logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2022 r.

OI.6733.05.2022


Radziejów, 25 lipca 2022 r.


OI.6733.05.2022


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A   G M I N Y   R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1, art. 73 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2021 r.,poz.741),


obwieszczam,


 


偶e w dniu 12.07.2022 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: „Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 艣redniego napi臋cia SN-15kV, niskiego napi臋cia - „nn” oraz s艂upa energetycznego (wymiana w miejsce istniej膮cego) z przy艂膮czem podziemnym dla zasilania i odprowadzenia wytworzonego pr膮du z farmy fotowoltaicznej”, po艂o偶onego na dzia艂kach 26/1 oraz 40/2 w m. Broniewek, obr臋b Broniewek, gmina Radziejów.


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r.,  poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowodów mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie.


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


W Ó J T


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF250.2 KB POBIERZOI.6733.05.20222022-07-26 08:44:0251

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-07-26 08:43:22
Data ostatniej modyfikacji : 2022-07-26 08:43:22
Liczba wy艣wietle艅 : 188licznik odwiedzin: 9785804