logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.09.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zgodnie z art. 10 搂 1, i art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
informuje si臋, 偶e: na wniosek: Pana Adama G艂api艅skiego, zam. P艂owki 6, 88-200 Radziej贸w, z dnia 10.06.2016 r., wszcz臋te zosta艂o w dniu 14.06.2016 r. post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utwor贸w czwartorzedowych o wydajno艣ci rz臋du 30,0-35,0 m3/h, na dzia艂ce nr 22 po-艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym P艂owki, gmina Radziej贸w.


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 ob-wieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.

Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-06-14 17:24:31
Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-14 17:24:31
Liczba wy艣wietle艅 : 832licznik odwiedzin: 6249651