logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie - zako艅czenie post臋powania - studnia g艂臋binowa P艂owce II z dnia 03.04.2023 r.

Obwieszczenie W贸jta Gminy Radziej贸w o zako艅czeniu post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 inwestycji dot. wykonania otworu studziennego na dzia艂ce nr 240, ob. P艂owce II, gm. Radziej贸w

Radziejów, 3 kwietnia 2023 r.


OI.艢R.6220.1314.2022.2023


OBWIESZCZENIE


o zako艅czeniu post臋powania


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).


                                                                zawiadamiam,


 


偶e w dniu 3 kwietnia 2023 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej oraz gospodarowanie wod膮 w rolnictwie na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci P艂owce II,  dzia艂ka ewidencyjna nr 240, obr臋b 0012 P艂owce II, gmina Radziejów.


 


 


Inwestor: Przemys艂aw Gniwecki, zam. P艂owce II 79, 88-200 Radziejów,


 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych
w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym, strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowodów mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


            Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów
lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2023-04-04 08:15:37
Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-04 08:15:37
Liczba wy艣wietle艅 : 100licznik odwiedzin: 10307835