logo
logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
28010   OFERTA na przeprowadzenie pomiar贸w rezystancji instalacji elektrycznej oraz uziom贸w instalacji odgromowej i ci膮g艂o艣ci obwod贸w
9267   Decyzja o umorzeniu post臋powania administracyjnego
4896   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
4303   Wniosek o ustalenie warunk贸w zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
3470   Struktura organizacyjna
3187   Galeria zdj臋膰 - Serdecznie ZAPRASZAMY
3141  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
3117   Kwestionariusz dotycz膮cy okres贸w sk艂adkowych i niesk艂adkowych
2921   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
2802   Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego
2655   Za艣wiadczenie o dochodach
2588   Strategia Rozwoju Gminy Radziej贸w na lata 2005 - 2014
2557   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 - ZAKO艃CZONO
2531  
2412   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2010
2373   Wymagane dokumenty, kt贸re nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie szko艂y wraz z podaniem o przyj臋cie:
2318   OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:
2310   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2006
2262   Procedury za艂atwiania spraw i wzory dokument贸w znajduj膮 si臋 w zak艂adce "Wzory dokument贸w".
2087   FOLDER REKLAMOWY - P艂owce 27-IX-1331
2057   Za艣wiadczenie o dochodach - w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
2044   DOKUMENTY DOT. PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
2030   Wniosek o wydanie Dowodu Osobistego
1996   Regulamin organizacyjny
1994   INFORMACJA o stanie mienia komunalnego
1989   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1964   Za艣wiadczenie o stanie zdrowia
1941   Za艂atwianie spraw
1935   Formularze deklaracji i informacji o podatku od nieruchomo艣ci
1917   Zg艂oszenie pobytu czasowego cudzoziemca
1891   Informacje niepublikowane
1888   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 27 grudnia 2006 r.
1887   Podanie o wydanie za艣wiadczenia o:
stanie maj膮tkowym gospodarstwa,
nie zaleganiu w op艂atach podatkowych,
posiadaniu gospodarstwa rolnego*
1834   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2013
1826  
1808   Wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
1798   Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2013
1794   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2009
1789   Spos贸b stanowienia akt贸w publiczno-prawnych
1788   UCHWA艁A Nr VIII/40/2003 Rady Gminy Radziej贸w
1784   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2008
1775   Formularze deklaracji i informacji o podatku rolnym
1764   Rejestry, ewidencje i archiwa
1760   Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸w
1743   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku piel臋gnacyjnego
1740   Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie za艣wiadczenia
1734   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
1727   Formularze deklaracji i informacji o podatku le艣nym
1723   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1720   Za艣wiadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
1716   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1712   Wniosek o ustalenie prawa do zasi艂ku rodzinnego oraz dodatk贸w do zasi艂ku rodzinnego
1706   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2007
1706   Walentynki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1677   Stawki podatku od 艣rodk贸w transportowych
1677   Wniosek o emerytur臋 - rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1675   Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej
1672   Dziennik Ustaw z 1991 r. Nr 87 poz. 397
1670   Zg艂oszenie podj臋cia dzia艂alno艣ci - zmiany do istniej膮cego wpisu
1670   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Szostka z dnia 22.03.2011
1668   PROGNOZA kwoty d艂ugu na lata 2007-2012
1661   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2011
1658   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu sta艂ego
1654   SPOS脫B DOR臉CZANIA DOKUMENT脫W ELEKTRONICZNYCH - POBIERZ INSTRUKCJ臉
1644   O艣wiadczenie cz艂onka rodziny o wysoko艣ci dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy niepodlegaj膮cego opodatkowaniu
1638   2002-2006
1631   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1630   Zg艂oszenie pobytu sta艂ego
1630   Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy
1629   O艣wiadczenie cz艂onk贸w rodziny o wysoko艣ci dochodu
1629   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
1616   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1610   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1608   Za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespo艂u do Spraw Orzekania Niepe艂nosprawno艣ci (dla dziecka do 16 – go roku 偶ycia)
1605   Wniosek o rent臋 socjaln膮
1604  
UMIEJSCOWIENIE NA MAPIE POLSKI
1603   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
1578   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2006
1574  
Szanowni Pa艅stwo!
1573   Wniosek o rent臋 rodzinn膮
1567   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 14.02.2012 r.
1562   BUD呕ET na 2007 rok - UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1559   Za艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci prowazonego post臋powania egzekucyjnego oraz o wysoko艣ci wyegzekwowanego 艣wiadczenia alimentacyjnego
1559  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "STARY RADZIEJ脫W 2013" - 8 wrze艣nia 2013 r. (niedziela)
1556   Uchwa艂y 2002-2006
1553   Zg艂oszenie pobytu czasowego
1553   UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1549   KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1540   Dotyczy obszaru szczeg贸lnie nara偶onego Zlewni Rzeki Zg艂owi膮czka
1540  
SZKO艁A PODSTAWOWA
IM. W艁ADYS艁AWA 艁OKIETKA
W P艁OWCACH


1535   PODATKI I OP艁ATY
1527   UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1524   Zg艂oszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
1522   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1514   UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1512   UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1500   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 grudnia 2006
1499   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1485   UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1483   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1482   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 grudnia 2006
1479  
W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
ZAKO艃CZONO
1471   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 listopada 2006
1464   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1462   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1459   UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1452   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1449   UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1449   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 30 kwietnia 2011 r.
1445   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
1437   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1437   Andrzejki w Publicznym Gimnazjum w Skibinie
1432   Wniosek o okre艣lenie 艣rodowiskowych uwarunkowa艅 zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
1423   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
1422   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 27 grudnia 2010 r.
1418   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 grudnia 2006
1416   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1414   UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1414   Formularze deklaracji na podatek od 艣rodk贸w transportowych
1408   UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1406   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-19/10 z 20.04.2010 r.
1403   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 marca 2011 r.
1402   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2008
1402   KARTY INFORMACYJNE:
1398   UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1396  
INFORMACJA
1394   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2007
1394  
PUBLICZNE GIMNAZJUM
im. Kazimierza WIelkiego w Skibinie
1393   UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1388   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1388   UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1387   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1383   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2009
1382   Kierownictwo
1381   UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1381   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1380   UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1375   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1373   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1373   UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1369  
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
1352   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1350   UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1345   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1344   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1342   UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1341   UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1340   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1340   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
1339   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006 W贸jta Gminy Radziej贸w
1336   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 06.10.2011 r.
1335   UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1334   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
1332   UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
1330   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obietk贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Gimnazjum Publiczne, sala gimnastyczna oraz biblioteka w Skibinie z dnia 5 grudnia 2013 r.
1326   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2012
1323   KARTY INFORMACYJNE:
1322  
PROGRAM
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "ZAGORZYCE 2011" - 4 wrze艣nia 2011 r.
1321   UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1321   UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1320   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
1320   UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1318   Dot. dr贸g gminnych Radziej贸w - Kolonia Zagorzyce i 艢wi膮tniki - Opatowice na odcinku 1400 mb w miejscowo艣ci Zagorzyce.
1318   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
1317   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1317   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1317   Decyzja 艣rodowiskowa
1315   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1315   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1315   UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1314   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1312   UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1312   UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1309   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
1309   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1308   UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1307   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
1300   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
1300   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
1297   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1297   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
1296   UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1295   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
1294   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1294   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1293   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8
1292   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie z dnia 14.10.2011 r.
1291   UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1291   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1291   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1287   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1287   UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1287   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1286   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
1283   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1281   UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1278   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
1278   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1278   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1276   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
1275   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
1273   OG艁OSZENIE
1273   Wyniki wybor贸w do Sejmu
1273   Druk za艣wiadczenia o wydanie informacji dot. przeznaczenia terenu wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
1273   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1270   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-06/10 z 02.02.2010 r.
1268   UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1268   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 15.04.2009 (Syg. OI-7331-艢R-02/09)
1267   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1267   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1266   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1263   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1263   UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1261   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1259   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1258   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
1255   Druk za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego,
1254   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1251   UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1251   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
1250   UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1249   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1249   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1249   UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1248   UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1247   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1246   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
1246   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1246   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 17 grudnia 2010 r.
1243   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
1242   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1240   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1240   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
1239   UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1239   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-07/10 z 02.02.2010 r.
1237   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-03/10 z 05.02.2010 r.
1235   UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1235   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1233   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1232   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
1232   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
1231   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
1231   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-19/10 z 13.05.2010 r.
1228   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
1226   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
1225   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
1225   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-23/09)
1224   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1223   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 70/08)
1223   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
1221   UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1219   UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1219   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1218   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
1218   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1218   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w - Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w
1216   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1215   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 5 kwietnia 2007
1213   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2011
1211   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1211   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1211   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1209   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1208   UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1207   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1207   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
1207  
INFORMACJA
1204   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji
1203   UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1202   UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1201  
W脫JT GMINY RADZIEJ脫W
og艂asza
1199   UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1199   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
1199   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 68/08)
1197   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
1197   UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1196   UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1196   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 71/08)
1196   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - z dnia 12 wrze艣nia 2010 r.
1195   Wyniki wybor贸w do Senatu
1194   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1194   UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1193   UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1189   UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1189   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 listopada 2007
1187   UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1185   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1182   UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1182   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1181   UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1180   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1179   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1178   UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1178   UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1178   UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1177   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1176   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1175   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1173   UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1173   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 05.12.2008
1172   UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1171   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
1170   UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1170   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2008 r.
1169  
Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
1168   UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1167   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
1167   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 08.12.2008
1166   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
1166   UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1165   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
1164  
KONKURS
NAJ艁ADNIEJSZY OGR脫D, NAJPI臉KNIEJSZY KWIAT OGRODOWY
1161   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1160   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.03.2009 (Syg. OI-7331-24/09)
1158   UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1158  
TURNIEJ TENISA STO艁OWEGO
1156   UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
1155   UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1155   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 grudnia 2007
1155   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
1153   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1153   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1153   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1152   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1150   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
1150   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-04/10 z 10.02.2010 r.
1148   UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1148   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1147   UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1147   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 luty 2007
1147   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1146   UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1146   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 03.12.2008
1145   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
1145   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 czerwca 2007
1145   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 wrze艣nia 2007
1145   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1144   UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1144   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
1144   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania OI-7331-37/10 z 17.08.2010 r.
