logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o zako艅czeniu post臋powania

OI.6733.01.2013 z dn 20.02.2013聽r.

Zgodnie z art. 49, zwi膮zku z art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu聽20.02.2013聽r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 - budowa linii kablowej 聽Sn - 15 KV i nn wraz ze stacj膮 transformatorow膮 i stacj膮 kontenerowo-pomiarow膮, oraz s艂upa energetycznego z przy艂膮czeniem podziemnym dla zasilania i odprowadzania energii elektrycznej z farmy wiatrowej sk艂adaj膮cej si臋 z jednej elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na dzia艂kach o nr; 14/2,聽14/3, 4, 15, 12, 22/2, 23, 28/14 w obr臋bie ewidencyjnym Broniewek.

Inwestor: Przedsi臋biorstwo聽Produkcyjno聽Us艂ugowo聽Handlowe聽Irena Uci艅ska,聽ul. Toru艅ska 36, 88-200聽Radziej贸w

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z p贸藕n. zm.), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.
Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego
obwieszczenia.
Autor : Tadeusz G膮siorowski-Inspektor
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-02-20 13:12:39
Data ostatniej modyfikacji : 2013-02-20 13:20:19
Liczba wy艣wietle艅 : 1355

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  20.02.2013 12:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5859043