logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.09.2017 z dnia 11.08.2017

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek; Pana Piotra Maciejewskiego , zam. P艂owce II 38 A, 88- 200 Radziejów, z dnia 10.08.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 11.08.2017 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego  na: Wykonaniu otworu eksploatacyjnego dla potrzeb uj臋cia wody ze studni g艂臋binowej wydajno艣ci  rz臋du 20,0 m3/h zlokalizowanego w miejscowo艣ci Pio艂unowo na dzia艂ce nr 79/1 po艂o偶onej  w obr臋bie geodezyjnym Pio艂unowo, gmina Radziejów.

Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-08-11 13:35:22
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-11 13:35:22
Liczba wy艣wietle艅 : 576licznik odwiedzin: 6265749