logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2016 z dnia 25 pa藕dziernika 2016 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1235 z pó藕n. zm.)


                                                              zawiadamiam, 偶e


zgodnie z opini膮 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 18 pa藕dziernika 2016 r.,   znak;   WOO.4240.739.2016.PP.2   Wójt Gminy Radziejów postanowieniem z dnia 25.10.2016 r., na艂o偶y艂 obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisk o wobec Pana Marcina Kapeli艅skiego, zam. Opatowice 5 , 88-200 Radziejów, w sprawie wydania decy-zji o 艣rodowiskowych 


uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji .polegaj膮cej na: Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utworów trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci rz臋du 30,0 – 35,0 m3/h zlokalizowanego w miejscowo艣ci Opatowice na dzia艂ce  nr 30 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziejów.


Inwestor:  Pan Marcin Kapeli艅ski, zam. Opatowice 5, 88-200 Radziejów,


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 212, telefon 54 2853686.


             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-10-25 12:57:59
Data ostatniej modyfikacji : 2016-11-02 08:47:19
Liczba wy艣wietle艅 : 822

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  02.11.2016 07:45poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  25.10.2016 12:02poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  25.10.2016 12:00poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  25.10.2016 11:59poka偶 t膮 wersj臋
Paulina 墓職widerska  25.10.2016 11:57poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6246109