Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Radziejów, 27 maja 2024 r.

OI.ŚR.6220.9.2024

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7,
 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) podaję do publicznej wiadomości,

 

obwieszczenie

 

że w dniu 27 maja 2024 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe, wszczęte na wniosek Pana Rafała Bogusławskiego, zam. Czołowo 31, 88-200 Radziejów, z  dnia 26.04.2024 r., w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „Wykonanie otworu studziennego nr 1A wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na działce nr 9, obręb 0005 Czołowo, gmina Radziejów”.

Zgodnie z art. 49 kpa. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym, strony mogą zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II piętro, pokój 212, telefon 54 2853686).

Wnioski i uwagi należy składać osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziejów lub kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Radziejów

Arleta Brochocka

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 57
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie - zakończenie postępowania - OI.ŚR.6220.8.2024 - studnia
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Staszak
Data wytworzenia informacji: 28.05.2024 08:30:38
Data udostępnienia informacji: 28.05.2024 08:33:40
Data ostatniej aktualizacji: 28.05.2024 08:34:51
Rejestr zmian