logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.36.08/14/15 z dnia 19 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w zwi膮zku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.poz. 647), W贸jt Gminy Radziej贸w

zawiadamia

strony post臋powania o wydaniu w dniu 19.01.2015r., znak OI.6730.36.08/14/15 decyzji odmawiaj膮cej uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 08.12.2008 r. znak OI-7331-36/08 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji polegaj膮cej na budowie dw贸ch wolnostoj膮cych elektrowni wiatrowych na cz臋艣ci dzia艂ek o nr ewidencyjnych 86/1 i 86/2 wraz z urz膮dzeniami do przesy艂ania energii elektrycznej tj. budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN , kontenerowej stacji transformatorowo-pomiarowej oraz drogi dojazdowej z placem manewrowymi i zjazdem z drogi publicznej w miejscowo艣ci Broniewo - gmina Radziej贸w.

Tre艣膰 decyzji zawiera nast臋puj膮ce pouczenie:
"Od niniejszej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku za po艣rednictwem organu wydaj膮cego decyzj臋 w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia (art. 127 搂 1 i 2 oraz art. 129 搂 1 i 2 KPA)"
Dor臋czenie obwieszczenia uwa偶a si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia jego publicznego og艂oszenia (art. 49 kpa).
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2015-01-19 12:19:26
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-19 12:19:26
Liczba wy艣wietle艅 : 941licznik odwiedzin: 6246062