logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r.

OI.6733.04.2022

                                                                                                            Radziejów, 21 czerwca 2022 r.


OI.6733.04.2022


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA  GMINY  RADZIEJÓW


o wszcz臋ciu post臋powania


 


         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735),


 


obwieszczam,


 


            偶e w dniu 21.06.2022 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, z dnia 09.06.2022 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym-gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Broniewek na terenie dzia艂ek o nr:  • 170 - gmina miejska Radziejów,

  • 58/4, 131/4, 131/3, 131/2, 131/1, 57/52 - gmina wiejska Radziejów,

  • 340/2, 341/1, 285/2, 284/2, 286/2, 292/4, 292/7 - obr臋b Czo艂owo, gmina wiejska Radziejów


 


            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


            Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-15.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.


         

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-06-24 08:04:11
Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-24 08:04:11
Liczba wy艣wietle艅 : 200licznik odwiedzin: 9785777