logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o zako艅czeniu post臋powania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 Budowa o艣wietlenia drogowego na dzia艂ce ewid. nr 44 i 62/1, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Zagorzyce, gm. Radziej贸w

Radziejów 14.04.2023 r.


OI.6733.01.2023


 


 


 O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A  G M I N Y  R A D Z I E J Ó W


 


         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 14.04.2023 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 Budowa o艣wietlenia drogowego na dzia艂kach ewidencyjnych nr 44 i 62/1, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Zagorzyce, gm. Radziejów.


 


Inwestor: Gmina Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów


 


              W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2023-04-14 14:42:04
Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-14 14:43:28
Liczba wy艣wietle艅 : 107

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2023-04-14 14:44:19poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2023-04-14 14:42:04poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599893