Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Radziejów, 5 czerwca 2024 r.

OI.ŚR.6220.10.2024

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 73 ust. 1, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094),

 

Wójt Gminy Radziejów

obwieszcza

że w dniu 05.06.2024 r. zostało wszczęte na wniosek  Pana Marka Dziubicha, zam. Płowce II 74, 88-200 Radziejów, z  dnia 04.06.2024 r. (data wpływu: 04.06.2024 r.), wszczęte  zostało w dniu 05.06.2024 r., postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Wykonanie otworu awaryjnego nr 2 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Płowce II na działce nr 210/1 obręb 0012 Płowce II, gmina Radziejów”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 uouioś, jeżeli liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania w sprawie wydania decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 kpa. Zgodnie z art. 49 kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym, strony mogą zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II piętro, pokój 212, telefon 54 2853686).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4) uouioś wnioski i uwagi należy składać osobiście
w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziejów lub kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Radziejów

Arleta Brochocka

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 54
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - OI.ŚR.6220.10.2024 - studnia
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Staszak
Data wytworzenia informacji: 05.06.2024 10:19:48
Data udostępnienia informacji: 05.06.2024 10:22:55
Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2024 10:19:48
Rejestr zmian