logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.03.2017 z dnia 13 marca 2017 r.

 


 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕-dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂e-cze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2016  r. poz.  23), informujesi臋,  偶e: na  wniosek: Pana  Tadeusza  B膮czkiewicza,  zam.  Opatowice  9, 88 200  Radziejów, z  dnia  10.03.2017 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 13.03.2017 r. post臋powanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przed-si臋wzi臋cia polegaj膮cego na;  Wykonaniu  otworu studziennego  Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wód podziemnych do deszczowania upraw polowych wraz z obu-dow膮 na dzia艂ce nr 3 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziejów.Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 ob-wieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-03-13 15:00:42
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-13 15:00:42
Liczba wy艣wietle艅 : 623licznik odwiedzin: 6265440