   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
185   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
184   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
184   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
183   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
183   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
182   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
182   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
181   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
181   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
181   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
180   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
180   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
180  
I N F O R M A C J A

180   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
179   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
178   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
178   OBWIESZCZENIE
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
177   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
176   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
176   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
175   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
175   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
175   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
174   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
174   OBWIESZCZENIE
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
173   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
173   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
173  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
172   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
172   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
171   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
170   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
170  
Informacja
170   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
169   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
169   DECYZJA Nr 1/2014
168   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
168   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
168   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
168   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
167   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
167   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
166   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
165   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
165   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
164   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
163   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
163   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
162   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
161   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
161   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
160   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
160   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
159   ZAWIADOMIENIE
158   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
157   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
156   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
155   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
155   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
154  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
153   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
153   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
151   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
150   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
147   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
146   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
144   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
143   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
142   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
142   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
141   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
141   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
140   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
140   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
139   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
138   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
138   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
137   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
137   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
137   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
137   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
136  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
136   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
136   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
136  
136   KALENDARZ WYBORCZY
135   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
135   OBWIESZCZENIE
135   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
135   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
134   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
134   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
133   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
133   Gminny O艣rodek Kultury
133   OBWIESZCZENIE
133   OBWIESZCZENIE
133  
132   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
132   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
131   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
131   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
131   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
131   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
130   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
129   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
129   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
129   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
129   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
129   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
128   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
128   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
128   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
128   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
127   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
126   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
126   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
125   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
124  
124   OBWIESZCZENIE
123   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
122   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
121   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
120   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
120   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
120   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
120   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
119   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
119   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
119   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
118   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
118   OBWIESZCZENIE
117   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
117   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
117   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
116   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
115   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
115   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
114   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
114   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
114   INFORMACJA
113   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
113   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
113   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
113   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
113   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
113   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
113   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
113   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
112   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
112   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
112   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
112   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
112   INFORMACJA
111   Gminny O艣rodek Kultury
111   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
111   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
110   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
110   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
110   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
110   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
110   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
110   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
109   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
109   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
109   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
109   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
109   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
109   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
108   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
108   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
108   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
108   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
107   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
107   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
107   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
107   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
107   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
107   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
107   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
107   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
107   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
107   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
106   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
106   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
106   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
106   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
106   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
106   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
106   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
105   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
105   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
105   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
104   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
104   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
104   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
104   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
104   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
104   INFORMACJA
103   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
103   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
103   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
103   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
103   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
102   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
102   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
101   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