1143   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1143   UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1142   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 10 grudnia 2010 r.
1140   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1140   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1140   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-25/10 z 19.05.2010 r.
1140   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sporz膮dzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z podk艂adami geodezyjnymi na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 09.08.2
1138   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
1138  
PROGRAM
X INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 21 sierpnia 2011
1136   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1135   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2008 r.
1134   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1134   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 12.11.2008
1133   UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1133   UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1133   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1131   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1130   Dot. stypendi贸w socjalnych
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
1130   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1130   DEKLARACJA O WYSOKO艢CI OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1129   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1126   UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1125   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
1122   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
1122   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1121   UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1120  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY
1119   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-12/10 z 25.03.2010 r.
1118   UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1118   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1115   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej 60.000 euro - ZAKO艃CZONO
1115   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
1115   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-21/09
1115   Plan Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
1114   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1114   UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1114   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.12.2008 (Syg. OI - 7331 - 69/08)
1113   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1113   UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1112   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1112   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-13/10 z 19.03.2010 r.
1112   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektora w Sekretariacie UG Radziej贸w
- ZAKO艃CZONO
1111   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1109   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
1108   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
1106   UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1106   6 lutego Dniem Wolontariusza
1105   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1104   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
1104   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
1102   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1101   UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
1099   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
1098   UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1097   UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1096   wniosek o wydanie za艣wiadczenia, czy gospodarstwo rolne po艂o偶one jest na Obszarze Szczeg贸lnie Nara偶onym w zlewni rzeki Zg艂owi膮czki
1095   UCHWA艁A Nr XII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1095   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1094   Przebudowa (modernizacja) i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci P艂owce II
1094  
TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
1093   Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej
1093   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
1093   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
1093  
INFORMACJA
1092   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1092   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1091   UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1091   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1091   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1090   UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1089   UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1089   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
1088   UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
1088   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 11.03.2009(Syg. OI-7331-22/09
1088   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1087   Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 18.02.2009(Syg. OI-7331-16/09
1087   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
1086   UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1086   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1085   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1084   UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1084   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
1080  
WYKAZ nieruchomo艣ci rolnych po艂o偶onych w Gminie Radziej贸w przeznaczonych do dzier偶awy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
1077   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1076   UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1076   UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1075   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
1075   ZAWIADOMIENIE
1075   UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1075   Regulamin utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
1074   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 kwietnia 2007
1074  
DO呕YNKI
DO呕YNKI GMINNO-PARAFIALNE "SZOSTKA 2012" - 9 wrze艣nia 2012 r.
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
1073   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1072  
1072   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
1072   UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1072   UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1071   UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1071  
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
1070   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1069   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1069   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1069   Informacja dotycz膮ca utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie
1068   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1068   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1067   UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1064   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1063   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.10.2009 r., OI-6114-67/09
1063   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
1062   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
1062   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1061   UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1061   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
1060   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
1060   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-15/10 z 01.04.2010 r.
1060   UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1058   UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1057   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1057   UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1056   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
1056   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-23/10 z 10.05.2010 r.
1056   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-52/10 z 28.10.2010 r.
1056   Og艂oszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola
1055   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1055   UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1054   UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1054   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
1053   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
1053   UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1053   UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1052   UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1051   UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1051   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2012
1050   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1049   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
1048   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
1047   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
1046   UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1046   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1045   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
1045   UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1044   Dot. Dowod贸w Osobistych
1043   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007 W贸jta Gminy Radziej贸w
1043   OBWIESZCZENIE O ZAKO艃CZENIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1043   UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1040   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1040   UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1040  
KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
1039   UWAGA
1039   UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1038   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
1037   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1037   UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1037   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 20.06.2011
1036   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
1036   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI-7331-37/10 z 26.07.2010 r.
1035   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1035   UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
1034   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
1032   UWAGA !!!
1032   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1032   UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1031   UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
1030   UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1030   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 grudnia 2010 r.
1029   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
1029   UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1028   UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1028   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 27 czerwca 2008 r.
1028   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2009 r.
1027   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
1027   UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1027   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1027   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
1026   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
1026   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1026  
OBWIESZCZENIE Starosty Radziejowskiego
1025   UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1025   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
1025   UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1025   UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1025   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 18 lutego 2009 r.
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
1024   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
1024  
NARODOWE SI艁Y REZERWOWE
1024   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru do przedszkola
1023   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
1022   INFORMACJA
1021   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1021   UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1018   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1018   BUD呕ET 2009 - UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1018   Wniosek o wpis do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, zmiana do istniej膮cego wpisu, zaprzestanie prowadzenia dzia艂alno艣ci
1017   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
1017   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1016   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
1015   UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1015   UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1015   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
1014  
1014   UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1014   UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1013   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1012   UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1011   UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
1011   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
1011   ZAWIADOMIENIEZP. 341-3/09 z dnia 20.05.2009
1011   UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
1009   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
1009   UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
1009   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
1007   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
1007   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2013
1006   UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1006   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
1006   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
1006   Op艂aty za wod臋
1005   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1005   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
1005   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
1003   UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1002   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
1002   UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
1001   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
1001   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
1001  
KONKURS
NAJPI臉KNIEJSZY WIENIEC DO呕YNKOWY GMINY RADZIEJ脫W
997   UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
997   UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
997   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
997   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180416C droga Radziej贸w-Kolonia Zagorzyce od km 0+000 do km 0+835 z dnia 27.06.2011
996   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 czerwca 2009 r.
996   UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
996   Nab贸r na nauczycieli do Przedszkola Gminnego w Skibinie zosta艂 uniewa偶niony
995   UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
994   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
994   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
993   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 sierpnia 2008 r.
993   UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
991   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
991   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
991   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
989   UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
988   UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
988   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 2 grudnia 2009 r.
988   XXXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 maja 2010 r.
988   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia z dnia 22.05.2012 r.
987   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
987   UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
986   UCHWA艁A Nr XXVI/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
986   OBWIESZCZENIE o wyd艂u偶eniu post臋powania administracyjnego
985   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
985   UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
985   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
985  
Plan dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
983   OG艁OSZENIE
983   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
983   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
982   UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
982   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
981   UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
980   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
979   UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
979   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 maja 2008 r.
979   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 lipca 2009 r.
978   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 kwietnia 2009 r.
978   UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
977   UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
976   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
976   UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
975   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
975   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.36.2011 z 12.07.2011r.
975  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
974   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
973   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
973   UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
973   UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
973   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
973   UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
972   UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
972   XXIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 marca 2010 r.
972   UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
971   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2009 r.
971   UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
970   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
970   XXVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2009 r.
970   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
969   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
969   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
969   UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
969   UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
968   UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
968   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
968   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
968   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
967   UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
967   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
966   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
966   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
965   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
965   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2008 r.
964   XXX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 kwietnia 2010 r.
962   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
962  
So艂tys Roku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego 2011
961   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
959   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
959   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
958   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
957   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
957   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
957   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
956   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
956   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
955   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
955   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
955   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
955   UCHWA艁A Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
955   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
955   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
955   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
955   UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
954   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
953   UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
953   UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
951  
Og艂oszenie

951   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
950   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
950   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
948   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
947   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
947   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
946   XVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 listopada 2008 r.
946   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
946   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
946   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
945   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
945   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
945   Stawki podatku od nieruchomo艣ci
944   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2008 r.
944   UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
944   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
943   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania OI.6730.29.2011 z 27.05.2011 r.
942   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
942   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
940   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
940   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
940   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
939   XXVIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 22 stycznia 2010 r.
939   UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
939   UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
938   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008 W贸jta Gminy Radziej贸w
938   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
937   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
936   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
935  
HARMONOGRAM ZEBRA艃
935   UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
934   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
934   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
934   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
933   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
933   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
932   OG艁OSZENIE
932   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
932   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy
930   UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
930   UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
930   ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY Z M艁ODOCIANYM PRACOWNIKIEM W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
929   Sk艂ad osobowy Rady
928   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
928   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
927   OG艁OSZENIE
927  
UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
926   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
926   Og艂oszenie o zam贸wieniu roboty budowlane z dnia 18.06.2010
926   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
924   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
924   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
923   UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
923   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
923   Og艂oszenie dotycz膮ce wniosk贸w o przydzia艂 stypendium socjalnego lub o zasi艂ek losowy na rok szkolny 2011/12
922   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania dowodowego
921   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
921   OBWIESZCENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
920   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
919   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
917   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
916   UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
915   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
914   OG艁OSZENIE
914   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
914  
Regulamin konkursu na "Najpi臋kniejsz膮 zagrod臋 rolnicz膮 i nierolnicz膮 2012 roku w Gminie Radziej贸w
914  
UWAGA ROLNICY
913   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
913   UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
912   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
911   UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
909   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
908   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
908  
Opieka nad ma艂ym dzieckiem - Szans膮 dla rodzica, szans膮 dla dziecka
907   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
907   UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
907   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
906   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu V Sesji Rady Gminy
906   ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
906   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
905   UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
904   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
904   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
903   UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
901   UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
901   UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
901   UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
900   INFORMACJA W SPRAWIE WYPRAWKI SZKOLNEJ
900   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
899   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
899   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
899   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
898   KOMUNIKAT
898   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
897   UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
897   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
897   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
896   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy
895   W dniu 21 pa藕dziernika 2007 r. odb臋d膮 si臋 wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
895   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
894   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
894   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
894   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
894   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
893   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
893   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
893   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
893   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
892   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
892   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
891   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu III Sesji Rady Gminy
891   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
890   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-85/09
890   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
890   UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
890   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
889   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
889   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi
889   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
889   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
889   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
889   UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
889   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
888   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
888   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
887   Zawiadomienie o zawarciu umowy
887   UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
887   XXXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 28 wrze艣nia 2010 r.
886   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-72/09
885   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
884   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
884  
Informacja
884  
Regulamin konkursu plastycznego "Gmina Wczoraj, Dzi艣, Jutro"
883   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych w u偶ytkowanie wieczyste - Gmina Radziej贸w
883   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
882   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
881   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
880   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
880   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
880   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
879   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
878   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
878   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
878   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
874  
GMINNY TURNIEJ PI艁KI SIATKOWEJ
873   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
872   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
872   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009 W贸jta Gminy Radziej贸w
872   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
871   Protok贸艂 Gminnego Konkursu Plastycznego ''Praca w polu dawniej i dzi艣''
870   UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
869   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
868   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 19.10.2009 r., OI-6114-69/09
868   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-79/09
868   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
867   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
867   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.02.2010 r., OI-6114-13/10
867   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
867   ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
866   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
866   UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
866   Cena skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego
865   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
864   UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
864  
OG艁OSZENIE O NABORZE - G艁脫WNY KSI臉GOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
863   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
861   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
860   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
860   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
859   UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
858   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
857   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
856   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
856   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
854   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
853   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
853   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
853   >OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
853   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
852   UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
851   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
851   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
850  
OBWIESZCZENIE
850   Dot. wykazu nieruchomo艣ci gminnych przeznaczonych do dzier偶awy
849   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
849  
OG艁OSZENIE - zako艅czono
849   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
849   XXXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2010 r.
849   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w z dnia 28.10.2011 r.
