logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.06.2017 z dnia 4 wrze艣nia 2017 r.


       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst   jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),

                                                                zawiadamiam,


偶e w dniu 4.09.2017 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮:Rozbudowa i przebudowa 艣wietlicy wiejskiej wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮, po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 105/3 i 105/5 w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, Gmina Radziejów.
     
    Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.
         

Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2017-09-06 08:25:20
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-06 08:25:20
Liczba wy艣wietle艅 : 651licznik odwiedzin: 6232349