logo
logo
Og艂oszenia » Inwestycyjne
Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 - z p贸藕n. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 - z p贸偶n. zm./

zawiadamiam

偶e w dniu 10.10. 2008 r. na wniosekPana Janusza Ko艂odziejskiego - Zak艂ad Instalacji Elektrycznych ul. Kwiatowa 8, 88 - 200 Radziej贸w, dzia艂aj膮cego w imieniu Firmy Spar Invest Aktiengesellschaft, Oderweg 9, 31608 Marklohe zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /o znaczeniu ponadlokalnym/, dla inwestycyji polegaj膮cej na budowie 2 wolnostoj膮cych elektrowni wiatrowych na cz臋艣ci dzia艂ki o nr ewidencyjnym 212 wraz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elektrycznej tj. budow膮 kablowej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej stacji transformatorowo - pomiarowej oraz drogi dojazdowej z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej w miejscowo艣ci Bieganowo gm. Radziej贸w.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 /II pi臋tro, pok贸j 212/.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziej贸w w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak

Radziej贸w, 10.09.2008

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OI - 7331- 33/08

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e


w dniu 02.12.2008 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /o znaczeniu ponadlokalnym/ dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj膮cego na budowie dw贸ch wolnostoj膮cych elektrowni wiatrowych na
cz臋艣ci dzia艂ki o nr ewidencyjnym 212 wraz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elektrycznej tj. budow膮 kablowej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej stacji transformatorowo - pomiarowej oraz drogi dojazdowej z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej
w miejscowo艣ci Bieganowo gm. Radziej贸w.

Inwestor: Pan Janusz Ko艂odziejski - Zak艂ad Instalacji Elektrycznych ul. Kwiatowa 8, 88 - 200 Radziej贸w, dzia艂aj膮cego w imieniu Firmy Spar Invest Aktiengesellschaft, Oderweg 9, 31608 Marklohe.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z p贸藕n. zm./, W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowie- dzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w /II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686/.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 7 dni od daty ukazania si臋 niniejszego
obwieszczenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak

Radziej贸w, dnia 02.12.2008 r.
Autor : Janusz Kaczmarek - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2008-10-10 11:21:54
Data ostatniej modyfikacji : 2008-12-02 11:50:25
Liczba wy艣wietle艅 : 2577

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  10.10.2008 10:21poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6265964