846   UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
846   Og艂oszenie o zam贸wieniu - dow贸z dzieci 2010/2011 z dnia 05.07.2010
846   WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZT脫W KSZTA艁CENIA M艁ODOCIANEGO PRACOWNIKA
845   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
844   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IV Sesji Rady Gminy
844   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
844   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
843  
OBWIESZCZENIE

843  
INFORMACJA
843   UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
842   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
841   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
841   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
841   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
840   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
840   Zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi
839   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
839   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
839   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
839  
Informacja o naborze na studia podyplomowe
838  
837   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
837   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
835   UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
834   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
834   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
833   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
833   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
833   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
833   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
832   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 17.11.2009 r., OI-6114-74/09
831   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
831   Plan Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
831   UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
831   UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
831   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
830   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
830   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
829   Op艂ata administracyjna
829   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-09/10
829   UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
829   Turniej Pi艂ki Pla偶owej-Czo艂owo 23.06.2012 REGULAMIN
828   Informacja dotycz膮ca modernizacji drogi
826   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
826   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
826   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
826   Opinia o mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwa艂y bud偶etowej Gminy Radziej贸w na 2011 rok
825   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
824   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
823   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
823   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w, dnia 26.11.2009 r., OI-7331-艢R-09/09
823   UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
823   UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
822   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
822   UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
822   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
821   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
821   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
819   OBWIESZCZENIE dot. wyja艣nie艅 informacji zawartych w raporcie
817   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-01/10
816   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-82/09
816   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
816   UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
816   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
815   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
815   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
814   UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
814   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania
813   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
813   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
812   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2010 r.
812   UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
812   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
812   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
811   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
811   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
811   UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
811   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
810   UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
810   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach z dnia 26 lipca 2013 r.
809   Zmiany w ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej od 1 stycznia 2012 roku
808   UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
808   UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
807   Projekt zapewnienia r贸wnego dost臋pu do zatrudnienia osobom zagro偶onym wykluczeniem spo艂ecznym, poprzez przygotowanie ich do wej艣cia lub powrotu na rynek pracy
807   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
807   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
806   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
806   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
806   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
806   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
805  
805   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
805   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
804   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
804   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
804   UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
804   UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
803   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
803   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
803   UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
803   UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
803   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
802   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
800   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 07.01.2010 r., OI-6114-03/10
800   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
M艂odszy referent w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
- ZAKONCZONO
800   UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
800   UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
799   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
799   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
798   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
797   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
797   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
797   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
796   Stawka podatku od posiadania ps贸w
796   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
795   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
795   UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
795   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
794   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.11.2009 r., OI-6114-70/09
793   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-05/10
792   UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
791   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
791   UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
791   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
791   WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY RADZIEJ脫W PRZEZNACZONYCH NA BEZP艁ATNE UMIESZCZANIE OBWIESZCZE艃 WYBORCZYCH I PLAKAT脫W KOMITET脫W WYBORCZYCH W ZWI膭ZKU Z WYBORAMI DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZ膭DZONYMI NA
790   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
789   UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
789   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
789   UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
788   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
788   Informacja dotycz膮ca dofinansowania do zakupu podr臋cznik贸w
787   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
787   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
787   UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
787   UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
787   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
784   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
784   UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
784   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w - 28.07.2009
784   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
784   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
783   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
783   UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
783   Op艂ata targowa
782   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-08/10
782   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2011 r.
781   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
781   UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
781   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
780   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
780   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
780   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
779   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
779   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.12.2009 r., OI-6114-87/09
779   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.01.2010 r., OI-6114-06/10
779   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 05.02.2010 r., OI-6114-12/10
778   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 29.12.2009 r., OI-6114-86/09
778   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 1 marca 2011 r.
777   UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
777   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
777   UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
776   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.01.2010 r., OI-6114-07/10
776   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
776   Zawiadomienie o posiedzeniu XIII Sesji Rady Gminy
775   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 23.11.2009 r., OI-6114-76/09
775   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 22.12.2009 r., OI-6114-83/09
775   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.01.2010 r., OI-6114-04/10
774   UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
774   UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
774   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
774  
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
773   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
773   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
772   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-11/10
772   UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
772   UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
772   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
771   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
771   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
771   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 30.11.2009 r., OI-6114-77/09
771   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 20 grudnia 2010 r.
771   INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODR臉CZNIK脫W W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
770   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
769   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
769   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
769   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
768   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 02.02.2010 r., OI-6114-10/10
768   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
768   Przyjmowanie wniosk贸w obszarowych - KAMPANIA 2014
767   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
767   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
767   UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
766   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 13.11.2009 r., OI-6114-73/09
766   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
766   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
766   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
766   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
765   List Prezydenta miasta sto艂ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
765   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
764   Rusza cykl spotka艅 aktywizuj膮cych kobiety
764   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 grudnia 2010 r.
764   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
763   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 26 maja 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
763   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
762   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu IX Sesji Rady Gminy
762   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II z dnia 09.01.2012 r.
762   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
762   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
761   UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
761   UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
761   UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
760   UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
759   UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
759   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
759   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
758   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
757   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
756   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
756   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
756   OBWIESZCZENIE - uzupe艂nienie raportu
755   UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
755   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
754   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
754   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
754   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
754   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
754  
Informacja
754   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
752   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.11.2009 r., OI-6114-71/09
752   UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
752   UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
752   UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
752   UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
752   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
752   Jednostki podleg艂e
752   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
751   UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
750   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
750   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
749   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-81/09
749   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
748   OG艁OSZENIE
748   UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
748   UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
747   UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
747   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
747   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
746   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
746   Og艂oszenia o wyborze ofert - roboty budowlane z dnia 08.06.2010
746   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
745   UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
745   UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
744   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
744   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
744   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
743   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 18.11.2009 r., OI-6114-75/09
743   UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
743   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
743   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
742   UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
742   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
740   UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 19 maja 2011 r.
740   UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
740   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
739   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 06.01.2010 r., OI-6114-02/10
739   UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
739   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
739   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
738  
OG艁OSZENIE
737   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 09.12.2009 r., OI-6114-80/09
736   UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
736   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
735   Og艂oszenie o zam贸wieniu - droga gminna Szybka - W膮sewo z dnia 01.09.2010
735   UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
734   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
733   UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
733   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
732   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
731   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
731   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
731   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
730   UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2010 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
729   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 sierpnia 2011 r.
728   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
728   UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
727   UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 stycznia 2011 r.
727   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
727   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
727   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
727   DECYZJA Nr 1/2014
726   UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
726   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
726   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
726   OBWIESZCZENIE o usuni臋ciu brak贸w formalnych w post臋powaniu administracyjnym
725   UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
724   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 lutego 2011 r.
724   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180425C droga Czo艂owo-Kontrewers od km 0+000 do km 0+490 z dnia 27.06.2011
724   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
724   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
724  
SZKO艁A PODSTAWOWA
im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
723   UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
723   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
723   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
723   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
722  
WYKAZ NIERUCHOMO艢CI STANOWI膭CEJ W艁ASNO艢膯 GMINY RADZIEJOW PRZEZNACZONEJ DO ZAWARCIA KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
722   UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 lutego 2011 r.
722   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
722   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
722  
Informacja
721   UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
721   UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
721   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
721   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania
720   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
720   UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
719   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 19.05.2010
719   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
719   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
719   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
718  
Pomoc dla rodzin rolniczych !!!
718  
PROGRAM
XI INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 19 sierpnia 2011
717   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
717   UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
717   UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
717   OBWIESZCENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego
717   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania
716   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
Podinspektor w Dziale Og贸lnym Urz臋du Gminy Radziej贸w
715   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
715   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
713   UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
713   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
713   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
712   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 marca 2011 r.
711   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
711  
Uwaga - silne opady deszczu
710   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
710   UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
710   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
710   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
709   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
708   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Gmina Radziej贸w 30.12.2008
708   UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
708   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
707   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 4 maja 2011 r.
707   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
707   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
707  
Zaproszenie na konsultacje spo艂eczne
706   W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
starszego referenta d/s poboru podatk贸w i op艂at w referacie finansowym UG Radziej贸w
706   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
706   UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
706   UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
706  
INFORMACJA
705   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 kwietnia 2011 r.
705   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
704   Og艂oszenie GAZ system - wyprawki szkolne
703  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
703   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
703   UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
702   UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
702   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
701   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 maja 2011 r.
701   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
701   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
701   OBWIESZCZENIE
700  
Powszechny Spis Rolny
699   UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2011 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
698   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
698   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
697   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
696   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
696   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
695   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
695   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
695   UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
695   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
695   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
694   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 16.03.2010 r., OI-6114-29/10
693   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
693   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - Biskupice 24 - Helena Wielgopolan Radziej贸w, dnia 18 sierpnia2011 r., UG.6131.69.2011
693   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
692   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 kwietnia 2011 r.
692   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 10 maja 2011 r.
692   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17 marca 2011 r.
