logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.06.2014.2015 z dnia 15.01.2015 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (t. jed. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)
zawiadamiam, 偶e

w dniu 15.01.2015 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa linii kablowej sn-15kV, ma艂ogabarytowej stacji transformatorowej 15/04kV typu MBST 20/630, linii kablowej nn sieci elektroenergetycznej kablowej podziemnej SN 30 kV oraz przebudowie linii napowietrznej sn-15 kV przewidzianego do realizacji na dzia艂kach o nr ewidencyjnych; 313/6, 312/7, 312/2, 308/2, 310/2, 309/3, 307/3 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Czo艂owo- gmina Radziej贸w.

Inwestor: Pracownia Projektowa Instalacji Sieci i Urz膮dze艅 Elektrycznych, mgr in偶. Stefan Raczkowski, ul. Letnia 16B, 87-800 W艂oc艂awek

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (t. jed. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w /II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686/.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2015-01-15 15:01:20
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-15 15:01:20
Liczba wy艣wietle艅 : 988licznik odwiedzin: 6232317