logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.05.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

      偶e w dniu 9.08.2017 r., na wniosek P4 sp. z o.o., ul. Ta艣mowa 7, 02-677 Warszawa  reprezentowan膮  przez  Pe艂nomocnika – Marcina Majera BAZA sp. z o.o. ul. 呕wirki i Wigury 53, 87-100 Toru艅 zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym 44/1, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów.
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-08-10 08:37:58
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-10 08:37:58
Liczba wy艣wietle艅 : 687licznik odwiedzin: 6232321