logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE o zako艅czeniu post臋powania dowodowego

z dnia 18.11.2010 r. - OI-7331-52/10

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p贸藕n. zm.) zawiadamiam, 偶e w dniu 18.11.2010聽r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj膮cego na budowie kablowej linii聽elektroenergetycznej聽SN przewidzianej do realizacji na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 32/2 (ulica P艂owiecka) w mie艣cie Radziej贸w oraz w gminie Radziej贸w na dzia艂kach o nr ewidencyjnych;
obr臋b geodezyjny Biskupice; 128, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 聽聽20/12, 129/2, 35/2;
obr臋b ewidencyjny Bieganowo; 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 159, 160, 139, 216, 145;
obr臋b ewidencyjny Broniewek; 22/2, 23, 22/1, 21/1, 20, 125;
obr臋b ewidencyjny Broniewo; 83, 84;
obr臋b ewidencyjny P艂owki; 18, 78, 90, 32/4, 47/1, 75, 79, 1/4, 1/3;

Inwestor: Zak艂ad Instalacji Elektrycznych Janusz Ko艂odziejski, ul. Kwiatowa 8, 88-200 Radziej贸w, dzia艂aj膮cy w imieniu Firmy Spar Invest Aktiengesellschaft, Oderweg 9, 31608 Marklohe.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z p贸藕n. zm.), W贸jt Gminy Radziej贸w uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.
Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowod贸w mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.

Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w (II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 054 2853686).

Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 7 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2010-11-18 15:15:39
Data ostatniej modyfikacji : 2010-11-18 15:15:39
Liczba wy艣wietle艅 : 1626licznik odwiedzin: 5867183