logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2014 z dnia 31.07.2014 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie
艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko ( t.j.Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
zgodnie art.10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam, 偶e

inwestor przedsi臋wzi臋cia; Przetwarzanie odpad贸w z tworzyw sztucznych przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o Nr 24/1 po艂o偶onej w m. P艂owki - gmina Radziej贸w, Przedsi臋biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us艂ugowe EKO-PLAST 呕aneta 艁ukanowska P艂owki 7, 88 -200 Radziej贸w pismem z dnia 04 lipca 2014 roku zosta艂 ponownie wezwany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 艢rodowiska w Bydgoszczy do przekazania wyja艣nie艅 (uzup. 15.07.2014 r.) informacji zawartych w karcie informacyjnej o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko, z艂o偶onej wraz z wnioskiem W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 17.06.2014 r. dotycz膮cym wydania opinii w sprawie obowi膮zku przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla w/w przedsi臋wzi臋cia.Wykonuj膮c dyspozycj臋 art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego ( t.j.Dz. U. Nr 199, poz. 1227), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Inspektor- Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2014-08-01 09:11:48
Data ostatniej modyfikacji : 2014-08-01 09:11:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1153licznik odwiedzin: 6232225