logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 04.11.2022 r.

Obwieszczenie o zako艅czeniu post臋powania - Stary Radziej贸w Wie艣

 


Radziejów, 4 listopada 2022 r.


OI.艢R.6220.13.2022


OBWIESZCZENIE


o zako艅czeniu post臋powania


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 04.11.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej
wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Stary Radziejów Wie艣, dzia艂ka nr 18, obr臋b geodezyjny Stary Radziejów Wie艣, gm. Radziejów.


 


Inwestor: Pani Aneta Lewandowska, zam. Stary Radziejów Wie艣 13, 88-200 Radziejów,


 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych
w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym, strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowodów mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


            Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów
lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia.


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-11-04 13:04:29
Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-04 13:04:29
Liczba wy艣wietle艅 : 216licznik odwiedzin: 10308474