logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

z dnia 03.02.2011 r. - OI-7331-艢R- 01/11

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋-powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuje si臋, 偶e na wniosek Pana 艁ukasza Wojciechowskiego zam. Czo艂owo 61, 88-200 Radziej贸w z dnia 02 lutego 2011 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋-wzi臋cia polegaj膮cego na:
Budowie "Warsztatu us艂ugowego mechaniki pojazdowej wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮", przewidzianego do realizacji na dzia艂ce o Nr ewidencyjnym; 74/5 po艂o偶onej w m. Czo艂owo, obr臋b geodezyjny Czo艂owo - gmina Radziej贸w.
Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Ko-deksu post臋powania administracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwiesz-czenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania.
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2011-02-04 12:38:46
Data ostatniej modyfikacji : 2011-02-04 12:38:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1414licznik odwiedzin: 5867159