logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.04.2012.2013 z dnia 26.08.2013 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), w zwi膮zku z art. 33 ust 3, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. -
o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U.2013.165))

zawiadamiam, 偶e

w dniu 26.08.2013 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dotyczacej zakresu planowanej inwestycji , polegaj膮cej na:
Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 1000 kW, wysoko艣膰 wie偶y do 100 metr贸w, 艣rednicy
wirnika do 85 metr贸w, wraz z infrastruktur膮 i obiektami towarzysz膮cymi przewidzianego do realizacji na dzia艂ce
o Nr ewidencyjnym 37 po艂o偶onej w m. Czo艂owo -
gmina Radziej贸w,

Inwestor: Pan Bart艂omiej Bykowski, ul. Ojca 艢wi臋tego Jana Paw艂a II 4, 88-200 Radziej贸w,,

Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy
Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-08-26 11:10:13
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-26 11:13:37
Liczba wy艣wietle艅 : 1452

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  26.08.2013 10:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6232290