logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2013 z dnia 24.06.2013 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1 , oraz z art.33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam, 偶e

w dniu 24.06.2013 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzjio 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegaj膮cej na Budowie jednego generatora energii wiatrowej o mocy do 2 MW, wysoko艣ci wie偶y do 100 m oraz 艣rednicy wirnika do 90 m, przewidzianego do realizacji, na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym; 20/1 po艂o偶onej w m. Pruchnowo - gmina Radziej贸w,


Inwestor: P.W. PRASPMET Marek Granczewski ul. Brzeska 68, 88-200 Radziej贸w,


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-06-24 15:03:44
Data ostatniej modyfikacji : 2013-06-24 15:03:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1171licznik odwiedzin: 5858871