logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.08.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pó藕n. zm.)

                                                              zawiadamiam,
 
偶e w dniu 26.06.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o   艣rodowiskowych   uwarunkowaniach  zgody   na realizacj臋  planowanej   inwestycji,  polegaj膮cej na; Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮c-ego wody podziemne z  utworów  trzeciorz臋dowych  o  wydajno艣ci  rz臋du  12,0  m3/h  zlokalizowanego w  miejscowo艣ci  Opatowice na dzia艂ce nr 30  po艂o偶onej  w  obr臋bie  geodezyjnym Opatowice, gmina Radziejów.


Inwestor:  Pan Marcin Kapeli艅ski, zam. Opatowice 5, 88 200 Radziejów.


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.
             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-06-27 08:27:21
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-27 08:27:21
Liczba wy艣wietle艅 : 618licznik odwiedzin: 6261673