logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia W贸jta
- 2018-2023

ZARZ膭DZENIE NR 300/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 302/2018 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 303/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r
W sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze: " Podinspektor ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 304/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 305/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 306/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad wyp艂aty ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych Gminy Radziej贸w w dzia艂aniach ratowniczych i szkoleniach po偶arniczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dzia艂ki nr 66/17, ob. Czo艂owo dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowych dzier偶awc贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowym dzier偶awcom
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 7, obr臋b Pruchnowo, na rzecz dotychczasowych dzierzawc贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie przeznaczania lokalu u偶ytkowego do najmu na okres do 3 lat, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomo艣ci znajduj膮cej si臋 w u偶ytkowaniu wieczystym Gminy Radziej贸w do dzier偶awy, ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋 na okres do 3 lat, w drodze przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji likwidacyjnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w i okre艣lenia zakresu jej dzia艂ania
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 11/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 12/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad gospodarki transportowej oraz norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla samochod贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 13/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 14/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 15/2019 z dnia 21 utego 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 16/201 z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 17/2019 z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 19/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radziej贸w miejsc na bezp艂atne umieszczenie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 26 maja 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 20/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego O艣rodka Kulturalno - Bibliotecznego w Czo艂owie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 21/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawi: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Dostawa i monta偶 zestaw贸w urz膮dze艅 si艂owni zewn臋trznych w miejscowo艣ciach: Bieganowo, Broniewek, Broniewo, Czo艂owo, P艂owce II, Skibin i Szostka"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 22/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami gminy Radziej贸w dotycz膮cych projekt贸w statut贸w so艂ectw Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 23/UE/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji operacji pn. "Rozw贸j og贸lnodost臋pnej i niekomercyjnej infrastruktury w postaci budowy si艂owni zewn臋trznej w Bieganowie, Broniewie, Czo艂owie, P艂owcach II, Skibinie i Szostce"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 24/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 25/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 27/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: " Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 28/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/2019 z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie zmian bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.1/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: " Przebudowa drogi gminnej nr 180427 C Kwilno - P艂owce II
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.2/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji rzetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:" Przebudowa dr贸g gminnych na terenie gminy Radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29.3/2019 z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn:" Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Czo艂owo"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 30/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 31/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2018 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 32/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 33/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Inspektor ds. o艣wiaty, kultury i sportu
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 38/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 39/2019 z dnia 30 czerwca 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego p.:" Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2019/2020"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 40/2019 z dnia 30 czerwca 2019 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn.:" Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w Skibinie w roku szkolnym 2019/2020".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 41/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 42/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 44/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Inspektor ds. wymiaru podatk贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 45/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 46/2019 z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 47/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 48/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radziej贸w miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 13 pa藕dziernika 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 49/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 50/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 51/2019 z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 52/2019 z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
W sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 54/2019 z dnia 10 pa藕dziernika 2019 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 55/2019 z dnia 14 pa藕dziernika 2019 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 56/2019 z dnia 14 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie odwo艂ania ze stanowiska Pe艂nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/2019 z dnia 22 pa藕dziernika 2019 r.
W sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 60/2019 z dnia 28 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 61/2019 z dnia 28 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2019 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 62/2019 z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego planu wsp贸艂pracy gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami okre艣lonymi w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 2020
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 66/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 67/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 68/2019 z dnia 12 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa Opatowice w sprawie zniesienia urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci Opatowice (kolonia)
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 72/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w Regulaminu przeznaczenia i wykorzystywania 艣wiadcze艅 socjalnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 73/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 74/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 75/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 76/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 78/2019 z dnia16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 79/2019 z dnia16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 1/2020 z dnia10 stycznia 2019 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji i zasad dzia艂ania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 3/2019 z dnia10 stycznia 2020 r.
