Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Radziejów, 15 maja 2024 r.

OI.6733.01.2024

 

Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.,poz.977 ze zm.),

obwieszczam, że

 

w dniu 15 maja 2024 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej sieci SN-15kV, w skład której wchodzi linia kablowa SN-15kV oraz słupy SN-15kV, na działce ewidencyjnej nr 28, obręb Pruchnowo, gm. Radziejów”.

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strony mogą zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie.

Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II piętro, pokój 212, telefon 054 2853686).

 

Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 211, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziejów lub kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Radziejów

Arleta Brochocka

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 80
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa: Obwieszczenie - zakończenie postępowania nr OI.6733.01.2024 - sieć elektroenergetyczna - Pruchnowo
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Staszak
Data wytworzenia informacji: 17.05.2024 07:58:18
Data udostępnienia informacji: 17.05.2024 08:00:48
Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2024 07:58:18
Rejestr zmian