logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.11.2018 z dnia 6 listopada 2018 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),  informuje si臋,偶e: na wniosek; Pani Lidii 艢wi膮tczak, zam. P艂owce II/33, 88 200 Radziejów, z dnia 05.11.2018 r., wszcz臋te  zosta艂o w dniu 06.11.2018 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na;  Wykonaniu  otworu   studziennego  Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych, na dzia艂ce nr 292 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.
 

     Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-11-07 14:50:43
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-07 14:52:07
Liczba wy艣wietle艅 : 431

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  07.11.2018 13:50poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6245878