101   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
100   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
99   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
99   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
99   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
99   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
98   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
98   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
98   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
98   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
97   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
97   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
96   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
96   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
96   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
94   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
94   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
94   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
93   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
93   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
91   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
91   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
91   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
91   ZAWIADOMIENIE
90   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
90   ZAWIADOMIENIE
90   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
90   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
90   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
89   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
88   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
88   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
88   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
88   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
87   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
87   ZAWIADOMIENIE
86   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
86   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
86   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
85   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
84   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
84   Zarz膮dzenie wybor贸w
83   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
83   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
83   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
82   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
82   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
82   ZAWIADOMIENIE
81   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
81   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
80   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
79   INFORMACJA PKW
79   ZAWIADOMIENIE
79   OBWIESZCZENIE
78   ZAWIADOMIENIE
78   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
78   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
77   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
76   ZAWIADOMIENIE
76   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
76   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
75   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
75   OBWIESZCZENIE
74   POSTANOWIENIE
73   INFORMACJA
73   ZAWIADOMIENIE
73   OBWIESZCZENIE
73   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
72   ZAWIADOMIENIE
72   ZAWIADOMIENIE
71   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
71   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
70   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
70   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
68   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
68   ZAWIADOMIENIE
68   ZAWIADOMIENIE
68   ZAWIADOMIENIE
68   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
67   ZAWIADOMIENIE
67   ZAWIADOMIENIE
67   ZAWIADOMIENIE
66   ZAWIADOMIENIE
65   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
65   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
64   ZAWIADOMIENIE
64   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
64   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
63   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
63   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
62   ZAWIADOMIENIE
62   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
62   POSTANOWIENIE
61   ZAWIADOMIENIE
61   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
61   ZAWIADOMIENIE
60   ZAWIADOMIENIE
60   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
60   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
59   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
59   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
59   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
59   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
59   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
59   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
58   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
58   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
58   ZAWIADOMIENIE
58   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
58   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
58   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
58   POSTANOWIENIE
58   OBWIESZCZENIE
57   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
57   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
57   POSTANOWIENIE
56   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
56   ZAWIADOMIENIE
56   POSTANOWIENIE
56   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
55   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
55   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
55   ZAWIADOMIENIE
54   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
54   ZAWIADOMIENIE
54   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
54   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
54   KOMISJA REWIZYJNA
53   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
53   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
53   ZAWIADOMIENIE
53   ZAWIADOMIENIE
52   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
51   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
51   ZAWIADOMIENIE
51   OBWIESZCZENIE
50   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
49   ZAWIADOMIENIE
48   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
47   ZAWIADOMIENIE
47   OBWIESZCZENIE
47   ZAWIADOMIENIE
47   OBWIESZCZENIE
47   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
46   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
46   ZAWIADOMIENIE
46   OBWIESZCZENIE
46   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
45   Informacja - grudzie艅 2014
45   OBWIESZCZENIE
44   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
44   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
43  
Informacja
43   OBWIESZCZENIE
41   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
41   OSTRZE呕ENIE
40   OBWIESZCZENIE
39   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
37   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
36  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
36   ZAWIADOMIENIE
36   OBWIESZCZENIE
36   OBWIESZCZENIE
35   INFORMACJA KRUS
34   OBWIESZCZENIE
33   ZAWIADOMIENIE
33   OBWIESZCZENIE
33   ZAWIADOMIENIE
31   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
31   ZAWIADOMIENIE
31   OBWIESZCZENIE
30   ZAWIADOMIENIE
29   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
29   ZAWIADOMIENIE
26   OSTRZE呕ENIE
25   ZAWIADOMIENIE
24   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
23   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
23   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
22   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
22   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
19   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
18   OSTRZE呕ENIE
18   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
16   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
15   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
15   ZAWIADOMIENIE
14   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
14   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
14   ZAWIADOMIENIE
14   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
13   ZAWIADOMIENIE
13   ZAWIADOMIENIE
12   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
12   ZAWIADOMIENIE
11   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
10   POSTANOWIENIE
10   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
10   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
10   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
9   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
9   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
9   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
8   OBWIESZCZENIE
8   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
8   ZAWIADOMIENIE
7   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
4   OBWIESZCZENIE
4   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
4   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
3   OBWIESZCZENIE
3   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
1   ZAWIADOMIENIE
1   ZAWIADOMIENIE

 Liczba   Kategoria
164245   Dane teleadresowe
77956   Przetargi
32555   Oferty pracy
25060   Dot. rolnictwa
24185   Inne zam贸wienia
19921   Zam贸wienia publiczne
12643   Inne
12515   Charakterystyka
12470   Pomocy spo艂ecznej
12083   Kierownictwo
10735   Szko艂a Podstawowa w Bieganowie
10133   Galeria zdj臋膰
9775   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
9268   Og艂oszenia
9182   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
7670   O艣wiatowe
7659   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
7573   Lista so艂ectw
7525   Inwestycyjne
7396   Struktura organizacyjna
6851   Ochrony 艣rodowiska
6678   Mapa gminy
6582   Sk艂ad osobowy Rady
6201   - 2006-2010
6201   Zarz膮dzenia W贸jta
5863   - 2010-2014
5806   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
5742   Decyzje 艣rodowiskowe
5424   Rady Gminy
5331   KONKURSY
5315   Za艂atwianie spraw
5137   Informacje og贸lne
5072   Urz膮d Gminy
5046   Podatki i op艂aty
4879   Decyzje o warunkach zabudowy
4634   Pomoc spo艂eczna
4593   Rejestry, ewidencje i archiwa
4581   Plany gospodarcze
4500   Szko艂y
4420   Podatkowe
4377   Inne
4267   Referat finansowy
4237   - 2006-2010
4174   Komisje Rady
4077   Decyzje - drzewa
4048   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4014   Dowody osobiste
4004   Informacje niepublikowane
4000   - 2010-2014
3997   Kontrole
3917   D艂ug publiczny
3870   Rada Gminy
3869   Protoko艂y z sesji
3862   Maj膮tek gminy
3835   Ochrona 艣rodowiska
3829   Uchwa艂y Rady
3815   Prawo lokalne
3730   Podstawa prawna dzia艂ania
3717   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
3713   Gospodarka nieruchomo艣ciami
3690   Wzory dokument贸w
3688   Pomoc publiczna
3660   Bud偶et Gminy
3487   Wyborcze
3358   Finanse
3254   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3027   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
2968   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
2908   - 2010-2014
2904   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
2814   - 2010-2014
2719   Zarz膮dzanie kryzysowe
2663   PRZEDSZKOLE PO KL
2653   Ustawa 艣mieciowa
2051   Sport
1900   - 2006-2010
1755   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
1745   - 2006-2010
382   Program usuwania azbestu
268   - 2014-2018
255   - 2014-2018
109   Og艂oszenia meteorologiczne
21   - 2014-2018
16   - 2014-2018
licznik odwiedzin: 1866121