logo
logo
Og艂oszenia » Inwestycyjne
Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wszcz臋ciu post臋powania
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 - z p贸藕n. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 - z p贸偶n. zm./

zawiadamiam

偶e w dniu 10.10. 2008 r. na wniosekPana Janusza Ko艂odziejskiego - Zak艂ad Instalacji Elektrycznych ul. Kwiatowa 8, 88 - 200 Radziej贸w, dzia艂aj膮cego w imieniu Firmy Spar Invest Aktiengesellschaft, Oderweg 9, 31608 Marklohe zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /o znaczeniu ponadlokalnym/, dla inwestycyji polegaj膮cej na budowie 2 wolnostoj膮cych elektrowni wiatrowych na cz臋艣ci dzia艂ki o nr ewidencyjnym 212 wraz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elektrycznej tj. budow膮 kablowej linii elektroenergetycznej SN, kontenerowej stacji transformatorowo - pomiarowej oraz drogi dojazdowej z placem manewrowym i zjazdem z drogi publicznej w miejscowo艣ci Bieganowo gm. Radziej贸w.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 /II pi臋tro, pok贸j 212/.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziej贸w w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak

Radziej贸w, 10.09.2008
Autor : Janusz Kaczmarek - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2008-10-10 11:21:54
Data ostatniej modyfikacji : 2008-10-10 11:21:54
Liczba wy艣wietle艅 : 1373

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  02.12.2008 10:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6396438