logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.03.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.)

                                                              zawiadamiam,
 
偶e w dniu 26.03.2018 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacj臋  planowanej  inwestycji, polgaj膮cej na; Rozbudowie wytwórni pasz celem uzyskania udoskonalonego produktu o lepszej jako艣ci i zwi臋kszenia asortymentu produkcji na dzia艂kach nr; 293 i 164/2 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów.

 
Inwestor: PROBiO Profesjonalne 呕ywienie Pawe艂 Benedykci艅ski ul. Rolnicza 3, 88 200 Radziejów  
      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 212, telefon 54 2853686.
             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-03-27 08:25:17
Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-27 08:25:17
Liczba wy艣wietle艅 : 390licznik odwiedzin: 5866993