Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Radziejów, 11 czerwca 2024 r.

OI.6733.01.2024

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji administracyjnej

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 r., poz. 572), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz.977 ze zm.),

obwieszczam, że

 

w dniu 11 czerwca 2024 r. została wydane decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, w skład której wchodzi linia kablowa SN-15kV oraz słupy SN-15kV, na działce ewidencyjnej nr 28, obręb Pruchnowo, gm. Radziejów”.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejów.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w Urzędzie Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II piętro, pok. Nr 212, od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania.

Stronie zawiadomionej w drodze udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący postępowanie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Od powyższej decyzji stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek, za pośrednictwem Wójta Gminy Radziejów, w terminie 14 dni od dnia, w którym obwieszczenie o wydaniu w drodze udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziejów, uważa się za dokonane.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 33
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie - wydanie decyzji administracyjnej - OI.6733.1.2024 - sieć energoenergetyczna
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Staszak
Data wytworzenia informacji: 11.06.2024 13:28:24
Data udostępnienia informacji: 11.06.2024 13:31:04
Data ostatniej aktualizacji: 11.06.2024 13:28:24
Rejestr zmian