691   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
691   UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
691   UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
690   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 29 kwietnia 2011 r.
690   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
689   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
689   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
688   UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
688   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
688   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
687   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
686   OG艁OSZENIE
686   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
686   UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
686   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
685   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 stycznia 2012 r.
685   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy
685  
Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
684   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
684   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2011 r.
684   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
684   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
683   UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
683   UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
682   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
682   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
682   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
682  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
681   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
681   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
681   XV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2012 r.
680   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
679   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
679   UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
679   UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
679   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
679   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
678   UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
678   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
677   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
677   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
677   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
677  
Informacja z przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych
677  
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
676   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 czerwca 2011 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
676   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
676   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
675   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
675   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
675   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
674   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
673   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
672   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
672   OBWIESZCZENIE
672   Gminny O艣rodek Kultury
671   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180442C droga dojazdowa Biskupice od km 0+000 do km 0+683 z dnia 27.06.2011
670   UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
669   UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
669   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
669   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
668   Uchwa艂a Nr 274/2008 Sk艂adu Orzekaj膮cego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 10-12-2008
668   XIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 wrze艣nia 2012 r.
668   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
668  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
668   OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
667   UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
667   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 8 sierpnia 2011 r.
667   UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
667   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
666   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W
666  
Og艂oszenie o naborze Podinspektor ds obs艂ugi Rady Gminy
665   UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
665   OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy Radziej贸w
663   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
662   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
662   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
662   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
661   UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
661   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
661   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 23 luty 2012 r.
661   ZAWIADOMIENIE
660   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
659   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
659   UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
658   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem z dnia 04.05.2011
658   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
658   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
658   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
657   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
657   IX Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 wrze艣nia 2011 r.
656  
OG艁OSZENIE
ZAKO艃CZONO
656   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
656   XIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 26 czerwca 2012 r.
656   OBWIESZCZENIE
656   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
655   OG艁OSZENIE
655   Op艂aty za wod臋
655   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 luty 2012 r.
653   UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
653   UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
653   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 23 lutego 2011 r.
653   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
652   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
652   UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
650   Og艂oszenie
650   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
650   OBWIESZCZENIE
649  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
649   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
648   UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
648   XII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 20 marca 2012 r.
647   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
647   OBWIESZCZENIE
646   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 stycznia 2011 r.
646   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 19 maja 2011 r.
645   UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
645   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
645   UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
644   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
644   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
643   UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
643   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
643   UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
643   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
643   OBWIESZCZENIE
642   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 grudnia 2010 r.
641  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
641   UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
641   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
641   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 czerwca 2011 r.
641   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
640   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
639   KURS DLA OS脫B PRACUJ膭CYCH !!!
639   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
639   ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
639   XI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 29 grudnia 2011 r.
639   UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
639   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
639   OBWIESZCZENIE
638   ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
638   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopad 2010 r.
638   UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
637   UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
637   UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
637   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 31 marca 2011 r.
636   W贸jt Gminy Radziej贸w poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z s. w P艂owcachZAKO艃CZONO
636   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180413C droga P艂owce-P艣cinno od km 0+778 do km 1+138 z dnia 27.06.2011
636   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
636   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
635   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
635   Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy - ZAKO艃CZONO
635   UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
635   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
635   ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
635   UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
634   UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
634   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
633   Og艂oszenie o zam贸wieniu o warto艣ci szacunkowej poni偶ej kwoty okre艣lonej na podstawie art.11 ust.8 z dnia 10.03.2009
633   ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
633   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
632   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
632   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
632   UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
631   Og艂oszenie o zawarciu umowy:
631   UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
631   UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
631   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
630   ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
630   X Sesja Rady Gminy Radziej贸w - 30 listopada 2011 r.
630   UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
630   UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
630  
Informacja
629   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
629   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
629   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
629   XVII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 marca 2013 r.
629   OBWIESZCZENIE
628   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
628   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
628   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
628   ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
627   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
627   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
627   OBWIESZCZENIE
626   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
626   UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
626   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
625   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
625   UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
625   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
625   XVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 grudnia 2012 r.
625   OBWIESZCZENIE
624   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
624   UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
623   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
623   ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
623   ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
623   UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
622   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
622   ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
622   ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
622   UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
622   UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
621   INFORMACJA o podaniu do publicznej wiadomo艣ci Radziej贸w, dnia 17.02.2011 r., OI-6114-18/11
621   UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
621   UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
620   ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
619   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont drogi gminnej nr 180415C droga Kwilno-K艂on贸wek od km 0+000 do km 0+775 z dnia 27.06.2011
619   UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
618   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 14.06.2011
618   OBWIESZCZENIE
617   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
617   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 15 listopada 2011 r.
616   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
615   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
615   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
615   ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
615   ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
614   UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
613   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011 r. z dnia 14.10.20
613   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
613   UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
613   UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
613   ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
612   OBWIESZCZENIE
612   UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
612   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
611   OBWIESZCZENIE
611   XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziej贸w 9 maja 2013 r.
610   UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
608   ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
608   UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
608   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
608   UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
607   UCHWA艁A Nr UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2011 r.
607   UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
607   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
606   UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
606   UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
605  
OG艁OSZENIE O NABORZE - RACHNISTRZ SPISOWY - ZAKO艃CZONO
605   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
605   ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
605   UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
604   ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
604   UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
604   UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
603   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 24.02.2009 r., OI-6114-16/10
603   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
603   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
603   UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
603   ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
603   UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
603   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
602   UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
602   UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
602   UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
602   UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
601   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 04.03.2010 r., OI-6114-23/10
601   ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
601   ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
601   OBWIESZCZENIE
600   ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
600   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-17/10
599   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-20/10
599   UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
598   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka z dnia 7.05.2013 r.
597   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 01.03.2010 r., OI-6114-19/10
597   UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
596  
OG艁OSZENIE KONKURSU - W贸jt Gminy Radziej贸w og艂asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
596   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 grudnia 2011 r.
596   UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
595   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Skibinie zatrudni z dniem 1 wrze艣nia 2007 r. na 1/2 etatu nauczyciela fizyki z astronomi膮 z pe艂nymi kwalifikacjami.
595   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
594   ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
594   Sk艂ad Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowie
593   UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
592   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 08.03.2010 r., OI-6114-24/10
592   ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
592   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
591   ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
591   UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
591   WYBORY UZUPE艁NIAJ膭CE DO RADY GMINY RADZIEJ脫W
591   XXI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 listopada 2013 r.
590   UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
590   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
589   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
589   ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
589   UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
589   ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
588   ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
588   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
588   OBWIESZCZENIE
587   UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
586   ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
586   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
584   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2008
584   UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
583   ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
583   UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
582   UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
582   ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
581   ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
581   UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
580   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
580   UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
578   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 12.02.2010 r., OI-6114-15/10
577   ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
577   OBWIESZCZENIE
577   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
576   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 11.02.2010 r., OI-6114-14/10
576   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
575   UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
575   UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
575   UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
575   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych w wyborach do Rady Gminy Radziej贸w
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-28/10
574   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 15.03.2010 r., OI-6114-27/10
574   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
574   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
573   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
571   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych Radziej贸w, dnia 25.02.2010 r., OI-6114-18/10
571   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
571   UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
569   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu z dnia 25.02.2011
569   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zadrzewienie centrum wsi Broniewo wraz z ogrodzeniem i ma艂膮 architektur膮 z dnia 01.09.2011 r.
569   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
569   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
568   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
568   ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
567   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
566   UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
565   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 21 grudnia 2011 r.
565   ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
564   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 18.04.2013 r.
564   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
560  
JAK SOBIE RADZI膯 Z UPA艁AMI
560   ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
559   OG艁OSZENIE
558   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
558   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2014 ROK
555   ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
555   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
555   UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
553   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
552   ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
551   ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
551   ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
550   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 i przedszkola na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2012-2013 z dnia 19.07.2012 r.
548   ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
547  
Kierownik GOPS w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
547   ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
546   Informacja dla rodzic贸w uczni贸w szk贸艂 podstawowych i gimnazjum Gminy Radziej贸w
546   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
544   Og艂oszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem przeznaczonej do rozbi贸rki stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
543   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
542   HARMONOGRAM DY呕UR脫W PE艁NIONYCH PRZEZ CZ艁ONK脫W GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
542   ZARZ膭DZENIE NR 6/2013 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 24 MAJA 2013 R. W SPRAWIE WYBOR脫W UZUPE艁NIAJ膭CYCH DO RADY GMINY
542   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
542   OBWIESZCZENIE
541   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa boisk sportowych w Gminie Radziej贸w z dnia 11.07.2011
541   PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA LATA 2013-2032
540  
PROGRAM
540   OBWIESZCZENIE - sprostowanie decyzji
540   ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
539   ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
539   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
538   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
536   ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
536   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
534   ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
534   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
534   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
533  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie og艂asza konkurs
na stanowisko: G艂贸wnego Ksi臋gowego
w GOPS w Radziejowie
533   ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
532   <
W贸jt Gminy Radziej贸w otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
532   ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
532   ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
532   OBWIESZCZENIE
530   UCHWA艁A w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
529   ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
529   ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
528   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew - P艂owce II - Zygmunt G膮siorowski Radziej贸w, dnia 22.06.2011 r., UG.6131.65.2011
528   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
527   Og艂oszenie o zam贸wieniu - roboty budowlane z dnia 18.05.2009
527   UCHWA艁A w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
526   UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
525   XIX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 28 czerwca 2013 r.
524   Og艂oszenie
524   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 21.05.2013 r.
523   UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
522   ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
522   XX Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2013 r.
521   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
520   Informacja dotycz膮ca wynik贸w przetargu
519   ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
519   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
518   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
515   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
515   UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
514   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we W艂oc艂awku o wynikach wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy Radziej贸w dnia 4 sierpnia 2013r.
514   UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
512   UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
512   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
511  
Og艂oszenie o wolnym miejscu pracy
511   ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
510   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
509   UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
507   INFORMACJA DOTYCZ膭CA P艁ATNO艢CI ZA ODPADY KOMUNALNE
506   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 5.06.2012 r.
