logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.)


 


                                                              zawiadamiam,


 


偶e w dniu 05.04.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacj臋  planowanej  inwestycji, plegaj膮cej na;Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urz膮dzeniami do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych po艂o偶onych na dzia艂ce nr 26/2 w obr臋bie geodezyjnym K艂onówek, gmina Radziejów.


 


Inwestor: Pan Tomasz Stró偶yk, zam. Kwilno 19, 88 200 Radziejów . 


 


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 212, telefon 54 2853686.


             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-04-06 14:24:48
Data ostatniej modyfikacji : 2018-04-06 14:26:58
Liczba wy艣wietle艅 : 458

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  06.04.2018 13:25poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  06.04.2018 13:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6232212