logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie - wszcz臋cie post臋powania -farma fotowoltaiczna o mocy do 2MW z dnia 03.04.2023 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na dzia艂ce nr 139, ob. Skibin, gm. Radziej贸w

                                                                                                  Radziejów, 3 kwietnia 2023 r.


  OI.艢R.6220.3.2023


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), na wniosek Pana Marcina Borkowskiego, zam. Skibin 50, 88-200 Radziejów, z dnia 30.03.2023 r. (data wp艂ywu 30.03.2023 r.), wszcz臋te zosta艂o w dniu 03.04.2023 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów  o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia Budowa Farmy Fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 139, obr臋b Skibin, gmina Radziejów.


 


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania tj. 730 do 1530.


 


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2023-04-04 08:19:26
Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-04 08:19:26
Liczba wy艣wietle艅 : 98

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  2023-04-04 08:19:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10307968