logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY RADZIEJ脫W o wszcz臋ciu post臋powania

OI.6733.01.2013 z dn 18.01.2013 r

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 - z p贸藕n. zm./ oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 - z p贸偶n. zm
zawiadamiam

聽聽聽聽聽聽聽聽偶e聽w聽dniu聽18.01.2013聽r.聽na聽wniosek聽Przedsi臋biorstwa聽Produkcyjno聽Us艂ugowo聽Handlowego聽Irena Uci艅ska, ul. Toru艅ska 36, 88-200聽Radziej贸w zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 - budowa linii kablowej 聽Sn - 15 KV i nn wraz ze stacj膮 transformatorow膮 i stacj膮 kontenerowo-pomiarow膮, oraz s艂upa energetycznego z przy艂膮czeniem podziemnym dla zasilania i odprowadzania energii elektrycznej z farmy wiatrowej sk艂adaj膮cej si臋 z jednej elektrowni wiatrowej, przewidzianego do realizacji na dzia艂kach o nr; 14/2,聽14/3, 4, 15, 12, 22/2, 23, 28/14 w obr臋bie ewidencyjnym Broniewek.
Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, (II pi臋tro, pok贸j 212).
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziej贸w w聽terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor- Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2013-01-18 12:10:25
Data ostatniej modyfikacji : 2013-01-18 12:10:25
Liczba wy艣wietle艅 : 1366licznik odwiedzin: 5867124