logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

z dnia 16.03.2011 r. - OI.艢R.6220.02.2011

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuje si臋, 偶e na wniosek Agro&Ekoplan mgr in偶. Gustaw Brzyszcz, Postomino 46 a, 76-113 Postomino, z dnia 16 marca 2011 r.,wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Budowie zespo艂u 10 elektrowni wiatrowych o wie偶ach tabularnych o wysoko艣ci maksymalnej do 125 m. 艣rednicy wirnika O do 112 m i zainstalowanej mocy jednostkowej od 1,8 do 3,0 MW, dr贸g i plac贸w monta偶owych, przy艂膮czy energetycznych i telekomunikacyjnych na dzia艂kach o Nr ewidencyjnych; 170, 73, 77, 10, 30, 32, 18/1, 18/2, 53 i 55 po艂o偶one w m. Szostka, obr臋b geodezyjny Szostka - gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Kodeksu post臋powania administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania tj. 730 do 1530.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2011-03-17 11:22:33
Data ostatniej modyfikacji : 2011-03-17 11:25:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1696

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  17.03.2011 10:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6246158