logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Zawiadomienie z dnia 8 czerwca 2022 r.

OI.艢R.6220.08.2022


 


Radziejów, 8 czerwca 2022 r.


OI.艢R.6220.08.2022


ZAWIADOMIENIE


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 7, i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 08.06.2022 r., zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 87/8, obr臋b Broniewek, gmina Radziejów.


 


Inwestor: P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-200 Radziejów,


 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy Kodeks post臋powania administracyjnego, Wójt Gminy Radziejów informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


Po zapoznaniu si臋 ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materia艂em dowodowym, strony mog膮 zg艂osi膰 przeprowadzenie dodatkowych dowodów mog膮cych mie膰 znaczenie w sprawie. Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686).


Wnioski i uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF236 KB POBIERZOI.艢R.6220.08.20222022-06-08 11:19:5698

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-06-08 11:19:31
Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-08 11:19:31
Liczba wy艣wietle艅 : 331licznik odwiedzin: 10308540