logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 10.10.2022 r.

Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania- Stary Radziej贸w Wie艣

                                                                                                                  Radziejów, 10.10.2022 r.


  OI.艢R.6220.13.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuje si臋, 偶e na wniosek Pani Anety Lewandowskiej, zam. Stary Radziejów Wie艣 15, 88-200 Radziejów
z dnia 07.10.2022 r. wszcz臋te zosta艂o w dniu 10.10.2022 r., post臋powanie administracyjne


w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody do deszczowania upraw rolnych w miejscowo艣ci Stary Radziejów Wie艣, dzia艂ka nr 18, obr臋b geodezyjny Stary Radziejów Wie艣, gm. Radziejów.


 


 


 


        Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


                                                                                                     W  Ó  J  T


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-10-10 12:43:48
Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-10 12:44:30
Liczba wy艣wietle艅 : 221

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  2022-10-10 12:43:48poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10339664