logo
logo
Og艂oszenia » Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste
WYMIANA I UNIEWA呕NIANIE DOWOD脫W OSOBISTYCH
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Urz膮d Gminy Radziej贸w - Ewidencja Ludno艣ci i Dowody Osobiste uprzejmie informuje o obowi膮zuj膮cych zasadach dotycz膮cych wymiany i uniewa偶niania dowod贸w osobistych (sprawy te reguluje ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r o zmianie ustawy o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz.1198)

Kiedy nale偶y wymieni膰 dow贸d osobisty?
Zgodnie z art. 40 ustawy o ewidencji ludno艣ci i dowodach osobistych posiadacz dowodu osobistego ma obowi膮zek jego wymiany w przypadku:

1. zmiany danych zamieszczonych w dowodzie (Pesel-u, nazwiska, imienia, adresu zameldowania) - termin: 14 dni od dnia dor臋czenia dokumentu potwierdzaj膮cego zmian臋 danych; w przypadku os贸b przebywaj膮cych za granic膮 kraju termin ten wynosi 3 miesi膮ce);
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczno艣ci utrudniaj膮cej ustalenie to偶samo艣ci osoby posiadaj膮cej dokument (zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, fizyczne zu偶ycie dokumentu) - niezw艂ocznie;
3. up艂ywu terminu wa偶no艣ci dowodu osobistego - nie p贸藕niej ni偶 30 dni przed up艂ywem tego terminu.

Tryb post臋powania w sprawach uniewa偶niania dowod贸w osobistych:
Przepisy ustawy przewiduj膮 tak偶e uniewa偶nienie dowodu osobistego przez organ, kt贸ry go wyda艂:

1. po up艂ywie 3 miesi臋cy od dnia zaistnienia okoliczno艣ci zmiany danych, kt贸re zamieszcza si臋 w dowodzie osobistym (w przypadku os贸b przebywaj膮cych poza granicami kraju termin ten wynosi 4 miesi膮ce);
2. z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego dowodu osobistego;
3. z dniem zgonu posiadacza dowodu osobistego;
4. z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osob臋 trzeci膮 znalezionego dowodu osobistego;
5. z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego.

Jednocze艣nie Urz膮d Gminy Radziej贸w informuje, 偶e te osoby, kt贸rych dow贸d osobisty jest niewa偶ny z ww. przyczyn maj膮 problemy z za艂atwianiem spraw w wszelkiego rodzaju instytucjach, np. urz臋dach, bankach, itp.
Maj膮c niewa偶ny dow贸d osobisty nale偶y tak偶e pami臋ta膰, 偶e nie przekroczymy granicy ani nie zawrzemy ma艂偶e艅stwa w urz臋dzie stanu cywilnego.

Utrat臋 dowodu osobistego nale偶y zg艂osi膰 osobi艣cie do najbli偶szego urz臋du gminy lub do w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce pobytu polskiej plac贸wki konsularnej.
W razie znalezienia w艂asnego dowodu osobistego zg艂oszonego jako utracony nale偶y niezw艂ocznie zwr贸ci膰 go organowi, kt贸ry wyda艂 ten dokument.
Osoba, kt贸ra utraci艂a obywatelstwo polskie, jest obowi膮zana zwr贸ci膰 niezw艂ocznie dow贸d osobisty organowi, kt贸ry wyda艂 ten dokument, albo w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce jej pobytu polskiej plac贸wce konsularnej.

W przypadku os贸b ma艂oletnich lub os贸b ubezw艂asnowolnionych utrat臋 dowodu osobistego zg艂asza rodzic lub opiekun prawny.
W przypadku niemo偶no艣ci osobistego stawiennictwa osoby, kt贸ra utraci艂a dow贸d osobisty z powodu choroby, niepe艂nosprawno艣ci lub innej nie daj膮cej si臋 pokona膰 przeszkody, zawiadomienia mo偶e dokona膰 pe艂nomocnik, po okazaniu pe艂nomocnictwa udzielonego na pi艣mie.

Osoba, kt贸ra utraci艂a dow贸d osobisty jest obowi膮zana niezw艂ocznie wyst膮pi膰 o wydanie nowego dowodu osobistego do w艂a艣ciwego organu gminy.Autor : J贸zef J臋drzejewski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2010-09-30 09:55:50
Data ostatniej modyfikacji : 2010-09-30 09:55:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1378

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  20.12.2010 06:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 6408212