logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

OI.艢R.6220.07.2013 z dnia 30.07.2013

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕-dziernika 2008 roku
o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂e-cze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), informuje si臋, 偶e: na wniosek;
Pana 艁ukasza Benedykci艅skiegi, zam. P艂owki 1, 88 - 200 Radziej贸w z dnia 30.07.2013 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu
30.07.2013 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:Budowie budynku inwentarskiego dla 240 DJP prze-widzianego do
realizacji na dzia艂ce o Nr 32/3 po艂o偶onej w m. P艂owki - gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia,
sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do
wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-07-31 12:11:07
Data ostatniej modyfikacji : 2013-07-31 12:11:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1443

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  31.07.2013 11:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6232346