w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 4/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa P艂owce w sprawie zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci P艂owce Pierwsze na P艂owce I
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 5/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa P艂owce w sprawie zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci P艂owce Drugie na P艂owce II
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 6/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i udzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 7/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 8/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 12/2019 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki transportowej oraz norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla samochod贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu jednostek Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 10/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u powypadkowego w celu ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 11/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 12/2020 z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 13/2020 z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie sprawozdania rocznego za 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 14/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego O艣rodka kulturalno - Bibliotecznego w Czo艂owie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 15/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 16/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przygotowania G艂贸wnego Stanowiska Kierowania W贸jta Gminy Radziej贸w w DMP i ZMP w ramach systemu kierowania bezpiecze艅stwem narodowym.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 17/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 18/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Budowa 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w miejscowo艣ci P艂owce I oraz P艂owce "
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 21/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2020 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 22/2020 z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2019 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 23/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie zast臋pcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Radziej贸w w 2020 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 24/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 25/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 26/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Budowa 艣cie偶ki pieszo - rowerowej w miejscowo艣ci P艂owce I oraz P艂owce II"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 27/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie do podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2020 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 28/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie:powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w Skibinie w roku szkolnym 2020/2021
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 30/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:" Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2020/2021"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 31/2020 z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie wyznaczenia pracownikom urz臋du Gminy Radziej贸w, oraz jednostek organizacyjnych Gminy Radziej贸w dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 32/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 33/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli bezpiecznych i higienicznych warunk贸w korzystania z obiekt贸w szk贸艂
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 34/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 35/2020 z dnia 3 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Odbi贸r odpad贸w komunalnych z terenu gminy Radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 36/2020 z dnia 7 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/2020 z dnia 14 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w" w ramach projektu "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zast臋pczego otworu studziennego nr 1A w miejscowo艣ci P艂owce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 38/2020 z dnia 14 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 39/2020 z dnia 17 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zast臋pczego otworu studziennego nr 1A w miejscowo艣ci P艂owce II" w ramach projektu "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zast臋pczego otworu studziennego nr 1A w miejscowo艣ci P艂owce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 40/2020 z dnia 29 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespo艂u do spraw dost臋pno艣ci w gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 41/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmian w bud藕ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 42/2020 z dnia 30 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 44/2020 z dnia 8 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w " w ramach projektu "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zast臋pczego otworu studziennego nr 1A w miejscowo艣ci P艂owce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 45/2020 z dnia 15 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego planu wsp贸艂pracy gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami okre艣lonymi w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 20021
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 46/2020 z dnia 26 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 47/2020 z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2020 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 48/2020 z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 49/2020 z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 50/2020 z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
W sprawie wyznaczenia kierownika Kancelarii Specjalnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 51/2020 z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zorganizowania w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrze偶one"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 52/2020 z dnia 10 istopada 2020 r.
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2021 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 53/2020 z dnia 10 istopada 2020 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2021-2029
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 54/2020 z dnia 12 istopada 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 55/2020 z dnia 26 istopada 2020 r.
w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Radziej贸w w warunkach zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i w czasie wojny"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 56/2020 z dnia 26 istopada 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 57/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 58/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 60/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 61/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 62/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie uchylenia Regulaminu premiowania Kierownika Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej oraz pracownik贸w wykonuj膮cych zadaniach na tej Sekcji.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 63/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie rozwi膮zania Gminnego Biura Spisowego powo艂anego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 64/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany zasad rachunkowo艣ci w zakresie ealizacji operacji pn. " Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zast臋pczego otworu studziennego nr 1A w miejscowo艣ci P艂owce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Radziej贸w".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powo艂ania w Gminie Radziej贸w Koordynatora ds. szczepie艅 przeciw COVID-19
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 2/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2021 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 4/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powo艂ania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powo艂ania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zast臋pcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Ludno艣ci i Mieszka艅 w 2021 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 6/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie: ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awionego dla nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 8/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szk贸艂 i przedszkola prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w, wysoko艣ci tej pomocy oraz powo艂ania i trybu prac komisji powo艂ywanej w celu przyznawania tego 艣wiadczenia
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 9/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 10/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 11/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie przed艂u偶enia um贸w dzier偶awy dotychczasowym dzier偶awcom
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 12/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 13/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 14/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie nagr贸d W贸jta Gminy Radziej贸w dla nauczycieli szk贸艂 i przedszkola prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 17/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w na okres zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i na czas wojny
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 18/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.
W sprawie powo艂ania Komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP i p. po偶
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 19/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 21/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 1/2021 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 12 stycznia 2021. W sprawie powo艂ania w gminie Radziej贸w Koordynatora ds. szczepie艅 przeciw COVID-19
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 22/2021 z dnia 1 marca 2021 r.
W sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 23/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
W sprawie sprawozdania rocznego za 2020 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 24/2021 z dnia 30 marca 2021 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego o艣rodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 25/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
W sprawie wyznaczenia pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w oraz jednostek organizacyjnych Gminy Radziej贸w dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 26/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 27/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 28/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2021 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
W sprawie przeprowadzenia kontroli bezpiecznych i higienicznych warunk贸w korzystania z obiekt贸w szk贸艂
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 30/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
W sprawie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Pruchnowo
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 31/2021 z dnia 5 maja 2021 r.
W sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zmiany po艂o偶onych w miejscowo艣ci Pruchnowo
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 32/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 33/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 35/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
W sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2020 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 36/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Opatowicach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 38/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
W sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Przebudowa dr贸g gminnych na terenie gminy Radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 40/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
W sprawie: powo艂ania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 41/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 42/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
W sprawie przed艂u偶enie umowy dzier偶awy na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej, nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 43/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
W sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na okres do 3 lat w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 44/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 45/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2021/2022"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 46/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w roku szkolnym 2021/2022"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.
W sprawie powo艂ania pe艂nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 48/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Us艂uga cateringu dla Przedszkola Gminnego w latach szkolnych 2021/2022 oraz 2022/2023"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 49/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 51/2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2021 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 52/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 53/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 54/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
W sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 55/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 56/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 57/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Opatowicach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 58/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
W sprawie: wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 60/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r.
W sprawie wprowadzenia do u偶ytku "Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku zdarze艅 radiacyjnych na terenie gminy Radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 61/2021 z dnia 3 wrze艣nia 2021 r.
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 62/2021 z dnia 9 wrze艣nia 2021 r
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu gminy radziej贸w"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 63/2021 z dnia 30 wrze艣nia 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 64/2021 z dnia 30 wrze艣nia 2021 r
W sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do oceny prac i rozstrzygni臋cia konkursu plastycznego pt. "STOP COVID-19 w gminie Radziej贸w!"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 65/2021 z dnia 4 listopada 2019 r
w sprawie wprowadzenia i stosowania wewn臋trznej procedury w zakresie przeciwdzia艂ania niewywi膮zywaniu si臋 z obowi膮zku przekazywania informacji o schematach podatkowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 67/2021 z dnia 9 wrze艣nia 2021 r
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 68/2021 z dnia 12 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego po艂o偶onego w miejscowo艣ci Szostka do najmu na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 69/2021 z dnia 12 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 70/2021 z dnia 12 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie odwo艂ania koordynatora ds. szczepie艅 przeciw COVID-19
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 71/2021 z dnia 21 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 72/2021 z dnia 22 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne urz臋dnicze stanowisko Referent ds. ksi臋gowo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 73/2021 z dnia 27 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 74/2021 z dnia 28 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID - Polska ID karta"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 75/2021 z dnia 28 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Opatowicach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 76/2021 z dnia 27 pa藕dziernika 2021 r
W sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 77/2021 z dnia 12 listopada 2021 r
W sprawie projektu bud偶etu gminy na rok 2022
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 78/2021 z dnia 12 listopada 2021 r
W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2022-2032
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 79/2021 z dnia 15 listopada 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 80/2021 z dnia 16 listopada 2021 r
W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Biskupicach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 81/2021 z dnia 16 listopada 2021 r
W sprawie: wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 82/2021 z dnia 17 listopada 2021 r
W sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego planu wsp贸艂pracy gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami okre艣lonymi w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 83/2021 z dnia 24 listopada 2021 r
W sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Opatowicach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 84/2021 z dnia 24 listopada 2021 r
W sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 85/2021 z dnia 24 listopada 2021 r
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 80/2021 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Biskupicach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 86/2021 z dnia 24 listopada 2021 r
W sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie og贸lnodost臋pnego miejsca rekreacji i wypoczynku"
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 87/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 88/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r
W sprawie wyznaczenia pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w oraz jednostek organizacyjnych Gminy Radziej贸w dodatkowych dni wolnych pracy w 2022 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 89/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r
W sprawie wyboru d艂ugo艣ci okresu 艣redniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji okre艣lonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 90/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 91/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r
W sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r
W sprawie przekazanie informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2022r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r
W sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj. dzia艂k膮 nr 26/3
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022r.
W sprawie og艂oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj dzia艂k膮 Nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 4/2022 z 20 stycznia 2022r.
W sprawie powo艂ania komisji ds.szacowania strat w gospodarstwach domowych spowodowanych zdarzeniem nosz膮cymi znamiona kl臋ski 偶ywio艂owej-huragan.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 5/2022 z 20 stycznia 2022r.
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 11/2022
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 12/2022
W sprawie sprawozdania rocznego za 2021r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 13/2022 z dnia 21 marca 2022r.
W sprawie powo艂ania komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj.dzia艂k膮 nr 26/3.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 14/2022 z dnia 21 marca 2022r.
W sprawie og艂oszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj dzia艂k膮 nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 15/2022 z dnia 30 marca 2022r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Gminnego O艣rodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 16/2022 z dnia 30 marca 2022r.
W sprawie powo艂ania i sk艂adu Zespo艂u Interdyscyplinarnego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 17/2022 z dnia 30 marca 2022r.
