logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 24.02.2023 r.

Obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania

                                                                                                        Radziejów 24.02.2023 r.


OI.6730.08.2022.2023


 


 


                                                             O B W I E S Z C Z E  N I E


                                              W Ó J T A  G M I N Y  R A D Z I E J Ó W


 


         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 24.02.2023 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 „Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowo艣ci P艂owce II wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮, na dzia艂kach nr 272/2, 143 i 151, obr臋b P艂owce II, gm. Radziejów.”


 


Inwestor: Gmina Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów


 


              W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2023-02-24 11:46:10
Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-24 11:46:10
Liczba wy艣wietle艅 : 136licznik odwiedzin: 10308117