logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2010-2014

UCHWA艁A Nr XXVI/278/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/277/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXII/219/2013 w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/276/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wymiaru bezp艂atnego nauczania, wychowania i opieki realizowanej w przedszkolu w Skibinie, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/275/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 roku o uchwaleniu gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂ania narkomani.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/274/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Radziej贸w, oznaczonych w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki: Nr 7, obr臋b Pruchnowo, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00032187/8, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Pruchnowo, Nr 7, obr臋b Opatowice, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00030469/5, po艂o偶ona w miejscowo艣ci Opatowice, Nr 211, obr臋b Stary Radziej贸w Kolonia, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00030469/5, po艂o偶ona w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia, WL1R/00030469/5, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz udost臋pnienia gruntu pod inwestycj臋, zwi膮zan膮 z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/272/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/271/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w w roku 2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/270/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/269/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/268/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/267/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/266/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/265/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/264/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXII/ 219 /2013 w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/261/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/260/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXII/219/2013 w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/259/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/258/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/257/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/256/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/255/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/254/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w na pomoc rzeczow膮 udzielan膮 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/253/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w do偶ywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczni贸w w szko艂ach podstawowych i gimnazjach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/252/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w do偶ywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczni贸w w szko艂ach podstawowych i gimnazjach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/251/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w na pomoc rzeczow膮 udzielan膮 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/250/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2014.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/247/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji projektu pn. Zmniejszenie nier贸wno艣ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Radziej贸w nr WND
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/246/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/245/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/244/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/243/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/242/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXII/219/2013 w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia o wsp贸艂pracy na rzecz Obszaru Rozwoju Spo艂eczno - Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/240/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/239/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wysoko艣ci rycza艂tu dla Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/238/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci rycza艂tu na pokrycie koszt贸w poniesionych w zwi膮zku z pe艂nieniem funkcji so艂tysa.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/237/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji projektu pn.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/236/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w do偶ywianiu dzieci w przedszkolu oraz uczni贸w w szko艂ach podstawowych i gimnazjach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/235/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b i rodzin obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/234/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w na pomoc rzeczow膮 udzielan膮 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/233/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przed艂u偶enie umowy u偶yczenia zabudowanej nieruchomo艣ci gruntowej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem 154/8, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Szostka, na rzecz dotychczasowego bior膮cego w u偶yczenie.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/232/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w z przeznaczeniem na polepszenie warunk贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci przyleg艂ej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/231/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w z przeznaczeniem na polepszenie warunk贸w zagospodarowania nieruchomo艣ci przyleg艂ej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/230/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu nabycie przez Gmin臋 Radziej贸w nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka Nr 230/15, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czo艂owo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/229/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2014.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/228/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/227/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/157/2012 w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/226/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/225/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziej贸w na lata 2013-2032
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/224/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwa艂y nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka Nr 142/16, o pow. 0,5300 ha, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, a tak偶e na obci膮偶enie dzia艂ki 142/16 s艂u偶ebno艣ci膮 przechodu i przejazdu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/223/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/222/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 roku o uchwaleniu gminnego Programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂ania narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/221/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny dora藕nych zast臋pstw.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/220/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2014-2026.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/219/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2014 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/218/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/217/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/157/2012 w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/216/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziej贸w na lata 2013-2032.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/215/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przed艂u偶enie umowy dzier偶awy cz臋艣ci nieruchomo艣ci gruntowej oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem 145/4, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/214/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/213/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/212/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka Nr 142/16, o pow. 0,5300 ha, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, a tak偶e na obci膮偶enie dzia艂ki 142/16 s艂u偶ebno艣ci膮 przechodu i przejazdu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/211/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/210/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie op艂aty targowej na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/209/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/208/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/207/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w w roku 2014
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/206/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/205/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVI/157/2012 w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/204/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/203/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/202/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XIX / 193 / 2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/201/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie przez Gmin臋 Radziej贸w, nieruchomo艣ci, po by艂ej kolejce w膮skotorowej w miejscowo艣ci P艂owce, od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ka Akcyjna Oddzia艂 Gospodarowania Nieruchomo艣ciami PKP S.A. w Gda艅sku, z przeznaczeniem na cele zwi膮zane z budow膮 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w miejscowo艣ci P艂owce.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/200/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci gruntowej oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka Nr 230/22, o powierzchni 0,1947 ha, po艂o偶onej w Czo艂owie Gminnemu O艣rodkowi Kultury w Czo艂owie, na czas okre艣lony.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/199/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Radziej贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 7 o pow. 1,00 ha, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00030469/5, po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Pruchnowo, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz udost臋pnienia gruntu pod inwestycj臋, zwi膮zan膮 z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/198/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
zmiany Uchwa艂y Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/197/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2013 r.
