logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie - wszcz臋cie post臋powania -Rozbudowa instalacji w miejscowo艣ci P艂owce II - monta偶 linii do suszenia warzyw oraz budowa oczyszczalni 艣ciek贸w z dnia 03.04.2023 r.

Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w dotycz膮ce wszcz臋cie post臋powania w sprawie realizacji przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na

                                                                                                                    Radziejów, 22 maja 2023 r.


  OI.艢R.6220.4.2023


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA  GMINY  RADZIEJÓW


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), na wniosek firmy VEGA DRY Sp. z o.o., Wola Wi膮zowa 83A, 97-438 Rusiec, z dnia 16.05.2023 r. (data wp艂ywu 17.05.2023 r.), wszcz臋te zosta艂o w dniu 22.05.2023 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Rozbudowie z instalacji w miejscowo艣ci P艂owce II, dz. nr ewid. 274/1 w gminie Radziejów obejmuj膮cej monta偶 linii do suszenia warzyw w istniej膮cej hali oraz budow臋 oczyszczalni 艣cieków”.


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania tj. 730 do 1530.


 


                                                                             


                                                                                              ..................


                                                                                               W  Ó  J  T

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2023-05-23 10:10:23
Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-23 10:10:23
Liczba wy艣wietle艅 : 74licznik odwiedzin: 10307784