506   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
504   Og艂oszenie o konkursach na stanowiska: dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie oraz dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
503   UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
502   UCHWA艁A w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
501   UCHWA艁A w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uis
501   Obwieszczenie o obwodzie g艂osowania
501   UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
501   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
501   UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
500   INFORMACJA
500   UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
500   ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
500   UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
500   UCHWA艁A GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
497   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji O艣wiaty i Kultury
497   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Finansowo-Bud偶etowej
497   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
496   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cego w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w na rok 2012 z dnia 09.01.2012 r.
495   ZARZ膭DZENIE Nr 177/2010
W sprawie:
495   UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
494   ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
493   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010
W sprawie:
493   ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
493   OBWIESZCZENIE
492  
KONKURS
dla organizacji pozarz膮dowych na projekty zwi臋kszaj膮ce 艣wiadomo艣膰 spo艂eczn膮 kampanii informacyjno-edukacyjnych
492   ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
492   ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 176/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
491   UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
491   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
490   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
487   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 lutego 2011 r.
487   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/kurs贸w realizowanych przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie pn. Program aktywizacji zawodowej w Gminie Radziej贸w
486   ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
486   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
484   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
482  
Informacja
482   Kierownictwo
481   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
481   UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
480   ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
480   ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
479   UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
479   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej KDG180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce - na odcinku d艂ugo艣ci 813 m
479  
Kalendarz Wyborczy
478   UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
477   UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
476   UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
476   UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
476   Og艂oszenie o zam贸wieniu - 艢wiadczenie us艂ug edukacyjnych dodatkowych - wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w w Gminie Radziej贸w
475  
Rekrutacja 2014-2015
474   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
474   UCHWA艁A w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
474   UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2012 r.
470   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w z dnia 29.05.2013 r.
470   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
470   OBWIESZCZENIE
466   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 7.12.2012 r.
466   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
465   UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
464   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup u偶ywanej r贸wniarki drogowej z dnia 27.07.2011
462   Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komisji Rolnictwa oraz Spraw Socjalnych
462   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
462  
458   Formularz uwag
457   ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
455   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014 z dnia 5 lipca 2013 r.
454   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach II
453   GMINNA KOMISJA WYBORCZA
452   ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010 W贸jta Gminy Radziej贸w
452   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo-Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo z dnia 29.05.2013 r.
452  
Informacja
452   OBWIESZCZENIE
449   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego) stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie
448   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2011
448   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014-2015
447  
445   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
444   ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
442   OBWIESZCZENIE
441   ZARZ膭DZENIE Nr 195/2010
441   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
441   ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
440   OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO
439  
PROGRAM
IX INSCENIZACJI BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czonej z FESTYNEM - 22 sierpnia 2010
439   ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
435   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
435   XXII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2013 r.
434   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
434  
Rekrutacja 2015-2016
433   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2011 z dnia
430   ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
429   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
427   Strategia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
426   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.85.2011
425   OBWIESZCZENIE
424  
Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie - ZAKO艃CZONO
422   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 marca 2012 r., UG.6131.39.2012
421   OBWIESZCZENIE
420   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Gminy Radziej贸w z dnia 17 lipca 2013 r.
418   OBWIESZCZENIE
417   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2015 ROK
415   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2011 r.
415   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
415   OBWIESZCZENIE
414   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2011
414   UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
414   UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
414   UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
410   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Udzielenie i obs艂uga kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 600 000,00 z艂 z dnia 30.11.2012 r.
410   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
410   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
409   ZAWIADOMIENIE
407   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
407   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.106.2011
407   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Szkolne ubezpieczenie Zamawiaj膮cego z dnia 21.06.2012 r.
407   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
407   ZAWIADOMIENIE
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.74.2011
405   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.45.2013
405   UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
405   ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
403   INFORMACJA PKW ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA
402   UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
402   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
401  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
400   KOMISJA FINANSOWO - BUD呕ETOWA
399   XXIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 31 marca 2014 r.
397   UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
396   UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
395   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂ugi edukacyjne dla dzieci Przedszkola Gminnego w Skibinie - j. angielski z dnia 21.12.2012 r.
395   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
394   otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
394   OBWIESZCZENIE
393   UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
392   UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
390   UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
390   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
389   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
388   UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
388   UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
388   ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
388   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
388   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa dr贸g gminnych - 2015
387   ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
387   WYBORY SAMORZ膭DOWE 2014
387   Informacja - grudzie艅 2014
385   ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
385   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
385   POSTANOWIENIE
384   UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
384   ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
384   KOMISJA O艢WIATY I KULTURY
384   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dow贸z uczni贸w do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w 2015-2015
383   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Us艂uga cateringowa - zbiorowego 偶ywienia dzieci ucz臋szczaj膮cych do utworzonego Przedszkola Gminnego w Skibinie z dnia 4.12.2012 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
383   ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
382   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.95.2013
381   UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
381   UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
381   I Sesja Rady Gminy Radziej贸w 1 grudnia 2014 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
380   ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
380   Struktura organizacyjna
379   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2011 z dnia
379   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
379   ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
378   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.82.2011
378   ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
377   ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 r.
377   UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
376   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w P艂owcach
376   UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
376   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
375   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
375   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.91.2013
375   UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
375   UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
375   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
374   UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
374   ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa藕dziernika 2012 r.
374   ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
374   INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO
374   ZAWIADOMIENIE
374   OBWIESZCZENIE
373   INFORMACJA O PROGRAMIE INFORMATYCZNYM
373   KOMISJA REWIZYJNA
372   UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
372   UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
372   ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
372   UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
372   INFORMACJA
371   UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
371   UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
371   UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
370   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
370   UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
370   UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
370   ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
370   SK艁ADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM
369   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.93.2011
369   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
369   UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
369   UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
369   ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
369   POSTANOWIENIE
368   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.79.2011
368   ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
368   UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
368   ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
368   OBWIESZCZENIE
367   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.23.2013
367   Zam贸wienie z wolnej r臋ki - Udzielenie zam贸wienia dodatkowego w ramach realizacji zadania Budowa 艣wietlicy wiejskiej w Biskupicach
367   UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
367   UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
367   ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
367   UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
367   OBWIESZCZENIE
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.4.2013
366   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 kwietnia 2013 r., UG.6131.42.2013
366   UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
366   ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
366   UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
366   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
365   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela religii
365   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.3.2013
365   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
365   UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
365   ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
364   UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
364   ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
364   UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
364   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
363   UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
363   ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
363   UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
363   KALENDARZ WYBORCZY
363   UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
362   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.41.2012
362   ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
362   ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
361   UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
361   UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
361   OBWIESZCZENIE
360   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Szostce
360   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.32.2013
360   UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
360   UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
360  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
360   ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
360   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
360   ZAWIADOMIENIE
360   OBWIESZCZENIE
359   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela rytmiki
359   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.49.2013
359   UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
359   UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
359  
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
359   ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
359   UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
359   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Przebudowa drogi gminnej Nr 180438C Przemystka - Biskupice w miejscowo艣ci Biskupice na d艂ugo艣ci 640 m
358   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zaci膮ni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
358   ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
358   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
357   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.6.2013
357   UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
357   ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
357  
Informacja o wynikach naboru
357   ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
357   UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
356   ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
356   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
356   UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
355   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.14.2012
355  
PROGRAM
XII INSCENIZACJA BITWY pod P艁OWCAMI po艂膮czona z FESTYNEM - 18 sierpnia 2013
355   ZARZ膭DZENIE Nr 221/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
355   UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
355   Og艂oszenie - wyprawki szkolne 2014/2015
355   ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
355   UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
355   DRUK ZG艁OSZENIA DO OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
355   OBWIESZCZENIE
354   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
354   ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
354   ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
354   UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
354   UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
354   UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
354   ZAWIADOMIENIE
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.29.2012
353   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 maja 2012 r., UG.6131.47.2012
353  
Informacja dla niepe艂nosprawnych
353   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
353   ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
353   UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
353   XXIV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 czerwca 2014 r.
353   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
353   POSTANOWIENIE
353   OBWIESZCZENIE
352   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.11.2012
352   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy Radziej贸w w 2013 roku z dnia 3.12.2012 r.
352   UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
352   UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
352   KOMISJA ROLNICTWA ORAZ SPRAW SOCJALNYCH
351   UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
351   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
351   ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
351   UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
351   II Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 grudnia 2014 r.
350   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.17.2013
350   UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
350   ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
350   INFORMACJA KRUS
350   OBWIESZCZENIE
349   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 18 listopada 2011 r.
349   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.24.2013
349   ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
349   ZAWIADOMIENIE
349   POSTANOWIENIE
349   OBWIESZCZENIE
348   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
348   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 marca 2013 r., UG.6131.33.2013
348   ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
348   UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
348   OBWIESZCZENIE
347   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2012 r., UG.6131.78.2012
347   UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
346   ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
346   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
346   OBWIESZCZENIE
346   OBWIESZCZENIE
346   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
345   ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
345   XXV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 wrze艣nia 2014 r.
344   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela gimnastyki korekcyjnej
344   ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
344   ZAWIADOMIENIE
344   ZAWIADOMIENIE
344   OBWIESZCZENIE
344   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
343   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
343   Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
343   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.63.2012
343   OBWIESZCZENIE
342   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.112.2011
342   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
342   OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
341   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 pa藕dziernika 2013 r., UG.6131.76.2013
341   ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
341   UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
340   ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
340   KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
340   UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
339   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w z dnia 2 grudnia 2013 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
339   ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
339   DRUK ZG艁OSZENIA DO GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
339   INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
339   UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.3.2012
338   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
338   OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania administracyjnego
338   Og艂oszenie o naborze na stanowisko nauczyciela j臋zyka angielskiego
338   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 maja 2013 r., UG.6131.52.2013
338   ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
338   ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
338   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
337   ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
337   UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
337   INFORMACJA
337   UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
336   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2013 r., UG.6131.11.2013
336  
I N F O R M A C J A

336   ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
336   ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
336   ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
336   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
336   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
335   Og艂oszenie o naborze na stanowisko logopedy przedszkolnego
335   ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
335   ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
335   ZAWIADOMIENIE
335   ZAWIADOMIENIE
335   OBWIESZCZENIE
335   OBWIESZCZENIE
334   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 grudnia 2012 r., UG.6131.81.2012
334   KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO
333   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 listopada 2011 r., UG.6131.92.2011