zmiany Uchwa艂y Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/196/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/195/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/157/2012 w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/194/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci, znajduj膮cej si臋 w wieczystym u偶ytkowaniu Gminy Radziej贸w, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 125, o pow. 2,6766 ha, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00032187/8, po艂o偶onej w obr臋bie Broniewek, s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u oraz udost臋pnienia gruntu pod inwestycj臋, zwi膮zan膮 z przeprowadzeniem linii kablowej podziemnej wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/193/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/192/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/191/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/190/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/189/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/188/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug dotycz膮cych odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/187/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/186/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 maja 2013 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/185/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/184/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XVI/ 157 /2012 w sprawie bud偶etu gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/183/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/182/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/181/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/180/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/179/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/178/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia woli wsp贸艂dzia艂ania Gminy Radziej贸w w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorz膮dowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/177/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia Gminnego O艣rodka Kultury w Czo艂owie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/176/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie przyst膮pienia do realizacji projektu pn.Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji tre艣ci edukacyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/175/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/174/2013 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/97/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych naterenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpad贸w komunalnych oraz opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie og贸lnodost臋pno艣ci plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Przemystka i Zagorzyce
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej budynkiem przeznaczonym do rozbi贸rki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Szostce, oznaczonej jako dzia艂ka nr 180/1, o pow. 0.1850 ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokalu u偶ytkowego w zabudowanej nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Radziejowie, przy ul. Brzeskiej 11, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 70/2, o pow. 0.1405 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie gminnego Programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/159/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/158/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/157/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2013 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/156/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/155/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego oraz kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/154/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/153/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/97/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/152/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2013 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/151/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie czynno艣ci przewidzianych prawem dotycz膮cych ustalenia i uregulowania wsp贸艂w艂asno艣ci Gminy Radziej贸w oraz Gminy Miasto Radziej贸w stwierdzonej decyzj膮 Wojewody W艂oc艂awskiego nr G.XI.7222/13/429/98 z dnia 23 listopada 1998r. w sprawie nabycia przez Gmin臋 Radziej贸w i Gmin臋 Miasto Radziej贸w wsp贸艂w艂asno艣ci w udziale 836/2381 zabudowanej nieruchomo艣ci oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 461, po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Ko艣ciuszki 20/22, uregulowanej w ksi臋dze wieczystej nr WL1R/0008757/8.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/150/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w P艂owcach II, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka Nr 154/46, o pow. 0,1500 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/149/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Zagorzyce
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/148/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Przemystka
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/147/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie obwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/146/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/145/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/144/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie op艂aty targowej na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/143/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/142/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/141/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w w roku 2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/140/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/139/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/138/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/97/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/137/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie dzia艂a艅 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW na lata 2007-2013.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/136/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na budow臋 przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/135/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szk贸艂 nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/134/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Skibinie.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/133/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia do realizacji projektu pn. "Zapewnienie dost臋pu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziej贸w" dofinansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego z艂o偶onego w ramach Poddzia艂ania 9.1.1"Zmniejszanie nier贸wno艣ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" POKL w ramach konkursu nr 4/POKL/9.1.1/2012
