logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 04.11.2022 r.
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie studni g艂臋binowej nr 1, dz. 240, ob. P艂owce, gm. Radziej贸w

                                                                                                                    Radziejów, 21 grudnia 2022 r.


  OI.艢R.6220.14.2022


 


 


OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  RADZIEJÓW


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3  pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zgodnie z art. 10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), na wniosek Pana Przemys艂awa Gniweckiego, zam. P艂owce II 79, 88-200 Radziejów, z  dnia 30.11.2022 r., wszcz臋te  zosta艂o w dniu 21.12.2022 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Radziejów o  艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej oraz gospodarowanie wod膮 w rolnictwie na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci P艂owce II,  dzia艂ka ewidencyjna nr 240, obr臋b 0012 P艂owce II, gmina Radziejów


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania tj. 730 do 1530.


 


 


Wójt Gminy Radziejów


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-12-22 08:25:31
Data ostatniej modyfikacji : 2022-12-22 08:25:31
Liczba wy艣wietle艅 : 144

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  2022-12-22 08:25:59poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10599423