333   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego ograniczonego
333   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
333   ZAWIADOMIENIE
333   UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
333   UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
333   III Sesja Rady Gminy Radziej贸w 20 stycznia 2015 r.
332   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 grudnia 2011 r., UG.6131.110.2011
332   ZAWIADOMIENIE
332   POSTANOWIENIE
332   OBWIESZCZENIE
332   OBWIESZCZENIE
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.104.2011
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 stycznia 2013 r., UG.6131.9.2013
331   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.18.2013
331   ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
331   OBWIESZCZENIE
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.81.2011
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 grudnia 2011 r., UG.6131.111.2011
330   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.22.2013
330   UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
329   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
329   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2012 r., UG.6131.84.2012
329   UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
329   UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
329   UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
329   OBWIESZCZENIE
329   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2011 r., UG.6131.78.2011
328   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 maja 2013 r., UG.6131.54.2013
328   UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
328   OBWIESZCZENIE MARSZA艁KA WOJEW脫DZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 listopada 2011 r., UG.6131.105.2011
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.108.2011
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 lutego 2012 r., UG.6131.24.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 kwietnia 2012 r., UG.6131.43.2012
327   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.2.2013
327   UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
327   ZAWIADOMIENIE
327   OBWIESZCZENIE
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.86.2011
326   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.21.2012
326   UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
325   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lutego 2014 r., UG.6131.26.2014
325   INFORMACJA
325   UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
325   XXVI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 4 listopada 2014 r.
325   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.90.2011
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.27.2012
324   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieokre艣lony w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemc贸w
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2012 r., UG.6131.73.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 grudnia 2012 r., UG.6131.80.2012
324   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 maja 2013 r., UG.6131.50.2013
324   INFORMACJA
324   UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
323   ZAWIADOMIENIE
323   OBWIESZCZENIE
322   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.91.2011
322   UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
322   ZAWIADOMIENIE
322   UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
322   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
321  
Informacja
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.100.2011
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 grudnia 2011 r., UG.6131.113.2011
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.35.2012
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.53.2012
321   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.15.2013
321   Gminny O艣rodek Kultury
321   ZAWIADOMIENIE
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 marca 2012 r., UG.6131.34.2012
320   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w po艂o偶onej w Broniewku
320   Studia podyplomowe
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.16.2013
320   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.89.2013
320   UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
320   ZAWIADOMIENIE
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.87.2011
319   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.66.2013
319   UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
319   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
318   UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
317   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2013
317   ZAWIADOMIENIE
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2012 r., UG.6131.23.2012
316   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.26.2012
316   Og艂oszenie dotycz膮ce naboru na stanowisko nauczyciela
316  
Informacja
316   UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
316   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.16.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2012 r., UG.6131.46.2012
315   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 maja 2013 r., UG.6131.47.2013
314   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 sierpnia 2013 r., UG.6131.67.2013
314   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.92.2013
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.103.2011
313   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.20.2013
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 marca 2012 r., UG.6131.36.2012
312   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2013 r., UG.6131.14.2013
312   UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
312   ZAWIADOMIENIE
312   UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
312   OBWIESZCZENIE
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 stycznia 2012 r., UG.6131.6.2012
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.30.2013
311   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 kwietnia 2013 r., UG.6131.44.2013
311   ZAWIADOMIENIE
311   OBWIESZCZENIE
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 krzew贸w Radziej贸w, dnia 21 listopada 2011 r., UG.6131.102.2011
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2013 r., UG.6131.1.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.7.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.13.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 2 luty 2012 r., UG.6131.15.2012
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.51.2012
310   UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
310   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 lutego 2014 r., UG.6131.22.2014
310   OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RADZIEJOWIE
310   UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
310   ZAWIADOMIENIE
310   UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.96.2011
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 lutego 2012 r., UG.6131.25.2012
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.62.2012
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2012 r., UG.6131.72.2012
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 listopada 2012 r., UG.6131.74.2012
309   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2013 r., UG.6131.21.2013
309   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
309   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
309   UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
309   ZAWIADOMIENIE
309   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Odbi贸r odpad贸w komunalnych - Gmina Radziej贸w
308   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 stycznia 2012 r., UG.6131.8.2012
308   INFORMACJA PKW
308   UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 stycznia 2012 r., UG.6131.4.2012
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.70.2012
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 11 stycznia 2013 r., UG.6131.5.2013
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2013 r., UG.6131.34.2013
307   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 kwietnia 2013 r., UG.6131.40.2013
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2012 r., UG.6131.2.2012
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 lutego 2012 r., UG.6131.17.2012
306   Og艂oszenie o zam贸wieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w z dnia 16.08.2012 r.
306   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 marca 2014 r., UG.6131.29.2014
306   UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
306   UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
305   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 26 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.58.2012
305   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 listopada 2012 r., UG.6131.77.2012
305   UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
304   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 kwietnia 2012 r., UG.6131.44.2012
304   ZAWIADOMIENIE
304   UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 stycznia 2012 r., UG.6131.9.2012
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 sierpnia 2012 r., UG.6131.52.2012
303   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 lutego 2014 r., UG.6131.25.2014
303   UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
303   UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
303   ZAWIADOMIENIE
303   ZAWIADOMIENIE
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 pa藕dziernik 2011 r., UG.6131.84.2011
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 listopada 2011 r., UG.6131.97.2011
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.66.2012
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 kwietnia 2013 r., UG.6131.41.2013
302   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 marca 2014 r., UG.6131.32.2014
302   OBWIESZCZENIE
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.22.2012
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 marca 2012 r., UG.6131.40.2012
301   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 29 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.68.2012
301   ZAWIADOMIENIE
301   ZAWIADOMIENIE
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 listopada 2011 r., UG.6131.99.2011
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 marca 2013 r., UG.6131.29.2013
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 marca 2013 r., UG.6131.38.2013
300   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.33.2014
300   UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
300   UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
300   ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 12 grudnia 2011 r., UG.6131.109.2011
299   ZARZ膭DZENIE Nr 131/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 25 lutego 2013 r., UG.6131.25.2013
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.28.2013
299   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.100.2013
299   ZAWIADOMIENIE
299   OBWIESZCZENIE
298   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.97.2013
298   UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
298   ZAWIADOMIENIE
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 1 marca 2013 r., UG.6131.26.2013
297   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.15.2014
297   ZAWIADOMIENIE
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 listopada 2011 r., UG.6131.107.2011
296   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.6.2014
296   UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
296   UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
295   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 marca 2013 r., UG.6131.35.2013
295   ZARZ膭DZENIE Nr 182a/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.
295   ZAWIADOMIENIE
295   UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
294   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.20.2012
294   Zarz膮dzenie wybor贸w
294   ZAWIADOMIENIE
294   ZAWIADOMIENIE
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 10 listopada 2011 r., UG.6131.95.2011
293   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 kwietnia 2013 r., UG.6131.39.2013
293   ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
293   ZAWIADOMIENIE W脫JTA GMINY
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.48.2012
292   OBWIESZCZENIE o przed艂o偶eniu raportu
292   Zam贸wienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Program aktywizacji zawodowej w gminie Radziej贸w
292   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 grudnia 2013 2r., UG.6131.96.2013
292   UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 23 lipca 2012 r., UG.6131.49.2012
291   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.55.2012
291   ZAWIADOMIENIE
290   Wyja艣nienia tre艣ci SIWZ-"Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia"
290   ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 listopada 2011 r., UG.6131.94.2011
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 stycznia 2012 r., UG.6131.5.2012
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.56.2012
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 listopada 2012 r., UG.6131.71.2012
289   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 grudnia 2013 r., UG.6131.90.2013
289   ZAWIADOMIENIE
289   ZARZ膭DZENIE Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
289   ZARZ膭DZENIE Nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 sierpnia 2012 r., UG.6131.50.2012
288   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 marca 2014 r., UG.6131.31.2014
288   UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
288   ZAWIADOMIENIE
288   ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 lutego 2012 r., UG.6131.28.2012
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 wrze艣nia 2012 r., UG.6131.57.2012
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 22 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.64.2012
287  
Urz膮d Gminy Radziej贸w og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy
287   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.5.2014
287   ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
287   ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
287   ZAWIADOMIENIE
286   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 stycznia 2014 r., UG.6131.4.2014
286   ZAWIADOMIENIE
286   ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
286   ZAWIADOMIENIE
285   ZAWIADOMIENIE
285   Regulamin organizacyjny Urz臋du Gminy Radziej贸w
285   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 16 listopada 2011 r., UG.6131.98.2011
284   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.60.2012
284   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.19.2012
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 18 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.61.2012
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 pa藕dziernika 2012 r., UG.6131.65.2012
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 8 listopada 2012 r., UG.6131.69.2012
283   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2014 r., UG.6131.9.2014
282   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 stycznia 2012 r., UG.6131.12.2012
282   UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 stycznia 2014 r., UG.6131.8.2014
281   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.20.2014
281   ZARZ膭DZENIE Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r.
280   UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
279   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 marca 2014 r., UG.6131.36.2014
279   ZARZ膭DZENIE Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.11.2014
278   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.14.2014
277   ZAWIADOMIENIE
276   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.98.2013
275   OBWIESZCZENIE
274   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 lutego 2012 r., UG.6131.18.2012
274   OSTRZE呕ENIE
274   ZARZ膭DZENIE Nr 9/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
274   OBWIESZCZENIE
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.3.2014
273   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2014 r., UG.6131.18.2014
273   ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
272   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 24 stycznia 2014 r., UG.6131.13.2014
272   ZAWIADOMIENIE
271   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.2.2014
270   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
270   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 31 grudnia 2013 r., UG.6131.99.2013
268   ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
268   ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
268   OBWIESZCZENIE
267   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 14 lutego 2014 r., UG.6131.21.2014
266   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.23.2014
266   ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
266   Zarz膮dzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego
265   KALENDARZ CZYNNO艢CI WYBORCZYCH
265   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 stycznia 2014 r., UG.6131.7.2014
264   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.10.2014
264   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
264   POWO艁ANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
263   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 17 grudnia 2013 r., UG.6131.93.2013
263   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
263   OBWIESZCZENIE
262   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 3 stycznia 2014 r., UG.6131.1.2014
262   ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
262   ZARZ膭DZENIE Nr 25/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
261   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 27 stycznia 2014 r., UG.6131.16.2014
