logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek;Pana  Jacka Ma艅kowskiego,  zam.  Faliszewo  1, 88 231  Byto艅  z  dnia  29.12.2017 r., (dataw p艂ywu 02.01.2018 r.) wszcz臋te zosta艂o  w  dniu 02.01.2018 r. post臋powanie administracyjnew sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na realizacj臋  prze-dsi臋wzi臋cia  polegaj膮cego na; Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urz膮dzeniami do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych po艂o偶onych na dzia艂ce nr 115/2 w obr臋bie geodezyjnym P艂owce I, gmina Radziejów.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-01-02 13:26:51
Data ostatniej modyfikacji : 2018-01-02 13:34:21
Liczba wy艣wietle艅 : 553

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  02.01.2018 12:33poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  02.01.2018 12:26poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6274054