logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA

OI.艢R.6220.07.2017 z dnia 18 maja 2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕-dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂e-cze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
informuje si臋,  偶e: na  wniosek:  Pana  Micha艂a Dziuby,  zam. P艂owce I 13, 88-200 Radziejów,  z dnia 17.05.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 18.05.2017 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 zamierze-nia  polegaj膮cego  na;  Wykonaniu  otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮-cymi do poboru wody podziemnej  po艂o偶onego  na  dzia艂ce nr 56/2 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owce I, gmina Radziejów.Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 ob-wieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-05-18 08:20:26
Data ostatniej modyfikacji : 2017-05-18 08:20:26
Liczba wy艣wietle艅 : 587licznik odwiedzin: 6230413