261   ZARZ膭DZENIE Nr 5/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.
261   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
260   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
260   ZG艁ASZANIE KANDYDAT脫W DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
260   ZAWIADOMIENIE
260   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
259   Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
258   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
258   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 20 grudnia 2013 2r., UG.6131.94.2013
258   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
258   Przewodnicz膮cy Rady Gminy Radziej贸w
257   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
257   Postanowienie Prezydenta RP
257   LISTA SO艁ECTW
256   ZARZ膭DZENIE Nr 18/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
255   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 15 stycznia 2014 r., UG.6131.12.2014
255   ZARZ膭DZENIE Nr 35/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
255   UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
254   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 7 lutego 2014 r., UG.6131.17.2014
254   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 21 lutego 2014 r., UG.6131.24.2014
254   ZARZ膭DZENIE Nr 19a/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
254   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
254   IV Sesja Rady Gminy Radziej贸w 27 marca 2015 r.
254   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 154/46 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
254   HARMONOGRAM ODBIERANIA ODPAD脫W Z TERENU GMINY RADZIEJ脫W NA 2016 ROK
252   ZARZ膭DZENIE Nr 36/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
251   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 13 lutego 2014 r., UG.6131.19.2014
250   ZARZ膭DZENIE Nr 224/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
250   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 19 kwietnia 2014 r., UG.6131.39.2014
250   UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
249  
PRZEDSZKOLE
PRZEDSZKOLE PO KL
248   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
248   UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
247   ZARZ膭DZENIE Nr 26/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
246   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 maja 2014 r., UG.6131.42.2014
246   ZAWIADOMIENIE
246   INFORMACJA PKW
245   ZARZ膭DZENIE Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 28/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
245   ZARZ膭DZENIE Nr 33/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
245   UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
245   INFORMACJA
245   OBWIESZCZENIE
245   OBWIESZCZENIE Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
244   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
244   Podstawy prawne
244   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
243   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
243   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
242   ZAWIADOMIENIE
242   UPA艁Y
242   ZARZ膭DZENIE Nr 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 8/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
241   ZARZ膭DZENIE Nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
240   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.60.2014
240   ZARZ膭DZENIE Nr 54/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
239   /INFORMACJA PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
239   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
239   ZARZ膭DZENIE Nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
238   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.56.2014
237   OBWIESZCZENIE
237   UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
237   WZORY DOKUMENT脫W
236   WYKAZ MIEJSC
236   ZARZ膭DZENIE Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
236   ZARZ膭DZENIE Nr 48/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 31/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
235   ZARZ膭DZENIE Nr 32/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
235   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 129 po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek, gm. Radziej贸w
234   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia
234   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w P艂owcach II, gm. Radziej贸w
233   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 czerwca 2014 r., UG.6131.45.2014
232   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 kwietnia 2014 r., UG.6131.41.2014
232   Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
231   ZARZ膭DZENIE Nr 217/2013 z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
231   ZARZ膭DZENIE Nr 40/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
230   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
230   ZAWIADOMIENIE
230   ZARZ膭DZENIE Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.
230   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
229   ZARZ膭DZENIE Nr 11/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
228   OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
228   Gminny O艣rodek Kultury
227   OSTRZE呕ENIE
227   UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
227   INFORMACJA DLA OS脫B NIEPE艁NOSPRAWNYCH
227   ZARZ膭DZENIE Nr 39/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
227   ZARZ膭DZENIE Nr 45/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
226   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy
225   INFORMACJA PKW
225   ZAWIADOMIENIE
225   ZAWIADOMIENIE
224   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w
223   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
223   ZAWIADOMIENIE
223   ZARZ膭DZENIE WYBOR脫W
222   ZARZ膭DZENIE Nr 43/2015 z dnia 6 lipca 2015 r.
222   LInki do stron Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
221   ZMIANA SK艁AD脫W OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 3 i
220  
Informacja
219   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.59.2014
219   WYNIKI WYBOR脫W - PONOWNE G艁OSOWANIE
218   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
218   ZARZ膭DZENIE Nr 47/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.
217   ZARZ膭DZENIE Nr 56/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
216   ZARZ膭DZENIE Nr 41/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
215   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.57.2014
215   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
215   V Sesja Rady Gminy Radziej贸w 30 czerwca 2015 r.
213   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 30 czerwca 2014 r., UG.6131.55.2014
213   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
212   ZARZ膭DZENIE Nr 22/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
211   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 28 lipca 2014 r., UG.6131.63.2014
211   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
210   ZARZ膭DZENIE Nr 234/2013 z dnia grudnia 2013 r.
209   INFORMACJA
209   ZARZ膭DZENIE Nr 37/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.
208   ZARZ膭DZENIE Nr 21a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
208   OGRANICZENIA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
208   ZARZ膭DZENIE Nr 23/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
207   ZARZ膭DZENIE Nr 20a/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
207   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
206   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do u偶yczenia i dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
206   INFORMACJA PKW
206   ZARZ膭DZENIE Nr 38/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.
206   Og艂oszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
205   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
204   UPA艁Y
204   UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY LOKALU
202   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
202   ZARZ膭DZENIE Nr 58/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
201   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 9 czerwca 2014 r., UG.6131.43.2014
201   ZAWIADOMIENIE
201   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
201   ZARZ膭DZENIE Nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
200   ZAWIADOMIENIE
199   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.65.2014
198   UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
198   ZARZ膭DZENIE Nr 14/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
198   ZARZ膭DZENIE Nr 44/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
198   UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
197   ZARZ膭DZENIE Nr 29/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 24/2015 z dnia 7 maja 2015 r.
196   ZARZ膭DZENIE Nr 30/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
196   UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
195   UPA艁Y
195   UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
194   ZAWIADOMIENIE
194   UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
193   UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
193   ZARZ膭DZENIE Nr 55/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.
192   ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zezwolenie na wycink臋 drzew Radziej贸w, dnia 5 sierpnia 2014 r., UG.6131.67.2014
192   ZARZ膭DZENIE Nr 52/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
192   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
191   ZARZ膭DZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W
191   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy i u偶yczenia w drodze bezprzetargowej
191   UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
191   ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
190   ZAWIADOMIENIE
190   BURZE Z GRADEM
189   UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
188   ZAWIADOMIENIE
188   UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
187   ZARZ膭DZENIE Nr 16/2015 z dnia 24 marca 2015 r.
187   UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
187   Listy kandydat贸w SEJM i SENAT
185   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
185   ZAWIADOMIENIE
185   ZARZ膭DZENIE Nr 12/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.
185   UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 49/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
185   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
184   ZAWIADOMIENIE
183   ZARZ膭DZENIE Nr 251/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
183   ZAWIADOMIENIE
183   ZARZ膭DZENIE Nr 309/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
183   OSTRZE呕ENIE
182   ZAWIADOMIENIE
182   ZAWIADOMIENIE
182   UPA艁Y
181   ZAWIADOMIENIE
181   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
180   ZAWIADOMIENIE
180   ZAWIADOMIENIE
180   ZAWIADOMIENIE
180   ZARZ膭DZENIE Nr 307/2014 z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
180   UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 263/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
177   ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
176   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
176   ZAWIADOMIENIE
176   ZARZ膭DZENIE Nr 315/2014 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 318/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 325/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
176   ZARZ膭DZENIE Nr 15/2015 z dnia 2 marca 2015 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 306/2014 z dnia 24 wrze艣nia 2014 r.
175   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
175   UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
173   ZARZ膭DZENIE Nr 321/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
173   WYBORY PREZYDENTA RP 2015
171   ZARZ膭DZENIE Nr 250/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
171   ZAWIADOMIENIE
171   ZAWIADOMIENIE
171   ZARZ膭DZENIE Nr 302/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
170   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
170   http://bip.ugradziejow.pl/adm/index.php?zm=ea&id=3655
169   ZARZ膭DZENIE Nr 293/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
169   ZAWIADOMIENIE
169   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
168   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - dzia艂ka Nr 154/46 P艂owce II
167   ZARZ膭DZENIE Nr 280/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
167   ZARZ膭DZENIE Nr 323/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
167   PLAKAT INFORMACYJNY SEJM
166   ZARZ膭DZENIE Nr 299/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
166   ZAWIADOMIENIE
166   ZARZ膭DZENIE Nr 316/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 319/2014 z dnia 24 listopada 2014 r.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 320/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
166   REFERENDUM 6 WRZE艢NIA 2015 R.
166   ZARZ膭DZENIE Nr 46/2015 z dnia 9 lipca 2015 r.
166   SERWIS INFORMACYJNY PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
165   ZARZ膭DZENIE Nr 243/2014 z dnia 7 marca 2014 r.
164   ZAWIADOMIENIE
164   OSTRZE呕ENIE
164   ZARZ膭DZENIE Nr 51/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
163   ZARZ膭DZENIE Nr 290/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
163   PLAKAT INFORMACYJNY SENAT
162   ZARZ膭DZENIE Nr 317/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 324/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
161   ZARZ膭DZENIE Nr 42/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
161   INFORMACJE PKW
161   OBWIESZCZENIE
158   ZARZ膭DZENIE Nr 272/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
157   ZAWIADOMIENIE
157   INFORMACJA
157   UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
156   ZARZ膭DZENIE Nr 281/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
155   ZARZ膭DZENIE Nr 288/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
155   UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
154   ZARZ膭DZENIE Nr 271/2014 z dnia 21 maja 2014 r.
152   ZAWIADOMIENIE
151  
150   Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej organizacji pozarz膮dowych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej
149   UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
149   VI Sesja Rady Gminy Radziej贸w 25 wrze艣nia 2015 r.
148  
148   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
146   ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
144   OBWIESZCZENIE
143   INFORMACJA
141   ZAWIADOMIENIE
141   ZARZ膭DZENIE Nr 81/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
141   ZARZ膭DZENIE W脫TA GMINY RADZIEJ脫W
137   ZARZ膭DZENIE Nr 67/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
133  
Lista os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y oferty w zwi膮zku z og艂oszeniem o naborze na wolne stanowisko pracy
