logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2022 r.

OI.艢R.6220.09.2022


 


Radziejów, 15 czerwca 2022 r.


OI.艢R.6220.09.2022


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).


obwieszczam,


 


偶e w dniu 15.06.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na budowie hali wraz z instalacj膮 do suszenia i konfekcjonowania zió艂 w miejscowo艣ci P艂owce II, dz. nr ewid. 274/1 w gminie Radziejów.


 


Inwestor: Vega Dry Sp. z o. o., Wola Wi膮zowa 83, 97-438 Rusiec, reprezentowana przez Pe艂nomocnika – ATMO PROJEKT Gra偶yna Porwa艅ska, ul. Gda艅ska 91/93, 90-613 艁ód藕.


 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym, strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowodów mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia.


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF242.4 KB POBIERZOI.艢R.6220.09.2022_zako艅czenie_post臋powania2022-06-20 10:36:4893

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-06-20 10:36:09
Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-20 10:36:09
Liczba wy艣wietle艅 : 305licznik odwiedzin: 10308900