logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania - 08.12.2022 r.

                                                                                                        Radziejów 8 grudnia 2022 r.


OI.6730.06.2022


                                                             O B W I E S Z C Z E  N I E


                                              W Ó J T A  G M I N Y  R A D Z I E J Ó W


 


         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r., poz. 741),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 08.12.2022 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia polegaj膮cego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” w m. Broniewo na terenie dzia艂ki nr 48, gm. Radziejów”.


 


Inwestor: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa


 


              W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-12-08 15:47:39
Data ostatniej modyfikacji : 2022-12-08 15:47:39
Liczba wy艣wietle艅 : 99licznik odwiedzin: 9781808