133   OBWIESZCZENIE
130   ZARZ膭DZENIE Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
130   UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
129   OSTRZE呕ENIE
128   ZARZ膭DZENIE Nr 77 a/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
128   OBWIESZCZENIE
127   UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 58a/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.
126   ZARZ膭DZENIE Nr 78a/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
126   UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
125   ZARZ膭DZENIE Nr 78/2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
125   OBWIESZCZENIE
124   ZARZ膭DZENIE Nr 59/2015 z dnia 1 wrze艣nia 2015 r.
123   OBWIESZCZENIE
121   ZARZ膭DZENIE Nr 70/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
121   UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
121  
Informacja
120   ZARZ膭DZENIE Nr 61/2015 z dnia 11 wrze艣nia 2015 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 64/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 75/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
119   ZARZ膭DZENIE Nr 76/2015 z dnia 27 pa藕dziernika 2015 r.
119   OBWIESZCZENIE
118   OSTRZE呕ENIE
118   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Pruchnowo
118   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Szostka
118   OBWIESZCZENIE
117   UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 60/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 r.
116   ZARZ膭DZENIE Nr 65/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
114   ZARZ膭DZENIE Nr 77/2015 z dnia 5 listopada 2015 r.
114   UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
114   UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
114   OBWIESZCZENIE
114   O艣wiadczenie maj膮tkowe pracownik贸w - za rok 2014
113   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego
113   UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
113   ZAWIADOMIENIE
112   UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
112   OBWIESZCZENIE
112   Og艂oszenie o rozbi贸rce
110   ZARZ膭DZENIE Nr 74/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 r.
109   Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy - Opatowice
109   VII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 3 grudnia 2015 r.
108   OSTRZE呕ENIE
107   OBWIESZCZENIE
107   UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
107  
Rekrutacja 2016-2017
106   INFORMACJA
106   OBWIESZCZENIE
104   OBWIESZCZENIE
103   OBWIESZCZENIE
103   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych - za rok 2014
102   ZAWIADOMIENIE
100   POSTANOWIENIE
99   ZARZ膭DZENIE Nr 69/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.
99   UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
94   ZARZ膭DZENIE Nr 63/2015 z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
93   UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
92   ZARZ膭DZENIE Nr 80/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
91   ZARZ膭DZENIE Nr 62/2015 z dnia 14 wrze艣nia 2015 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 70a/2015 z dnia 20 pa藕dziernika 2015 r.
89   ZARZ膭DZENIE Nr 79/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
89   ZAWIADOMIENIE
88   ZARZ膭DZENIE Nr 71/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
87   ZARZ膭DZENIE Nr 73/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
86   OBWIESZCZENIE
85   OBWIESZCZENIE O PODZIALE GMINY NA OBWODY G艁OSOWANIA
85   ZARZ膭DZENIE Nr 66/2015 z dnia 1 pa藕dziernika 2015 r.
85   UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
85   UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
85   O艣wiadczenie maj膮tkowe W贸jta Gminy - z dnia 22 kwietnia 2014 r.
83   ZAWIADOMIENIE
82   UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
82   UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
81   ZARZ膭DZENIE Nr 72/2015 z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
81   UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
81   ZAWIADOMIENIE
79   ZAWIADOMIENIE
78   OBWIESZCZENIE
77   OBWIESZCZENIE
74   Og艂oszenie o rokowaniach na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 38/1 po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek, gm. Radziej贸w
74   ZAWIADOMIENIE
72   ZARZ膭DZENIE Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
72   OBWIESZCZENIE
71   ZARZ膭DZENIE Nr 50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
71   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
70   ZAWIADOMIENIE
68   UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
66   OBWIESZCZENIE
62   OBWIESZCZENIE
61   OBWIESZCZENIE
58   ZAWIADOMIENIE
52   OSTRZE呕ENIE
50   OBWIESZCZENIE
47  
Informacja
45   ZAWIADOMIENIE
44   ZAWIADOMIENIE
42   ZAWIADOMIENIE
42   ZAWIADOMIENIE
42   PROGRAM 500 plus
41   ZAWIADOMIENIE
41   ZAWIADOMIENIE
41   ZAWIADOMIENIE
41   ZAWIADOMIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
40   ZAWIADOMIENIE
39   ZAWIADOMIENIE
38   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
37   ZAWIADOMIENIE
35   ZARZ膭DZENIE Nr 13/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZAWIADOMIENIE
35   ZARZ膭DZENIE Nr 106/2016 z dnia 26.02.2016
35   OBWIESZCZENIE
34   ZARZ膭DZENIE Nr 105/2016z dnia 18.02.2016
33   ZARZ膭DZENIE Nr 98/2015 z dnia 28.12.2015
33   ZARZ膭DZENIE Nr 102/2015 z dnia 31 grudnia 2015
33   OBWIESZCZENIE
32   ZARZ膭DZENIE Nr 99/2015 z dnia 29.12.2016
31   OBWIESZCZENIE
31   ZARZ膭DZENIE Nr 87/2015 z dnia 7 grudzie艅 2015 r.
30   ZARZ膭DZENIE Nr 100/2015 z dnia 29 grudnia 2015
29   ZARZ膭DZENIE Nr 108/2016 z dnia
26   ZARZ膭DZENIE Nr 83/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
26   ZARZ膭DZENIE Nr 85/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
26   ZARZ膭DZENIE Nr 104/2016 z dnia
26   ZARZ膭DZENIE Nr 107/2016 z dnia
26   ZARZ膭DZENIE Nr 84/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.
25   ZARZ膭DZENIE Nr 91/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
25   ZARZ膭DZENIE Nr 93/2015 z dnia 22 grudnia 2015
25   ZARZ膭DZENIE Nr 89/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
25   ZARZ膭DZENIE Nr 95/2015 z dnia 28.12.2015
24   ZARZ膭DZENIE Nr 97/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
24   ZARZ膭DZENIE Nr 101/2015 z dnia 31.12.2015r.
24   ZARZ膭DZENIE Nr 103/2016z dnia 18.01.2016
24   OBWIESZCZENIE
24   OBWIESZCZENIE
23   ZARZ膭DZENIE Nr 94/2015 z dnia 28 grudnia 2015
23   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r
23   UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
22   ZARZ膭DZENIE Nr 92/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
22   ZARZ膭DZENIE Nr 96/2015 z dnia 29.12.2015 r.
21   ZARZ膭DZENIE Nr 88/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.
21   OBWIESZCZENIE
21   OBWIESZCZENIE
21   UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
19   ZARZ膭DZENIE Nr 82/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
19   VIII Sesja Rady Gminy Radziej贸w 29 grudnia 2015 r.
18   ZARZ膭DZENIE Nr 112/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
16   UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
16   UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
16   OBWIESZCZENIE
15   ZARZ膭DZENIE Nr 90/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.
15   OBWIESZCZENIE
14   ZARZ膭DZENIE Nr 86/2015 z dnia 1 grudnia 2015r
14   OBWIESZCZENIE
13   UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
13   UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
13   OBWIESZCZENIE
12   OBWIESZCZENIE
12   UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
12   UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
11   UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
11   UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
10   UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
9   UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
9   ZARZ膭DZENIE Nr 110/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
5   ZARZ膭DZENIE Nr 109/2016 z dnia
4   ZARZ膭DZENIE Nr 111/2016 z dnia
4   ZARZ膭DZENIE Nr 68/2015 z dnia 5 pa藕dziernika 2015 r.

 Liczba   Kategoria
191502   Dane teleadresowe
86659   Przetargi
35892   Oferty pracy
33503   Inne zam贸wienia
26090   Dot. rolnictwa
20982   Zam贸wienia publiczne
13789   Kierownictwo
13712   Pomocy spo艂ecznej
13625   Charakterystyka
13452   Inne
11138   Galeria zdj臋膰
10754   Publiczne Gimnazjum w Skibinie
10707   O艣wiatowe
10237   Og艂oszenia
10174   Szko艂a Podstawowa w P艂owcach
9047   O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w
8819   Lista so艂ectw
8633   Struktura organizacyjna
8551   Inwestycyjne
7765   Decyzje 艣rodowiskowe
7672   Ochrony 艣rodowiska
7663   Sk艂ad osobowy Rady
7535   Mapa gminy
7231   Gospodarka nieruchomo艣ciami
7114   - 2010-2014
6995   O艣wiadczenia maj膮tkowe radnych
6922   - 2006-2010
6898   Zarz膮dzenia W贸jta
6488   KONKURSY
6248   Decyzje o warunkach zabudowy
6242   Rady Gminy
6183   Za艂atwianie spraw
6025   Informacje og贸lne
5828   Podatki i op艂aty
5783   Urz膮d Gminy
5392   Rejestry, ewidencje i archiwa
5323   Pomoc spo艂eczna
5242   Podatkowe
5234   Plany gospodarcze
5203   Szko艂y
5065   Decyzje - drzewa
5043   Inne
4997   Komisje Rady
4923   Referat finansowy
4867   - 2006-2010
4853   - 2010-2014
4689   Kontrole
4663   Informacje niepublikowane
4662   BIP - wersja archiwalna 2003-2006
4640   Ochrona 艣rodowiska
4571   D艂ug publiczny
4567   Rada Gminy
4556   Prawo lokalne
4490   Uchwa艂y Rady
4475   Maj膮tek gminy
4466   Elektroniczne Biuro Obs艂ugi Interesanta
4450   Protoko艂y z sesji
4335   Podstawa prawna dzia艂ania
4292   Wzory dokument贸w
4259   Pomoc publiczna
4251   Wyborcze
4244   Bud偶et Gminy
4084   Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
3923   Finanse
3682   PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
3632   - 2010-2014
3556   Ustawa 艣mieciowa
3554   Plany Odnowy Miejscowo艣ci
3452   PRZEDSZKOLE PO KL
3433   - 2010-2014
3362   Zarz膮dzanie kryzysowe
2716   Sport
2547   - 2006-2010
2438   Wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi
2354   - 2006-2010
1496   - 2014-2018
1321   - 2014-2018
1266   - 2014-2018
1018   Program usuwania azbestu
794   Og艂oszenia meteorologiczne
763   - 2014-2018
661   STRATEGIA ROZWOJU
licznik odwiedzin: 2796444