logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.06.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek:


 


Pana Damiana wojciechowskiego, zam. Biskupice 31, 88-200 Radziejów,


 


z dnia 14.08.2018 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 16.08.2018 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋-wzi臋cia polegaj膮cego na: Wykonaniu otworu  studziennego  Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych, na dzia艂ce nr 30/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Biskupice, gmina Radziejów.Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia.


Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7:30 do 15:30.

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2018-08-16 09:16:11
Data ostatniej modyfikacji : 2018-08-16 09:16:11
Liczba wy艣wietle艅 : 409licznik odwiedzin: 6250075