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/132/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Gminy Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w P艂owcach II, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 154/46, o pow. 0,1500 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzier偶awc贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/130/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 180/1, o pow. 0,1850 ha, ksi臋ga wieczysta KW WL1R/00026922/8, po艂o偶one w miejscowo艣ci szostka, na czas nieoznaczony.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/129/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/97/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/126/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci gminnej oznaczonej numerem 70/2, s艂u偶ebno艣ci膮 przejazdu i przechodu na rzecz w艂a艣cicieli dzia艂ki nr 70/1
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/124/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na najem nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 154/46, o pow. 0,1500 ha, KW nr 28891 po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, na czas nieoznaczony.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/123/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyra偶enia zgody na najem lokali mieszkalnych znajduj膮cych si臋 w budynku mieszkalnym przy ul. Brzeskiej 11, 88-200 Radziej贸w, dzia艂ka oznaczona w ewidencji grunt贸w nr 70/2, o pow. 0,1405 ha , na czas nieoznaczony.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/122/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Przemystka.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/121/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Zagorzyce.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/119/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20聽marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/118/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/117/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z聽wykonania bud偶etu Gminy za 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/116/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2025
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/115/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/97/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2012rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/114/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na zamkni臋cie i rekultywacje wysypiska 艣mieci w miejscowo艣ci Broniewek gmina Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/113/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/112/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y nr XVI/83/96 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 pa藕dziernika 1996 r. w spawie zasad i trybu korzystania z urz膮dze艅 zaopatrzenia w wod臋 na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/111/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie powierzenia W贸jtowi Gminy uprawnie艅 w zakresie ustalania wysoko艣ci op艂at za korzystanie z obiekt贸w i urz膮dze艅 u偶yteczno艣ci publicznej, stanowi膮cych mienie samorz膮dowe Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/110/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na obci膮偶enie nieruchomo艣ci gminnych (dr贸g) sieci膮 energetyczn膮 - liniami kablowymi podziemnymi wraz z kablami sterowniczymi elektrowni wiatrowych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/109/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie przez W贸jta Gminy Radziej贸w Bonifikaty przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemc贸w oraz zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rat ceny nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/108/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 154/64, o pow. 0,6412 ha, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/107/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 lokalu u偶ytkowego, po艂o偶onego w miejscowo艣ci Bieganowo na rzecz dotychczasowego najemcy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/106/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia od Polskich Kolei Pa艅stwowych Sp贸艂ka Akcyjna Oddzia艂 Gospodarowania Nieruchomo艣ciami PKP S.A. w Gda艅sku przez Gmin臋 Radziej贸w, nieruchomo艣ci, po by艂ej kolejce w膮skotorowej w miejscowo艣ci Czo艂owo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/105/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia woli nabycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego od Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych Oddzia艂 Terenowy w Bydgoszczy nieruchomo艣ci niezabudowanych oznaczonych w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki Nr 227/1, Nr 227/2 i Nr 229/2, po艂o偶one w miejscowo艣ci Czo艂owo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/104/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/103/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w 2012 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2012 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/101/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
zmniejszaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/100/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie gminnego programu profolaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkocholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/99/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/98/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/97/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2012 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/96/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia dlugoterminowej po偶yczki na zamkni臋cie i rekultywacje wysypiska 艣mieci w miejscowo艣ci Broniewek gmina Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/95/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bierz膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/94/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/93/2011 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2011 r.
zmniejszaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/92/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/91/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/90/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/89/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/88/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/87/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/86/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugotermonowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/85/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/84/2011 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/83/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na zamkni臋cie i rekultywacje wysypiska 艣mieci w miejscowo艣ci Broniewek gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/82/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzia艂u finansowego Gminy Radziej贸w w realizacji projektu pn. "Budowa gminnej infrastruktury dost臋pu do Internetu dla os贸b wykluczonych"
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/81/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego we W艂oc艂awku IV Wydzia艂 Pracy i Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/80/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/79/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 lokali mieszkalnych w zabudowanej nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Radziejowie, przy ul. Brzeskiej 11, oznaczonej jako dzia艂ka nr 70/2, o pow.0,1405 ha w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/78/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie , oznaczonej jako dzia艂ka nr 70/1, o pow. 0,0529 ha, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/77/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/76/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/75/2011 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 107/39, o pow. 3,55 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/73/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 28/8, o pow. 0,09 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/72/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 28/9, o pow. 0,09 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 28/10, o pow. 0,08 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 28/11, o pow. 0,08 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/69/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Broniewku, oznaczonej jako dzia艂ka nr 28/12, o pow. 0,16 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/68/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w P艂owcach, oznaczonej jako dzia艂ka nr 154/62, o pow. 0,5786 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/67/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w P艂owcach, oznaczonej jako dzia艂ka nr 154/53, o pow. 0,66 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/66/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Szostce, oznaczonej jako dzia艂ka nr 180/1 o pow. 0,1850 ha w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w P艂owcach, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 142/9, pow. 0,0816 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w K艂on贸wku, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 38/6, pow. 0,579 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Czo艂owie, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 230/13, pow. 0,8400 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Skibinie, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 62/5, pow. 0,2984 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Skibinie, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 62/6, pow. 0,2832 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem budynku u偶ytkowego wraz z cz臋艣ci膮 gruntu dzia艂ki Nr 70 po艂o偶onej w Radziejowie, przy ul. Brzeskiej 11, w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Radziej贸w, przy ul. Brzeskiej 11, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 70, o powierzchni 0,1934 ha.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/56/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/52/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/50/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/49/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/48/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/47/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXII/148/2002 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 7聽sierpnia 2002 roku w sprawie podzia艂u Gminy Radziej贸w na obwody g艂osowania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/45/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i聽rodzin膮 w gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/44/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w聽Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/43/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu budow臋 gminnej infrastruktury dost臋pu do Internetu dla os贸b zagro偶onych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Radziej贸w w ramach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/42/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu utworzenie Publicznego Przedszkola w Skibinie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/41/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu zamkni臋cie sk艂adowiska odpad贸w komunalnych w Broniewku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/40/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy Radziej贸w do zawarcia porozumienia w聽sprawie wsp贸lnego przeprowadzenia post臋powania i udzielenia zam贸wienia na zakup energii elektrycznej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/39/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy Radziej贸w do zawarcia porozumienia komunalnego w聽sprawie budowy 艣cie偶ki pieszo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/38/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie partycypacji przysz艂ych u偶ytkownik贸w w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w 2011 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/37/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/36/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w ramach dzia艂ania 321
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/35/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie nieruchomo艣ci w u偶yczenie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/34/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/33/2011 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/32/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Broniewek-P艂owki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/31/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wniosku dotycz膮cego zmiany nazwy miejscowo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/30/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wniosku dotycz膮cego zmiany nazwy miejscowo艣ci na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/29/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/28/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu u偶ytkowego w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/27/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/26/2011 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/14/2011 w sprawie bud偶etu gminy na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/25/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/24/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/23/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/22/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/21/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno-K艂on贸wek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/20/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/19/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/18/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/17/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Czo艂owie, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 230/17, o pow. 0,0614 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/16/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, po艂o偶onej w Czo艂贸wku, oznaczonej jako dzia艂ka Nr 11/17, o pow. 0,53 ha na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/15/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/14/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie bud偶etu na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/13/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tys贸w i Rad So艂eckich
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/12/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/11/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z rad膮 dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego, organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/10/2011 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Radziej贸w sprawie 'uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2011 rok'.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/9/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/8/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/7/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Radziej贸w do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/6/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/5/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2011 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/4/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/3/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/2/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/1/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10339523