logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W

OI.6733.02.2013 z dn 26.04.2013

Zgodnie z art. 49, zwi膮zku z art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu聽26.04.2013聽r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie
zmiany decyzji W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 marca 2013 r., znak OI.6733.02.2013
ustalenia lokalizacji inwestycji聽聽聽聽celu聽聽聽聽publicznego聽聽聽聽(o聽聽聽聽znaczeniu聽聽聽聽lokalnym聽聽聽-聽聽
聽mi臋dzygminnym),聽聽聽聽na聽聽聽realizacj臋聽przedsi臋wzi臋cia聽聽polegaj膮cego聽聽na聽聽budowie聽聽linii聽
energetycznych聽doziemnych聽WN,聽SN聽i聽teletechni-cznej z farmy fotowoltaicznej Dobre
do GPZ Radziej贸w, GPO, transformator贸w nn/SN, linii nn, po艂o偶onego na dzia艂kach聽
o Nr ewidencyjnych; 776/1, 776/2, 768, 1312, 769, 32/2 w聽m. Radziej贸w, Nr; 129/2,
131/3, 35/2, 29, 27, 77/26, 77/21, 22/1, 22/2, 20/12 w m. Biskupice - gmina Radziej贸w,
Nr; 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 157/8 157/9, 157/10, 157/11,
157/12, 157/13, 157/14, 157/15, 157/16, 145 w m. Bieganowo - gmina Radziej贸w, Nr;
355/1, 356/1, 356/2, 357/2, 358/5, 358/7, 357/4, 357/3, 358/6, 342/3, 342/1,聽358/8,
397, 398 obr臋b geodezyjny Dobre聽I i dzia艂ka Nr 286 - obr臋b geodezyjny Dobre Wie艣 -
gmina Dobre, przez dodanie zapisu nast臋puj膮cej tre艣ci:
"W zakresie swojej w艂a艣ciwo艣ci, dotycz膮cej nieruchomo艣ci z terenu Gminy Dobre,
w odniesieniu do obszar贸w przyleg艂ych do pasa drogowego w ci膮gu drogi gminnej
nr 180123C Dobre - Dobre Kolonia na odcinku ul. Po艂udniowej, przy zachowaniu
ni偶ej wyszczeg贸lnionych warunk贸w:
1.Przej艣cie pod drog膮 gminn膮 nr 180123C Dobre - Dobre Kolonia przez dzia艂ki nr 44/3
i nr 286 w obr臋bie Dobre - Wie艣, gm. Dobre wykona膰 metod膮 bezrozkopow膮
np. przewiertem sterowanym.
2.U艂o偶enie doziemnej linii elektroenergetycznej wzd艂u偶 dzia艂ki 286 po艂o偶onej w m. Dobre -
Wie艣 nale偶y wykona膰 przy zachodniej granicy dzia艂ki w odleg艂o艣ci ca 0,60 m,
a przej艣cia pod wjazdami do posesji wykona膰 metod膮 bezrozkopow膮.
3.W przypadku wyst膮pienia kolizji polegaj膮cych na skrzy偶owaniu istniej膮cej sieci
wodoci膮gowej z projektowan膮 doziemn膮 lini膮 elektroenergetyczn膮 nale偶y j膮 wykona膰
w rurze os艂onowej na g艂臋boko艣ci ca 1,60 m.
4.Inwestor uzyska decyzj臋 na umieszczenie urz膮dze艅 infrastruktury w pasie drogowym."


inwestor; ANGAMA Sp. z o. o. 71-670 Szczecin, ul. Przyjaci贸艂 呕o艂nierza 24/9, Oddzia艂 Dobre, 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽ul. Po艂udniowa 1, 88-210 Dobre
W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks
post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 -
z p贸藕n. zm.),
W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋
co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym
strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie
w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach
pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego
obwieszczenia.
Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-04-26 11:48:22
Data ostatniej modyfikacji : 2013-04-26 11:50:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1349

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  26.04.2013 10:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6232396