logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 03.03.2023 r.

Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego - studnia g艂臋binowa - Pio艂unowo

                                                                                                                    Radziejów, 3 marca 2023 r.


  OI.艢R.6220.1.2023


 


ZAWIADOMIENIE  WÓJTA  GMINY  RADZIEJÓW


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), na wniosek Pana Rafa艂 Kaniewskiego, zam. Pio艂unowo 15, 88-200 Radziejów, z  dnia 02.03.2023 r., wszcz臋te  zosta艂o w dniu 03.03.2023 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów o  艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na wykonaniu otworu studziennego nr 1A wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej oraz gospodarowanie wod膮 w rolnictwie na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Pio艂unowo,  dzia艂ka ewidencyjna nr 135, obr臋b Pio艂unowo, gmina Radziejów


 


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania tj. 730 do 1530.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2023-03-03 11:03:11
Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-03 11:03:11
Liczba wy艣wietle艅 : 121licznik odwiedzin: 10307981