logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2016 z dnia 16 lutego 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), informuje si臋, 偶e: na wniosek; Pana Marcina Kapeli艅skiego, zam. Opatowice 5, 88-200 Radziej贸w, z dnia 15.02.2016 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 16.02.2016 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utwor贸w trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci rz臋du 30,0 - 35,0 m3/h zlokalizowanego w miejscowo艣ci Opatowice na dzia艂ce nr 30 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziej贸w.

Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania聽si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach聽urz臋dowania od 7:30 do 15:30.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-02-16 13:55:40
Data ostatniej modyfikacji : 2016-02-16 14:07:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1052

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  16.02.2016 13:00poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  16.02.2016 12:56poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  16.02.2016 12:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6274004