W sprawie przeznaczenia nieruchomo艣ci do dzier偶awy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat, a tak偶e ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 18/2022 z dnia 30 marca 2022r.
W sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 19/2022 z dnia 31 marca 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 21/2022 z dnia 31 marca 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w P艂owcach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 22/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy najmu oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do najmu tj. lokalu u偶ytkowego, po艂o偶onego w m. Stary Radziej贸w Kolonia, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 23/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 7, obr臋b Pruchnowo na rzecz dotychczasowych dzier偶awc贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 24/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 7, obr臋b Opatowice, na rzecz dotychczasowych dzier偶awc贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 25/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie zawarcia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. cz. dzia艂ki nr 7, obr臋b Opatowice, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 26/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. cz臋艣膰 dz. 154/11 obr臋b Szostka, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 27/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 66/17, obr臋b Czo艂owo, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 28/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2022 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 29/UE/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
W sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji projektu pn."Cyfrowa Gmina".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 30/UE/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
W sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji operacji pn. "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 31/UE/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.
W sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji operacji pn. "Zagospodarowanie terenu wok贸艂 艣wietlicy wiejskiej w Opatowicach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 32/2022 z dnia 10 maja 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 33/2022 z dnia 11 maja 2022r.
W sprawie og艂oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w m. Broniewo, gm. Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 34/2022 z dnia 16 maja 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Budowa Muzeum i Biblioteki w P艂owcach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 35/2022 z dnia 19 maja 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/2022 z dnia 26 maja 2022r.
W sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2021 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 37/UE/2022 z dnia 26 maja 2022r.
W sprawie zasad rachunkowo艣ci w zakresie realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR".
Wi臋cej »
b>ZARZ膭DZENIE NR 38/2022 z dnia 30 maja 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 39/2022 z dnia 31 maja 2022r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci ceny wywo艂awczej oraz zaliczki dla lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w, przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze rokowa艅.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 40/2022 z dnia 31 maja 2022r.
W sprawie og艂oszenia rokowa艅 na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 41/2022 z dnia 31 maja 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia rokowa艅 na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 oznaczon膮 w ewidencji grunt贸w nr 26/3 po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, stanowi膮cej mienie gminne.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 42/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 43/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 44/2022 z dnia 9 czerwca 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowej na okres do 3 lat.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 45/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 46/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
W sprawie przeznaczenia cz臋艣ci nieruchomo艣ci do dzier偶awy na okres do 3 lat, ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 47/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
W sprawie przed艂u偶enia umowy dzier偶awy oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, tj. dzia艂ki nr 7, obr臋b Opatowice, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 48/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
W sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji likwidacyjnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w i okre艣lenia zakresu jej dzia艂ania.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 49/2022 z dnia 18 lipca 2022r.
W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w m. Bieganowo, ustalenia ceny sprzeda偶y oraz wywieszenia
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 50/2022 z dnia 18 lipca 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 51/2022 z dnia 18 lipca 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w P艂owcach".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 53/2022 z dnia 22 lipca 2022r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2022 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 54/2022 z dnia 27 lipca 2022r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2022 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 55/2022 z dnia 28 lipca 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne urz臋dnicze stanowisko Podinspektor ds. ksi臋gowo艣ci.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 56/2022 z dnia 28 lipca 2022r.
W sprawie kontroli stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis贸w o ochronie tych informacji w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 57/2022 z dnia 28 lipca 2022r.
W sprawie przeprowadzenia kontroli bezpiecznych i higienicznych warunk贸w korzystania z obiekt贸w szk贸艂.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 59/2022 z dnia 9 sierpnia 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:" Odbi贸r i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu gminy Radziej贸w".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 60/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.
W sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 61/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.
W sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Biskupicach.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 62/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.
W sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne urz臋dnicze stanowisko Podinspektor ds. budownictwa i ochrony 艣rodowiska.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 63/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 64/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.
W sprawie sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 65/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.
W sprawie zast臋pstwa dyrektora Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 66/2022 z dnia 9 wrze艣nia 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 67/2022 z dnia 9 wrze艣nia 2022r.
W sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Zakup urz膮dze艅 komputerowych i oprogramowania".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 68/2022 z dnia 30 wrze艣nia 2022r.
W sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 69/2022 z dnia 30 wrze艣nia 2022r.
W sprawie og艂oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj. dzia艂k膮 Nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 70/2022 z dnia 30 wrze艣nia 2022r.
W sprawie zmiany nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 71/2022 z dnia 30 wrze艣nia 2022r.
W sprawie wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany na terenie gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 72/2022 z dnia 4 pa藕dziernika 2022r.
W sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji likwidacyjnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w i okre艣lenia zakresu jej dzia艂ania.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 73/2022 z dnia 4 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego 膰wiczenia obronnego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 74/2022 z dnia 4 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie....
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 75/2022 z dnia 12 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 76/2022 z dnia 24 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2022 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 77/2022 z dnia 24 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie wdro偶enia procedury monitorowania utrzymania efekt贸w projektu grantowego GrantyPPGR
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 78/2022 z dnia 24 pa藕dziernika 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 79/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 80/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie projektu bud偶etu gminy na rok 2023
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 81/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2023-2032
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 82/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomo艣ci do u偶yczenia w trybie bezprzetargowym, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 83/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpad贸w w paleniskach i przestrzegania przepis贸w uchwa艂y antysmogowej dla wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 86/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przeznaczenia i wykorzystywania Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 87/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u roboczego ds. kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 88/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia samooceny stanu kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w za 2022 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 89/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 90/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie przyj臋cia Raportu z przegl膮du procedur w zakresie dost臋pno艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 91/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 92/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u ds. szacowania ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 93/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 94/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do zarz膮dzenia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla bud偶etu gminy i Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 95/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 96/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Biskupicach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 97/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie og艂oszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj. dzia艂k膮 nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 98/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zarz膮dzania ryzykiem w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 99/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 100/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 101/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodach i wydatk贸w na 2023 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 3/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
w sprawie zast臋pstwa dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 5/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2023-2032
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 6/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 12/2019 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki transportowej oraz norm zu偶ycia paliw p艂ynnych dla samochod贸w po偶arniczych i sprz臋tu silnikowego b臋d膮cego na wyposa偶eniu jednostek OSP Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Gminnego w Skibinie i oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 8/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie okre艣lenia termin贸w przeprowadzania post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego, w tym termin贸w sk艂adania dokument贸w na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych przy szko艂ach podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 9/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 10/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie cel贸w i zada艅 Urz臋du Gminy Radziej贸w na 2023 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 11/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:"Budowa dr贸g gminnych w miejscowo艣ci Broniewek
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 12/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowo艣ci Broniewek
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 13/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 15/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzeda偶 specjalnego samochodu po偶arniczego marki Steyr i powo艂ania Komisji przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 17/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Biskupicach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 18/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y samochodu po偶arniczego marki Steyr
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 19/2023 z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie og艂oszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego wraz z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮, tj. dzia艂k膮 nr 26/3, po艂o偶on膮 w miejscowo艣ci Biskupice, gm. Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 20/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2022 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 21/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego O艣rodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 22/2023 z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 23/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 24/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 25/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 26/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy dla Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 27/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 28/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2023 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 29/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomo艣ci do u偶yczenia w trybie bezprzetargowym, a tak偶e podania do publicznej wiadomo艣ci wykazu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 30/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Bieganowo, ustalenia ceny sprzeda偶y oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 31/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czo艂owo, ustalenia ceny sprzeda偶y oraz wywieszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 32/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y specjalnego samochodu po偶arniczego marki Steyr
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 33/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego na sprzeda偶 specjalnego samochodu po偶arniczego marki Steyr i powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 34/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 35/2023 z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji gminnego zasobu nieruchomo艣ci i zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 36/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 37/2023 z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzeda偶 koparko-艂adowarki Ostr贸wek KT0162 i powo艂anie Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 39/2023 z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 40/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu gminy Radziej贸w za 2022 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 41/2023 z dnia 1 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 42/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 43/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli bezpiecznych i higienicznych warunk贸w korzystania z obiekt贸w szk贸艂
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 44/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 46/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne urz臋dnicze stanowisko Inspektor ds. gospodarki komunalnej Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 47/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne urz臋dnicze stanowisko Podinspektor ds. ksi臋gowo艣ci w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 49/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 50/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 51/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie utworzenia sieci 艂膮czno艣ci radiotelefonicznej Zarz膮dzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz na potrzeby Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) i realizacji zada艅 obronnych gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 52/2023 z dnia 18 lipca 2023 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. szacowania ryzyka dla ochrony danych osobowych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 53/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2023 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 54/2023 z dnia 31 lipca 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 55/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 56/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 57/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia w sprawie organizacji i zasad dzia艂ania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 58/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej oraz przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP i p.po偶.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 59/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Radziej贸w miejsc przeznaczenia na bezp艂atne umieszczanie urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz Referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonymi na dzie艅 15 pa藕dziernika 2023 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 60/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 61/2023 z dnia 21 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE NR 62/2023 z dnia 21 wrze艣nia 2023 roku
w sprawie upowa偶nie艅 dla Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10339482